Nebezpečný odpad

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Nádoba na nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí ( viz níže ). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci. Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.

Jako nebezpečný označujeme takový odpad, který vykazuje jednu nebo více z níže uvedených vlastností:

  • Výbušnost
  • Oxidační schopnost
  • Vysoká hořlavost
  • Dráždivost
  • Škodlivost zdraví
  • Toxicita
  • Karcinogenita
  • Žíravost
  • Infekčnost
  • Teratogenita
  • Mutagenita
  • Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami
  • Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování
  • Ekotoxicita

Mezi nebezpečný odpad patří:

Nebezpečný odpad vzniká ve výrobní sféře (průmyslová výroba, zemědělství, doprava...), komunální sféře (obchod, zdravotnictví, bydlení...), ale nachází se také v tzv. starých ekologických zátěžích (staré skládky, kontaminovaná půda apod.).

V roce 2011 bylo v České republice vyprodukováno 1 489 953 nebezpečných odpadů, přičemž recyklováno nebo odstraněno bylo pouze 15,3 %.