Wikipedie:Wikikonference/2014

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Wikikonference 2014
Plakát Wikikonference 2014
Plakát Wikikonference 2014
MístoHvězdárna a planetárium Brno
PořadatelWikimedia Česká republika
Datum29. listopadu 2014
PředchozíWikikonference 2013
NásledujícíWikikonference 2015
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Wikikonferenci 2014 hostila Hvězdárna a planetárium Brno.

6. česká Wikikonference se uskutečnila v sobotu 29. listopadu 2014 v prostorách Hvězdárny a planetária v Brně. Předchozích pět ročníků akce se konalo v Praze. Jednotlivé přednášky včetně prezentací najdete zde, záznam přímého přenosu pak zde. Pořadatelem byla Wikimedia ČR, spolupořadatelem letošního ročníku byl Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity.

Program konference byl rozdělen do pěti tematických bloků. Po sérii odbornějších přednášek v minulých ročnících se tato Wikikonference vrátila k obecnějším tématům tvorby svobodného obsahu, popularizace vědy, spolupráce mezi Wikipedií a vzdělávacími institucemi apod. Byla tak vhodná i pro zájemce z řad širší veřejnosti (čtenářů Wikipedie). Přesto ale na programu nechyběla ani ryze aktuální témata. V závěru dne se také prezentovaly a oceňovaly vítězné fotografie památek z již třetího českého ročníku soutěže Wiki miluje památky.

Novinkou tohoto ročníku Wikikonference byl menší sál s periodicky opakovaným programem, který poskytoval všem zájemcům z řad veřejnosti (včetně náhodných návštěvníků) úvod do fungování, využívání či editování Wikipedie a jejích přidružených projektů, s možností osobní diskuze se zástupci aktivních redaktorů české Wikipedie. Souběžně probíhal také program určený odborné veřejnosti s cílem posílení spolupráce Wikipedie se vzdělávacími a kulturními institucemi.

Účast na české Wikikonferenci byla bezplatná, zájemce však byli vyzvání k registraci po internetu.


Ohodnotit proběhlou konferenci Událost na Facebooku Událost na Google+

Místo konání[editovat | editovat zdroj]

Hlavní sál hvězdárny (tzv. digitárium) je vybaven špičkovou projekční technikou.

Jak se tam dostat?

Hvězdárna otevřela v sobotu 29. listopadu 2014 své brány v 9:00, program byl zahájen v 9:50 a skončil krátce před 18:00.

Pro veřejnost (tj. náhodné, nezaregistrované návštěvníky) byla v malém planetáriu připravena prezentace o fungování Wikipedie a možnostech, jak se lze do její tvorby zapojit. Stále málo známým faktem totiž je, že Wikipedie je nekomerční projekt a píší ji dobrovolníci z celého světa. K lepší prezentaci nejen Brna na Wikipedii se snažil přispět i paralelní odborný program (od 11:00 do 13:00), na který byli zváni zástupci škol, muzeí a dalších kulturních institucí, které by chtěly s Wikipedií navázat spolupráci – přijďte zjistit, jak může vaše instituce s Wikipedií spolupracovat, využívat ji a obohacovat ji (zástupce institucí byli vedle registrace vyzváni i k nahlášení své účasti e-mailem).

Z konference byl pořizován fotografický a audiovizuální záznam:

  • Přímý přenos, který jste mohli sledovat na multimediálním portálu Hvězdárny a planetária Brno, si nyní můžete pustit ze záznamu tamtéž nebo přímo na YouTube.
  • Fotografie z konference začali dobrovolníci po skončení akce nahrávat do kategorie Wikikonference Brno 2014.
  • Kvalitní videozáznamy jednotlivých přednášek včetně prezentací jsou ke zhlédnutí na SlidesLive.
Čas začátku Blok 1 – Úvodní blok Trvání (minut) Ilustrace
9:00 Prezence, otevření sálu
Účastníky prosíme o rovnoměrné využití celé doby prezence (očekáváme asi 150 návštěvníků). Po příchodu si v šatně budete moci odložit své věci, získat poukázku na oběd a visačku se jmenovkou, na jejímž základě budete vpuštěni do sálu. Registrujte se prosím předem pomocí registračního formuláře – zajistíte si tak místo a ušetříte čas sobě i pořadatelům. (Program pro veřejnost v malém planetáriu s možností pohovořit si s editorem Wikipedie bude volně přístupný po celou dobu trvání akce bez nutnosti registrace.)
50
Programem konference budou provázet moderátoři Miroslav Langer a Jaroslav Zastoupil.
9:50 Zahájení a úvodní slovo
Účastníky přívítají:
Prohlédnout: YouTube
10
10:00 Miroslav Malovec: O vzniku české Wikipedie
Anotace: Brněnský esperantista Miroslav Malovec, civilním povoláním prodavač elektrosoučástek, divákům v rozhovoru s moderátorem Miroslavem Langrem povypráví, jak se v roce 2002 tak trochu náhodou stal zakladatelem české Wikipedie. Bylo to v dobách, kdy se připojení k internetu platilo po minutách a pravidla tvorby encyklopedie vznikala doslova za pochodu. Editorem Wikipedie je Miroslav Malovec dodnes, přispívá především o českých tématech do její verze v esperantu.
Prohlédnout: SlidesLiveYouTube
15 + 5
10:20 Michal Reiter (přednáší Jaroslav Zastoupil): Ohlédnutí za rokem 2014
Anotace: Ne nutně chronologický výběr událostí ze světa Wikipedie, Wikimedie a Creative Commons v roce 2014.
Prohlédnout: SlidesLiveYouTubePrezentace
15 + 5
10:40 Jiří Dušek: Popularizace vědy
Anotace: Jak si myslíme, že by mělo fungovat, prezentovat se, směřovat… centrum propagující kritický způsob myšlení a vědu samotnou. Hvězdárna a planetárium Brno prošla v posledních rocích řadou změn. Byly tyto změny dobré? Nebo špatné? A jak by instituce medializující vědu vypadat rozhodně neměla?
Prohlédnout: SlidesLiveYouTube
15 + 5
11:00 přestávka
(od 11:00 do 13:00 běží v přednáškovém sále odborný program pro zástupce institucí zajímajících se o spolupráci s Wikipedií)
15
Blok 2 – Svobodné sdílení znalostí
11:15 Lucie Straková: Creative Commons 4.0
Anotace: Příspěvek nejprve stručně představí veřejné licence jako takové a vysvětlí jejich fungování, přičemž dále se bude soustředit právě na licence Creative Commons. Podrobněji se bude zabývat novinkami v aktuální verzi 4.0, jakož i tím, co se od minulé verze naopak nezměnilo. Zároveň bude informovat o aktuálním dění týkajícím se Creative Commons v českém právním prostoru.
Prohlédnout: SlidesLiveYouTube
15 + 5
11:35 Martin Myšička: Wikizdroje / Ottův slovník naučný
Anotace: Referát představuje sesterský projekt Wikizdroje – digitální knihovnu volných děl. Stručně shrnuje vývoj Wikizdrojů, přibližuje jejich koncept, možnosti pro editory i uživatele a také jejich potenciál k obohacení Wikipedie samotné. Protože významnou část Wikizdrojů tvoří hesla Ottova slovníku naučného, bude zmíněno i toto dílo.
Prohlédnout: SlidesLiveYouTube
15 + 5
11:55 Václav Zouzalík: Wikizprávy
Anotace: Co jsou Wikizprávy, jak fungují a že tvorba zpráv nemusí být jednotvárná činnost – záleží jen na Vaší chuti a volném čase.
Prohlédnout: SlidesLiveYouTube
15 + 5
12:15 Ondřej Novák a Jan Brandejs: WikiSofia
Anotace: WikiSofia je portál pro tvorbu a sdílení studijních materiálů pro studenty humanitních a sociálních věd. Jde o sesterský projekt WikiSkript. Referát představuje WikiSofii jako jednu z možností tvorby efektivních online skript pro vysoké školy. Zde mají studenti možnost uplatnit své práce, články a eseje, které by – ač dobře zpracované – byly jinak použity pouze pro atestační účely.
Prohlédnout: SlidesLiveYouTube
15 + 5
12:35 Irena Loskotová a Petr Vachůt: Encyklopedie dějin města Brna
Anotace: Internetová encyklopedie dějin Brna je kulturně-informační portál určený široké uživatelské veřejnosti. Příspěvek se zaměří na jeho vznik a vývoj, principy a formy editace, autorský kolektiv, zdrojové dokumenty a možnosti aplikace projektu v jiných městech. Představí též krátce navazující produkty vytvořené na základě encyklopedické databáze a zmíní roli projektu v edukačním procesu FF MU.
Prohlédnout: SlidesLiveYouTube
15 + 5
Oběd
12:55

