Wikipedista:Janmanak

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

RNDr Jan Maňák je fotograf a dokumentátor na chráněném pracovním místě společnosti Atelier Svatopluk, o.p.s. Liteň.

Jan Maňák s fotoaparátem CANNON Montmartre 30 9 2013

Atelier Svatopluk, o.p.s. v Litni vytvořil s podporou Úřadu práce ČR, krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště v Berouně chráněné pracovní místo „Fotograf a pracovník pro tvorbu turistických tras a produktů“. Na tomto místě je již rok zařazen RNDr. Jan Maňák, dlouholetý pracovník Českého hydrometeorologického ústavu a programátor, který po vážném úrazu hlavy při autonehodě ztratil podstatnou část svých znalostí a schopností. Ve spolupráci s jeho lékaři na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK v Praze a odborníky z katedry telekomunikační techniky ČVUT v Praze, Fakulty elektrotechnické byl pro něj zpracován tréninkový program pro uvedenou profesi. Může tak i s vážným trvalým postižením a s pracovní podporou využívat svůj znalostní potenciál – především dokonalou schopnost orientace v terénu, mobilitu, zkušenost skutečně skalní turisty a cykloturisty. K tomu přispívá jeho pracovitost a obrovská chuť aspoň zčásti obnovit své znalosti a dovednosti. Honza Maňák se na chráněném pracovním místě zaměřil v prvním roce práce především na zpracování fotografické dokumentace Litně, její nové naučné stezky a dalších významných lokalit Berounska a Karlštejnska. (Podobně dokumentuje i různá místa Prahy a Středočeského kraje.). Protože Berounsko má řadu botanických a dendrologických pozoruhodností, chráněných území a památných stromů zaměřil se právě na květenu a stromy. Honza Maňák bude v dalším období kromě zpracovávání fotografické dokumentace, tras a prezentací Berounska, Karlštejnska a Litně průběžně pořizovat fotografickou dokumentaci rostlin a stromů. I zde se samozřejmě zaměří na květenu a stromy Berounska a speciálně Litně a její nové naučné stezky. V rámci své speciální rekvalifikace bude využívat botanické a dendrologické atlasy a tím bude též trénovat svou paměť. Objekty budou dokumentovány jednak ve významných lokalitách (např.významné pražské parky, zahrady, chráněné lokality Berounska a Středočeského kraje), jednak v různých ročních obdobích. Podobně dokumentuje i města a obce zejména Středočeského kraje, památky a turistické trasy. Od letošního roku se začal výrazně zaměřovat na publikaci svých snímků na Wikipedii a v databázi COMMONS S pracovní podporou může výrazně přispět k obohacení článků Wikipedie svými původními a aktuálními snímky. S jeho prací se může každý seznámit jeho pracovních uložištích Jan Maňák a Honza Maňák .