Recyklace kovů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Recyklace kovů je proces opětovného využití použitého kovu. Důvod recyklace je jednak ekologický, protože zatížení životního prostředí při získávání kovů z rud je podstatně vyšší než při recyklaci a recyklace snižuje množství kovů, které by se spolu s odpadem dostávaly do životního prostředí. Třídění a recyklace kovů snižuje znečištění vzduchu až o 86 % a znečištění vody o 76 %. Recyklace železného šrotu šetří až 90 % primárních zdrojů, 75 % energie a 40 % vody. Díky recyklaci hliníku lze ušetřit až 95 % energie oproti výrobě nového. Recyklací 1 kg hliníkového odpadu se ušetří cca 8 kg bauxitu, 4 kg pomocných chemických produktů a 14 kWh elektřiny.[1] Také ekonomický efekt není zanedbatelný, protože získávání kovů z kovového odpadu je většinou levnější než těžba a zpracování rud.

Průběh recyklace[editovat | editovat zdroj]

Recyklace začíná shromažďováním použitého kovu v kontejnerech na kovy, ve výkupnách a sběrnách, kde je kovový odpad tříděn do stanovených sort a rozměrově upravován. Některé vytříděné sorty jsou určeny k přímému využití jako hutní vsázka. Ostatní sorty procházejí další úpravou obvykle u specializovaných firem, kde se postupně získávají jednotlivé druhy kovů. Účelem je získat jednotlivé kovy v co nejčistší formě nebo je alespoň zbavit těch nečistot, které jsou pro další zpracování nejškodlivější.

Třídění kovů[editovat | editovat zdroj]

Do šedých kontejnerů na kovy patří plechovky od nápojů, kovové uzávěry, šroubovací uzávěry a víčka, tuby, konzervy, alobal, hliníková víčka od jogurtů (pouze větší množství stlačené dohromady), kovové obaly od sprejů, deodorantů a šlehaček, ostatní kovové předměty, obaly s recyklačním symbolem a kódem FE, ALU a/nebo čísly s 40–49. Do kontejneru na kovy nepatří tuby a obaly od barev, případně chemických a nebezpečných látek, baterie, obaly od motorových olejů a pohonných hmot.[2] V některých městech se kovy třídí do kontejnerů společně s jinými komoditami, v tomto případě jsou kontejnery vždy náležitě označeny šedou informační nálepkou Kovy.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Infografika: třídění a recyklace kovů v ČR [online]. 2021-03-12 [cit. 2022-04-24]. Dostupné online. 
  2. Recyklační symboly kovů [online]. 2019-01-23 [cit. 2022-04-24]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]