Oběd

V polední přestávce byl v místě nabízen oběd. Nárok na oběd měli pouze registrovaní účastníci, kteří o něj projevili zájem v přihlášce. Oběd jim byl vydán oproti poukázce, kterou obdrželi při příchodu u prezence. Bylo nutné dodržovat časový harmonogram oběda, který byl na akci vyhlášen.

Filmové představení

Z důvodu vysokého počtu účastníků konference a omezených prostorových možností v místě byli obědvající rozděleni do 3 skupin. Zatímco jedna skupina obědvala, nabídla Hvězdárna a planetárium Brno ostatním účastníkům jako dárek možnost zhlédnout ukázku ze své nabídky populárně-naučných filmů: pořad Astronom v každém z nás.

Exploratorium

Zrovna neobědvající účastníci si mohli během této přestávky individuálně prohlédnout také podzemní exploratorium s interaktivní výstavou Příběh Sluneční soustavy.
3×25
Blok 3 – Aktivity na wiki
14:10 Tomáš Mozga: Tým Wikipedie na Masarykově univerzitě
Anotace: Podaří se studentům a absolventům Masarykovy univerzity vytvořit ze své alma mater jednu z prvních světových wikiuniverzit? Jak lze propojit univerzitní akademický svět se světem Wikipedie?
Prohlédnout: SlidesLiveYouTube
15 + 5
14:30 Vojtěch Dostál: WikiMěsto Přibyslav
Anotace: Bez spolupráce s institucemi a úřady se čeští wikipedisté ochuzují o část obsahu (ale i zábavy). WikiMěsto proběhlo v Přibyslavi a účastnili se ho wikipedisté a wikipedistky, kteří rádi fotografují, píší články, nebo třeba digitalizují informace v muzeích. V krátké prezentaci se dozvíte, co se nám podařilo, co je potřeba udělat příště lépe a kdy ono „příště“ nastane.
Prohlédnout: SlidesLiveYouTube
15 + 5
14:50 Vojtěch Veselý: Senioři píší Wikipedii
Anotace: Od září probíhají v Praze kurzy psaní Wikipedie pro seniory. Jak se v rámci tohoto pilotního projektu daří seniory do dění ve Wikipedii zapojovat? A jaké jsou plány do budoucna?
Prohlédnout: SlidesLiveYouTube
15 + 5
15:10 skupinová fotografie
Před přestávkou setrvejte prosím ještě chvíli na svých místech – z pódia bude pořízena skupinová fotografie přítomných účastníků Wikikonference. Fotografie bude následně uvolněna pod svobodnou licencí a zveřejněna v příslušné kategorii na Wikimedia Commons.
Prohlédnout: FotografieYouTube
5
15:15 přestávka 15
Blok 4 – Vážně-nevážně
15:30 Marek Blahuš: Stinné stránky Wikipedie
Anotace: Wikipedii denně čtou a editují miliony lidí a je proto přirozeně středem pozornosti vlád a korporací. Protože ale nemá žádného šéfredaktora, je obtížné ji cenzurovat nebo uplatit. Tato otevřenost bývá nicméně Wikipedii i na překážku, protože redaktoři se musí domluvit a pro přebíraný obsah platí přísnější kritéria než je na internetu běžné. Prezentace poskytne v rychlém sledu přehled vybraných úsměvných i vážných kauz týkajících se Wikipedie.
Prohlédnout: SlidesLiveYouTube
15 + 5
15:50 Marek Blahuš: Zábavný wikikvíz o ceny
Anotace: Moderovaný wikikvíz, který se podobá vědomostním televizním soutěžím, umožní třem dobrovolníkům vyzkoušet si pod dohledem publika zábavnou formou své znalosti o Wikipedii a souvisejících tématech.
Prohlédnout: SlidesLiveYouTube
40
16:30 přestávka 15
Blok 5 – Wikimedia Česká republika
16:45 Jan Loužek: Prezentace spolku Wikimedia Česká republika
Anotace: Spolek Wikimedia Česká republika podporuje akce spojené s rozvojem vzdělávání a internetové encyklopedie Wikipedie. Budou zevrubně představeny různé aktivity, které se konají jak v České republice, tak i v zahraničí, a jejich výsledky v průběhu let. Proč je skvělé se zapojit do neziskovky, která bojuje za lepší vzdělání každého z nás.
Prohlédnout: YouTube
15
17:00 Jan Groh: Vyhlášení výsledků soutěže Wiki miluje památky
Anotace: Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vybraným účastníkům českého kola letošního ročníku největší mezinárodní fotografické soutěže na světě Wiki miluje památky. Proběhne za účasti zástupců pořadatele (Wikimedia Česká republika) a partnerů (Národní památkový ústav, Slezské zemské muzeum, Nadační fond AVAST, FOIBOS, AARON, FotoŠkoda, PROPAMÁTKY)
Prohlédnout: YouTubePrezentace
20
17:20 Zakončení 10

