Přeskočit na obsah

Ředidlo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Ředidlo neboli rozpouštědlo se používá ke zlepšení roztíratelnosti laků, k čištění štětců a k odstranění starých nátěrů.

Technická ředidla[editovat | editovat zdroj]

C 6000[editovat | editovat zdroj]

Složení: toluen, ethylacetát, butylacetát, ethanol, butanol

Použití: K ředění nitrocelulózových nátěrových hmot

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2, hustota 867 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,80 kg/kg produktu

F, Xn; R 11-20-36-66, S 2-16-24/25-36/37-46

H 6000[editovat | editovat zdroj]

Složení: xylen (směs izomerů), lakový benzín

Použití: K ředění chlorkaučukových nátěrových hmot

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T1, hustota 832 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,89 kg/kg produktu

Xn; R 10-20/21-38-65, S 2-24/25-36/37-62

L 6000[editovat | editovat zdroj]

Složení: ethanol, toluen

Použití: K ředění lihových nátěrových hmot; k čištění, odmašťování a jiným technickým účelům

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2, hustota 817 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,52 kg/kg produktu

F; R 11, S 2-7-16-46

S 6001[editovat | editovat zdroj]

Složení: toluen, lakový benzín

Použití: K ředění syntetických nátěrových hmot rychle zasychajících, zvlášť vhodné pro stříkání

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2, hustota 795 kg/m3,celkový obsah organického uhlíku 0,88 kg/kg produktu

F, Xn; R 11-20-65, S 2-23-24/25-62

S 6002[editovat | editovat zdroj]

Složení: lakový benzín, butan-1-ol

Použití: K ředění syntetických nátěrových hmot nanášených máčením, poléváním nebo štětcem

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 778 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,83 kg/kg produktu

Xn; R 10-36-65, S 23-24/25-26-62

S 6003[editovat | editovat zdroj]

Složení: xylen (směs izomerů), butan-1-ol

Použití: K ředění syntetických nátěrových hmot vypalovacích

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T1, hustota 854 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,85 kg/kg produktu

Xn; R 10-20/21-37/38-41, S 25-26-36/37/39-46

S 6005[editovat | editovat zdroj]

Složení: xylen (směs izomerů)

Použití: K ředění syntetických nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním nebo máčením

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T1, hustota 865 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,90 kg/kg produktu

Xn; R 10-20/21-38, S 2-23-24/25-51

S 6006[editovat | editovat zdroj]

Složení: lakový benzín, xylen (směs izomerů)

Použití: K ředění syntetických a olejových nátěrových hmot nanášených štětcem, zasychajících na vzduchu při normální teplotě

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T3, hustota 775 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,85 kg/kg produktu

Xn; R 10-65, S 2-23-24-62

S 6010[editovat | editovat zdroj]

Složení: toluen, 4-methylpentan-2-on

Použití: K ředění syntetické reaktivní dvousložkové nátěrové hmoty S 2008

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 825 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,79 kg/kg produktu

F, Xn; R 11-20-36/37-66, S 16-24/25-29-46

S 6023[editovat | editovat zdroj]

Složení: toluen, xylen (směs izomerů)

Použití: K ředění emailu syntetického vypalovacího tepaného S 2023

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T1, hustota 871 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,91 kg/kg produktu

F, Xn; R 11-20/21-38, S 16-24/25-36/37-46

S 6300[editovat | editovat zdroj]

Složení: xylen (směs izomerů), butan-1-ol, butylacetát, 1-methoxypropan-2-ol

Použití: K ředění epoxidových dvousložkových nátěrových hmot mimo tepaného emailu S 2323

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 849 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,74 kg/kg produktu

Xn; R 10-20/21/22-37/38-41, S 2-26-37/39-46

S 6900[editovat | editovat zdroj]

Složení: lakový benzín, xylen (směs izomerů)

Použití: K ředění syntetických laků, určených pro elektrotechniku, např. S 1901, S 1924

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 785 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,86 kg/kg produktu

Xn; R 10-65, S 23-24/25-62

S 6904[editovat | editovat zdroj]

Složení: xylen (směs izomerů), butan-1-ol

Použití: K ředění impregnačních laků, určených pro aplikaci v tepelné třídě F, např. S 1903, S 1942

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 843 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,82 kg/kg produktu

Xn; R 10-20/21/22-37/38-41, S 25-26-36/37/39-46

U 6000[editovat | editovat zdroj]

Složení: xylen (směs izomerů), 2-ethoxyethylacetát

Použití: K ředění polyuretanových nátěrových hmot zasychajících na vzduchu

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2, hustota 900 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,78 kg/kg produktu

T; R 10-20/21/22-38-60-61, S 24/25-36/37-45-53

U 6002[editovat | editovat zdroj]

Složení: xylen (směs izomerů), 2-ethoxyethylacetát

Použití: K ředění polyuretanových a akryluretanových nátěrových hmot

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2, hustota 924 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,71 kg/kg produktu

T; R 10-20/21/22-38-60-61, S 24/25-36/37-45-53

U 6003[editovat | editovat zdroj]

Složení: xylen (směs izomerů), 2-methoxy-1-methylethyl-acetát

Použití: K ředění polyuretanových a akryluretanových nátěrových hmot

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2, hustota 915 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,73 kg/kg produktu

T; R 10-20/21/22-38-60-61, S 24/25-36/37-45-53

U 6051[editovat | editovat zdroj]

Složení: xylen (směs izomerů), butylacetát, lakový benzín, butan-1-ol, 2-ethoxyethyl-acetát, toluen

Použití: K ředění polyuretanových základních barev U 2061, emailů U 2081 a laku U 1051 zasychajících na vzduchu

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2, hustota 861 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,78 kg/kg produktu T

R 10-20/21-36/38-60-61, S 24/25-36/37/39-45-53

Herbol V 40[editovat | editovat zdroj]

Složení: solventní nafta (ropná), 1,2,4-trimethylbenzen, ethylacetát, mesitylen, propylbenzen, butylacetát

Použití: K ředění veškerých rozpouštědlových nátěrových hmot Herbol

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 870 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,88 kg/kg produktu

Xn, N; R 10-20-36/37/38-51/53-65, S 2-24/25-29-62

Benzínový čistič[editovat | editovat zdroj]

Složení: benzin, toluen

Použití: K čištění a odmašťování kovových předmětů a textilních materiálů

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 707 kg/m3, celkový obsah organického uhlíku 0,81 kg/kg produktu

F, Xn; R 11-65, S 2-16-24/25-62

Lakový benzín[editovat | editovat zdroj]

Použití: K čištění a odmašťování kovových předmětů, ředění nátěrových hmot, zrychluje zasychání.

Známý také pod názvy „White spirit“ a „minerální terpentýn

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci[editovat | editovat zdroj]

Všechna ředidla jsou rozpouštědly s nebezpečnými výpary. Vstřebávají se pokožkou a dráždí ji. Při práci je doporučeno používat ochranné rukavice a brýle, pracoviště účinně větrat. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při styku s otevřeným ohněm je nebezpečí výbuchu a požáru! Ředidla jsou hořlavé kapaliny, nemísitelné s vodou. Vhodné hasivo je pěna nebo prášek.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]