Zakát

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tento článek pojednává o islámském zakátu. O zakátu v bahá'í pojednává článek Zakát (bahá'í).

Zakát (arabsky زكاة či زكوة, tedy očištění) je označení jednoho z pěti pilířů islámu, náboženské daně z majetku a z příjmů, určené k dobročinné pomoci.

Každý plnoprávný muslim je povinen odevzdávat

 • 10% zakát z výnosu trvanlivých polních plodin a ovoce, překračujícího objem osobní spotřeby, pokud se jedná o plody pěstované bez umělého zavlažování
 • 5% zakát z těchto plodů, jsou-li pěstovány s umělým zavlažováním
 • podle kvality a druhu zvířat přesně odstupňovaný zakát z dobytka, tj. velbloudů, skotu, ovcí a koz celoročně volně pasených
 • 2,5% zakát ze zlata, stříbra a zboží, které více než rok skladuje nepoužity

Takto odevzdaný zakát může být použit jako pomoc

 • chudým
 • potřebným
 • úředníkům pověřeným výběrem zakátu
 • těm, jež takováto pomoc může přiklonit k islámu
 • otrokům, kteří shánějí prostředky, aby se vykoupili z otroctví
 • dlužníkům, kteří se dostali do nesnází tím, že si vypůjčili k účelům zařazeným jako fard či mandúb, případně i mubáh
 • veřejným účelům, jako je obrana islámské obce před nepřáteli nebo podpora veřejných dobročinných zařízení
 • lidem na cestách

Podle stupně uskutečnění islámského práva v zemi, kde muslim žije, vybírá zakát buď přímo stát, nebo islámské nadace, nebo je na muslimovi samotném, aby příslušný podíl věnoval přímo na některý z předepsaných účelů.

Jako verše Koránu nabádající k odevzdávání zakátu se uvádějí:

„Věřte v Boha a posla Jeho a rozdávejte z toho, v čem učinil vás posledními vlastníky! Těm z vás, kdož uvěřili a almužnu rozdávali, je určena odměna vysoká.“ 57:7
„Těm, kdož rozdávají almužnu, mužům i ženám, a těm, kdož poskytují Bohu krásnou půjčku, těm bude splacena dvojnásobně a dostane se jim odměny štědré.“ 57:18

Literatura[editovat | editovat zdroj]