Recyklace textilií

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Hadrář v Paříži roku 1899

Recyklace textilií je systém sloužící k racionálnímu využití odložených textilií a textilních odpadů.

Sestává ze sběru, třídění a použití starých textilií novým spotřebitelem nebo jejich úpravy spolu s textilními odpady na druhotnou surovinu.

Použité textilie sbírali nebo skupovali po domech asi od 18. až do 20. století hadráři (nebo haderníci) a prodávali je nejdříve papírnám a později trhárnám na přípravu k výrobě příze. V současné době organizují sběr většinou zpracovatelské podniky (zpravidla do kontejnerů na pevně stanovených místech) nebo charitativní spolky (v určitých termínech odvozem od domu).

V západní Evropě (například v Německu nebo Švýcarsku) pochází asi 80 % sběru z kontejnerů a 20 % od dobročinných organizací. Soukromé osoby zde darují (nebo se zbavují) ročně cca. 10 kg použitých textilií, údaje o jejichž skladbě se značně rozchází. Podíl oděvů kolísá mezi 40 a 66 %, zbytek jsou koberce, záclony, posteloviny atd.

Podle jedné studie [1] nakoupili v roce 2007 v Německu spotřebitelé 1130 tun textilií a ve stejném roce se tam popsaným způsobem nasbíralo 750 tun použitého textilního materiálu. Švýcaři dosahují s podobným systémem srovnatelné výsledky.

Kontejnery na použité textilie v Bruselu

Někteří výrobci speciálních textilií organizují vlastní sběr, např. Gore-Tex, Sympatex (membrány), DuPont (ochranné oděvy z polyethylenu Tyvek).

V ČR působí také hned několik zpracovatelských firem, které provozují své vlastní kontejnery a ročně se dohromady sesbírá tisíce tun nepotřebného oblečení a bot.

Kontejnery v Praze, dárcovský projekt Textileco


Třídění[editovat | editovat zdroj]

lze rozdělit na dvě části

a) Třídění textilií získaných ze sběru

Jde o hrubé rozlišení podle předpokládaného účelu použití:

Způsob použití Podíl v %
Prodej jako second hand a na charitativní účely 40 - 60
K rozstříhání na čisticí hadry [2] 15 - 16
K úpravě na druhotné suroviny 15 - 20
Ke spálení do 10
Nepoužitelný materiál do 10

b) Třídění materiálu ke zpracování na druhotné suroviny

se zpravidla provádí u výrobců nebo obchodních firem, které se zabývají jak materiálem ze sběru, tak i průmyslovými odpady z textilní výroby.

Třídí se zejména s ohledem na možný způsob úpravy odpadu podle materiálového složení, barevného odstínu, technologie původního zpracování atd.

 • Rozlišení u vlněných textilií určených k trhání, například:
Původní zpracování Tradiční označení Délka vláken v mm
původně po trhání
Měkké (ruční) pleteniny Zefír 100-150 nad 50
Strojní pleteniny Shoddy, Golfes 100-150 do 35
Lehké nevalchované tkaniny Tibet (nebo Tybet) 100-150 20
Těžké valchované tkaniny Mungo 100 10-15
Směsi s vlnou Alpaka, Extrakt 80-150 15-20
 • Trhanému materiálu z bavlny se obvykle říká katun, trháním se krátí vlákna z původních cca. 25 na 15 mm.
 • Plošné textilie z umělých vláken se třídí (pokud se dají rozpoznat) podle druhu. Ke zpracování na druhotné suroviny se hodí všechny druhy až na polyuretan (elastany).
 • Průmyslové odpady přichází k recyklování zpravidla tříděné ve výrobně.

Průměrný výskyt:

Výrobní stupeň Druh odpadu Ø výskyt (%)
Výroba umělých vláken nitě 4 - 6
Přádelna vlákna, nitě 3 - 5
Tkalcovna, pletárna tkaniny, pleteniny, nitě 2 - 4
Barevna, úpravna tkaniny, pleteniny 3 - 5
Konfekce oděvů tkaniny, pleteniny 15 – 20

Úprava na druhotné suroviny[editovat | editovat zdroj]

[3] Naprostá většina druhotných surovin se získává ve formě vláken. Vlákna mohou pocházet z

 • vyčištěných vlákenných odpadů přádelen
 • plošných textilií rozvolněných trháním
 • (částečně) rozvolněných plošných textilií a nití krácených sekáním
 • roztavených odpadů z umělých vláken

Vlákenné odpady z přádelny[editovat | editovat zdroj]

Odpady od mykacích strojů, výčesky a odsávaná vlákna od dopřádacích strojů se v některých přádelnách zčásti přimíchávají k vlastním výrobkům, většina se však prodává výrobcům odpadových přízí.

V přípravně ke spřádání se materiál zbavuje slupek, vlákenných smotků a prachu a niťových příměsí rozvolňováním na klepacích a čechracích strojích. Výsledná vlákna mají délku 10-20 mm, vlákna od dopřádacích strojů mají téměř stejné hodnoty jako prvotní surovina. Materiál je vždy jeden z komponentů ve vigoňových, frikčních a případně rotorových přízích.

