Wikipedie:Editaton/Prachatice 2/Podklady pro rešerše

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKA CO FOTIT DISKUSE
Editaton Prachatice III/2019 - zahájení
Editaton Prachatice III/2019 - literatura
Editaton Prachatice III/2019 - účastníci)
Editaton Prachatice III/2019 - účastníci)
Editaton Prachatice III/2019 - účastníci)

Literatura k tématům Editatonu Prachatice 2[editovat | editovat zdroj]

Na podporu práce editorů na Editatonu Prachatice 2 připraví Prachatické muzeum (stejně jako v březnu t.r.) odbornou literaturu ze své příruční knihovny, která bude k dispozici v zasedací místnosti. Postupně je na Wikipedii zpracovávána bibliografie knih a novinových a časopiseckých článků k tématu "Prachatice", zejména sborník Prachatického muzea Zlatá stezka, kde jsou zpracovány i editační šablony pro citace. K dalším tématům článků navržených na Editaton je zpracovávána bibliografie literatury a podle ní bude požádána Městská knihovna v Prachaticích[1][2] o její zajištění v prostorách muzea formou meziknihovní výpůjční služby. Postupně na této stránce bude zveřejněna bibliografie doporučené literatury pro práci editorů.

Literatura ve fondu Městské knihovny v Prachaticích navržená k excerpci[editovat | editovat zdroj]

Podle katalogu MK Prachatice byla provedena rešerše vhodné literatury:

 • 100 let železniční tratě Číčenice-Prachatice : 1893-1993 / Václav Starý, Jiří Louženský[3]
 • 20 let pedagogické školy v Prachaticích : 1950-1970[4]
 • 30 let ČSAD: Dopravní závod Prachatice 1949-1979[5]
 • 30 let strojní a traktorové stanice Prachatice 1948-1978 / Václav Štrobl[6]
 • 40 let strojní a traktorové stanice Prachatice 1948-1988[7]
 • 70 let české hudební školy v Prachaticích / Ludmila Klímová[8]
 • 70 let školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích 1925-1995: 115 let české školy v Prachaticích 1881-1996[9]

Prachatické pověsti[editovat | editovat zdroj]

Významnou literární a kulturní památkou regionu jsou pověsti z Prachaticka, ke kterým Městská knihovna Prachatice zveřejnila digitalizovaný katalog[10]Jde o projekt, který tato knihovna realizuje ve spolupráci se spisovatelem Onřejem Fibichem ze Strakonic a Kreisbibliothek Freyung. Katalog je členěn regionálně[11] a podle témat pověstí.

Digitalizovaná literatura k tématům Editatonu Prachatice 2[editovat | editovat zdroj]

Německá literatura k tématům Editatonu Prachatice 2[editovat | editovat zdroj]

Na podporu práce kolegů ze SRN a Rakouska bude zpracován katalog literatury v němčině a včetně dostupných digitalizovaných německých zdrojů.

Digitalizace dokumentů a fotografií (pohlednic) ze sbírek Prachatického muzea a z archivu Městského úřadu v Prachaticích[editovat | editovat zdroj]

Prachatické muzeum a Městský úřad Prachatice organizátoři požádali o fyzické zajištění a zveřejnění vybraných snímků (fotografií a pohlednic) a dokumentů (noviny, časopisy, plakáty, pozvánky, tisky atd.). Tyto budou naskenovány a vloženy na COMMONS na uživatelském účtu Prachatického muzea a Města Prachatice. V rámci technické podpory zajistí Gampe výkonný skener a koordinaci skenování. Muzeum, Městský úřad a Městská knihovna Prachatice jsme požádali o zajištění pracovníka na katalogizaci (COMMONS) a vkládání snímků, čímž též přispějeme ke splnění sekundárního cíle Editatonu vytvořit zázemí pro další editace přímo v prachatických institucích.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. MRÁZOVÁ, Hana. Historie veřejné knihovny v Prachaticích od roku 1946; [upr. Milan Tržil ; fot. archiv Městské knihovny]. 1. vyd. Prachatice: Městská knihovna v Prachaticích, 2006. 98 s. (čeština) 
 2. SOVA, Josef. Vznik a vývoj Městské knihovny v Prachaticích. Plzeň, 2014 [cit. 2019-09-07]. 44 stran textu a 10 stran příloh s. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Vedoucí práce PhDr. Dagmar Svatková. Dostupné online.
 3. STARÝ, Václav,, Louženský Jiří. 100 let železniční tratě Číčenice-Prachatice : 1893-1993 /. 1. vyd. Prachatice: Příprav. výbor pro oslavy 100 let železniční tratě Číčenice-Prachatice, 1993. 28., fot. s. (čeština) 
 4. STARÝ, Václav. 20 let pedagogické školy v Prachaticích : 1950-1970 : kapitola o historii dívčího školství v Prachaticích. Prachatice: Sdružení rodičů a přátel pedagogické školy v Prachaticích, 1970. 75 : il. s. (čeština) [zpracováno podle rukopisné stati promovaného historika Václava Starého, městského archiváře]. 
 5. 30 let ČSAD : Dopravní závod Prachatice nositel vyznamenání Za vynikající práci. 1949-1979. Prachatice: ČSAD Prachatice, 1979. 98, fot. s. (čeština) 
 6. ŠTROBL, Václav, Turek, Ladislav. 30 let strojní a traktorové stanice Prachatice 1948-1978. Prachatice: STS Prachatice, 1978. 42 s. (čeština) 
 7. ŠTROBL, Václav. 40 let strojní a traktorové stanice Prachatice 1948-1988. Prachatice: Strojní a traktorová stanice Prachatice, 1988. 36 s. (čeština) 
 8. KLÍMOVÁ, Ludmila. 70 let české hudební školy v Prachaticích. Prachatice: ZŠ Vodňanská Prachatice, 1996. 23, fot. s. (čeština) 
 9. KLÍMOVÁ, Ludmila. 70 let školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích 1925-1995: 115 let české školy v Prachaticích 1881-1996. Prachatice: Zákl. umělecká škola Prachatice, 1995. 36, fot. s. (čeština) Zvláštní vydání školního časopisu Paprsek. 
 10. FIBICH, Ondřej; VLASÁK, Václav; MARTAN, Miloslav; MALÍŘSKÝ, Jan, Čech Zdirad, Vlasák Václav. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech [online]. Překlad Helfried Reischl; ilustrace Čech Zdirad. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-09-07]. Spolupráce na projektu Kreisbibliothek Freyung. Auswahl von den Sagen ins Deutsche wurde von Helfried Reischl übersetzt.. Dostupné online. (čeština) 
 11. FIBICH, Ondřej; VLASÁK, Václav; MARTAN, Miloslav; MALÍŘSKÝ, Jan, Čech Zdirad, Vlasák Václav. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech. 1 Prachaticko [online]. Překlad Helfried Reischl; ilustrace Čech Zdirad. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-09-07]. Spolupráce na projektu Kreisbibliothek Freyung. Auswahl von den Sagen ins Deutsche wurde von Helfried Reischl übersetzt.. Dostupné online. (čeština) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • FENCL, Pavel. Prachatice. Praha. Litomyšl. Třeboň.: Paseka.Státní oblastní archiv v Třeboni, 2007. 60 s. (Zmizelé Čechy). ISBN 978-80-7185-843-0. (čeština) 
 • FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín; JURČO, Antonín. Prachatice. Obrazy z paměti města. 1. vyd. Prachtice: Město Prachatice, 2012. 410. ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile s. ISBN 978-80-260-2975-5. (čeština) 
 • MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). (2019) Dostupné online. ISBN 80-238-0141-4. Kapitola Prachatice, s. 197 - 304. (čeština) 
 • Památkový katalog. Prachatice [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-01-11]. Dostupné online. (čeština) 
 • SLÁMA, František Josef; ŠOFFERLE, Vincenc. Obraz minulosti starožitného města Prachatic. 2. rozšířené. vyd. Praha: nákladem České besedy v Prachaticích, 1891. 139 s. První vydání knihy vyšlo roku 1838, toto vydání doplnil a k tisku připravil Vincenc Šofferle, řídící učitel v Prachaticích. 

Články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Gymnázium Prachatice [online]. Prachatice: Gymnázium Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Informační centrum pro mládež Prachatice [online]. Prachatice: Informační centrum pro mládež [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Jihočeská vědecká knihovna [online]. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Město Prachatice [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Městská knihovna Prachatice [online]. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Prachatické muzeum [online]. Prachatice: Prachatické muzeum [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština)