Přeskočit na obsah

Třídění odpadu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů odděleně od ostatních. Následně se odpad recykluje.

Odpad je sbírán do speciálních kontejnerů rozlišených podle vkládané sběrné suroviny (plast, papír, sklo, kovy, nápojové kartony…)

Recyklací odpadu se šetří primární zdroje. Například tříděním papíru lze zabránit kácení lesů. Další výhodou třídění odpadu je úspora energie, která by byla potřeba k výrobě nových výrobků.

Recyklační symboly na obalech[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Recyklační symbol.

Na obalových materiálech jsou v EU vyznačeny recyklační symboly, podle kterých se pozná, kam jednotlivé obaly třídit.

Druhy odpadu[editovat | editovat zdroj]

Směsný komunální odpad[editovat | editovat zdroj]

Popelnice na směsný komunální odpad

Patří do černých nádob.

Patří sem: Kapesníky, krabice od pizzy, PVC, mokrý papír

Nepatří sem: Recyklovatelné výrobky, nebezpečný odpad

Papír[editovat | editovat zdroj]

Papírové krabice je před vhozením do nádoby třeba rozložit / rozřezat, aby nezabíraly hodně místa.

Papír patří do modrých nádob s nálepkou papír.

Patří sem: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, kartonové krabice, lepenka, papírové ruličky od toaletního papíru, plata od vajec, obaly s recyklačním symbolem a kódem PAP, 20, 21, 22.

Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby a vícevrstvé obaly, kapesníky, bílé účtenky.

Sklo[editovat | editovat zdroj]

Kontejner na čiré a barevné sklo

Patří sem: nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo, obaly s recyklačním symbolem a kódem GL, 70, 71, 72.

Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky

Sklo se třídí na čiré a barevné. Nejčastěji se používá dělený kontejner, kdy je jedna polovina určena pro čiré a druhá pro barevné sklo. Někde jsou k dispozici dva samostatné kontejnery pro čiré a barevné sklo.

Čiré sklo: pouze čiré láhve, sklenice a jiné čiré sklo bez zbarvení.

Barevné (směsné) sklo: hnědé, zelené, šedé, modré lahve, lahvičky od léků, tabulové sklo, bílé (mléčné) sklo.

Pokud je v místě pouze kontejner na „sklo“, nerozlišuje se na čiré a barevné a všechno patří do tohoto kontejneru.

Tabulové sklo (i čiré) nepatří do čirého skla, ale do barevného (směsného) skla, může za to jeho chemické složení.

Korba svozového vozu bývá rozdělena přepážkou pro oddělený svoz čirého a barevného skla, aby nemuseli jezdit pro dělené kontejnery na sklo 2 auta.

Plasty[editovat | editovat zdroj]

Patří do žlutých nádob s nálepkou Plast.

Patří sem: stlačené PET lahve, kelímky od jogurtů, mikrotenové sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE, PP, PS, 1, 2, 4, 5, 6.

Nepatří sem: novodurové trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy atd)

Nápojové kartony[editovat | editovat zdroj]

Kontejner na nápojové kartony

Nápojové kartony patří do černého kontejneru s oranžovou nálepkou Nápojové kartony.

Nápojové kartony (Tetra Pak), označují se recyklačními symboly C/PAP, 81 a 84.[1] Obsahují 75% papíru, 20% polyethylenu, 5% hliníku.[2]

Patří sem: Krabice od mléka, džusů, kefíru, smetany

Nepatří sem: Měkké sáčky od polévek, kelímky od jogurtů, obaly od másel a tvarohů.

Kovy[editovat | editovat zdroj]

Kovy patří do šedých nádob s nálepkou Kovové obaly.

Patří sem: nápojové plechovky, konzervy, alobal, hliníková víčka od jogurtů, ostatní kovové předměty ( nůžky, hřebíky..), obaly s recyklačním symbolem a kódem FE, ALU 40–49.

Nepatří sem: Obaly od barev, nebo jiných chemických a nebezpečných látek, baterie, obaly od motorových olejů a pohonných hmot.[3]

Bioodpad[editovat | editovat zdroj]

Bioodpad patří do hnědých nádob s nálepkou Bioodpad.

Patří sem: Ovoce a zelenina, slupky, čajový a kávový odpad, tráva, listí, větve, uvadlé květiny.

Nepatří sem: Uhynulá zvířata, exkrementy, maso, kosti, plastové sáčky, větve, kamení

Gastroodpad[editovat | editovat zdroj]

Gastroodpad patří do hnědých nádob s nálepkou Gastroodpad.

Patří sem: Zbytky jídel, prošlé potraviny

Nepatří sem: Mikrotenové sáčky, gumové rukavice

Jedlé tuky a oleje[editovat | editovat zdroj]

Barva sběrné nádoby se v každé obci/městě liší. Řídíme se nálepkou Jedlé tuky a oleje.

