Wikipedie:Editaton/Prachatice 2

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKA CO FOTIT DISKUSE
Znak Města Prachatice – budova staré radnice
Znak Vyšehradské kapituly
Znak Města Prachatice - Městský úřad
Starosta Prachatic ing. Martin Malý při zahájení prvního Editatonu v Prachaticích, březen 2019
Editaton Prachatice, březen 2019

Editaton Prachatice 2 se uskuteční ve dnech 1. - 3. listopadu 2019 opět v jihočeských Prachaticích[1][2][3] a bude opět zaměřen na editování článků o městě, jeho historických a architektonických památkách[4][5][6], prachatické naučné stezce a jejích zastavení, trase historické obchodní Zlaté stezky a vojenském opevnění - úsek č. 195 Volary lehkého opevnění vz. 37. Chceme navázat i na další wikiaktivity, jako jsou instruktáže Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích[7], práci českobudějovického Wikiklubu, setkání Pod reálnou lípou a projekty Studenti píší Wikipedii a Senioři píší Wikipedii. V rámci příprav budou osloveny významné prachatické instituce, zejména Městská knihovna Prachatice[8], Gymnázium Prachatice[9], Státní okresní archiv Prachatice.

Organizátoři ve spolupráci s Prachatickým muzeem oslovili Městský úřad v Prachaticích (jeho prostřednictvím základní školy v Prachaticích a Dům dětí a mládeže v Prachaticích s nabídkou wikiaktivit jako nové formy volnočasových aktivit pro děti a mládež. Obrátili se i na místní samostatné badatele a sběratele (např. v oboru militární historie). Hlavním partnerem bude opět Prachatické muzeum[10], které poskytlo zázemí a odbornou a informační podporu i prvnímu Editatonu. O podporu a právo použít na akci městský znak Prachatic byl znovu požádán Městský úřad v Prachaticích a starosta Města Prachatice p. Ing. Martin Malý byl opětovně požádán o záštitu nad Editatonem a setkání s účastníky na zahájení Editatonu.[11][12][P 1]Tento Editaton si klade za cíl navázat na dobré výsledky březnového Editatonu a na další připravované společné projekty realizačního týmu Wikipedie, Prachatického muzea a dalších institucí na dokumentaci a prezentaci historie a současnosti Prachatic. S cílem zvýšit počet editací k česko-německé historii Prachatic a témat česko-německého pohraničí budou pozváni editoři z Rakouska a SRN a přitom využije zkušeností z pořádání akce WikiMěsto Hustopeče a Wikipedians in Seifhennersdorf. Editaton naváže na pracovní seminář k renesančním fasádám prachatických domů a restaurování jejich malířské výzdoby (30. 10. - 1. 11. 2019). Účastníci se mohou se svými články z tématikou historie Prachatic po roce 1948 přihlásit do soutěže Wikimedia CR, Hvězda svobody.

Hlavním cílem Editatonu Prachatice 2 je:

 • prezentace Wikipedie a jejího potenciálu prachatickým partnerům[13]
 • zapojit jako editory a fotografy výrazněji místní zájemce na základě záměru odpovídajícího zaměření jednotlivých institucí a cílových skupin, a to nejen na vlastním Editatonu, ale zejména v dalším období v samostatných tématicky strukturovaných projektech
  • Město Prachatice
  • Prachatické muzeum
  • Městská knihovna
  • Dům dětí a mládeže
  • Gymnázium Prachatice
  • spolky v Prachaticích
 • využít partnerství Města Prachatice s bavorskou obcí Grainet, městem Waldkirchen, městem Mauthausen v Rakousku a Zvolen na Slovensku a k oslovení bavorských, rakouských a slovenských Wikipedistů a k využití dosavadních informačních zdrojů a fotodokumentace společenských, kulturních a sportovních akcí k tvorbě článků a nových kategorií COMMONS,
  • podstatné rozšíření článku Grainet, Waldkirchen, Mauthausen, Zvolen na české Wikipedii, včetně vnitřních odkazů,
  • tvorba článků na německé Wikipedii
 • editovat nové články o historických domech v Městské památkové rezervaci Prachatice zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek a vytvořit podrobnější fotodokumentaci jejich architektonických prvků, zejména sgrafit a fresek, rozšířit a aktualizovat článek o městské památkové rezervaci,
 • vytvořit nové články k místním tématům vztahujícím se k městu Prachatice, jeho historie a současnosti (viz návrh v rubrice Články),
 • vytvořit nové kategorie snímků a videí,
 • zkvalitnit a rozšířit stávající články o obcích integrovaných do Prachatic a vytvořit jejich podrobnou fotodokumentaci,
 • dokončit podrobnou fotodokumentaci prachatických naučných stezek a turistických tras a cílů,
 • vytvořit podrobnou fotodokumentaci historické Zlaté stezky z Prachatic do Volar,
 • vytvořit článek a podrobnou fotodokumentace úseku č. 195 (Volary) lehkého opevnění vz. 37, analogicky jako byl zpracován Úsek H-33 lehkého opevnění vz. 37, Úsek H-42 lehkého opevnění vz. 37,
 • maximálně využít dostupné digitalizované informační zdroje vytvořené a zveřejněné místními partnery, např. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech. (1. Prachaticko) Městské knihovna Prachatice[14][15]
  • digitalizovat a publikovat v COMMONS vymezenou část sbírek Prachatického muzea (fotografie, staré pohlednice, tiskoviny) s uvedením vnitřní kategorie "Pořízeno ze sbírek Prachatického muzea" jako zahájení zapojení Prachatického muzea do Wikipedie:WikiProjekt GLAM,
 • pod vedením a s konzultací Gampe připravit a realizovat instruktáž k fotodokumentaci prachatické architektury, historie a současnosti pro účastníky a pro místní zájemce, pro pedagogy základních škol a Gymnázia Prachatice, pracovníky Městského úřadu (kultura, regionální rozvoj, Radniční list, správa webu prachatice.eu, Prachatického muzea a Městské knihovny Prachatice a místní badatele a sběratele,
 • připravit (realizovat) instruktáž (workshop) pro pedagogy a edukační pracovníky prachatických institucí podle zpracovaného modulu Školního vzdělávacího programu Studenti gymnázia píší Wikipedii,
 • digitalizovat texty vybraných stavebně historických a restaurátorských průzkumů, zpráv a fotografií z fondu Prachatického muzea, Státního okresního archivu v Prachaticích, stavebního úřadu Městského úřadu v Prachaticích a Národního památkového ústavu, Územní odborné pracoviště České Budějovice,
  • digitalizovat restaurátorské zprávy o restaurování kulturních památek (domů, sgrafit), které ke zveřejnění poskytli restaurátoři Tomáš Skořepa a Jiří Mašek působící od 80. let minulého století let v Prachaticích,
 • prezentovat rozsáhlou a dlouholetou výzkumnou, ediční a edukační práci Prachatického muzea jako významný informační zdroj navržených článků k dílčím tématům historie Prachatic a Prachaticka, provést katalogizaci těchto monografií, statí a dalších dokumentů (obrázků, map, schemat apod.) jako součást mezinárodního projektu GLAM a připravit články o významných prachatických historicích a archivářích

Základní údaje[editovat | editovat zdroj]

Naučná stezka Prachatické hradby, 2. zastavení, bašta Helvít
Erb Viléma z Rožmberka na Staré radnici
Sgrafita na Staré radnici
Kostel sv. Jakuba Většího
Bosáže na domě v Křišťanově ulici
Žižkova skalka
Kostel sv. Anny, Libínské Sedlo
Znak Města Prachatice na uliční vpusti v ulici Dolní brána
Heydlův dům v Prachaticích
Heydlův dům, Kostelní náměstí
Lípa velkolistá, Staré Prachatice
Park sv. Jana N. Neumanna
Socha sv. Jana N. Neumanna
Nádraží Prachatice
Parkán
 • Kdy: 1.– 3. listopadu 2019, termín pro dokončení článků a nahrání fotografií pořízených v rámci Editatonu je 30. listopad 2019
  • pro zapojení prachatických institucí, zaškolení pracovníků a zájemců do tvorby článků a ukládání fotografií a dokumentů do COMMONS bude pro místní zájemce Editaton zahájen již ve středu 30. října 2019,
 • Kde: Prachatické muzeum, Sitrův dům, Velké náměstí č. p. 13, 383 01 Prachatice, zasedací místnost
 • Kdo: organizátoři Gampe a Elektracentrum s podporou Wikimedia Česká republika, z. s. ve spolupráci s Prachatickým muzeem
 • S kým: Upřesňujeme odbornou podporu prachatických institucí (Prachatičtí partneři a Závěrečná zpráva)
 • O čem budeme psát: o Prachaticích a jejich místních částech, památkách, vojenském opevnění (seznam článků)
 • Co se bude fotografovat: objekty v Prachaticích, objekty lehkého opevnění, (názvy objektů a kategorie COMMONS)
 • Co je potřebné skenovat: historické snímky objektů, událostí a osobností v Prachaticích, stavebně historické a restaurátorské průzkumy, dokumenty z výzkumu Zlaté stezky a Městské památkové rezervace Prachatice, fotografie a pohlednice ze sbírek Prachatického muzea, (témata a kategorie COMMONS)
 • Co projektu pomůže: uvolnění práv ke snímkům již pořízených osobami a institucemi (stávající a navrhované kategorie COMMONS), zejména u fotografií a pohlednic ze soukromých sbírek,
 • Co hledáme: Prameny a literaturu k rešerším a kvalitním citacím v článcích (prameny, literatura a jiné informační zdroje)
 • Co připravujeme: navazující společné projekty (navazující projekty)
 • Co uvítáme: distanční podporu zkušených wikipedistů v oboru historie, památek, renesance, přírody a československého opevnění
 • Co je zajištěno pro organizace v Prachaticích (Prachatičtí partneři): v pracovní dny před Editatonem od středy 30. 10. do pátku 1. 11. 2019 bude v zasedací místnosti Prachatického muzea připraven
  • kurz základů psaní na Wikipedii specifikovaný pro možnosti a zájmy Městského úřadu, Prachatického muzea, Městské knihovny v Prachaticích studenty
  • kurz popisu, kategorizace, fotografií, skenovaných fotografií a dokumentů a jejich vkládání do uložiště COMMONS s praktickým zaměřením na snímky a dokumenty z provenience Městského úřadu Prachatice, Prachatického muzea, Městské knihovny v Prachaticích, včetně praktické pomoci při vkládání prvních dokumentů,
  • příprava možných projektů studenty a žáky a pro seniory
 • kurz základů psaní na Wikipedii specifikovaný pro studenty a žáky a pro seniory
 • Podmínky účasti: zkušenost s psaním článků na Wikipedii, vlastní notebook, fotografové vlastní fotoaparát
 • Postup příprav je průběžně publikován v záložce Závěrečná zpráva)

Program[editovat | editovat zdroj]

Pátek 1. listopadu[editovat | editovat zdroj]

 • 11.00–21.00 příjezd účastníků a ubytování
 • 11.00–21.00 ti, co přijedou dříve, se mohou vydat fotit město (po 17.30 noční focení), nebo se zajít podívat do muzea (Muzeum – vstup z Neumannovy ulice (zelený dům)/Prachatice)
  • přihlásit se k ubytování v Hotelu Koruna
  • editovat v restauraci nebo na pokoji (restaurace otevřená cca do 23.00 hodin)

Sobota 2. listopadu[editovat | editovat zdroj]

 • 8.00–8.50 snídaně
 • 9.00–9.30 úvodní slovo, setkání se starostou Prachatic panem Ing. Martinem Malým, který opět převzal nad Editatonem záštitu[16][17], a panem Mgr. Petrem Berkovským, ředitelem Prachatického muzea
 • 9.30–12.30 editování/fotografování (Muzeum/Prachatice)
 • 13.00–14.00 oběd - Restaurace Almara (hotel Koruna) na objednávku
 • 14.00–16.30 editování/fotografování (Muzeum/Prachatice)
  • exkurze a fotografování klášter Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích (Neumanneum)
 • 17.00–18.00 komentovaná prohlídka města
  • Trasa A: Město Prachatice – Zlatý věk v době Rožmberků - Velké náměstí
  • Trasa B: Fasády domů v Městské památkové rezervaci – renesanční unikát - práce restaurátorů pp. Maška a Skořepy v kostele sv. Jakuba Většího, dotazy, možnost fotografování postupu restaurování,
  • Trasa C: Prachatice na mapě rozdělené Evropy - Nová kasárna
 • 18.00– 19.00 večeře - Hotel Koruna (restaurace Almara)
 • 19.00 - 20.00 editování v restauraci, focení interiér sklepů Hotelu Koruna
 • 20.00 - ??? večírek - Hotel Koruna (restaurace Almara), Biliard Club v Koutě
 • Fotografové - fotografování centra nočních Prachatic

Neděle 2. listopadu[editovat | editovat zdroj]

 • 8.00–8.50 snídaně
 • 8.50 - 9.00 - vyklizení pokojů, osobní věci si účastníci odnesou na pracoviště v Prachatickém muzeu, pokoje musí být vyklizeny do 10.00 hodin
 • 9.00–12.00 editování/fotografování (Muzeum/Prachatice)
 • 13.00–14.00 oběd - Hotel Koruna - Restaurace Almara
 • 13.00–15.00 editování/fotografování (Muzeum/Prachatice)
 • 15.00–15.20 zhodnocení, závěrečné slovo, výhled do budoucnosti
 • 15.30 ukončení
 • 16.00 odjezd účastníků z Prachatic

Účastníci[editovat | editovat zdroj]

I. Zájemci o účast na místě[editovat | editovat zdroj]

Níže můžete zapsat svůj zájem do tabulky. Na tomto editatonu je možno editovat hesla, fotit, nebo pomáhat nováčkům/skenovacímu teamu muzea. V neposlední řadě bude třeba na místě koordinace editací a fotografování s kolegy z Rakouska a SRN.

Č. Uživatelské jméno Funkce + co chcete dělat Na které dny potřebujete ubytování?
(ž/pá-so/so-ne/pá-ne)
Nabízím/poptávám jízdu autem/pojedu HD Poznámky
1 Gampe organizátor, digitalizace podkladů a zdrojů (skener a foťák vlastní), příležitostný lektor, když zbude čas tak encyklopedista. Taky beru zvukový rekordér Zoom H1. pá-ne
2 Elektracentrum koordinace s místními aktéry – muzeum, knihovna, Infocentrum, gymnázium, editace lehké objekty vz. 37 úsek 195, domy – památky v centru města pá-ne budu v Prachaticích již od středy 30. 10.
3 janmanak fotograf - naučné stezky, Zlatá stezka - Prachatice-Volary, vesnice v obvodu Prachatic
4 Anaj7 fotograf (např. místní části Prachatic, detaily domů v Prachaticích; dle dohody) i encyklopedista (např. památné stromy – Prachatický břečťan a Prachatický jilm, aj.) pá-ne pojedu HD z Českých Budějovic
5 Czeva wikipedista, články o tom, co bude aktuálně potřeba a k čemu budou zdroje, zakládání potřebných položek na wd, mohu i fotit pá-ne pojedu HD z Českých Budějovic
6 Jedudědek pá-ne
7 Michaela Sourisova pá-ne
8
Nahr. 1 pá-ne
Nahr. 2

II. Zájemci o distanční účast[editovat | editovat zdroj]

Organizátoři a účastnící opět uvítají distanční spolupráci zejména českých wikipedistů. V omezeném rozsahu lze podle zadání témat poskytnout odkazy na digitální přístupné zdroje, případně naskenování např. časopiseckých článků nebo odkaz na literaturu v knihovnách atd.

Č. Uživatelské jméno Funkce (editor, skenování) Téma editací Potřeba informačních zdrojů Poznámky
1 Utar články a jejich leštění třeba budovy operativně
2 KKDAII editor operativně plus dodělání Zlaté stezky Gampe již dodal část zdrojů v pdf formátu
3
4
5
6
7
8
9
10

III. Zájemci o účast z prachatických spolupracujících organizací[editovat | editovat zdroj]

V této tabulce budou uvedeni pracovníci prachatických spolupracujících organizací, kteří se přímo zapojí do editování na místě, zajištění informačních zdrojů z fondů své organizace a z vlastní ediční a další dokumentační činnosti (fotografování, příprava dokumentů (fotografií atd.) ke skenování, vlastního skenování a konzultací s účastníky (zejména ze SRN a Rakouska).

Č. Jméno a příjmení organizace a funkce Zaměření infozdroje Dny Poznámky
1 Mgr. Petr Berkovský Prachatické muzeum, ředitel činnost a sbírky muzea
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IV. Zájemci o účast z prachatických zájmových sdružení, spolků a jednotlivci[editovat | editovat zdroj]

V této tabulce budou uvedeni zájemci o účast z prachatických zájmových sdružení, spolků a jednotlivci, kteří se přímo zapojí do editování na místě, zajištění informačních zdrojů z fondů své zájmové organizace (spolku) a z vlastní ediční a další dokumentační činnosti (fotografování, příprava dokumentů (fotografií atd.) ke skenování, vlastního skenování apod.. Pro tyto zájemce jsou připravena proškolení ve dnech 30. 10 - 1. 3. 2019 a v průběhu víkendové části Editatonu od 1. 11. do 3. 11. 2019 průběžná pomoc a konzultace při editování.

Č. Jméno a příjmení zájmové sdružení, jednotlivec Zaměření práce infozdroje Dny Poznámky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pravidla[editovat | editovat zdroj]

 • Akce se mohou účastnit zkušení editoři a wikifotografové
 • Akce se mohou účastnit i noví editoři a fotografové, bez předchozí zkušenosti s Wikimedia Commons, jejich počet je však omezen.
 • Editoři pro editování potřebují notebook, fotografové fotoaparát. Mobil používat na editování či fotografování nelze.
 • Každý editující účastník by měl na akci vytvořit min. 3 základní hesla o odstavci textu (orientačně 5) vět, nebo jedno heslo o adekvátním rozšíření.
 • Každý wikifotograf by měl nafotit 25 nenafocených objektů, případně detailů architektury, zpracovat je na Commons a vložit do článků na Wikipedii, nebo položek na Wikidatech. K fotografiím přikládejte šablonu {{Editaton Prachatice 2}}.
 • Digitalizační tým tvoří zaměstnanci muzea, kterým asistují zkušení wikimediané. Digitalizuje se to, co určí Prachatické muzeum nebo Městský úřad Prachatice k digitalizaci. Do každého digitalizovaného snímku vložte šablonu {{Editaton Prachatice 2}} a {{Prachatické muzeum}}.
 • Účastníci jsou srozuměni s Pravidly přátelského prostoru a řídí se jimi.
 • Před začátkem získají účastníci kontakt na organizátory akce, na které se mohou obracet se svými dotazy. Dále získávají přehled základních informací. Pokyny organizátorů je potřeba se řídit.
 • Účastníci mohou žádat o finanční podporu na:
  • Dopravu. Preferovány jsou levné způsoby přepravy – hromadná doprava. Pokud se účastníci přepravují na místo autem, měli by cestovat společně, aby ušetři náklady. Náklady na dopravu v místě se nehradí. Účastníci si zajišťují dopravu sami, nebo jim ji zařídí organizátor akce. O podporu lze žádat, pouze v případě min. celodenní účasti.
  • Ubytování. Ti, kteří nebydlí v místě, nebo poblíž, mohou využít společného dotovaného ubytování. O podporu lze žádat, pouze v případě min. dvoudenní účasti.
  • Stravu. Všichni účastníci mohou požádat o podporu při stravování, na které je vyhrazena určitá částka, která může být použita například na oběd. Účastník si může zvolit jídlo dle svých potřeb a uvážení. Pokud přesáhne přidělenou částku hradí si zbytek ze svého. Účastníci, kteří využívají sponzorovaného ubytování mohou navíc získat snídani v místě ubytování. O podporu lze žádat, pouze v případě min. celodenní účasti.
  • Přidělení finanční podpory se řídí pravidly a pravidly donátorů.
 • Účastníci jsou srozuměni s tím, že budou při svých akcích fotografováni. Fotografie jsou ukládány na Wikimedia Commons a používány k propagaci akce a do reportů. Účastníci nebývají na fotkách konkrétně identifikováni, tedy nepíše se kdo na fotkách je. Identifikace se může provést jen po výslovné žádosti účastníka. Účastník může požádat, aby nebyl fotografován, nebo byl z fotografií odstraněn.

Zajištění[editovat | editovat zdroj]

 • Prostory pro konání a odbornou pomoc poskytne Prachatické muzeum.
 • Podklady pro tvorbu článků poskytne Městský úřad v Prachaticích, Prachatické muzeum a Městská knihovna v Prachaticích.
 • Na akci poskytne příspěvek Wikimedia ČR, z. ú. a v jednání jsou další zdroje finanční nebo jiné podpory
 • Prostory pro konání školení místních účastníků a zapojení místních aktérů zajišťuje Prachatické muzeum

Ubytování a stravování[editovat | editovat zdroj]

 • Ubytování je zajištěno v Hotel Koruna Prachatice, Velké náměstí 48, 38301 Prachatice, v 1 a 2 lůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC. Hotel je situován ve dvou renesančních domech, které jsou kulturní památkou[18][19]
  • Účastníci si vyberou ubytování na diskusní stránce, zvolí si spolubydlícího na dvojůžkových pokojích,
  • Snídaně formou bufetu je podávána v sobotu a neděli od 8.00 hodin v hotelové restauraci Almara.
 • Stravování je zajištěno v Restauraci Almara Hotelu Koruna Prachatice,
  • Obědy pro účastníky jsou v restauraci Almara zajištěny po oba dny na 13.00 hodin tak, že do 12. hodin si účastníci u organizátorů vyberou jídlo z nabídky restaurace na webové stránce z menu a organizátoři provedou celkovou objednávku tak, aby při příchodu na 13.00 byla jídla účastníkům ihned podávána.

PR a ohlasy[editovat | editovat zdroj]

 • o stavu příprav budou 1x měsíčně vydávány tiskové zprávy, které budou předávány místním médiím

Spolupráce s kolegy z německé a rakouské Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

Účast německy hovořících wikipedistů z Německa a Rakouska podporují pobočky Wikimedia Německo a Wikimedia Rakousko. Podporu poskytla i slovenská Wikipedie.

Dear friends,

In the past, we took part in joint events such as:

Both of these events were rated as very successful from the Wikimedia ČR chapter point of view.

At present we are preparing the second editaton in Prachatice town for October or November 2019. The event has got the full support of city management (municipalities?) and major city institutions such as:

 • Prachatice Museum
 • Prachatice Municipal Library

Since the theme on the town of Prachatice and related topics, such as the Golden Path, concerns both Czech and German history, we would like to invite you to cooperate with us.

We would expect Bavarian, German and Austrian wikipedists to process articles in German (and/or in English) on the topics of the Golden Path, Prachatice town, its history, historical monuments, personalities and other related topics.

We look forward to our cooperation.

Organizátoři, podpora a záštita[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. USNESENÍ č. 716/2019 Rada města po projednání a hlasování (6/0/0) schvaluje - udělení záštity starosty města Ing. Martina Malého nad akcí Editaton Prachatice 2, která se uskuteční ve spolupráci s Prachatickým muzeem a dalšími subjekty v termínu 1.-3.11.2019 schvaluje - užití znaku města Prachatice v souvislosti s konáním akce Editaton Prachatice 2 - setkání wikipedistů v Prachaticích

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Město Prachatice [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 2. FENCL, Pavel. Prachatice. Praha. Litomyšl. Třeboň.: Paseka. Státní oblastní archiv v Třeboni, 2007. 60 s. (Zmizelé Čechy). ISBN 978-80-7185-843-0. (čeština) 
 3. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín; JURČO, Antonín. Prachatice. Obrazy z paměti města. 1. vyd. Prachatice: Město Prachatice, 2012. 410. ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile s. ISBN 978-80-260-2975-5. (čeština) 
 4. MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). (2019) Dostupné online. Kapitola Prachatice, s. 197-304. (čeština) 
 5. Památkový katalog. Prachatice [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-01-11]. Dostupné online. (čeština) 
 6. JURČO, Antonín, et al. Prachatice.Památky a pamětihodnosti [online]. Příprava vydání Jana Hulešová. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-13]. Kapitola Památky a pamětihodnosti. (čeština) 
 7. Jihočeská vědecká knihovna [online]. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 8. Městská knihovna Prachatice [online]. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 9. Gymnázium Prachatice [online]. Prachatice: Gymnázium Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 10. Prachatické muzeum [online]. Prachatice: Prachatické muzeum [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 11. Ing. Martin Malý starosta města Prachatice [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 12. Městská rada Prachatice. Usnesení č. 716/2019 [online]. Příprava vydání Jana Hulešová, DiS.. Prachatice: Město Prachatice, 2019-10-07, rev. 2019-10-07 [cit. 2019-10-16]. Zápis č. 24 z jednání Rady města Prachatice ze dne 2.10.2019, konaného od 9,00 hodin v Velká zasedací síň na MěÚ Prachatice. Dostupné online. (čeština) 
 13. MACURA, Jan. Porovnání projektů Wikidata a DBpedia jako zdrojů prostorových dat. Comparison of Wikidata and DBpedia projects as spatial data sources. PlzeŇ, 2016 [cit. 2019-09-25]. 80 a CD s. Bakalářská práce. Západočeská univerzita, fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky. Vedoucí práce Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D. Dostupné online.
 14. FIBICH, Ondřej; VLASÁK, Václav; MARTAN, Miloslav; MALÍŘSKÝ, Jan, Čech Zdirad, Vlasák Václav. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech [online]. Překlad Helfried Reischl; ilustrace Čech Zdirad. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-09-07]. Spolupráce na projektu Kreisbibliothek Freyung. Auswahl von den Sagen ins Deutsche wurde von Helfried Reischl übersetzt.. Dostupné online. (čeština) 
 15. FIBICH, Ondřej; VLASÁK, Václav; MARTAN, Miloslav; MALÍŘSKÝ, Jan, Čech Zdirad, Vlasák Václav. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech. 1 Prachaticko [online]. Překlad Helfried Reischl; ilustrace Čech Zdirad. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-09-07]. Spolupráce na projektu Kreisbibliothek Freyung. Auswahl von den Sagen ins Deutsche wurde von Helfried Reischl übersetzt.. Dostupné online. (čeština) 
 16. Ing. Martin Malý, starosta města Prachatice [online]. Prachatice: Ing. Martin Malý [cit. 2019-01-17]. Dostupné online. (čeština) 
 17. MALÝ, Martin. Fotografování byl můj klukovský koníček [online]. Příprava vydání Lenka Houšková. Prachatice: Město Prachatice, 2018-01-26 [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 18. 1000130434 Měšťanský dům (čp. 48 Prachatice) [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-09-12]. Dostupné online. (čeština) 
 19. 1000130742 Městský dům (čp. 49 Prachatice) [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-09-12]. Dostupné online. (čeština) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • FENCL, Pavel. Prachatice. Praha. Litomyšl. Třeboň.: Paseka.Státní oblastní archiv v Třeboni, 2007. 60 s. (Zmizelé Čechy). ISBN 978-80-7185-843-0. (čeština) 
 • FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín; JURČO, Antonín. Prachatice. Obrazy z paměti města. 1. vyd. Prachtice: Město Prachatice, 2012. 410. ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile s. ISBN 978-80-260-2975-5. (čeština) 
 • Gymnázium Prachatice [online]. Prachatice: Gymnázium Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Informační centrum pro mládež Prachatice [online]. Prachatice: Informační centrum pro mládež [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Jihočeská vědecká knihovna [online]. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). (2019) Dostupné online. ISBN null. Kapitola Prachatice, s. 197 - 304. (čeština) 
 • Ing. Martin Malý, starosta města Prachatice [online]. Prachatice: Ing. Martin Malý [cit. 2019-01-17]. Dostupné online. (čeština) 
 • Město Prachatice [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Městská knihovna Prachatice [online]. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Památkový katalog. Prachatice [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-01-11]. Dostupné online. (čeština) 
 • Prachatické muzeum [online]. Prachatice: Prachatické muzeum [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]