Wikipedie:Editaton/Prachatice 2/Prachatičtí partneři

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKA CO FOTIT DISKUSE

Vyřešené úkoly laskavě označte - HotovoHotovo Hotovo.

Město Prachatice[editovat | editovat zdroj]

 • starosta Města Prachatice p. ing. Martin Malý požádán o záštitu - HotovoHotovo Hotovo.
  • záštita udělena[1] - HotovoHotovo Hotovo.
 • Městská rada požádána o svolení k užití městského znaku na akci a na digitálních a tištěných prezentacích - HotovoHotovo Hotovo.
  • užití znaku povoleno [1][P 1] - HotovoHotovo Hotovo.
 • starosta Města Prachatice p. ing. Martin Malý pozván osobně na zahájení Editatonu -14. 9. 2019 - HotovoHotovo Hotovo.
 • místostarosta Prachatic p. PaedDr. Klimeš informován o podrobnostech osobně a písemně - 12. 9. 2019 - HotovoHotovo Hotovo.
 • záměr Editatonu Prachatice 2 se specifikací možností spolupráce a využití Wikipedie a COMMONS pro prezentační a dokumentační záměry odborů Městského úřadu v Prachaticích byl písemně doručen s návrhem žádostí na zpřístupnění dokumentace, fotografií apod. vedoucím odborů MěÚ Prachatice
  • odbor kancelář starosty - HotovoHotovo Hotovo.
   • pí. Hana Rabenhauptová, Referent odboru KS - komunitní plánování, prevence kriminality HotovoHotovo Hotovo.
  • Odbor kultury, školství a cestovního ruchu HotovoHotovo Hotovo.
  • Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje HotovoHotovo Hotovo.
 • konzultace s místostarostou Prachatic p. PaedDr. Klimešem na MěÚ Prachatice 22. 10. 2019 11.00 - HotovoHotovo Hotovo.
  • ředitel Prachatického muzea Mgr. Berkovský, ředitel Domu dětí a mládeže Bc. Machart - HotovoHotovo Hotovo.
   • kontaktní dopisy pro ředitele škol (gymnázium a základní školy v PT) - HotovoHotovo Hotovo.
   • zapojení gymnázia a ZŠ Vodňanská a ZŠ Zlatá stezka do fotografické dokumentace města a dění
   • muzeum - záměr na dokumentační klub pro mládež (fotografie a skenování)
   • Dům dětí a mládeže - projekt dokumentace stromů, časosběrné snímky stromů, Areál lesních her - výstupy do článků Wikipedie a COMMONS - zaškolení
   • návrh na způsob zveřejnění projektů DDM PT na Wikipedii a v COMMONS - HotovoHotovo Hotovo.
   • instruktáž pro školy v pátek 1. 11. dopoledne

Prachatické muzeum[editovat | editovat zdroj]

Postup podle porady s ředitelem PM p. Mgr. Petrem Berkovským, historikem p. PhDr. Fr. Kubů a novou pracovnicí pro styk s veřejností pí. Šárkou Frantovou z 13. a 16. 9. 2019:

 • upřesnění organizace Editatonu v PM
  • místo: Prachatické muzeum, Sitrův dům
  • místnost pro 15 osob,
  • dataprojektor a plátno,
  • stolek na literaturu muzea
  • stolek na literaturu vypůjčenou MVS z Městské knihovny Prachatice,
  • znak Prachatického muzea, znak Města Prachatice a logo Wikipedie v místnosti,
   • Roll Up Banner
    • ověřujeme zapůjčení na Městském úřadě Prachatice
   • loga - vektor
  • preventivní prověření a vyzkoušení připojení WiFi s ohledem na souběžnou práci min. 15 počítačů
  • prodlužovačka na bubnu se zásuvkami pro 15 notebooků, zároveň dataprojektor, rychlovarná konev
   • v zajištění zdrojů pro notebooky účastníků tak, aby nedošlo k přetížení sítě
  • pracoviště pro digitalizaci dokumentů a školení v této činnosti v zasedací místnosti (aby byl kontakt s účastníky a s projekčním plátnem) - též jako pracoviště pro lektora a přednášejícího
   • stůl pod skener a notebook na na uložení předloh
   • židle pro pořizovatele - instruktora a židle pro 1 účastníka
   • napojení notebooku na dataprojektor
 • uspořádání zasedací místnosti
  • 1.- 3. 11. 2019 - u jednoho stolu jako v březnu . t.r.
  • 30. 10. - 1. 11. 2019 - školení - jako kinosál ?? vyjasnit s p. Zastoupilem - lektor Gampe
 • účast p. PhDr. Fr. Kubů (31. 10. a 1. 11. 2019) v muzeu jako konzultanta pro české a zejména německy hovořící editory a při digitalizace sbírek a záměru digitalizace rukopisu Zlatá Stezka
  • zatím se přihlásili 2 Wikipedisté z Rakouska
 • Na stránce Editatonu je [https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Editaton/Prachatice_2/Deutsch návrh článků v češtině a němčině; prosíme o posouzení, zda k nim nejsou v muzeu informační zdroje,
 • pozvání kolegů a partnerů projektu Zlatá stezka (výzkum, monografie) v muzeu jako konzultantů a editorů dokumentace výzkumu Zlaté stezky a dalších akcí spolupráce s Prachatickým muzeem; pro německé nebo rakouské editory a účastníky digitalizace sbírek a záměru digitalizace rukopisu Zlatá Stezka, pakliže provedou nějakou editaci uhradí Wikimedia SRN a Wikimedia Rakousko náklady na ubytování (rezervováno v Hotelu Koruna), 1 hlavní jídlo (rezervováno v Almara)
 • účast p. Mgr. Petra Berkovského na víkendové části (31. 10. a 1. 11. 2019)
 • účast pí. Frantové (31. 10. a 1. 11. 2019) jako konzultanta pro digitalizaci sbírek, koordinátora spolupráce s PM a účastníka školení tvorba článků, digitalizace sbírek a záměru digitalizace rukopisu Zlatá Stezka
 • zajištění literatury z knihovny muzea pro editory,
 • zajištění vyžádané literatury pro editory z Městské knihovny PT formou Meziknihovní výpůjční služby na základě žádosti muzea
  • zpracován výpis z katalogu MK PT a zaslán PM - HotovoHotovo Hotovo.
   • aktualizace finálního seznamu, odstranění duplicity (jednotky ve fondu muzea) a nadbytečných titulů
   • projednání s Městskou knihovnou Prachatice a objednání
 • zajištění muzejního fondu pro digitalizaci a vložení do COMMONS
  • staré fotografie Prachatic
  • staré pohlednice Prachatic
  • staré prachatické noviny, časopisy, dokumenty, plakáty, pozvánky atd. s akcentem na německé pro kolegy z Rakouska a SRN,
  • katalogy výstav,
  • rukopis, snímky, plánky monografie Zlatá stezka 1 (Prachatice - státní hranice)
  • písemnosti ke stavebně historickému průzkumu a restaurování budovy Sitrova domu (citováno v restaurátorské zprávě)
  • Výkazy - Kult (MK) 14-01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) pro doplnění statistických údajů o činnosti muzea[22]
 • podíl dalších pracovníků na průběhu - konzultanti - technická podpora při skenování a katalogizaci dokumentů z fondu knihovny, ukládání digitalizovaných dokumentů z muzejních fondů do uložiště COMMONS a vícejazyčný popis, označování šablonou "pořízeno ze sbírek Prachatického muezea a pořízeno v rámci Editatonu Prachatice 2 1. - 3. 11. 2019
 • spolupráce s dalšími prachatickými institucemi, Domem dětí a mládeže (p. ředitel Machart)
 • konzultace příprav historických článků (rubrika články)
  • návrhy na využití muzejních fondů
 • zajištění publicity na webu muzea
 • rozhovory a články pro odborná a regionální periodika
  • Prachatický deník - informován, pozván 25. 9. 2019 - dohodnout termín, formu - vhodný rozhovor
   • Mgr. Berkovský, Š. Frantová, ředitelka Wikimedie ČR pí. Klára Joklová, manažer WMCR p. Jakub Holzer, editoři, rakouští editoři, restaurátoři
   • PrachatickoNEWS - informován, pozván 20. 9. 2019 - dohodnout termín, formu
    • Mgr. Berkovský, Š. Frantová, ředitelka Wikimedie ČR pí. Klára Joklová, manažer WMCR p. Jakub Holzer, editoři, rakouští editoři, restaurátoři
   • Televize Šrumec - pozvat - dohodnout termín, formu - vhodný rozhovor
   • Mgr. Berkovský, Š. Frantová, ředitelka Wikimedie ČR pí. Klára Joklová, manažer WMCR p. Jakub Holzer, editoři, rakouští editoři, restaurátoři
 • zveřejnění informace o akci a přednáškách v informačních systémech
 • příprava článku pro další číslo sborníku Zlatá stezka
 • podklady pro články o prachatických historicích, archeologech a archivářích (s možností citovat nebo vložit, tj. články Zlatá stezka, fotografie, články v dalších odborných periodikách, např. Bavorsko
 • příprava původně plánovaného semináře k prachatickým fasádám, upraveno na základní aktivity
 • prohlídka muzea pro účastníky v době Editatonu 1. - 3. 11.
 • konzultace u místostarosty Prachatic p. PaedDr Klimeše 22. 10. 2019 v 11.00 - též Dům dětí a mládeže (p. ředitel Machart)
  • Příprava Editatonu PT 2
  • Záměr na kroužek muzea - historie a dokumentace - žáci ZŠ, student Gymnázia jako mentor
   • fotografování a popis detailů historických domů, sgrafit, architektonických prvků vkládání a popis v COMMONS,
  • Fotografická soutěž Prachatice očima mladých - vyhlášení na rok 2019 návazně na historický a dokumentační kroužek muzea
   • vyhlášení soutěže městem, cena, záštita
  • seniorský dokumentační klub Prachatického muzea, akvizice a publikování vzpomínek, starých fotografií a dokumentů,
 • akce na rok 2020
  • Seniorské Wikiměsto Prachatice - návaznost na seniorský dokumentační klub Prachatického muzea
  • související EditatonVolary (publikace výzkumu Zlatá stezka Prachatice - státní hranice

Římskokatolická farnost v Prachaticích[editovat | editovat zdroj]

 • kontaktní dopis faráři P. Plášilovi
  • prezentace záměru 22. 10. 2019 13.30 faráři P. Přibylovi
  • účast zástupkyně farnosti na instruktáži v Prachatickém muzeu
  • vkládání snímků kostel sv. Jakuba Většího a činností farnosti

Komunita sester boromejek - Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského[editovat | editovat zdroj]

 • kontaktní dopis sestře Aleně - HotovoHotovo Hotovo.
  • prezentace záměru 22. 10. 2019 15. 45 sestře Aleně - HotovoHotovo Hotovo.
  • účast zástupce komunity p. Říhy na na instruktáži v Prachatickém muzeu
  • vkládání snímků z Neumanna, jeho rekonstrukce a činností
  • přednáška Mgr. Foltýn
  • digitalizace - skenování dokumentů ke sv. Janu Nepomukovi Neumannovi - sobota 2. 11. 2019
  • fotografická dokumentace Neumannea, kaple, přednáškové místnosti, výstavy a galerie sestry Vojtěchy
  • podstatné rozšíření článku Neummanneum

Organizátoři, podpora a záštita[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. USNESENÍ č. 716/2019 Rada města po projednání a hlasování (6/0/0) schvaluje - udělení záštity starosty města Ing. Martina Malého nad akcí Editaton Prachatice 2, která se uskuteční ve spolupráci s Prachatickým muzeem a dalšími subjekty v termínu 1.-3.11.2019 schvaluje - užití znaku města Prachatice v souvislosti s konáním akce Editaton Prachatice 2 - setkání wikipedistů v Prachaticích

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Městská rada Prachatice. Usnesení č. 716/2019 [online]. Příprava vydání Jana Hulešová, DiS.. Prachatice: Město Prachatice, 2019-10-07, rev. 2019-10-07 [cit. 2019-10-16]. Zápis č. 24 z jednání Rady města Prachatice ze dne 2.10.2019, konaného od 9,00 hodin v Velká zasedací síň na MěÚ Prachatice. Dostupné online. (čeština) 
 2. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice 1918 - 1923. Ilustrace soukromé sbírky autorů. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum ve spolupráci s Nadačním fondem města Prachatice, 1918. 107, il s. ISBN 978-80-87421-99-4. Kapitola Náboženské poměry, s. 43 - 44. (čeština) 
 3. MAGER, Jan Antonín. Kaple Prachaticka pohledem genealoga. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2011. 103 s. ISBN 978-80-87421-02-4. S. 100 - 103. (čeština) 
 4. MAGER, Jan Antonín. Kaple Prachaticka pohledem genealoga. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2011. 103 s. ISBN 978-80-87421-02-4. S. 11 - 14. (čeština) 
 5. MAREŠ, Jan; KAREŠ, Ivo. Kohoutí kříž. www.kohoutikriz.org [online]. 2001-01-01 [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 6. Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti - P. Klement Petr. www.petrini.cz [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 7. Bohuslav Kloubec životopis | Databáze knih. www.databazeknih.cz [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 8. Oberfalcer, Eduard, 1939- ola2003204959 - Portaro - katalog knihovny Západočeského muzea. verbis.zcm.cz [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 9. Osobnost: Eduard Oberfalcer | Příjmení.cz. www.prijmeni.cz [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 10. fitness.medea.cz [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 11. VAVRDA, Antonín. ARLETA KRAUSOVÁ: česká boxerská průkopnice v profiringu. profiboxing.cz [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. (polsky) 
 12. "Arleta Krausová" - Hledat Googlem. www.google.com [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 13. Josef Messner [online]. Prachatice: Město Prachatice, 2013-07-23 [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. (čeština) 
 14. MAREŠ, Jan; KAREŠ, Ivo. Josef Messner. Kohoutí kříž šumavské ozvěny [on-line] www.kohoutikriz.org [online]. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 2001-01-01, rev. 2018-11-02 [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 15. MAGER, Jan Antonín. Josef Messner. Rodopisná revue on-line [online]. Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury. Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám.. [cit. 2019-09-07]. Roč. 2009, čís. 2, s. 25. Dostupné online. 
 16. MAREŠ, Jan; KAREŠ, Ivo. Oskar Günther. Kohoutí kříž šumavské ozvěny [on-line] www.kohoutikriz.org [online]. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 2001-01-01, rev. 2018-11-02 [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. 
 17. a b c Rozvoj vzdělanosti [online]. Příprava vydání Jana Hulešová, DiS.. Prachatice: Město Prachatice, 2013-06-03, rev. 2013-07-24 [cit. 2019-10-06]. Dostupné online. (čeština) 
 18. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice 1918 - 1923. Ilustrace soukromé sbírky autorů. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum ve spolupráci s Nadačním fondem města Prachatice, 1918. 107, il s. ISBN 978-80-87421-99-4. Kapitola Školy v Prachaticích, s. 76. (čeština) 
 19. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice 1918 - 1923. Ilustrace soukromé sbírky autorů. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum ve spolupráci s Nadačním fondem města Prachatice, 1918. 107, il s. ISBN 978-80-87421-99-4. Kapitola Školy v Prachaticích, s. 77. (čeština) 
 20. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice 1918 - 1923. Ilustrace soukromé sbírky autorů. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum ve spolupráci s Nadačním fondem města Prachatice, 1918. 107, il s. ISBN 978-80-87421-99-4. Kapitola Zdravotnictví a sociální péče, s. 95. (čeština) 
 21. Rudolf Kubitschek. Kohoutí Kříž : šumavské ozvěny [on-line] [online]. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna, 2001-2019, rev. 2018-11-02 [cit. 2019-10-14]. Dostupné online. (čeština) 
 22. Kult (MK) 14-01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) [online]. Praha: Ministerstvo kultury ČR [cit. 2019-10-16]. Dostupné online. (čeština) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]