Trhání plošných textilií a odpadů ze staplových přízí[editovat | editovat zdroj]

K rozvolnění plošných textilií se používají trhací stroje. Stroj sestává z 1-5 bubnů opatřených ocelovými kolíky (cca. 1-2/cm², délka 4-5 cm). Při pracovní šíři 800 mm může dosáhnout výkonu až 5000 kg/h. Před trháním se obzvlášť znečištěné odpady musí prát, případně karbonizovat (vlna) a napouštět olejovou emulzí. Intenzita trhání se přizpůsobuje druhu předkládané textilie (viz Třídění). Niťové odpady se dodatečně rozvolňují na druzetách a garnetách (působících podobně jako mykací stroje). Následkem trhání se v každém případě vlákna podstatně zkracují a značně snižuje jejich pevnost.

Trhaná vlněná vlákna se přidávají do mykaných přízí (např. shoddy až 70 %, ostatní trhané vlny cca. do 30 %) z vláken jiných trhaných materiálů se vyrábí vigoňové a frikční příze nebo provazy technologií Kemafil.[4]

Sekání nití z umělých vláken[editovat | editovat zdroj]

Částečně rozvolněné plošné textilie a niti z umělých vláken, obzvláště filamentové odpady se krátí na délky do 10 mm na gilotinových [5] nebo kruhových sekacích strojích. Použití: netkané textilie (např. kompozity), granuláty a taveniny na nové zvlákňování.[6]

Využití recyklace[editovat | editovat zdroj]

Ručně pletací příze 30 tex x 2 x 7 z recyklovaných vláken CO/PES (65/35)

Např. v Německu se v roce 1994 (zcela odlišně od shora citované studie!) vyřadilo 1,8 milionu tun použitých textilií, z těch šlo 23 % do prodeje jako second hand, 4 % se využila jako druhotná surovina a 73 % se nějakým způsobem zničilo (podíl spáleného materiálu na výrobě tepelné energie nebyl evidován). Podle této studie by bylo technicky možné 18 % využít jako druhotné suroviny a 60 % na hodnotné palivo (viz Wulfhorst).

Ze shora uvedených západoevropských údajů se dá odvodit, že z opotřebovaných textilií a z textilních odpadů by v současné době bylo možné získat ročně asi 15 milionů tun druhotných surovin.

V porovnání s tím: Roční světová výroba mykaných, vigoňových a frikčních přízí, netkaných a kemafilových textilií z recyklovaného materiálu dosahuje maximálně polovinu tohoto množství. Z příkladů výrobků z recyklovaných textilií nabízených v první dekádě 21. století (filamenty),[7] (kobercové příze),[8] (pletací příze a pleteniny)[9] není viditelné v jakém množství se produkují.

Lepšímu využití recyklace brání pravděpodobně poměrně vysoké náklady na získání druhotných surovin a nedostatečně rozvinuté použití technických textilií, které jsou hlavním odběratelem recyklovaných produktů.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Nötzold: Handbuch der Streichgarn- und Vigognespinnerei, Fachbuchverlag Leipzig 1970
 • Pospíšil a kol.:Příručka textilního odborníka (SNTL Praha 1981)
 • Denninger/Giese: Textil- und Modelexikon, ISBN 3-87150-848-9, Deutscher Fachverlag Frankfurt/Main 2006
 • Wulfhorst: Textile Fertigungsverfahren, Hanser 1998, ISBN 3-446-19187-9, str. 299-300

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Recyklování textilií v Německu (německy): http://www.fachverband-textil-recycling.de/ablage/ftr/TextilrecyclinginDeutschlandKurzfassung.pdf
 2. Čisticí hadry: http://www.cistici-hadry.cz/druhy.html
 3. Zpracování textilních a polymerních odpadů (učební texty TU Liberec): http://www.ft.vslib.cz/depart/knt/web/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=89&Itemid=36
 4. Technologie Kemafil (německy): http://www.textilforschung.de/ximages/350017_nr13520br.pdf
 5. Příklady gilotinových sekaček na textilní vlákna: http://www.pierret.com/de/produits/coupeuses/
 6. Recyklování ve Švýcarsku http://www.swisstextiles.ch/files/pdf/07_umwelt/content_umwelt/entsorgung.pdf
 7. Agregát na výrobu filamentů z recyklovaných materiálů (německy): http://www.kunststoffforum.de/information/artikel_drucken.php?id=7673
 8. Kobercové příze z recyklovaných materiálů (německy): http://www.raumausstattung.de/business/artikel-record_id-11851-Wirtschaft.htm
 9. Příklady výrobků z recyklovaných polyetylenových a polyesterových vláken (německy): http://www.ibmd.averydennison.com/de/about/news-polyester-recycled.asp

Související články[editovat | editovat zdroj]