Třídění odpadu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Ukázka zmatečného užití barev (Sběrné místo pro oddělený sběr odpadu v Nové Pace), pro kovy platí stříbrošedá, pro papír modrá.
Starší typy nádob na tříděný odpad a moderní kontejner na biologický odpad, zpracovávaný v kompostárnách
Vyprazdňování podzemního kontejneru na separovaný odpad v Praze

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, kovy, nápojové kartony, bioodpad…) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo, kovy, nápojové kartony…). Základem označení je barva kontejneru, která je funkční jak z hlediska rychlé orientace, tak z hlediska mezinárodní komunikace. Nerespektování tohoto barevného komunikačního kódu sestávajícího z deseti odstínů[1] je chybou vedoucí ke zbytečným omylům.

Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně velký ekologický význam.

Druhy odpadu[editovat | editovat zdroj]

Papír[editovat | editovat zdroj]

Do kontejnerů na papír je v ČR možno vhazovat noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly (např. sáčky), ruličky od toaletního papíru, plata od vajec, obaly s recyklačním symbolem a kódem PAP, 20, 21 či 22. Do kontejnerů na papír nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby a vícevrstvé obaly.

Kontejnery na papír, plast, čiré a barevné sklo

Sklo[editovat | editovat zdroj]

Do kontejnerů na sklo je možno vhazovat nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo, obaly s recyklačním symbolem a kódem GL, 70, 71, 72. Do kontejnerů na sklo nevhazujeme keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky

Čím dál více je také praktikován oddělený sběr čirého a barevného skla. Nejčastěji se používá dělený kontejner, kdy je jedna polovina určena pro čiré a druhá pro barevné sklo. Někde jsou k dispozici dva samostatné kontejnery pro čiré a barevné sklo.

Čiré sklo: pouze čiré láhve, sklenice a jiné čiré sklo bez zbarvení.

Barevné (směsné) sklo: hnědé, zelené, šedé, modré lahve, lahvičky od léků, tabulové sklo, bílé (mléčné) sklo.

Pokud je v místě pouze kontejner na „sklo“, tak se nerozlišuje na čiré a barevné a všechno patří do tohoto kontejneru.

Tabulové sklo (i čiré) nepatří do čirého skla, ale do barevného (směsného) skla, může za to jeho chemické složení.

Plasty[editovat | editovat zdroj]

Kontejner na plast v Praze s neřádně vyhozenými PET láhvemi

Do kontejnerů na plasty je možno vhazovat stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE, PP, PS, 1, 2, 4, 5, 6 . Do kontejnerů na plasty se nehází novodurové trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly (např. Tetra Pak), linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.). V některých městech je do kontejnerů na plasty možné vhazovat i nápojové kartony, v tomto případě jsou kontejnery vždy náležitě označeny oranžovou nálepkou „Nápojové kartony“.

Nápojové kartony[editovat | editovat zdroj]

Speciálně upravená popelnice pro sběr nápojových kartonů; mimo jiné lišící se (od běžných) barvou

Nápojové kartony jsou obaly na bázi Tetra Pak. Jsou složené z několika vrstev. Pro sběr nápojových kartonů slouží speciálně upravené popelnice (v oranžové barvě), nebo se v některých obcích sbírají společně s papírem či plasty. Je to závislé na zavedeném sběrovém systému a možnostech recyklace. Pokud se sbírají s jinými druhy, je popelnice označena také oranžovou nálepkou Nápojové kartony.[2]

Kovy[editovat | editovat zdroj]

Do šedých kontejnerů na kovy patří plechovky od nápojů, kovové uzávěry, šroubovací uzávěry a víčka, tuby, konzervy, alobal, hliníková víčka od jogurtů (pouze větší množství stlačené dohromady), kovové obaly od sprejů, deodorantů a šlehaček, ostatní kovové předměty, obaly s recyklačním symbolem a kódem FE, ALU a/nebo čísly s 40–49. Do kontejneru na kovy nepatří tuby a obaly od barev, případně chemických a nebezpečných látek, baterie, obaly od motorových olejů a pohonných hmot.[3] V některých městech se kovy třídí do kontejnerů společně s jinými komoditami, v tomto případě jsou kontejnery vždy náležitě označeny šedou nálepkou Kovy.

Bioodpad[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Bioodpad.

Do bioodpadu patří např. zbytky ovoce a zeleniny, slupky, čajový a kávový odpad; odpad ze zahrady – tráva, listí, větve a uvadlé květiny.

Nepatří do něj maso, kosti, plastové sáčky a ostatní nerozložitelný odpad.

Nebezpečný odpad[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Nebezpečný odpad.

Patří sem např. léky (odevzdávají se v některých lékárnách), zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky – mrazničky, barvy, lepidla a oleje.

Elektrotechnické výrobky[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Elektroodpad.

Naprostou většinu vysloužilých elektrotechnických výrobků je možné vrátit zpět prodejci. Součástí prodejen elektrospotřebičů jsou naprosto běžně kontejnery na oddělený sběr baterií, světelných zdrojů (zářivek, výbojek) a nově také drobných elektrospotřebičů. Většina prodejců takzvané bílé techniky, tedy kuchyňských elektrospotřebičů, jako jsou myčky, ledničky, sporáky, nabízí odvoz a likvidaci vysloužilých spotřebičů. Financování systému sběru a recyklace těchto výrobků je zajištěno systémem výběru „recyklačních poplatků“, které se připočítávají k ceně nových výrobků.

Systémy odděleného sběru odpadu[editovat | editovat zdroj]

Nežádoucím, i když poměrně častým jevem je pohazování komunálního odpadu poblíž kontejnerů
 • Dle sbíraného odpadu (papír, sklo, plast, nápojové kartony, kovy, zahradní + kuchyňský odpad, zahradní odpad, kuchyňský odpad, obaly, nebezpečný odpad,…)
 • Plasty, papír a nápojové kartony se většinou sbírají do kontejnerů 1100 litrů s horním výsypem, sváží se většinou vozy s lineárním hydraulickým lisem. Sklo se nejčastěji sbírá do kontejnerů se spodním výsypem – tzv. zvony – kontejner se zvedne nad korbu a vyprázdní otevřením dna, korba je často rozdělena přepážkou pro oddělený svoz čirého a barevného skla, aby nemuseli jezdit pro dělené kontejnery na sklo 2 auta.
 • Nejčastěji se v ČR sváží takto: plasty 2x týdně, papír 1x týdně, sklo 1x za 4 týdny. Ostatní suroviny individuálně podle velikosti a počtu kontejnerů.
 • Dle vzdálenosti od domovních dveří
 • Dle frekvence svozu
  • intenzivní (> 1× týdně)
  • standardní (1–2x za 14 dní)
  • extenzivní (< 1 x za 14 dní)
 • Dle sběrného prostředku

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. FASSATI, TOMÁŠ, 1952-. Učebnice globální vizuální komunikace : učebnice druhé gramotnosti. Benešov: [s.n.] 1072 s. Dostupné online. ISBN 978-80-87400-22-7, ISBN 80-87400-22-4. OCLC 975043085 
 2. Nápojové kartony. www.trideniodpadu.cz [online]. [cit. 2011-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-01-02. 
 3. Recyklační symboly kovů [online]. 2019-01-23 [cit. 2022-04-24]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]