Wikipedie:Editaton/Prachatice 2

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Znak Města Prachatice – budova staré radnice.
Účastníci editatonu na nádvoří muzea.
Přednáška wikipedisty Portarius cz v Neumanneu.
Wikikurs pro pracovnice Městského úřadu Prachatice.
Prachatice na císařském otisku mapy Stabilního katastru z roku 1837.
Západní průčelí kostela svatého Jakuba Většího ze Soupisu památek 1913.
Křišťanova čp. 36

Editaton Prachatice 2 se uskutečnil ve dnech 1. - 3. listopadu 2019 opět v jihočeských Prachaticích[1][2][3] a byl opět zaměřen na editování článků o městě, jeho historických a architektonických památkách[4][5][6], prachatické naučné stezce a jejích zastavení, trase historické obchodní Zlaté stezky a vojenském opevnění - úsek č. 195 Volary lehkého opevnění vz. 37. Navázal i na další wikiaktivity, jako jsou instruktáže Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích[7], práci českobudějovického Wikiklubu, setkání Pod reálnou lípou a projekty Studenti píší Wikipedii a Senioři píší Wikipedii. V rámci příprav byly osloveny významné prachatické instituce, zejména Městská knihovna Prachatice[8], Gymnázium Prachatice[9], Státní okresní archiv Prachatice.

Organizátoři ve spolupráci s Prachatickým muzeem oslovili Městský úřad v Prachaticích (jeho prostřednictvím základní školy v Prachaticích a Dům dětí a mládeže v Prachaticích s nabídkou wikiaktivit jako nové formy volnočasových aktivit pro děti a mládež. Obrátili se i na místní samostatné badatele a sběratele (např. v oboru militární historie). Hlavním partnerem bylo opět Prachatické muzeum[10], které poskytlo zázemí a odbornou a informační podporu i prvnímu Editatonu. Podporu a právo použít na akci městský znak Prachatic poskytl Městský úřad v Prachaticích a starosta Města Prachatice p. Ing. Martin Malý poskytl záštitu nad Editatonem a setkal se s účastníky na zahájení Editatonu.[11][12][P 1]Tento Editaton si kladl za cíl navázat na dobré výsledky březnového Editatonu a na další připravované společné projekty realizačního týmu Wikipedie, Prachatického muzea a dalších institucí na dokumentaci a prezentaci historie a současnosti Prachatic. S cílem zvýšit počet editací k česko-německé historii Prachatic a témat česko-německého pohraničí se zúčastnili dna německojazyční editoři, jeden z Rakouska a jeden ze SRN. Editaton navázal na pracovní seminář k renesančním fasádám prachatických domů a restaurování jejich malířské výzdoby (30. 10. - 1. 11. 2019). Účastníci měli možnost se svými články z tématikou historie Prachatic po roce 1948 přihlásit do soutěže Wikimedia CR, Hvězda svobody.

Hlavním cílem Editatonu Prachatice 2 bylo:

 • prezentace Wikipedie a jejího potenciálu prachatickým partnerům[13]- HotovoHotovo Hotovo.
 • zapojit jako editory a fotografy výrazněji místní zájemce na základě záměru odpovídajícího zaměření jednotlivých institucí a cílových skupin, a to nejen na vlastním Editatonu, ale zejména v dalším období v samostatných tématicky strukturovaných projektech- HotovoHotovo Hotovo.
  • Město Prachatice - HotovoHotovo Hotovo.
  • Prachatické muzeum - HotovoHotovo Hotovo.
  • Městská knihovna
  • Dům dětí a mládeže - HotovoHotovo Hotovo.
  • Gymnázium Prachatice
  • spolky v Prachaticích - HotovoHotovo Hotovo.
 • využít partnerství Města Prachatice s bavorskou obcí Grainet, městem Waldkirchen, městem Mauthausen v Rakousku a Zvolen na Slovensku a k oslovení bavorských, rakouských a slovenských Wikipedistů a k využití dosavadních informačních zdrojů a fotodokumentace společenských, kulturních a sportovních akcí k tvorbě článků a nových kategorií COMMONS,
  • podstatné rozšíření článku Grainet, Waldkirchen, Mauthausen, Zvolen na české Wikipedii, včetně vnitřních odkazů,
  • tvorba článků na německé Wikipedii - HotovoHotovo Hotovo.
 • editovat nové články o historických domech v Městské památkové rezervaci Prachatice zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek a vytvořit podrobnější fotodokumentaci jejich architektonických prvků, zejména sgrafit a fresek, rozšířit a aktualizovat článek o městské památkové rezervaci, - HotovoHotovo Hotovo.
 • vytvořit nové články k místním tématům vztahujícím se k městu Prachatice, jeho historie a současnosti (viz návrh v rubrice Články), - HotovoHotovo Hotovo.
 • vytvořit nové kategorie snímků a videí,
 • zkvalitnit a rozšířit stávající články o obcích integrovaných do Prachatic a vytvořit jejich podrobnou fotodokumentaci,
 • dokončit podrobnou fotodokumentaci prachatických naučných stezek a turistických tras a cílů, - HotovoHotovo Hotovo.
 • vytvořit podrobnou fotodokumentaci historické Zlaté stezky z Prachatic do Volar,
 • vytvořit článek a podrobnou fotodokumentace úseku č. 195 (Volary) lehkého opevnění vz. 37, analogicky jako byl zpracován Úsek H-33 lehkého opevnění vz. 37, Úsek H-42 lehkého opevnění vz. 37,
 • maximálně využít dostupné digitalizované informační zdroje vytvořené a zveřejněné místními partnery, např. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech. (1. Prachaticko) Městské knihovna Prachatice[14][15]
  • digitalizovat a publikovat v COMMONS vymezenou část sbírek Prachatického muzea (fotografie, staré pohlednice, tiskoviny) s uvedením vnitřní kategorie "Pořízeno ze sbírek Prachatického muzea" jako zahájení zapojení Prachatického muzea do Wikipedie:WikiProjekt GLAM,
 • pod vedením a s konzultací Gampe připravit a realizovat instruktáž k fotodokumentaci prachatické architektury, historie a současnosti pro účastníky a pro místní zájemce, pro pedagogy základních škol a Gymnázia Prachatice, pracovníky Městského úřadu (kultura, regionální rozvoj, Radniční list, správa webu prachatice.eu, Prachatického muzea a Městské knihovny Prachatice a místní badatele a sběratele, - HotovoHotovo Hotovo.
 • připravit (realizovat) instruktáž (workshop) pro pedagogy a edukační pracovníky prachatických institucí podle zpracovaného modulu Školního vzdělávacího programu Studenti gymnázia píší Wikipedii; po dohodě s místostarostou Prachatic p. PaedDr. Janem Klimešem, ředitelkami základních škol Vodňanská a Národní, řediteli DDM p. Machartem a Prachatického muzea p. Berkovským se seminář uskuteční v druhé polovině listopadu 2019,
 • digitalizovat texty vybraných stavebně historických a restaurátorských průzkumů, zpráv a fotografií z fondu Prachatického muzea, Státního okresního archivu v Prachaticích, stavebního úřadu Městského úřadu v Prachaticích a Národního památkového ústavu, Územní odborné pracoviště České Budějovice, - HotovoHotovo Hotovo.
  • digitalizovat restaurátorské zprávy o restaurování kulturních památek (domů, sgrafit), které ke zveřejnění poskytli restaurátoři Tomáš Skořepa a Jiří Mašek působící od 80. let minulého století let v Prachaticích,
 • prezentovat rozsáhlou a dlouholetou výzkumnou, ediční a edukační práci Prachatického muzea jako významný informační zdroj navržených článků k dílčím tématům historie Prachatic a Prachaticka, provést katalogizaci těchto monografií, statí a dalších dokumentů (obrázků, map, schemat apod.) jako součást mezinárodního projektu GLAM a připravit články o významných prachatických historicích a archivářích

Základní údaje[editovat | editovat zdroj]