Odevzdáváme v uzavřených PET lahvích, nikdy ve skleněných nádobách, které se mohou rozbít.

Patří sem: Kuchyňský olej po vaření, zbytky másel.

Nepatří sem: Motorový olej, zbytky potravin.

Nebezpečný odpad[editovat | editovat zdroj]

Nádoba na elektroodpad

Nebezpečný odpad patří do sběrného dvora.

Patří sem: Výrobky obsahující rtuť, pneumatiky, zářivky, výbojky, akumulátory, ledničky – mrazničky, barvy, lepidla a motorový olej.

Elektroodpad[editovat | editovat zdroj]

Elektroodpad patří do červených nádob s nálepkou Elektrozařízení

Patří sem: galvanické články (baterie), vysloužilá elektrozařízení ( fény, toastovače, mobilní telefony, notebooky..)

Zpětný odběr[editovat | editovat zdroj]

Prodejny elektrospotřebičů nabízí odvoz a likvidaci vysloužilých spotřebičů. (myčky, ledničky, sporáku, mikrovlnné trouby...). Financování systému sběru a recyklace těchto výrobků je zajištěno systémem výběru „recyklačních poplatků“, které se připočítávají k ceně nových výrobků.

Zálohování[editovat | editovat zdroj]

Symbol zálohování

Zálohování Pet lahví a plechovek je zavedeno v 16 evropských státech. Např. na Slovensku, v Německu, Švédsku, Chorvatsku). V České republice jsou zálohované jen skleněné pivní lahve. Zavedení záloh na Pet lahve a plechovky v Čr je ministerstvem životního prostředí naplánováno na polovinu roku 2025.

Polopodzemní kontejnery

Typy nádob[editovat | editovat zdroj]

 • Zvony - starší kontejnery - mají spodní výsyp - kontejner se zvedne nad korbu, pro vyprázdní se otevřeno dno přes ovladačem popeláře.
 • Kontejnery 1100 litrů s horním výsypem, sváží se vozy s lineárním hydraulickým lisem.
 • Podzemní kontejnery - Jsou celé zapuštěné do země.
 • Polopodzemní kontejnery- jsou napůl zapuštěné do země.

Frekvence svozu[editovat | editovat zdroj]

Nejčastěji se sváží takto: plasty 2× týdně, papír 1× týdně, sklo 1× za 4 týdny. Ostatní suroviny individuálně podle velikosti a počtu kontejnerů.

 • intenzivní (> 1× týdně)
 • standardní (1–2× za 14 dní)
 • extenzivní (< 1× za 14 dní)

EKO-KOM a.s.[editovat | editovat zdroj]

EKO-KOM a.s. je obalová společnost, která byla založena na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí; zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly vytříděny, dotříděny a využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie.[4]

Systém sběru tříděného odpadu[editovat | editovat zdroj]

Evidence odpadu

Evidence: Občané dostanou pytle k třídění, které naplní, odnesou do sběrného dvora, kde se data načtou do systému. Občané zaplatí tolik, kolik vyhodí. Čím více budou občané třídit, tím méně budou platit.

Tašky: Občané dostanou tašky k třídění, aby mohli třídit přímo v domácnosti.

Door to Door: Občané dostanou popelnice na tříděný odpad k domu. Ti potom třídí rovnou v domácnosti.

Gastro sety Občané dostanou malý koš a rozložitelné sáčky z kukuřičného škrobu.

Mobilní svozy: Některá města, obce nabízejí během roku mobilní svozy nebezpečného odpadu.

Nádoba pro třídění gastroodpadu

Sběrné dvory: Sem patří nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, stavební suť.

Multikomoditní sběr odpadu[editovat | editovat zdroj]

Multikomoditní sběr odpadu

Multikomoditní sběr odpadu je sběr více komodit do jednoho kontejneru. Např. kovy spolu s plasty, nápojové kartony spolu s papírem. Proto je potřeba sledovat polepy na kontejnerech a nevhazovat do nich to, co tam nepatří. Na dotřiďovací lince se od sebe oddělí. [5]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Recyklační symboly na obalech poradí, jak správně třídit odpady [online]. EKO-KOM, 2022-10-14 [cit. 2023-12-26]. Dostupné online. 
 2. Nápojové kartony a jejich koloběh [online]. EKO-KOM, 2021-12-23 [cit. 2023-12-26]. Dostupné online. 
 3. Recyklační symboly kovů [online]. 2019-01-23 [cit. 2022-04-24]. Dostupné online. 
 4. O společnosti a systému – EKO-KOM. www.ekokom.cz [online]. [cit. 2024-02-11]. Dostupné online. 
 5. HŘÍCHOVÁ, Vendula. Jak funguje multikomoditní sběr odpadu? [online]. 2023-01-24 [cit. 2024-04-21]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]