Druhotná surovina

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Druhotná surovina je na rozdíl od běžných přírodních surovin vždy produkt nějaké lidské činnosti.

Vzhledem k tomu, že sám pojem druhotná surovina není v českém právu nijak definován, lze jej chápat ve dvou odlišných kontextech:

  1. materie, která vzniká jakožto vedlejší důsledek nějaké hospodářské činnosti, tedy druhotný produkt při výrobě v průmyslu, stavebnictví, zemědělství a potravinářství apod. Jde tedy o druhotný (vedlejší) produkt, který není při výrobě primární (zpravidla však neznamená produkt druhořadý nebo podřadný). V případě, že se takováto druhotná surovina z jakéhokoliv důvodu dále nepoužije pro další výrobu, stává se odpadem.
  2. hmota, jež je jinak považována za nepoužitelný odpad, kterou lze prostřednictvím recyklace cílevědomě upravit pro další použití pro týž nebo i jiný účel. Jde tedy o cílené přetváření nepoužitelných odpadů v dále použitelný materiál. Zdrojem této materie obvykle bývá běžný komunální odpad, který vzniká především v domácnostech. Nejběžněji recyklovatelnými materiály jsou všechny kovy, papír, sklo a velké množství různých plastů.

Jinými slovy, je-li Surovina látka připravena k procesu využití, lze Druhotnou surovinu definovat jako surovinu, která vznikla z již jednou zpracované suroviny, a která opakovaně vstupuje do procesu využití.

Příklady[editovat | editovat zdroj]

Energetika[editovat | editovat zdroj]

Klasickým příkladem budiž výroba koksu a svítiplynu u uhlí.

  • Při výrobě koksu v koksárnách vzniká jakožto druhotná surovina svítiplyn.
  • Při výrobě svítiplynu v plynárnách vzniká jakožto druhotná surovina koks.

Zemědělství[editovat | editovat zdroj]

Při sklizni obilí vzniká jakožto druhotná surovina sláma. Tu lze dále využít jakožto krmivo pro hospodářská zvířata, chlévskou podestýlku nebo pro výrobu topných pelet.

Potravinářství[editovat | editovat zdroj]

Pří výrobě řepného cukru z cukrové řepy v cukrovarech vznikají jakožto druhotná surovina řepné řízky, které lze dále použít:

  1. jako levné krmivo pro hospodářská zvířata
  2. k výrobě topných pelet
  3. k výrobě bioplynu

Hutnictví[editovat | editovat zdroj]

Při výrobě železa ve vysoké peci vzniká jako primární produkt výroby surové železo. Druhotnými surovinami jsou zde vysokopecní plyn (využívá se jako palivo) a vysokopecní struska, ta se zpracovává na vysokopecní cement, struskovou vlnu (vatu), dlažební kostky, struskový štěrk nebo struskový písek.

Sklářský průmysl[editovat | editovat zdroj]

Při výrobě skla ve sklárnách vzniká vždy další druhotná surovina, kterou je zde samotné sklo. Vadné sklo se zde zpravidla ihned vrací do výroby, provádí se zde průmyslová přímá recyklace všech vadných skleněných výrobků.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]