Recyklace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Fotografie propagující sběr kovů k recyklaci během druhé světové války (foto: Ann Rosener)

Recyklace je proces nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. V procesu recyklace tedy jde o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu, odtud pak název tohoto procesu. V tomto procesu je vždy recyklovaný materiál cíleně přetvářen z ve výrobě jinak dále nepoužitelného odpadu na (druhotnou) vstupní surovinu, která je použitelná při další výrobě. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelnéneobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí. Směrnice EU č. 98/2008 (ES) v článku 3 definuje pojem recyklace jako:

jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál.

—Evropský parlament, Směrnice ES č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic

Symbol recyklace
 • Přínosy recyklace:
  • Snížení potřeby těžby nových surovin (železná ruda, bauxit)
  • Využití odpadu místo jeho uložení na skládku
  • Šetří životní prostředí

Přes nárůst recyklace se světová spotřeba materiálu zvyšuje[1] a nejedná se tak o udržitelný rozvoj.

Dělení[editovat | editovat zdroj]

Recyklace se dělí na přímou a nepřímou:

 • Přímá recyklace znamená znovuvyužití věci bez další úpravy (typickou přímou recyklací je znovuvyužití automobilových součástek z vrakoviště).
 • Nepřímá recyklace zahrnuje znovuvyužití pomocí znovuzpracování materiálu z odpadu (typicky použití sběrového papíru při výrobě nového).

Recyklovatelné materiály[editovat | editovat zdroj]

Kontejnery na tříděný odpad v Polsku
Kontejner na separaci skleněných obalů

V případě některých materiálů není možné další plnohodnotné využití recyklovaného odpadu (například nápojové kartony ad.), v takovém případě se používá přejatý termín downcycling.

U řady kovů je naopak recyklace vysoce konkurenceschopná vůči primárnímu zpracování kovů (např. u mědi, železa či hliníku, u olova je recyklace zdrojem zhruba poloviny zpracovávaného kovu). Také v případě PET, papíruskla je separace a recyklace technologicky dobře zvládnuta a ekonomicky i environmentálně výhodná.

Separace (vytřídění) odpadu[editovat | editovat zdroj]

Aby mohl být odpad recyklován, musí být roztříděn podle druhu materiálu. To mnohdy značně zvyšuje náklady. Nejvýhodnější je, když odpad třídí přímo domácnosti či firmy, při ukládání do rozlišených nádob. V České republice se třídí hlavně kovy, papír (modrý kontejner), sklo (bílý kontejner pro bílé sklo, zelený pro barevné) a plasty (žlutý kontejner). Kovy (železo, hliník či měď) se vykupují v síti firem specializujících se na zpracování kovů. V poslední době byl také zprovozněn systém zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení (televize, ledničky, mobilní telefony atd.), které specializované firmy rozebírají a recyklují řadu jejich komponentů (plasty, kovy aj.). V ulicích se také objevují oranžové kontejnery, které slouží ke sběru nápojových kartonů.

Pro usnadnění třídění odpadu bývají zejména na plastových výrobcích a obalech uvedeny recyklační symboly.

Recyklace odpadu v České republice[editovat | editovat zdroj]

Míra recyklace odpadů se v České republice každoročně pomalu zvyšuje. Přesto je ve srovnání s řadou států EU zatím nižší.[2] Podle tvrzení agentury CENIA, vycházející z údajů firmy EKO-KOM zodpovědné za separaci obalů v Česku, se však údajně úroveň PET lahví odevzdaných k recyklaci v Česku dostala na špičku evropských zemí.[3] Celkově se v Česku odevzdá k recyklaci asi polovina obalů (stav v roce 2007), zatímco v některých státech jsou to tři čtvrtiny. Pro elektroodpad skupiny 5 - použité svítidla a světelné zdroje platí, že domácnosti odevzdají k recyklaci cca 1/3 vysloužilých zářivek.[4] Cca polovina českých domácností vlastní alespoň jednu úspornou zářivku.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. https://techxplore.com/news/2017-01-evidence-reduction-world-consumption-materials.html - Researchers find no evidence of an overall reduction in the world's consumption of materials
 2. OECD: Zpráva o politice, stavu a vývoji životního prostředí – Česká republika
 3. Zpráva České informační agentury pro životní prostředí, údaje o recyklaci strany 131–137
 4. Kdo dnes ještě vyhazuje zářivky do popelnice?[1] Elektro 10/2011

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]