Cestovní stipendia[editovat | editovat zdroj]

Pro mimo-brněnské účastníky byla vyhrazena určitá finanční částka k pokrytí přiměřených cestovních nákladů (pokud není stanoveno jinak, předpokládá se využití nejlevnějšího způsobu hromadné dopravy).

Členové spolku Wikimedia ČR a přednášející měli automatické právo na proplacení jízdného do částky 500 Kč dle interních směrnic sdružení, bylo však nutné se o svůj nárok aktivně přihlásit předem. V odůvodněných předem písemně ohlášených případech garant akce schvaloval i plnění vyšší.

O úhradu 50 procent cestovních nákladů (do maximální výše 250 Kč) mohli předem písemně zažádat i další účastníci konference. Přednost byla dávána spolupracovníkům bez možnosti proplacení jízdného z jiných zdrojů a dále mimořádně aktivním členům komunit Wikipedie a dalších projektů nadace Wikimedia Foundation. Přihlíženo bylo i k datu podání žádosti. Peníze za jízdné poukazujeme na účet do 14 dní oproti fyzickému dodání dokladu (jízdence). Eventuálně bylo možno proplatit jednu cestu hotově přímo na Wikikonferenci, pokud byl odevzdán příslušný cestovní doklad.

Dotazy ke konferenci bylo možné posílat na adresu presswikimedia.cz. Telefonický kontakt pro novináře byl uveden v tiskové zprávě.

Minulé konference[editovat | editovat zdroj]

  • 5. prosince 2009: 1. česká Wikikonference (archiv), Městská knihovna v Praze
  • 4. prosince 2010: 2. česká Wikikonference (archiv), pořádaná ve spolupráci s kolektivem kolem konceptu Wikinomie, Filozofická fakulta UK v Praze
  • 26. listopadu 2011: 3. česká Wikikonference (archiv), Národní technická knihovna
  • 24. listopadu 2012: 4. česká Wikikonference (archiv), Národní technická knihovna
  • 30. listopadu 2013: 5. česká Wikikonference (archiv), Přírodovědecká fakulta UK

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Ohlasy v médiích[editovat | editovat zdroj]