Zpracování odpadu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kontejner na vytříděný papír

Zpracování odpadů je technologicky náročný proces, který vede k získání druhotných surovin. Tyto suroviny jsou poté využívány znovu ve výrobě a jsou i ceněnou obchodní komoditou na světových trzích.

Druhy odpadů[editovat | editovat zdroj]

Odpady lze třídit podle materiálů na:

 • Plasty – PET láhve, plastové obaly z potravin a dalších výrobků (se zkratkami PP, PE, HDPE), plastové výrobky, hračky atd.
 • Papír – noviny, kartón, papírové obaly, letáky apod.
 • Sklo – čiré sklo, barevné sklo, tabulové výplně,
 • Kovy – elektrospotřebiče, spotřební elektronika atd.
 • Bioodpad – větve, listí, tráva, květiny, zbytky z pěstování ovoce a zeleniny, kuchyňské zbytky, zbytky kompostů atd.

Proces recyklace odpadu[editovat | editovat zdroj]

Proces recyklace odpadů začíná v každé domácnosti správným tříděním odpadu. Nedbalost při třídění odpadů vede ke zvyšování nákladů na jeho další zpracování, protože odpad se musí následně třídit na třídicích linkách, a to ručně.

Postup při zpracování odpadu[editovat | editovat zdroj]

 1. Odpad se sváží na třídicí linky.
 2. Poté se třídí podle druhů.
 3. Takto získaný materiál se lisuje do balíků.
 4. Poté se z něj vyrábí re-granuláty nebo jiné látky.
 5. Tyto látky jsou použity při výrobě koncových produktů, které se následně vracejí na trh.

Zpracování papíru[editovat | editovat zdroj]

Podle norem ČSN/EN 643 se třídí na cca 50 skupin materiálů, jako jsou noviny, časopisy, kancelářský papír, vlnitá lepenka, ořezky papíru atd.

Vytříděný papír se poté lisuje do balíků. Tyto balíky podle technických podmínek putují do papíren.

Ze sběrového papíru se vyrábí 100% nový papír anebo se přidává do směsi, vždy podle úrovně technologie jednotlivých papíren.

Zpracování plastů[editovat | editovat zdroj]

PET láhve
 • třídí se podle barev na čiré, modré, zelené a zbývající barvy,
 • lisují se do balíků pomocí balíkovacích lisů, které ušetří místo i čas při likvidaci,
 • dodávají se k dalšímu zpracování firmám, které PET lahve drtí, perou a vyrábí tzv. flaky,
 • z materiálu se pak vyrábí vlákna, textilie, výplně do interiéru aut, nové lahve apod.
Plastové folie
 • třídí se na polyethylenové folie (PE) čiré a zvlášť na barevné,
 • lisují se do balíků a dodávají se dále ke zpracování na re-granulát,
 • re-granulát se přidává do směsi, z níž se vyfukují nové folie.

Plastové polyethylenové duté obaly zejména z drogistických obalů (HDPE)

 • třídí se a lisují do balíků,
 • jejich zpracování je podobné zpracování PET lahví a PE folií.

Polyethylenové pásky (PE pásky)

 • jsou tříděny a lisovány do balíků a dodávány k dalšímu zpracování na re-granulát.

Polypropylenové folie (PP)

 • třídí se a dodávají se k výrobě re-granulátu.

Zbytkové tvrdé plasty jako jsou plastové hračky, kanystry, květináče, kelímky apod.

 • jsou drceny,
 • dále jsou využity k výrobě například zatravňovacích dlaždic, plotových dílů apod.

Existuje řada jiných plastů, které pocházejí z průmyslové výroby a které se dále třídí a zpracovávají. Zkratky chemických či obchodních názvů uvádíme jako příklad: ABS, PA, PS, PUR, PVC apod.

Zpracování skla[editovat | editovat zdroj]

Sklo se třídí na čiré a barevné, dále pak na ploché okenní sklo. Sklárny takto vytříděné sklo používají při výrobě nového, většinou obalového skla.

Zpracování bioodpadu[editovat | editovat zdroj]

Bioodpad lze využít dvěma způsoby:

 • kompostováním – řízeným procesem vzniknou produkty, které lze využít při rekultivaci různých typů povrchů (městská zeleň, rekreační oblasti, rekultivace průmyslových oblastí, či skládek).
 • jako bioplyn – při nedostatečném přísunu vzduchu vzniká uvnitř skládky bioplyn s vysokým obsahem metanu. Tento plyn se odvádí do kogeneračních jednotek, kde je využit pro výrobu elektrické energie.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]