Wikipedie:Editaton/Prachatice 2/Podklady pro rešerše

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKA CO FOTIT DISKUSE
Editaton Prachatice III/2019 - zahájení
Editaton Prachatice III/2019 - literatura
Editaton Prachatice III/2019 - účastníci)
Editaton Prachatice III/2019 - účastníci)
Editaton Prachatice III/2019 - účastníci)

Literatura k tématům Editatonu Prachatice 2[editovat | editovat zdroj]

Na podporu práce editorů na Editatonu Prachatice 2 připraví Prachatické muzeum (stejně jako v březnu t.r.) odbornou literaturu ze své příruční knihovny, která bude k dispozici v zasedací místnosti. Postupně je na Wikipedii zpracovávána bibliografie knih a novinových a časopiseckých článků k tématu "Prachatice", zejména sborník Prachatického muzea Zlatá stezka, kde jsou zpracovány i editační šablony pro citace. K dalším tématům článků navržených na Editaton je zpracovávána bibliografie literatury a podle ní bude požádána Městská knihovna v Prachaticích o její zajištění v prostorách muzea formou meziknihovní výpůjční služby. Postupně na této stránce bude zveřejněna bibliografie doporučené literatury pro práci editorů.

Literatura ve fondu Městské knihovny v Prachaticích navržená k excerpci[editovat | editovat zdroj]

Podle katalogu MK Prachatice byla provedena rešerše vhodné literatury:

 • 100 let železniční tratě Číčenice-Prachatice : 1893-1993 / Václav Starý, Jiří Louženský[1]
 • 20 let pedagogické školy v Prachaticích : 1950-1970[2]
 • 30 let ČSAD: Dopravní závod Prachatice 1949-1979[3]
 • 30 let strojní a traktorové stanice Prachatice 1948-1978 / Václav Štrobl[4]
 • 40 let strojní a traktorové stanice Prachatice 1948-1988[5]
 • 70 let české hudební školy v Prachaticích / Ludmila Klímová[6]
 • 70 let školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích 1925-1995: 115 let české školy v Prachaticích 1881-1996[7]

Prachatické pověsti[editovat | editovat zdroj]

Významnou literární a kulturní památkou regionu jsou pověsti z Prachaticka, ke kterým Městská knihovna Prachatice zveřejnila digitalizovaný katalog[8]Jde o projekt, který tato knihovna realizuje ve spolupráci se spisovatelem Onřejem Fibichem ze Strakonic a Kreisbibliothek Freyung. Katalog je členěn regionálně[9] a podle témat pověstí.

Restaurátorské průzkumy a zprávy (Tomáš Skořepa, Jiří Mašek)[editovat | editovat zdroj]

Na průběh Editatonu byly zapůjčeny dále uvedené restaurátorské průzkumy a zprávy restaurátorů Tomáše Skořepy a Jiřího Maška, které budou naskenovány a publikovány na COMMONS a které bude možné citovat v článcích o restaurovaných domech, renesanci a baroku v Prachaticích atd.:

Křišťanova čp. 36

 • Restaurátorská zpráva. Renesanční sgrafito na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích.[10][11]
 • První etapa prací: odkryv, transfer fragmentu mladší renesanční malby, očištění a upevňování sgrafitové vrstvy. (Skořepa 1995)[12]
 • Druhá etapa prací: dočištění povrchu sgrafita, povrchová fixáž, doplňky a retuše. (Skořepa, Mašek 1997)[13]
 • Dům čp. 36 - identifikace použitých pigmentů (Bayerová 1996)[14]

Dolní brána

 • Restaurování nástěnné malby rožmberského jezdce a heraldických růží. Oprava fasády a nárožního bosování čelní stěny věže Dolní (Písecké) brány v Prachaticích[15]
 • Oprava tří stran fasády věže Dolní (Písecké) brány v Prachaticích. Restaurování heraldických růží a oprava nárožních bosáží[16]
 • Oprava JV, JZ a SZ fasády věže, restaurování heraldických růží a oprava nárožních bosáží[17]

Horní čp. 50

 • Odkryv a restaurování fragmentů renesanční malby na fasádě domu č. p. 50 v Prachaticích[18]

Dlouhá čp. 95

 • Odkryv a restaurování renesanční sgrafitové fasády domu č.p. 95 v Prachaticích. Červenec - srpen 2011.[19]

Velké náměstí 48

 • Restaurátorské práce na fasádě domu č.p. 48.[20]

Stará radnice (Prachatice)

 • Chiaroscurová malba, medailon s námětem vanitas (nad schodištěm)[21]
 • Chiaroscurová malba. Medailon s námětem "Vanitas" Prachatice čp. 1[22]

Rumpálův dům

 • Sgrafitová výzdoba tzv. Rumpálova domu čp. 41 v Prachaticích. Konzervace a restaurování 2005 a 2009[23][24]

Neumannova čp. 148

 • Restaurování nástěnných maleb na fasádě domu č. p. 148 v Prachaticích[25]

Měšťanský dům Rožmberský

 • Restaurátorské práce na malované renesanční fasádě domu čp. 45 Solnice na Velkém náměstí v Prachaticích[26]
 • Restaurátorské práce na malované renesanční fasádě domu č.p. 45 SOLNICE n Velkém náměstí.[27]

Poštovní čp. 119

 • Průzkum omítkových vrstev ve dvou místnostech č. p. 119 v Solní ulici.[28][29]

Nová radnice (Prachatice)

 • Restaurování sgrafitové výzdoby nové radnice v Prachaticích[30]

Národní dům

 • Restaurování fasády Národního domu na Velkém náměstí.[31][32]

Internát Sova

 • Obnova sgrafitové výzdoby na fasádě školy, rekonstrukce původní barevnosti fasády[33]

Kostel sv. Jakuba Většího

 • Restaurování obrazu ukřižování na vnější stěně sakristie kostela sv. Jakuba v Prachaticích. Červenec - srpen 2007[34]
 • Klanění Tří králů. Pozdně gotická malba v kostele sv. Jakuba v Prachaticích (dílčí fotografická dokumentace).[35]

Sitrův dům

 • Restaurátorská zpráva. Restaurace malířské výzdoby fasády od Š. Hájka z roku 1904 na domě Žďárských č.p. 13 v Prachaticích. 1992[36][P 1][37]M.Šebelová (1970) a rozsáhlá literatura.[38][39][40][41][42][43][44]
 • Restaurátorská zpráva. Restaurace fragmentu interiérové nástěnné malby Ukřižování v 1. patře domu Žďárských (čp. 13) v Prachaticích. 1992[45][46][47][48][49]

Stavebně historické průzkumy[editovat | editovat zdroj]

MUK 1963. Dále srov. kap. 3.6.2.5 Dům čp. 33, s. 174 ad. [50]Dům bývá i při současném členění mylně v literatuře ztotožňován s domy čp. 32 a čp. 33 a na jeho fasádě bývá uváděno sgrafito Poslední večeře (K tomu srov. kap. 3.6.2.5 Dům čp. 32, s. 172 ad. a kap. 3.6.2.5 Dům čp. 33, s.174 ad.). Ačkoliv domy patří do jediného bloku zástavby, jedná se o rozdílné obytné jednotky se samostatnými vstupy. Dochované sgrafito domu čp. 31 se na rozdíl od domů čp. 32 a 33 neuplatňuje do Děkanské ulice, ale směrem do parkánu. Omyl snad vychází z parcelního číslování rakousko-uherského stabilního katastru, zaměřeného v Prachaticích roku 1837.

žabková, pozn. 559, str. 170

Digitalizovaná literatura k tématům Editatonu Prachatice 2[editovat | editovat zdroj]

Německá literatura k tématům Editatonu Prachatice 2[editovat | editovat zdroj]

Na podporu práce kolegů ze SRN a Rakouska bude zpracován katalog literatury v němčině a včetně dostupných digitalizovaných německých zdrojů.

Digitalizace dokumentů a fotografií (pohlednic) ze sbírek Prachatického muzea a z archivu Městského úřadu v Prachaticích[editovat | editovat zdroj]

Prachatické muzeum a Městský úřad Prachatice organizátoři požádali o fyzické zajištění a zveřejnění vybraných snímků (fotografií a pohlednic) a dokumentů (noviny, časopisy, plakáty, pozvánky, tisky atd.). Tyto budou naskenovány a vloženy na COMMONS na uživatelském účtu Prachatického muzea a Města Prachatice. V rámci technické podpory zajistí Gampe výkonný skener a koordinaci skenování. Muzeum, Městský úřad a Městská knihovna Prachatice jsme požádali o zajištění pracovníka na katalogizaci (COMMONS) a vkládání snímků, čímž též přispějeme ke splnění sekundárního cíle Editatonu vytvořit zázemí pro další editace přímo v prachatických institucích.

Kvalifikační práce studentů vysokých škol k tématu Prachatice[editovat | editovat zdroj]

 • Závěr 2. světové války v Prachaticích a okolí (očima pramenů, literatury a pamětníků)[51]
 • Prachatice od války do "sametové" revoluce. Stavební vývoj města[52]
 • Prachatické radniční budovy[53]
 • Vznik a vývoj Městské knihovny v Prachaticích[54]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. STARÝ, Václav,, Louženský Jiří. 100 let železniční tratě Číčenice-Prachatice : 1893-1993 /. 1. vyd. Prachatice: Příprav. výbor pro oslavy 100 let železniční tratě Číčenice-Prachatice, 1993. 28., fot. s. (čeština) 
 2. STARÝ, Václav. 20 let pedagogické školy v Prachaticích : 1950-1970 : kapitola o historii dívčího školství v Prachaticích. Prachatice: Sdružení rodičů a přátel pedagogické školy v Prachaticích, 1970. 75 : il. s. (čeština) [zpracováno podle rukopisné stati promovaného historika Václava Starého, městského archiváře]. 
 3. 30 let ČSAD : Dopravní závod Prachatice nositel vyznamenání Za vynikající práci. 1949-1979. Prachatice: ČSAD Prachatice, 1979. 98, fot. s. (čeština) 
 4. ŠTROBL, Václav, Turek, Ladislav. 30 let strojní a traktorové stanice Prachatice 1948-1978. Prachatice: STS Prachatice, 1978. 42 s. (čeština) 
 5. ŠTROBL, Václav. 40 let strojní a traktorové stanice Prachatice 1948-1988. Prachatice: Strojní a traktorová stanice Prachatice, 1988. 36 s. (čeština) 
 6. KLÍMOVÁ, Ludmila. 70 let české hudební školy v Prachaticích. Prachatice: ZŠ Vodňanská Prachatice, 1996. 23, fot. s. (čeština) 
 7. KLÍMOVÁ, Ludmila. 70 let školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích 1925-1995: 115 let české školy v Prachaticích 1881-1996. Prachatice: Zákl. umělecká škola Prachatice, 1995. 36, fot. s. (čeština) Zvláštní vydání školního časopisu Paprsek. 
 8. FIBICH, Ondřej; VLASÁK, Václav; MARTAN, Miloslav; MALÍŘSKÝ, Jan, Čech Zdirad, Vlasák Václav. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech [online]. Překlad Helfried Reischl; ilustrace Čech Zdirad. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-09-07]. Spolupráce na projektu Kreisbibliothek Freyung. Auswahl von den Sagen ins Deutsche wurde von Helfried Reischl übersetzt.. Dostupné online. (čeština) 
 9. FIBICH, Ondřej; VLASÁK, Václav; MARTAN, Miloslav; MALÍŘSKÝ, Jan, Čech Zdirad, Vlasák Václav. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech. 1 Prachaticko [online]. Překlad Helfried Reischl; ilustrace Čech Zdirad. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-09-07]. Spolupráce na projektu Kreisbibliothek Freyung. Auswahl von den Sagen ins Deutsche wurde von Helfried Reischl übersetzt.. Dostupné online. (čeština) 
 10. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří; BAYEROVÁ, Tatjana. Restaurátorská zpráva. Renesanční sgrafito na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích.. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1997. 60 stran, 4 strany číslované zpráva, 38 stran foto a obrázky, 3 str. Identifikace pigmentů, 16 str. kopie předloh s. (čeština) 
 11. PAVELEC, Petr. K restaurování sgrafit na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích. Zprávy památkové péče. Roč. LXIII, 2003, s. 422-425. (čeština) 
 12. SKOŘEPA, Tomáš. První etapa prací: odkryv, transfer fragmentu mladší renesanční malby, očištění a upevňování sgrafitové vrstvy. (1995) In: Restaurátorská zpráva. Renesanční sgrafito na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích.. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1997. 60 stran, 4 strany číslované zpráva, 38 stran foto a obrázky, 3 str. Identifikace pigmentů, 16 str. kopie předloh s. S. 1 - 4. (čeština) 
 13. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Druhá etapa prací: dočištění povrchu sgrafita, povrchová fixáž, doplňky a retuše. (1997). In: Restaurátorská zpráva. Renesanční sgrafito na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích.. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1997. 60 stran, 4 strany číslované zpráva, 38 stran foto a obrázky, 3 str. Identifikace pigmentů, 16 str. kopie předloh s. S. 1 - 4. (čeština) 
 14. BAYEROVÁ, Tatjana. PRACHATICE, dům čp. 36 - identifikace použitých pigmentů In: Restaurátorská zpráva. Renesanční sgrafito na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích.. Litomyšl: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1996 (září). 19 stran, 3 str. Identifikace pigmentů, 16 str. kopie předloh (nečíslováno) s. (čeština) 
 15. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurování nástěnné malby rožmberského jezdce a heraldických růží. Oprava fasády a nárožního bosování čelní stěny věže Dolní (Písecké) brány v Prachaticích. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 2007. nečíslováno s. (čeština) Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 16. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Oprava tří stran fasády věže Dolní (Písecké) brány v Prachaticích. Restaurování heraldických růží a oprava nárožních bosáží. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 2008. nečíslováno s. (čeština) Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 17. SKOŘEPA, Tomáš. oprava JV, JZ a SZ fasády věže, restaurování heraldických růží a oprava nárožních bosáží. Praha: [s.n.], 2008. nečíslováno s. Dostupné online. (čeština) ÚOP Č. Budějovice Signatury svazku: RZ 3646. 
 18. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská dokumentace. Odkryv a restaurování fragmentů renesanční malby na fasádě domu č. p. 50 v Prachaticích. Praha: [s.n.], 1997. nečíslováno s. (čeština) Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 19. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská zpráva. Odkryv a restaurování renesanční sgrafitové fasády domu č.p. 95 v Prachaticích. Červenec - srpen 2011. Restaurátorská zpráva s barevnou dokumentací na DVD ROM. Praha: Archiv restaurátora Tomáše Skořepy., 2011. 5 stran textu zprávy (nečíslováno), 19 stran Fotodokumentací prací. 36 barevných záběrů fo 13x18 (repro) s. (čeština) 
 20. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská zpráva o průběhu restaurátorských prací na fasádě domu č.p. 48 v Prachaticích. 1997 - 1999. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1999. 4 strany textu, 11. stran fotografických příloh (nečíslováno). 38 barevných fotografií s popisem s. S. 1 - 4. (čeština) 
 21. SKOŘEPA, Tomáš. Chiaroscurová malba, medailon s námětem vanitas (nad schodištěm), (Stará radnice Prachatice čp. 1). praha: [s.n.], 1994 - 1005. nečíslováno s. Dostupné online. (čeština) ÚOP v Českých Budějovicích Signatury svazku: RZ 2578. 
 22. SKOŘEPA, Tomáš. Chiaroscurová malba. Medailon s námětem "Vanitas" Prachatice čp. 1. Praha: [s.n.], 1994 - 1005. 5 stran textu zprávy (nečíslováno), 11 stran fotografických příloh (nečíslováno), 1 ČB fotografie, 21 barevných fotografií s. Dostupné online. (čeština) ÚOP v Českých Budějovicích Signatury svazku: RZ 2578. 
 23. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Sgrafitová výzdoba tzv. Rumpálova domu čp. 41 v Prachaticích. Konzervace a restaurování 2005 a 2009. Praha: [s.n.], 2009. nečíslováno s. (čeština) Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 24. HRABÁK, Vladimír; MAŠEK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Rumpálův dům na Velkém náměstí odhaluje svá tajemství. Radniční list. Měsíčník [online]. Město Prachatice, červen 2005 [cit. 2019-07-29]. Roč. VII/2005, čís. 6, s. 6. Dostupné online. (čeština) 
 25. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurování nástěnných maleb na fasádě domu č. p. 148 v Prachaticích. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1995. nečíslováno s. (čeština) Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 26. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorské práce na malované renesanční fasádě domu čp. 45 Solnice na Velkém náměstí v Prachaticích. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1996. nečíslováno s. (čeština) Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 27. SKOŘEPA, Tomáš. Restaurátorská zpráva. Restaurátorské práce na malované renesanční fasádě domu č.p. 45 SOLNICE n Velkém náměstí v Prachaticích. Praha: Archiv restaurátora Tomáše Skořepy, 1996. 5 stran textu restaurátorské zprávy (nečíslováno), 3 strany srovnávací materiál (rožmberský jezdec), 13 stran (nečíslováno) Fotografická dokumentace. 38 barevných fotografií s. (čeština) 
 28. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská zpráva o průzkumu omítkových vrstev ve dvou místnostech č. p. 119, Solní - 235 - v Prachaticích. Praha: [s.n.], 1995. nečíslováno s. (čeština) Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 29. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská zpráva. Fragmenty rustikální malířské výzdoby na fasádě domu č.p. 119 v Prachaticích. Srpen - září 1996. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1996. 5 stran zpráva (číslováno), 18 stran fotografické přílohy (číslováno) , 24 barevných fotografií (3 chybí) s. (čeština) 
 30. MAŠEK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Restaurování sgrafitové výzdoby Nové radnice v Prachaticích. Jiří Mašek, Tomáš Skořepa.. In: KUBŮ, František. Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 11, (2004). S. 221-223. (čeština)
 31. PŘIBYL, Antonín Jurčo, MěÚ Prachatice. OBRAZEM: Restaurátoři na Národním domě škrábou sgrafito. PRACHATICKOnews.cz [online]. Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2012-06-29 [cit. 2019-07-29]. Roč. 2012. Dostupné online. (čeština) 
 32. PŘIBYL, Z redakční pošty: Antonín Jurčo, odbor SSRR MěÚ. PRACHATICE: Na Národní dům se vrací sgrafitová výzdoba. PRACHATICKOnews.cz [online]. Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2012-06-22 [cit. 2019-07-29]. Roč. 2012. Dostupné online. (čeština) 
 33. MAŠEK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Obnova sgrafitové výzdoby na fasádě školy, rekonstrukce původní barevnosti fasády. Červen - července 2000. Praha: Archiv restaurátora Tomáše Skořepy, 2000. 3 strany text restaurátorské zprávy. 7 stran (nečíslováno) obrazové a fotografické přílohy. 2 výkresy. 18 barevných fotografií. s. (čeština) 
 34. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská zpráva. Restaurování obrazu ukřižování na vnější stěně sakristiekostela sv. Jakuba v Prachaticích. Červenec - srpen 2007. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 2007. 2 strany text zprávy (nečíslováno), 3 strany fotografické přílohy (nečíslováno), 10 barevných fotografií s popisem s. (čeština) 
 35. SKOŘEPA, Tomáš. Klanění Tří králů. Pozdně gotická malba v kostele sv. Jakuba v Prachaticích (dílčí fotografická dokumentace). Restaurováno 1986 - 1987. In: Restaurátorská zpráva. Akce č.: 572, Rok: 1986-7, Státní restaurátorské ateliéry. Akce č. 572. Rok 1986-7. Praha: Státní restaurátorské ateliéry/Archiv restaurátora Tomáše Skořepy, 1987. 6 stran text restaurátorské zprávy. 10 stran fotografické dokumentace. 13 fotografií, z toho 4 barevné a 9 ČB s. (čeština) 
 36. SKOŘEPA, Tomáš; NOVOTNÝ, Josef; NOVOTNÝ, Petr; MAŠEK, Jiří; MÜLLER, Jan. Restaurátorská zpráva. Restaurace malířské výzdoby fasády od Š. Hájka z roku 1904 na domě Žďárských č.p. 13 v Prachaticích. Červen - prosinec 1992. Obsahuje Výsledky průzkumu stavu nástěnných maleb.Záměr restaurování, Ikonografické podklady, fotografické přílohy,. