Wikipedie:Editaton/Prachatice 2

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKA CO FOTIT DISKUSE
Znak Města Prachatice – budova staré radnice.
Účastníci editatonu na nádvoří muzea.
Přednáška wikipedisty Portarius cz v Neumanneu.
Wikikurs pro pracovnice Městského úřadu Prachatice.
Prachatice na cásařském otisku mapy Stabilního katastru z roku 1837.
Západní průčelí kostela svatého Jakuba Většího ze Soupisu památek 1913.

Editaton Prachatice 2 se uskuteční ve dnech 1. - 3. listopadu 2019 opět v jihočeských Prachaticích[1][2][3] a bude opět zaměřen na editování článků o městě, jeho historických a architektonických památkách[4][5][6], prachatické naučné stezce a jejích zastavení, trase historické obchodní Zlaté stezky a vojenském opevnění - úsek č. 195 Volary lehkého opevnění vz. 37. Chceme navázat i na další wikiaktivity, jako jsou instruktáže Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích[7], práci českobudějovického Wikiklubu, setkání Pod reálnou lípou a projekty Studenti píší Wikipedii a Senioři píší Wikipedii. V rámci příprav budou osloveny významné prachatické instituce, zejména Městská knihovna Prachatice[8], Gymnázium Prachatice[9], Státní okresní archiv Prachatice.

Organizátoři ve spolupráci s Prachatickým muzeem oslovili Městský úřad v Prachaticích (jeho prostřednictvím základní školy v Prachaticích a Dům dětí a mládeže v Prachaticích s nabídkou wikiaktivit jako nové formy volnočasových aktivit pro děti a mládež. Obrátili se i na místní samostatné badatele a sběratele (např. v oboru militární historie). Hlavním partnerem bude opět Prachatické muzeum[10], které poskytlo zázemí a odbornou a informační podporu i prvnímu Editatonu. O podporu a právo použít na akci městský znak Prachatic byl znovu požádán Městský úřad v Prachaticích a starosta Města Prachatice p. Ing. Martin Malý byl opětovně požádán o záštitu nad Editatonem a setkání s účastníky na zahájení Editatonu.[11][12][P 1]Tento Editaton si klade za cíl navázat na dobré výsledky březnového Editatonu a na další připravované společné projekty realizačního týmu Wikipedie, Prachatického muzea a dalších institucí na dokumentaci a prezentaci historie a současnosti Prachatic. S cílem zvýšit počet editací k česko-německé historii Prachatic a témat česko-německého pohraničí budou pozváni editoři z Rakouska a SRN a přitom využije zkušeností z pořádání akce WikiMěsto Hustopeče a Wikipedians in Seifhennersdorf. Editaton naváže na pracovní seminář k renesančním fasádám prachatických domů a restaurování jejich malířské výzdoby (30. 10. - 1. 11. 2019). Účastníci se mohou se svými články z tématikou historie Prachatic po roce 1948 přihlásit do soutěže Wikimedia CR, Hvězda svobody.

Hlavním cílem Editatonu Prachatice 2 je:

 • prezentace Wikipedie a jejího potenciálu prachatickým partnerům[13]- HotovoHotovo Hotovo.
 • zapojit jako editory a fotografy výrazněji místní zájemce na základě záměru odpovídajícího zaměření jednotlivých institucí a cílových skupin, a to nejen na vlastním Editatonu, ale zejména v dalším období v samostatných tématicky strukturovaných projektech- HotovoHotovo Hotovo.
  • Město Prachatice - HotovoHotovo Hotovo.
  • Prachatické muzeum - HotovoHotovo Hotovo.
  • Městská knihovna
  • Dům dětí a mládeže - HotovoHotovo Hotovo.
  • Gymnázium Prachatice
  • spolky v Prachaticích - HotovoHotovo Hotovo.
 • využít partnerství Města Prachatice s bavorskou obcí Grainet, městem Waldkirchen, městem Mauthausen v Rakousku a Zvolen na Slovensku a k oslovení bavorských, rakouských a slovenských Wikipedistů a k využití dosavadních informačních zdrojů a fotodokumentace společenských, kulturních a sportovních akcí k tvorbě článků a nových kategorií COMMONS,
  • podstatné rozšíření článku Grainet, Waldkirchen, Mauthausen, Zvolen na české Wikipedii, včetně vnitřních odkazů,
  • tvorba článků na německé Wikipedii - HotovoHotovo Hotovo.
 • editovat nové články o historických domech v Městské památkové rezervaci Prachatice zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek a vytvořit podrobnější fotodokumentaci jejich architektonických prvků, zejména sgrafit a fresek, rozšířit a aktualizovat článek o městské památkové rezervaci, - HotovoHotovo Hotovo.
 • vytvořit nové články k místním tématům vztahujícím se k městu Prachatice, jeho historie a současnosti (viz návrh v rubrice Články), - HotovoHotovo Hotovo.
 • vytvořit nové kategorie snímků a videí,
 • zkvalitnit a rozšířit stávající články o obcích integrovaných do Prachatic a vytvořit jejich podrobnou fotodokumentaci,
 • dokončit podrobnou fotodokumentaci prachatických naučných stezek a turistických tras a cílů, - HotovoHotovo Hotovo.
 • vytvořit podrobnou fotodokumentaci historické Zlaté stezky z Prachatic do Volar,
 • vytvořit článek a podrobnou fotodokumentace úseku č. 195 (Volary) lehkého opevnění vz. 37, analogicky jako byl zpracován Úsek H-33 lehkého opevnění vz. 37, Úsek H-42 lehkého opevnění vz. 37,
 • maximálně využít dostupné digitalizované informační zdroje vytvořené a zveřejněné místními partnery, např. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech. (1. Prachaticko) Městské knihovna Prachatice[14][15]
  • digitalizovat a publikovat v COMMONS vymezenou část sbírek Prachatického muzea (fotografie, staré pohlednice, tiskoviny) s uvedením vnitřní kategorie "Pořízeno ze sbírek Prachatického muzea" jako zahájení zapojení Prachatického muzea do Wikipedie:WikiProjekt GLAM,
 • pod vedením a s konzultací Gampe připravit a realizovat instruktáž k fotodokumentaci prachatické architektury, historie a současnosti pro účastníky a pro místní zájemce, pro pedagogy základních škol a Gymnázia Prachatice, pracovníky Městského úřadu (kultura, regionální rozvoj, Radniční list, správa webu prachatice.eu, Prachatického muzea a Městské knihovny Prachatice a místní badatele a sběratele, - HotovoHotovo Hotovo.
 • připravit (realizovat) instruktáž (workshop) pro pedagogy a edukační pracovníky prachatických institucí podle zpracovaného modulu Školního vzdělávacího programu Studenti gymnázia píší Wikipedii; po dohodě s místostarostou Prachatic p. PaedDr. Janem Klimešem, ředitelkami základních škol Vodňanská a Národní, řediteli DDM p. Machartem a Prachatického muzea p. Berkovským se seminář uskuteční v druhé polovině listopadu 2019,
 • digitalizovat texty vybraných stavebně historických a restaurátorských průzkumů, zpráv a fotografií z fondu Prachatického muzea, Státního okresního archivu v Prachaticích, stavebního úřadu Městského úřadu v Prachaticích a Národního památkového ústavu, Územní odborné pracoviště České Budějovice, - HotovoHotovo Hotovo.
  • digitalizovat restaurátorské zprávy o restaurování kulturních památek (domů, sgrafit), které ke zveřejnění poskytli restaurátoři Tomáš Skořepa a Jiří Mašek působící od 80. let minulého století let v Prachaticích,
 • prezentovat rozsáhlou a dlouholetou výzkumnou, ediční a edukační práci Prachatického muzea jako významný informační zdroj navržených článků k dílčím tématům historie Prachatic a Prachaticka, provést katalogizaci těchto monografií, statí a dalších dokumentů (obrázků, map, schemat apod.) jako součást mezinárodního projektu GLAM a připravit články o významných prachatických historicích a archivářích

Základní údaje[editovat | editovat zdroj]

Naučná stezka Prachatické hradby, 2. zastavení, bašta Helvít
Erb Viléma z Rožmberka na Staré radnici
Sgrafita na Staré radnici
Kostel sv. Jakuba Většího
Bosáže na domě v Křišťanově ulici
Žižkova skalka
Kostel sv. Anny, Libínské Sedlo
Znak Města Prachatice na uliční vpusti v ulici Dolní brána
Heydlův dům v Prachaticích
Heydlův dům, Kostelní náměstí
Lípa velkolistá, Staré Prachatice
Park sv. Jana N. Neumanna
Socha sv. Jana N. Neumanna
Nádraží Prachatice
Parkán
 • Kdy: 1.– 3. listopadu 2019, termín pro dokončení článků a nahrání fotografií pořízených v rámci Editatonu je 30. listopad 2019
  • pro zapojení prachatických institucí, zaškolení pracovníků a zájemců do tvorby článků a ukládání fotografií a dokumentů do COMMONS bude pro místní zájemce Editaton zahájen již ve středu 30. října 2019, - HotovoHotovo Hotovo.
 • Kde: Prachatické muzeum, Sitrův dům, Velké náměstí č. p. 13, 383 01 Prachatice, zasedací místnost - HotovoHotovo Hotovo.
 • Kdo: organizátoři Gampe a Elektracentrum s podporou Wikimedia Česká republika, z. s. ve spolupráci s Prachatickým muzeem - HotovoHotovo Hotovo.
 • S kým: Upřesňujeme odbornou podporu prachatických institucí (Prachatičtí partneři a Závěrečná zpráva) - HotovoHotovo Hotovo.
 • O čem budeme psát: o Prachaticích a jejich místních částech, památkách, vojenském opevnění (seznam článků)- HotovoHotovo Hotovo.
 • Co se bude fotografovat: objekty v Prachaticích, objekty lehkého opevnění, (názvy objektů a kategorie COMMONS) - HotovoHotovo Hotovo.
 • Co je potřebné skenovat: historické snímky objektů, událostí a osobností v Prachaticích, stavebně historické a restaurátorské průzkumy, dokumenty z výzkumu Zlaté stezky a Městské památkové rezervace Prachatice, fotografie a pohlednice ze sbírek Prachatického muzea, (témata a kategorie COMMONS) - HotovoHotovo Hotovo.
 • Co projektu pomůže: uvolnění práv ke snímkům již pořízených osobami a institucemi (stávající a navrhované kategorie COMMONS), zejména u fotografií a pohlednic ze soukromých sbírek, - HotovoHotovo Hotovo.
 • Co hledáme: Prameny a literaturu k rešerším a kvalitním citacím v článcích (prameny, literatura a jiné informační zdroje) - HotovoHotovo Hotovo.
 • Co připravujeme: navazující společné projekty (navazující projekty) - HotovoHotovo Hotovo.
 • Co uvítáme: distanční podporu zkušených wikipedistů v oboru historie, památek, renesance, přírody a československého opevnění - HotovoHotovo Hotovo.
 • Co je zajištěno pro organizace v Prachaticích (Prachatičtí partneři): v pracovní dny před Editatonem od středy 30. 10. do pátku 1. 11. 2019 bude v zasedací místnosti Prachatického muzea připraven
  • kurz základů psaní na Wikipedii specifikovaný pro možnosti a zájmy Městského úřadu, Prachatického muzea, Městské knihovny v Prachaticích studenty - HotovoHotovo Hotovo.
  • kurz popisu, kategorizace, fotografií, skenovaných fotografií a dokumentů a jejich vkládání do uložiště COMMONS s praktickým zaměřením na snímky a dokumenty z provenience Městského úřadu Prachatice, Prachatického muzea, Městské knihovny v Prachaticích, včetně praktické pomoci při vkládání prvních dokumentů, - HotovoHotovo Hotovo.
  • příprava možných projektů studenty a žáky a pro seniory
 • kurz základů psaní na Wikipedii specifikovaný pro studenty a žáky a pro seniory - HotovoHotovo Hotovo.
 • Podmínky účasti: zkušenost s psaním článků na Wikipedii, vlastní notebook, fotografové vlastní fotoaparát - HotovoHotovo Hotovo.
 • Postup příprav je průběžně publikován v záložce Závěrečná zpráva) - HotovoHotovo Hotovo.

Program[editovat | editovat zdroj]

Pátek 1. listopadu[editovat | editovat zdroj]

Sobota 2. listopadu[editovat | editovat zdroj]

 • 8.00–8.50 snídaně - HotovoHotovo Hotovo.
 • 9.00–9.30 úvodní slovo, setkání se starostou Prachatic panem Ing. Martinem Malým, který opět převzal nad Editatonem záštitu[16][17], a panem Mgr. Petrem Berkovským, ředitelem Prachatického muzea. Zahájení výkonnou ředitelkou Wikimedia ČR, z.s. Klárou Joklovou;Editaton Prachatice 2 je připravován a realizován s podporou Wikimedia ČR, z.s. - HotovoHotovo Hotovo.
 • 9.30–12.30 editování/fotografování (Muzeum/Prachatice) - HotovoHotovo Hotovo.
 • 13.00–14.00 oběd - Restaurace Almara (hotel Koruna) na objednávku před odchodem z hotelu - HotovoHotovo Hotovo.
 • 14.00–16.30 editování/fotografování (Muzeum/Prachatice) - HotovoHotovo Hotovo.
 • 14.00 fotografování interiérů kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích (Neumanneum), digitalizace dokumentů a vkládání snímků - HotovoHotovo Hotovo.
 • 15.00 komentovaná prohlídka expozice Prachatického muzea, fotografování expozice a detailů budovy pro podstatné rozšíření článků Prachatické muzeum a Sitrův dům, zejména námět pro fotografy Gampe, Jedudedek, 1rhb, Ralf Roleček, Walter Dieringer, Portarius cz - HotovoHotovo Hotovo.
 • Prohlídka Velkého náměstí, fasády domů a sgrafita v Městské památkové rezervaci snímky a informace pro články Restaurování v Prachaticích, Jiří Mašek a Tomáš Skořepa
 • v účastníky vybraném čase je zajištěna prohlídka Galerie Otto Herberta Hajeka na náměstí s možností fotografovat vystavená díla a s poskytnutím katalogů z výstav a české a německé biografie sochaře pro článek o galerii a rozšíření článku a Hajekovi
 • 18.00– 19.00 večeře - Hotel Koruna (restaurace Almara) - HotovoHotovo Hotovo.
 • 19.00 - 20.00 editování v restauraci, focení interiér sklepů Hotelu Koruna, pohledy na noční Prachatice z oken pokojů
 • 20.00 - ??? večírek - Hotel Koruna (restaurace Almara), Biliard Club v Koutě - HotovoHotovo Hotovo.
 • Fotografové - fotografování centra nočních Prachatic

Neděle 2. listopadu[editovat | editovat zdroj]

 • 8.00 - 8.50 snídaně - HotovoHotovo Hotovo.
 • 8.50 - 9.00 - vyklizení pokojů, osobní věci si účastníci odnesou na pracoviště v Prachatickém muzeu, pokoje musí být vyklizeny do 10.00 hodin - HotovoHotovo Hotovo.
 • 9.00 - 11.30 editování / fotografování (Muzeum/Prachatice) - HotovoHotovo Hotovo.
 • 11:30 - 12:00 zhodnocení, závěrečné slovo, výhled do budoucnosti - HotovoHotovo Hotovo.
 • 12:00 - 13:00 oběd - Hotel Koruna - Restaurace Almara - HotovoHotovo Hotovo.
 • 13.00 volný program / odjezd účastníků z Prachatic - HotovoHotovo Hotovo.

Účastníci[editovat | editovat zdroj]

I. Zájemci o účast na místě[editovat | editovat zdroj]

Níže můžete zapsat svůj zájem do tabulky. Na tomto editatonu je možno editovat hesla, fotit, nebo pomáhat nováčkům/skenovacímu teamu muzea. V neposlední řadě bude třeba na místě koordinace editací a fotografování s kolegy z Rakouska a SRN.

Č. Uživatelské jméno Funkce + co chcete dělat Na které dny potřebujete ubytování?
(ž/pá-so/so-ne/pá-ne)
Nabízím/poptávám jízdu autem/pojedu HD Poznámky
1 Gampe - HotovoHotovo Hotovo. organizátor, digitalizace podkladů a zdrojů (skener a foťák vlastní), příležitostný lektor, když zbude čas tak encyklopedista. Taky beru zvukový rekordér Zoom H1. pá-ne
2 Elektracentrum- HotovoHotovo Hotovo. koordinace s místními aktéry – muzeum, knihovna, Infocentrum, gymnázium, editace lehké objekty vz. 37 úsek 195, domy – památky v centru města pá-ne budu v Prachaticích již od středy 30. 10.
3 janmanak - HotovoHotovo Hotovo. fotograf - naučné stezky, Zlatá stezka - Prachatice-Volary, vesnice v obvodu Prachatic
4 Anaj7 - HotovoHotovo Hotovo. fotograf (např. místní části Prachatic, detaily domů v Prachaticích; dle dohody) i encyklopedista (např. památné stromy – Prachatický břečťan a Prachatický jilm, aj.) pá-ne pojedu HD z Českých Budějovic
5 Czeva - HotovoHotovo Hotovo. wikipedista, články o tom, co bude aktuálně potřeba a k čemu budou zdroje, zakládání potřebných položek na wd, mohu i fotit pá-ne pojedu HD z Českých Budějovic
6 Jedudědek - HotovoHotovo Hotovo. pá-ne
7 Michaela Sourisova - HotovoHotovo Hotovo. pá-ne
8 Portarius cz - HotovoHotovo Hotovo. čt - so
Nahr. 1 pá-ne
Nahr. 2

II. Zájemci o distanční účast[editovat | editovat zdroj]

Organizátoři a účastnící opět uvítají distanční spolupráci zejména českých wikipedistů. V omezeném rozsahu lze podle zadání témat poskytnout odkazy na digitální přístupné zdroje, případně naskenování např. časopiseckých článků nebo odkaz na literaturu v knihovnách atd.

Č. Uživatelské jméno Funkce (editor, skenování) Téma editací Potřeba informačních zdrojů Poznámky
1 Utar články a jejich leštění třeba budovy operativně
2 KKDAII - HotovoHotovo Hotovo. editor operativně plus dodělání Zlaté stezky Gampe již dodal část zdrojů v pdf formátu
3 Aktron - HotovoHotovo Hotovo. editor kulturní památky, architektura a případně ulice. Nové články především. Gampe již dodal část zdrojů v pdf formátu
4 Jaroslav Mašek editor články spojené se vzděláváním apod. zájem uskutečnit podobný typ akce na střední škole se žáky a učiteli
5 JAnD editor hesla o částech Prachatic z Ottova slovníku na Wikizdrojích: Libínské Sedlo, Volovice, Stádla, Kahov. Perlovice, Podolí, Staré Prachatice a Prachatice už existovaly; Ostrov a Městská Lhotka nezakládány (mnoho sídel téhož jména, práce na delší dobu), Osek zatím nenalezen.
6
7
8
9
10

III. Zájemci o účast z prachatických spolupracujících organizací[editovat | editovat zdroj]

V této tabulce budou uvedeni pracovníci prachatických spolupracujících organizací, kteří se přímo zapojí do editování na místě, zajištění informačních zdrojů z fondů své organizace a z vlastní ediční a další dokumentační činnosti (fotografování, příprava dokumentů (fotografií atd.) ke skenování, vlastního skenování a konzultací s účastníky (zejména ze SRN a Rakouska).

Č. Jméno a příjmení organizace a funkce Zaměření infozdroje Dny Poznámky
1 Mgr. Petr Berkovský - HotovoHotovo Hotovo. Prachatické muzeum, ředitel činnost a sbírky muzea
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IV. Zájemci o účast z prachatických zájmových sdružení, spolků a jednotlivci[editovat | editovat zdroj]

V této tabulce budou uvedeni zájemci o účast z prachatických zájmových sdružení, spolků a jednotlivci, kteří se přímo zapojí do editování na místě, zajištění informačních zdrojů z fondů své zájmové organizace (spolku) a z vlastní ediční a další dokumentační činnosti (fotografování, příprava dokumentů (fotografií atd.) ke skenování, vlastního skenování apod.. Pro tyto zájemce jsou připravena proškolení ve dnech 30. 10 - 1. 3. 2019 a v průběhu víkendové části Editatonu od 1. 11. do 3. 11. 2019 průběžná pomoc a konzultace při editování.

Č. Jméno a příjmení zájmové sdružení, jednotlivec Zaměření práce infozdroje Den - termín Poznámky
1 Roman Říha - HotovoHotovo Hotovo. Komunita sester boromejek Prachatice snímky z komunity 1.11. - 9. 00 hod. Prachatické muzeum, přednáškový sál
2 Mgr. Vojtech Pekárik - HotovoHotovo Hotovo. duchovní - kněz Husův sbor Prachatice - Husinec, CČSH snímky ze sboru 1.11. - 9. 00 hod. Prachatické muzeum, přednáškový sál
3 Bc. Šárka Frantová - HotovoHotovo Hotovo. Prachatické muzeum, muzejní pedagog, výtvarník, marketing snímky a dokumenty z práce Prachatického muzea 30. 10. - 13.00 Prachatické muzeum, přednáškový sál
4 ??? Prachatické muzeum, odborný pracovník snímky a dokumenty z výzkumné a ediční práce Prachatického muzea 30. 10. - 13.00 Prachatické muzeum, přednáškový sál
5 Zdeněk Přibyl HotovoHotovo Hotovo. PrachatickoNEWS.cz, vydavatel, dlouholetý fotograf Prachatic/ka vlastní snímky Prachatic/ka 30. 10. - 15.00 Prachatické muzeum, přednáškový sál
6 Stáňa Vitoňová - HotovoHotovo Hotovo. Římskokatolická farnost Prachatice práce farnosti, Dětský chrámový sbor, Elaion, Křesťanská akademie ] 30. 10. - 13.00 Prachatické muzeum, přednáškový sál
7 sestra Alena HotovoHotovo Hotovo. Komunita sester boromejek Prachatice práce komunity boromejek Prachatice, sv. Jan Nepomuk Neumann, Neumanneum, Ctihodná matka Marie Vojtěcha Hasmandová 31. 10. - 14.00 Neumanneum
8 ??? Komunita sester boromejek Prachatice práce komunity boromejek Prachatice, sv. Jan Nepomuk Neumann, Neumanneum, Ctihodná matka Marie Vojtěcha Hasmandová 31. 10. - 14.00 Neumanneum
9 ??? Komunita sester boromejek Prachatice práce komunity boromejek Prachatice, sv. Jan Nepomuk Neumann, Neumanneum, Ctihodná matka Marie Vojtěcha Hasmandová 31. 10. - 14.00 Neumanneum
10

V. Účastníci instruktáže vkládání snímků do COMMONS - pracovníci Městského úřadu Prachatice[editovat | editovat zdroj]

V této tabulce jsou uvedeni účastníci instruktáže vkládání snímků a skenů do COMMONS - pracovníci Městského úřadu Prachatice, kteří se ve své práci podílejí na vytváření nebo zajištění informačních zdrojů z provenience MěÚ Prachatice a na vlastní ediční a další dokumentační činnosti Města Prachatice (fotografování, příprava dokumentů, tiskové zprávy, články v tisku a na webu, podklady pro jednání MR a zastupitelstva, programové dokumenty, projekty EU). Předmětem instruktáže je využití Wikipedie a COMMONS pro dokumentační a prezentační práci MěU vkládání snímků do COMMONS, skenování, editace citací informačních zdrojů (strategické dokumenty města, Radniční list, web prachatice.eu, akce města, infocentrum, projekty EU apod.). Pracovníkům bude poskytnuta průběžná pomoc a konzultace při cvičném editování i následně při dalších samostatných editacích. Pro tyto zájemce jsou připravena proškolení dne 31. 10 v 10.00 - 12.00 v zasedací místnosti v 1. poschodí radnice. Účastníky instruktáže podle jejich působnosti určil starosta Prachatic Ing. Martin Malý. Město Prachatice se bude účastnit editací na Wikipedii např. jako VivatPrachatice[P 2]. Pracovníkům úřadu budou při jejich zájmu s vědomím vedení města zřízeny individuální účty podle zaměření jejich služební činnosti. Účastníci obdrží s předstihem podklady, odkazy na chybějící články a seznam článků k nutné aktualizaci Městským úřadem a budou požádáni, aby si na školení vzali několik snímků a dokumentů ze své působnosti (snímky z akcí, zprávy o aktivitách v agendě, články pro tisk, články a snímky pro web prachatice.eu, Radniční list apod.), které si podle pokynů lektora po registraci vloží do COMMONS.

Č. Jméno a příjmení odbor MěÚ Prachatice Zaměření práce infozdroje dokumenty Poznámky
1 Ing. Martin Malý - HotovoHotovo Hotovo. starosta Města Prachatice koordinace práce orgánů Města Prachatice, jednání komunikace jménem Města Prachatice strategické dokumenty a usnesení Městské rady, Zastupitelstva Prachatice, partnerství s městy v SRN, Rakousku, Itálii, Slovensku
2 Jana Hulešová, DiS. - HotovoHotovo Hotovo. Asistentka starosty města pověřena ke vkládání vybraných info na web města dokumenty a usnesení Městské rady, Zastupitelstva PT
3 Mgr. Lenka Houšková, MPA - HotovoHotovo Hotovo. Referent odboru kancelář starosty medializace, pověřenec
4 Miroslava Le Guen - HotovoHotovo Hotovo. Referent odboru KŠCR - oddělení kultury a cestovního ruchu informace z cestovního ruchu ve městě
5
6
7
8
9
10

Pravidla[editovat | editovat zdroj]

 • Akce se mohou účastnit zkušení editoři a wikifotografové
 • Akce se mohou účastnit i noví editoři a fotografové, bez předchozí zkušenosti s Wikimedia Commons, jejich počet je však omezen.
 • Editoři pro editování potřebují notebook, fotografové fotoaparát. Mobil používat na editování či fotografování nelze.
 • Každý editující účastník by měl na akci vytvořit min. 3 základní hesla o odstavci textu (orientačně 5) vět, nebo jedno heslo o adekvátním rozšíření.
 • Každý wikifotograf by měl nafotit 25 nenafocených objektů, případně detailů architektury, zpracovat je na Commons a vložit do článků na Wikipedii, nebo položek na Wikidatech. K fotografiím přikládejte šablonu {{Editaton Prachatice 2}}.
 • Digitalizační tým tvoří zaměstnanci muzea, kterým asistují zkušení wikimediané. Digitalizuje se to, co určí Prachatické muzeum nebo Městský úřad Prachatice k digitalizaci. Do každého digitalizovaného snímku vložte šablonu {{Editaton Prachatice 2}} a {{Prachatické muzeum}}.
 • Účastníci jsou srozuměni s Pravidly přátelského prostoru a řídí se jimi.
 • Před začátkem získají účastníci kontakt na organizátory akce, na které se mohou obracet se svými dotazy. Dále získávají přehled základních informací. Pokyny organizátorů je potřeba se řídit.
 • Účastníci mohou žádat o finanční podporu na:
  • Dopravu. Preferovány jsou levné způsoby přepravy – hromadná doprava. Pokud se účastníci přepravují na místo autem, měli by cestovat společně, aby ušetři náklady. Náklady na dopravu v místě se nehradí. Účastníci si zajišťují dopravu sami, nebo jim ji zařídí organizátor akce. O podporu lze žádat, pouze v případě min. celodenní účasti.
  • Ubytování. Ti, kteří nebydlí v místě, nebo poblíž, mohou využít společného dotovaného ubytování. O podporu lze žádat, pouze v případě min. dvoudenní účasti.
  • Stravu. Všichni účastníci mohou požádat o podporu při stravování, na které je vyhrazena určitá částka, která může být použita například na oběd. Účastník si může zvolit jídlo dle svých potřeb a uvážení. Pokud přesáhne přidělenou částku hradí si zbytek ze svého. Účastníci, kteří využívají sponzorovaného ubytování mohou navíc získat snídani v místě ubytování. O podporu lze žádat, pouze v případě min. celodenní účasti.
  • Přidělení finanční podpory se řídí pravidly a pravidly donátorů.
 • Účastníci jsou srozuměni s tím, že budou při svých akcích fotografováni. Fotografie jsou ukládány na Wikimedia Commons a používány k propagaci akce a do reportů. Účastníci nebývají na fotkách konkrétně identifikováni, tedy nepíše se kdo na fotkách je. Identifikace se může provést jen po výslovné žádosti účastníka. Účastník může požádat, aby nebyl fotografován, nebo byl z fotografií odstraněn.

Zajištění[editovat | editovat zdroj]

 • Prostory pro konání a odbornou pomoc poskytne Prachatické muzeum. - HotovoHotovo Hotovo.
 • Podklady pro tvorbu článků poskytne Městský úřad v Prachaticích, Prachatické muzeum a Městská knihovna v Prachaticích.- HotovoHotovo Hotovo.
 • Na akci poskytne příspěvek Wikimedia ČR, z. ú. a v jednání jsou další zdroje finanční nebo jiné podpory
 • Prostory pro konání školení místních účastníků a zapojení místních aktérů zajišťuje Prachatické muzeum - HotovoHotovo Hotovo.

Ubytování a stravování[editovat | editovat zdroj]

 • Ubytování je zajištěno v Hotel Koruna Prachatice, Velké náměstí 48, 38301 Prachatice, v 1 a 2 lůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC. Hotel je situován ve dvou renesančních domech, které jsou kulturní památkou[18][19] - HotovoHotovo Hotovo.
  • Účastníkům byl zaslán rozpis ubytování e-mailem, kde mají uvedeno číslo pokoje a spolubydlícího na dvojůžkových pokojích, jednolužkových a 1 třílůžkovém pokoji; tento rozpis má i recepce hotelu - HotovoHotovo Hotovo.
  • Snídaně formou bufetu je podávána v sobotu a neděli od 8.00 hodin v hotelové restauraci Almara.- HotovoHotovo Hotovo.
 • Stravování je zajištěno v Restauraci Almara Hotelu Koruna Prachatice,- HotovoHotovo Hotovo.
  • Obědy pro účastníky jsou v restauraci Almara zajištěny po oba dny na 13.00 (so) a 14.00 (ne) hodin tak, že po snídani si účastníci podle jídelního lístku vyberou jídlo (též z nabídky restaurace na webové stránce z menu a organizátoři provedou celkovou objednávku tak, aby při příchodu na 13.00 byla jídla účastníkům ihned podávána. - HotovoHotovo Hotovo.

PR a ohlasy[editovat | editovat zdroj]

 • o stavu příprav budou 1x měsíčně vydávány tiskové zprávy, které budou předávány místním médiím - HotovoHotovo Hotovo.

Spolupráce s kolegy z německé a rakouské Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

Účast německy hovořících wikipedistů z Německa a Rakouska podporují pobočky Wikimedia Německo a Wikimedia Rakousko. Podporu poskytla i slovenská Wikipedie. - HotovoHotovo Hotovo.

Dear friends,

In the past, we took part in joint events such as:

Both of these events were rated as very successful from the Wikimedia ČR chapter point of view.

At present we are preparing the second editaton in Prachatice town for October or November 2019. The event has got the full support of city management (municipalities?) and major city institutions such as:

 • Prachatice Museum
 • Prachatice Municipal Library

Since the theme on the town of Prachatice and related topics, such as the Golden Path, concerns both Czech and German history, we would like to invite you to cooperate with us.

We would expect Bavarian, German and Austrian wikipedians to process articles in German (and/or in English) on the topics of the Golden Path, Prachatice town, its history, historical monuments, personalities and other related topics.

We look forward to our cooperation.

Organizátoři, podpora a záštita[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. USNESENÍ č. 716/2019 Rada města po projednání a hlasování (6/0/0) schvaluje - udělení záštity starosty města Ing. Martina Malého nad akcí Editaton Prachatice 2, která se uskuteční ve spolupráci s Prachatickým muzeem a dalšími subjekty v termínu 1.-3.11.2019 schvaluje - užití znaku města Prachatice v souvislosti s konáním akce Editaton Prachatice 2 - setkání wikipedistů v Prachaticích
 2. Vedení města pověří svým vnitřním aktem k práci s účtem jediného pracovníka (nejlépe z odboru Kancelář starosty, aby bylo vyhověno pravidlu Wikipedie, že editorem není právnická osoba. Zároveň tímto postupem ze strany Města Prachatice bude zajištěna identifikace názvu účtu s městem a záměrem všestranně prezentovat Prachatice i koordinace publikace snímků a kontrola vedení města nad ediční činností.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Město Prachatice [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 2. FENCL, Pavel. Prachatice. Praha. Litomyšl. Třeboň.: Paseka. Státní oblastní archiv v Třeboni, 2007. 60 s. (Zmizelé Čechy). ISBN 978-80-7185-843-0. (čeština) 
 3. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín; JURČO, Antonín. Prachatice. Obrazy z paměti města. 1. vyd. Prachatice: Město Prachatice, 2012. 410. ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile s. ISBN 978-80-260-2975-5. (čeština) 
 4. MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). (2019) Dostupné online. Kapitola Prachatice, s. 197-304. (čeština) 
 5. Památkový katalog. Prachatice [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-01-11]. Dostupné online. (čeština) 
 6. JURČO, Antonín, et al. Prachatice.Památky a pamětihodnosti [online]. Příprava vydání Jana Hulešová. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-13]. Kapitola Památky a pamětihodnosti. (čeština) 
 7. Jihočeská vědecká knihovna [online]. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 8. Městská knihovna Prachatice [online]. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 9. Gymnázium Prachatice [online]. Prachatice: Gymnázium Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 10. Prachatické muzeum [online]. Prachatice: Prachatické muzeum [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 11. Ing. Martin Malý starosta města Prachatice [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 12. Městská rada Prachatice. Usnesení č. 716/2019 [online]. Příprava vydání Jana Hulešová, DiS.. Prachatice: Město Prachatice, 2019-10-07, rev. 2019-10-07 [cit. 2019-10-16]. Zápis č. 24 z jednání Rady města Prachatice ze dne 2.10.2019, konaného od 9,00 hodin v Velká zasedací síň na MěÚ Prachatice. Dostupné online. (čeština) 
 13. MACURA, Jan. Porovnání projektů Wikidata a DBpedia jako zdrojů prostorových dat. Comparison of Wikidata and DBpedia projects as spatial data sources. PlzeŇ, 2016 [cit. 2019-09-25]. 80 a CD s. Bakalářská práce. Západočeská univerzita, fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky. Vedoucí práce Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D. Dostupné online.
 14. FIBICH, Ondřej; VLASÁK, Václav; MARTAN, Miloslav; MALÍŘSKÝ, Jan, Čech Zdirad, Vlasák Václav. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech [online]. Překlad Helfried Reischl; ilustrace Čech Zdirad. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-09-07]. Spolupráce na projektu Kreisbibliothek Freyung. Auswahl von den Sagen ins Deutsche wurde von Helfried Reischl übersetzt.. Dostupné online. (čeština) 
 15. FIBICH, Ondřej; VLASÁK, Václav; MARTAN, Miloslav; MALÍŘSKÝ, Jan, Čech Zdirad, Vlasák Václav. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech. 1 Prachaticko [online]. Překlad Helfried Reischl; ilustrace Čech Zdirad. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-09-07]. Spolupráce na projektu Kreisbibliothek Freyung. Auswahl von den Sagen ins Deutsche wurde von Helfried Reischl übersetzt.. Dostupné online. (čeština) 
 16. Ing. Martin Malý, starosta města Prachatice [online]. Prachatice: Ing. Martin Malý [cit. 2019-01-17]. Dostupné online. (čeština) 
 17. MALÝ, Martin. Fotografování byl můj klukovský koníček [online]. Příprava vydání Lenka Houšková. Prachatice: Město Prachatice, 2018-01-26 [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 18. 1000130434 Měšťanský dům (čp. 48 Prachatice) [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-09-12]. Dostupné online. (čeština) 
 19. 1000130742 Městský dům (čp. 49 Prachatice) [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-09-12]. Dostupné online. (čeština) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • FENCL, Pavel. Prachatice. Praha. Litomyšl. Třeboň.: Paseka.Státní oblastní archiv v Třeboni, 2007. 60 s. (Zmizelé Čechy). ISBN 978-80-7185-843-0. (čeština) 
 • FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín; JURČO, Antonín. Prachatice. Obrazy z paměti města. 1. vyd. Prachtice: Město Prachatice, 2012. 410. ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile s. ISBN 978-80-260-2975-5. (čeština) 
 • Gymnázium Prachatice [online]. Prachatice: Gymnázium Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Informační centrum pro mládež Prachatice [online]. Prachatice: Informační centrum pro mládež [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Jihočeská vědecká knihovna [online]. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). (2019) Dostupné online. ISBN null. Kapitola Prachatice, s. 197 - 304. (čeština) 
 • Ing. Martin Malý, starosta města Prachatice [online]. Prachatice: Ing. Martin Malý [cit. 2019-01-17]. Dostupné online. (čeština) 
 • Město Prachatice [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Městská knihovna Prachatice [online]. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Památkový katalog. Prachatice [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-01-11]. Dostupné online. (čeština) 
 • Prachatické muzeum [online]. Prachatice: Prachatické muzeum [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]