Naučná stezka Prachatické hradby, 2. zastavení, bašta Helvít
Erb Viléma z Rožmberka na Staré radnici
Sgrafita na Staré radnici
Kostel sv. Jakuba Většího
Bosáže na domě v Křišťanově ulici
Žižkova skalka
Kostel sv. Anny, Libínské Sedlo
Znak Města Prachatice na uliční vpusti v ulici Dolní brána
Heydlův dům v Prachaticích
Heydlův dům, Kostelní náměstí
Lípa velkolistá, Staré Prachatice
Park sv. Jana N. Neumanna
Socha sv. Jana N. Neumanna
Nádraží Prachatice
Parkán
 • Kdy: 1.– 3. listopadu 2019, termín pro dokončení článků a nahrání fotografií pořízených v rámci Editatonu je 30. listopad 2019
  • pro zapojení prachatických institucí, zaškolení pracovníků a zájemců do tvorby článků a ukládání fotografií a dokumentů do COMMONS byl pro místní zájemce Editaton zahájen již ve středu 30. října 2019, - HotovoHotovo Hotovo.
 • Kde: Prachatické muzeum, Sitrův dům, Velké náměstí č. p. 13, 383 01 Prachatice, zasedací místnost - HotovoHotovo Hotovo.
 • Kdo: organizátoři Gampe a Elektracentrum s podporou Wikimedia Česká republika, z. s. ve spolupráci s Prachatickým muzeem - HotovoHotovo Hotovo.
 • S kým: Instituce, které podpořily akci jsou uvedeny v oddílech Prachatičtí partneři a Závěrečná zpráva. - HotovoHotovo Hotovo.
 • Psali jsme: o Prachaticích a jejich místních částech, památkách, vojenském opevnění (seznam článků)- HotovoHotovo Hotovo.
 • Fotografovali jsme: objekty v Prachaticích, objekty lehkého opevnění, (názvy objektů a kategorie COMMONS) - HotovoHotovo Hotovo.
 • Skenovali jsme: historické snímky objektů, událostí a osobností v Prachaticích, stavebně historické a restaurátorské průzkumy, dokumenty z výzkumu Zlaté stezky a Městské památkové rezervace Prachatice, fotografie a pohlednice ze sbírek Prachatického muzea, dokumenty o životě a díle Jana Nepomuka Neumanna a S.M. Karolíny Neumannové (témata a kategorie COMMONS) - HotovoHotovo Hotovo.
 • Co projektu pomohlo: uvolnění práv ke snímkům již pořízených osobami a institucemi (stávající a navrhované kategorie COMMONS), zejména u fotografií a pohlednic ze soukromých sbírek, - HotovoHotovo Hotovo.
 • Co jsme hledali: Prameny a literaturu k rešerším a kvalitním citacím v článcích (prameny, literatura a jiné informační zdroje) - HotovoHotovo Hotovo.
 • Co připravujeme: navazující společné projekty (navazující projekty) - HotovoHotovo Hotovo.
 • Co jsme uvítalo: distanční účast pěti wikipedistů v oboru historie, památek, renesance, přírody a československého opevnění - HotovoHotovo Hotovo.
 • Co bylo zajištěno pro organizace v Prachaticích (Prachatičtí partneři): v pracovní dny před Editatonem od středy 30. 10. do pátku 1. 11. 2019 byly v zasedací místnosti Prachatického muzea připraveno
  • kurz základů psaní na Wikipedii specifikovaný pro možnosti a zájmy Městského úřadu, Prachatického muzea, Městské knihovny v Prachaticích - HotovoHotovo Hotovo.
  • kurz popisu, kategorizace, fotografií, skenovaných fotografií a dokumentů a jejich vkládání do uložiště COMMONS s praktickým zaměřením na snímky a dokumenty z provenience Městského úřadu Prachatice, Prachatického muzea, Městské knihovny v Prachaticích, včetně praktické pomoci při vkládání prvních dokumentů, - HotovoHotovo Hotovo.
  • příprava možných projektů studenty a žáky a pro seniory
 • kurz základů psaní na Wikipedii specifikovaný pro studenty a žáky a pro seniory - HotovoHotovo Hotovo.
 • Podmínky účasti: zkušenost s psaním článků na Wikipedii, vlastní notebook, fotografové vlastní fotoaparát - HotovoHotovo Hotovo.
 • Postup příprav byl průběžně publikován v záložce Závěrečná zpráva) - HotovoHotovo Hotovo.

Pátek 1. listopadu[editovat | editovat zdroj]

Sobota 2. listopadu[editovat | editovat zdroj]

 • 8.00–8.50 snídaně - HotovoHotovo Hotovo.
 • 9.00–9.30 úvodní slovo, setkání se starostou Prachatic panem Ing. Martinem Malým, který opět převzal nad Editatonem záštitu[16][17], a panem Mgr. Petrem Berkovským, ředitelem Prachatického muzea. Zahájení výkonnou ředitelkou Wikimedia ČR, z.s. Klárou Joklovou;Editaton Prachatice 2 je připravován a realizován s podporou Wikimedia ČR, z.s. - HotovoHotovo Hotovo.
 • 9.30–12.30 editování/fotografování (Muzeum/Prachatice) - HotovoHotovo Hotovo.
 • 13.00–14.00 oběd - Restaurace Almara (hotel Koruna) na objednávku před odchodem z hotelu - HotovoHotovo Hotovo.
 • 14.00–16.30 editování/fotografování (Muzeum/Prachatice) - HotovoHotovo Hotovo.
 • 14.00 fotografování interiérů kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích (Neumanneum), digitalizace dokumentů a vkládání snímků - HotovoHotovo Hotovo.
 • 15.00 komentovaná prohlídka expozice Prachatického muzea, fotografování expozice a detailů budovy pro podstatné rozšíření článků Prachatické muzeum a Sitrův dům, zejména námět pro fotografy Gampe, Jedudedek, 1rhb, Ralf Roleček, Walter Dieringer, Portarius cz - HotovoHotovo Hotovo.
 • Prohlídka Velkého náměstí, fasády domů a sgrafita v Městské památkové rezervaci snímky a informace pro články Restaurování v Prachaticích, Jiří Mašek a Tomáš Skořepa
 • v účastníky vybraném čase je zajištěna prohlídka Galerie Otto Herberta Hajeka na náměstí s možností fotografovat vystavená díla a s poskytnutím katalogů z výstav a české a německé biografie sochaře pro článek o galerii a rozšíření článku a Hajekovi
 • 18.00– 19.00 večeře - Hotel Koruna (restaurace Almara) - HotovoHotovo Hotovo.
 • 19.00 - 20.00 editování v restauraci, focení interiér sklepů Hotelu Koruna, pohledy na noční Prachatice z oken pokojů
 • 20.00 - ??? večírek - Hotel Koruna (restaurace Almara), Biliard Club v Koutě - HotovoHotovo Hotovo.
 • Fotografové - fotografování centra nočních Prachatic

Neděle 2. listopadu[editovat | editovat zdroj]

 • 8.00 - 8.50 snídaně - HotovoHotovo Hotovo.
 • 8.50 - 9.00 - vyklizení pokojů, osobní věci si účastníci odnesou na pracoviště v Prachatickém muzeu, pokoje musí být vyklizeny do 10.00 hodin - HotovoHotovo Hotovo.
 • 9.00 - 11.30 editování / fotografování (Muzeum/Prachatice) - HotovoHotovo Hotovo.
 • 11:30 - 12:00 zhodnocení, závěrečné slovo, výhled do budoucnosti - HotovoHotovo Hotovo.
 • 12:00 - 13:00 oběd - Hotel Koruna - Restaurace Almara - HotovoHotovo Hotovo.
 • 13.00 volný program / odjezd účastníků z Prachatic - HotovoHotovo Hotovo.

Účastníci[editovat | editovat zdroj]

I. Zájemci o účast na místě[editovat | editovat zdroj]

Níže můžete zapsat svůj zájem do tabulky. Na tomto editatonu je možno editovat hesla, fotit, nebo pomáhat nováčkům/skenovacímu teamu muzea. V neposlední řadě bude třeba na místě koordinace editací a fotografování s kolegy z Rakouska a SRN.

Č. Uživatelské jméno Funkce + co chcete dělat Na které dny potřebujete ubytování?
(ž/pá-so/so-ne/pá-ne)
Nabízím/poptávám jízdu autem/pojedu HD Poznámky
1 Gampe - HotovoHotovo Hotovo. organizátor, digitalizace podkladů a zdrojů (skener a foťák vlastní), příležitostný lektor, když zbude čas tak encyklopedista. Taky beru zvukový rekordér Zoom H1. pá-ne
2 Elektracentrum- HotovoHotovo Hotovo. koordinace s místními aktéry – muzeum, knihovna, Infocentrum, gymnázium, editace lehké objekty vz. 37 úsek 195, domy – památky v centru města pá-ne budu v Prachaticích již od středy 30. 10.
3 janmanak - HotovoHotovo Hotovo. fotograf - naučné stezky, Zlatá stezka - Prachatice-Volary, vesnice v obvodu Prachatic
4 Anaj7 - HotovoHotovo Hotovo. fotograf (např. místní části Prachatic, detaily domů v Prachaticích; dle dohody) i encyklopedista (např. památné stromy – Prachatický břečťan a Prachatický jilm, aj.) pá-ne pojedu HD z Českých Budějovic
5 Czeva - HotovoHotovo Hotovo. wikipedista, články o tom, co bude aktuálně potřeba a k čemu budou zdroje, zakládání potřebných položek na wd, mohu i fotit pá-ne pojedu HD z Českých Budějovic
6 Jedudědek - HotovoHotovo Hotovo. pá-ne
7 Michaela Sourisova - HotovoHotovo Hotovo. pá-ne
8 Portarius cz - HotovoHotovo Hotovo. čt - so
Nahr. 1 pá-ne
Nahr. 2

II. Zájemci o distanční účast[editovat | editovat zdroj]

Organizátoři a účastnící opět uvítají distanční spolupráci zejména českých wikipedistů. V omezeném rozsahu lze podle zadání témat poskytnout odkazy na digitální přístupné zdroje, případně naskenování např. časopiseckých článků nebo odkaz na literaturu v knihovnách atd.

Č. Uživatelské jméno Funkce (editor, skenování) Téma editací Potřeba informačních zdrojů Poznámky
1 Utar články a jejich leštění třeba budovy operativně
2 KKDAII - HotovoHotovo Hotovo. editor operativně plus dodělání Zlaté stezky Gampe již dodal část zdrojů v pdf formátu
3 Aktron - HotovoHotovo Hotovo. editor kulturní památky, architektura a případně ulice. Nové články především. Gampe již dodal část zdrojů v pdf formátu
4 Jaroslav Mašek editor články spojené se vzděláváním apod. zájem uskutečnit podobný typ akce na střední škole se žáky a učiteli
5 JAnD editor hesla o částech Prachatic z Ottova slovníku na Wikizdrojích: Libínské Sedlo, Volovice, Stádla, Kahov. Perlovice, Podolí, Staré Prachatice a Prachatice už existovaly; Ostrov a Městská Lhotka nezakládány (mnoho sídel téhož jména, práce na delší dobu), Osek zatím nenalezen.
6
7
8
9
10

III. Zájemci o účast z prachatických spolupracujících organizací[editovat | editovat zdroj]

V této tabulce budou uvedeni pracovníci prachatických spolupracujících organizací, kteří se přímo zapojí do editování na místě, zajištění informačních zdrojů z fondů své organizace a z vlastní ediční a další dokumentační činnosti (fotografování, příprava dokumentů (fotografií atd.) ke skenování, vlastního skenování a konzultací s účastníky (zejména ze SRN a Rakouska).

Č. Jméno a příjmení organizace a funkce Zaměření infozdroje Dny Poznámky
1 Mgr. Petr Berkovský - HotovoHotovo Hotovo. Prachatické muzeum, ředitel činnost a sbírky muzea
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IV. Zájemci o účast z prachatických zájmových sdružení, spolků a jednotlivci[editovat | editovat zdroj]

V této tabulce budou uvedeni zájemci o účast z prachatických zájmových sdružení, spolků a jednotlivci, kteří se přímo zapojí do editování na místě, zajištění informačních zdrojů z fondů své zájmové organizace (spolku) a z vlastní ediční a další dokumentační činnosti (fotografování, příprava dokumentů (fotografií atd.) ke skenování, vlastního skenování apod.. Pro tyto zájemce jsou připravena proškolení ve dnech 30. 10 - 1. 3. 2019 a v průběhu víkendové části Editatonu od 1. 11. do 3. 11. 2019 průběžná pomoc a konzultace při editování.

Č. Jméno a příjmení zájmové sdružení, jednotlivec Zaměření práce infozdroje Den - termín Poznámky
1 Roman Říha - HotovoHotovo Hotovo. Komunita sester boromejek Prachatice snímky z komunity 1.11. - 9. 00 hod. Prachatické muzeum, přednáškový sál
2 Mgr. Vojtech Pekárik - HotovoHotovo Hotovo. duchovní - kněz Husův sbor Prachatice - Husinec, CČSH snímky ze sboru 1.11. - 9. 00 hod. Prachatické muzeum, přednáškový sál
3 Bc. Šárka Frantová - HotovoHotovo Hotovo. Prachatické muzeum, muzejní pedagog, výtvarník, marketing snímky a dokumenty z práce Prachatického muzea 30. 10. - 13.00 Prachatické muzeum, přednáškový sál
4 ??? Prachatické muzeum, odborný pracovník snímky a dokumenty z výzkumné a ediční práce Prachatického muzea 30. 10. - 13.00 Prachatické muzeum, přednáškový sál
5 Zdeněk Přibyl HotovoHotovo Hotovo. PrachatickoNEWS.cz, vydavatel, dlouholetý fotograf Prachatic/ka vlastní snímky Prachatic/ka 30. 10. - 15.00 Prachatické muzeum, přednáškový sál
6 Stáňa Vitoňová - HotovoHotovo Hotovo. Římskokatolická farnost Prachatice práce farnosti, Dětský chrámový sbor, Elaion, Křesťanská akademie ] 30. 10. - 13.00 Prachatické muzeum, přednáškový sál
7 sestra Alena HotovoHotovo Hotovo. Komunita sester boromejek Prachatice práce komunity boromejek Prachatice, sv. Jan Nepomuk Neumann, Neumanneum, Ctihodná matka Marie Vojtěcha Hasmandová 31. 10. - 14.00 Neumanneum
8 ??? Komunita sester boromejek Prachatice práce komunity boromejek Prachatice, sv. Jan Nepomuk Neumann, Neumanneum, Ctihodná matka Marie Vojtěcha Hasmandová 31. 10. - 14.00 Neumanneum
9 ??? Komunita sester boromejek Prachatice práce komunity boromejek Prachatice, sv. Jan Nepomuk Neumann, Neumanneum, Ctihodná matka Marie Vojtěcha Hasmandová 31. 10. - 14.00 Neumanneum
10

V. Účastníci instruktáže vkládání snímků do COMMONS - pracovníci Městského úřadu Prachatice[editovat | editovat zdroj]

V této tabulce jsou uvedeni účastníci instruktáže vkládání snímků a skenů do COMMONS - pracovníci Městského úřadu Prachatice, kteří se ve své práci podílejí na vytváření nebo zajištění informačních zdrojů z provenience MěÚ Prachatice a na vlastní ediční a další dokumentační činnosti Města Prachatice (fotografování, příprava dokumentů, tiskové zprávy, články v tisku a na webu, podklady pro jednání MR a zastupitelstva, programové dokumenty, projekty EU). Předmětem instruktáže je využití Wikipedie a COMMONS pro dokumentační a prezentační práci MěU vkládání snímků do COMMONS, skenování, editace citací informačních zdrojů (strategické dokumenty města, Radniční list, web prachatice.eu, akce města, infocentrum, projekty EU apod.). Pracovníkům bude poskytnuta průběžná pomoc a konzultace při cvičném editování i následně při dalších samostatných editacích. Pro tyto zájemce jsou připravena proškolení dne 31. 10 v 10.00 - 12.00 v zasedací místnosti v 1. poschodí radnice. Účastníky instruktáže podle jejich působnosti určil starosta Prachatic Ing. Martin Malý. Město Prachatice se bude účastnit editací na Wikipedii např. jako VivatPrachatice[P 2]. Pracovníkům úřadu budou při jejich zájmu s vědomím vedení města zřízeny individuální účty podle zaměření jejich služební činnosti. Účastníci obdrží s předstihem podklady, odkazy na chybějící články a seznam článků k nutné aktualizaci Městským úřadem a budou požádáni, aby si na školení vzali několik snímků a dokumentů ze své působnosti (snímky z akcí, zprávy o aktivitách v agendě, články pro tisk, články a snímky pro web prachatice.eu, Radniční list apod.), které si podle pokynů lektora po registraci vloží do COMMONS.

Č. Jméno a příjmení odbor MěÚ Prachatice Zaměření práce infozdroje dokumenty Poznámky
1 Ing. Martin Malý - HotovoHotovo Hotovo. starosta Města Prachatice koordinace práce orgánů Města Prachatice, jednání komunikace jménem Města Prachatice strategické dokumenty a usnesení Městské rady, Zastupitelstva Prachatice, partnerství s městy v SRN, Rakousku, Itálii, Slovensku
2 Jana Hulešová, DiS. - HotovoHotovo Hotovo. Asistentka starosty města pověřena ke vkládání vybraných info na web města dokumenty a usnesení Městské rady, Zastupitelstva PT
3 Mgr. Lenka Houšková, MPA - HotovoHotovo Hotovo. Referent odboru kancelář starosty medializace, pověřenec
4 Miroslava Le Guen - HotovoHotovo Hotovo. Referent odboru KŠCR - oddělení kultury a cestovního ruchu informace z cestovního ruchu ve městě
5
6
7
8
9
10
 • Akce se mohou účastnit zkušení editoři a wikifotografové
 • Akce se mohou účastnit i noví editoři a fotografové, bez předchozí zkušenosti s Wikimedia Commons, jejich počet je však omezen.
 • Editoři pro editování potřebují notebook, fotografové fotoaparát. Mobil používat na editování či fotografování nelze.
 • Každý editující účastník by měl na akci vytvořit min. 3 základní hesla o odstavci textu (orientačně 5) vět, nebo jedno heslo o adekvátním rozšíření.
 • Každý wikifotograf by měl nafotit 25 nenafocených objektů, případně detailů architektury, zpracovat je na Commons a vložit do článků na Wikipedii, nebo položek na Wikidatech. K fotografiím přikládejte šablonu {{Editaton Prachatice 2}}.
 • Digitalizační tým tvoří zaměstnanci muzea, kterým asistují zkušení wikimediané. Digitalizuje se to, co určí Prachatické muzeum nebo Městský úřad Prachatice k digitalizaci. Do každého digitalizovaného snímku vložte šablonu {{Editaton Prachatice 2}} a {{Prachatické muzeum}}.
 • Účastníci jsou srozuměni s Pravidly přátelského prostoru a řídí se jimi.
 • Před začátkem získají účastníci kontakt na organizátory akce, na které se mohou obracet se svými dotazy. Dále získávají přehled základních informací. Pokyny organizátorů je potřeba se řídit.
 • Účastníci mohou žádat o finanční podporu na:
  • Dopravu. Preferovány jsou levné způsoby přepravy – hromadná doprava. Pokud se účastníci přepravují na místo autem, měli by cestovat společně, aby ušetři náklady. Náklady na dopravu v místě se nehradí. Účastníci si zajišťují dopravu sami, nebo jim ji zařídí organizátor akce. O podporu lze žádat, pouze v případě min. celodenní účasti.
  • Ubytování. Ti, kteří nebydlí v místě, nebo poblíž, mohou využít společného dotovaného ubytování. O podporu lze žádat, pouze v případě min. dvoudenní účasti.
  • Stravu. Všichni účastníci mohou požádat o podporu při stravování, na které je vyhrazena určitá částka, která může být použita například na oběd. Účastník si může zvolit jídlo dle svých potřeb a uvážení. Pokud přesáhne přidělenou částku hradí si zbytek ze svého. Účastníci, kteří využívají sponzorovaného ubytování mohou navíc získat snídani v místě ubytování. O podporu lze žádat, pouze v případě min. celodenní účasti.
  • Přidělení finanční podpory se řídí pravidly a pravidly donátorů.
 • Účastníci jsou srozuměni s tím, že budou při svých akcích fotografováni. Fotografie jsou ukládány na Wikimedia Commons a používány k propagaci akce a do reportů. Účastníci nebývají na fotkách konkrétně identifikováni, tedy nepíše se kdo na fotkách je. Identifikace se může provést jen po výslovné žádosti účastníka. Účastník může požádat, aby nebyl fotografován, nebo byl z fotografií odstraněn.

Zajištění[editovat | editovat zdroj]

 • Prostory pro konání a odbornou pomoc poskytlo Prachatické muzeum. - HotovoHotovo Hotovo.
 • Podklady pro tvorbu článků poskytne Městský úřad v Prachaticích, Prachatické muzeum a Městská knihovna v Prachaticích.- HotovoHotovo Hotovo.
 • Akce byla financována: Spolek Wikimedia ČR, z. ú. a spolek Sdružení InterKultura. Účast německého a rakouského wikipedisty financovaly jejich pobočky Wikimedia Deutschland a Wikimedia Österreich.
 • Prostory pro konání školení místních účastníků a zapojení místních aktérů zajišťuje Prachatické muzeum - HotovoHotovo Hotovo.

Ubytování a stravování[editovat | editovat zdroj]

 • Ubytování bylo zajištěno v Hotel Koruna Prachatice, Velké náměstí 48, 38301 Prachatice, v 1 a 2 lůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC. Hotel je situován ve dvou renesančních domech, které jsou kulturní památkou[18][19] - HotovoHotovo Hotovo.
  • Účastníkům byl zaslán rozpis ubytování e-mailem, kde mají uvedeno číslo pokoje a spolubydlícího na dvojůžkových pokojích, jednolužkových a 1 třílůžkovém pokoji; tento rozpis má i recepce hotelu - HotovoHotovo Hotovo.
  • Snídaně formou bufetu je podávána v sobotu a neděli od 8.00 hodin v hotelové restauraci Almara.- HotovoHotovo Hotovo.
 • Stravování bylo zajištěno v Restauraci Almara Hotelu Koruna Prachatice,- HotovoHotovo Hotovo.
  • Obědy pro účastníky jsou v restauraci Almara zajištěny po oba dny na 13.00 (so) a 14.00 (ne) hodin tak, že po snídani si účastníci podle jídelního lístku vyberou jídlo (též z nabídky restaurace na webové stránce z menu a organizátoři provedou celkovou objednávku tak, aby při příchodu na 13.00 byla jídla účastníkům ihned podávána. - HotovoHotovo Hotovo.

PR a ohlasy[editovat | editovat zdroj]

 • o stavu příprav byly 1x měsíčně vydávány tiskové zprávy, které byly předávány místním médiím - HotovoHotovo Hotovo.

Spolupráce s kolegy z německé a rakouské Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

Účast německy hovořících wikipedistů z Německa a Rakouska podporují pobočky Wikimedia Německo a Wikimedia Rakousko. Podporu poskytla i slovenská Wikipedie. - HotovoHotovo Hotovo.

Organizátoři, podpora a záštita[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. USNESENÍ č. 716/2019 Rada města po projednání a hlasování (6/0/0) schvaluje - udělení záštity starosty města Ing. Martina Malého nad akcí Editaton Prachatice 2, která se uskuteční ve spolupráci s Prachatickým muzeem a dalšími subjekty v termínu 1.-3.11.2019 schvaluje - užití znaku města Prachatice v souvislosti s konáním akce Editaton Prachatice 2 - setkání wikipedistů v Prachaticích
 2. Vedení města pověří svým vnitřním aktem k práci s účtem jediného pracovníka (nejlépe z odboru Kancelář starosty, aby bylo vyhověno pravidlu Wikipedie, že editorem není právnická osoba. Zároveň tímto postupem ze strany Města Prachatice bude zajištěna identifikace názvu účtu s městem a záměrem všestranně prezentovat Prachatice i koordinace publikace snímků a kontrola vedení města nad ediční činností.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Město Prachatice [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. 
 2. FENCL, Pavel. Prachatice. Praha. Litomyšl. Třeboň.: Paseka. Státní oblastní archiv v Třeboni, 2007. 60 s. (Zmizelé Čechy). ISBN 978-80-7185-843-0. 
 3. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín; JURČO, Antonín. Prachatice. Obrazy z paměti města. 1. vyd. Prachatice: Město Prachatice, 2012. 410. ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile s. ISBN 978-80-260-2975-5. 
 4. MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). (2019) Dostupné online. Kapitola Prachatice, s. 197-304. 
 5. Památkový katalog. Prachatice [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-01-11]. Dostupné online. 
 6. JURČO, Antonín, et al. Prachatice.Památky a pamětihodnosti [online]. Příprava vydání Jana Hulešová. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-13]. Kapitola Památky a pamětihodnosti. 
 7. Jihočeská vědecká knihovna [online]. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. 
 8. Městská knihovna Prachatice [online]. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. 
 9. Gymnázium Prachatice [online]. Prachatice: Gymnázium Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. 
 10. Prachatické muzeum [online]. Prachatice: Prachatické muzeum [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. 
 11. Ing. Martin Malý starosta města Prachatice [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. 
 12. Městská rada Prachatice. Usnesení č. 716/2019 [online]. Příprava vydání Jana Hulešová, DiS.. Prachatice: Město Prachatice, 2019-10-07, rev. 2019-10-07 [cit. 2019-10-16]. Zápis č. 24 z jednání Rady města Prachatice ze dne 2.10.2019, konaného od 9,00 hodin v Velká zasedací síň na MěÚ Prachatice. Dostupné online. 
 13. MACURA, Jan. Porovnání projektů Wikidata a DBpedia jako zdrojů prostorových dat. Comparison of Wikidata and DBpedia projects as spatial data sources. PlzeŇ, 2016 [cit. 2019-09-25]. 80 a CD s. Bakalářská práce. Západočeská univerzita, fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky. Vedoucí práce Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D. Dostupné online.
 14. FIBICH, Ondřej; VLASÁK, Václav; MARTAN, Miloslav; MALÍŘSKÝ, Jan, Čech Zdirad, Vlasák Václav. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech [online]. Překlad Helfried Reischl; ilustrace Čech Zdirad. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-09-07]. Spolupráce na projektu Kreisbibliothek Freyung. Auswahl von den Sagen ins Deutsche wurde von Helfried Reischl übersetzt.. Dostupné online. 
 15. FIBICH, Ondřej; VLASÁK, Václav; MARTAN, Miloslav; MALÍŘSKÝ, Jan, Čech Zdirad, Vlasák Václav. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech. 1 Prachaticko [online]. Překlad Helfried Reischl; ilustrace Čech Zdirad. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-09-07]. Spolupráce na projektu Kreisbibliothek Freyung. Auswahl von den Sagen ins Deutsche wurde von Helfried Reischl übersetzt.. Dostupné online. 
 16. Ing. Martin Malý, starosta města Prachatice [online]. Prachatice: Ing. Martin Malý [cit. 2019-01-17]. Dostupné online. 
 17. MALÝ, Martin. Fotografování byl můj klukovský koníček [online]. Příprava vydání Lenka Houšková. Prachatice: Město Prachatice, 2018-01-26 [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. 
 18. 1000130434 Měšťanský dům (čp. 48 Prachatice) [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-09-12]. Dostupné online. 
 19. 1000130742 Městský dům (čp. 49 Prachatice) [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-09-12]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • FENCL, Pavel. Prachatice. Praha. Litomyšl. Třeboň.: Paseka.Státní oblastní archiv v Třeboni, 2007. 60 s. (Zmizelé Čechy). ISBN 978-80-7185-843-0. 
 • FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín; JURČO, Antonín. Prachatice. Obrazy z paměti města. 1. vyd. Prachtice: Město Prachatice, 2012. 410. ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile s. ISBN 978-80-260-2975-5. 
 • Gymnázium Prachatice [online]. Prachatice: Gymnázium Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. 
 • Informační centrum pro mládež Prachatice [online]. Prachatice: Informační centrum pro mládež [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. 
 • Jihočeská vědecká knihovna [online]. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. 
 • MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). (2019) Dostupné online. ISBN null. Kapitola Prachatice, s. 197 - 304. 
 • Ing. Martin Malý, starosta města Prachatice [online]. Prachatice: Ing. Martin Malý [cit. 2019-01-17]. Dostupné online. 
 • Město Prachatice [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. 
 • Městská knihovna Prachatice [online]. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. 
 • Památkový katalog. Prachatice [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-01-11]. Dostupné online. 
 • Prachatické muzeum [online]. Prachatice: Prachatické muzeum [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]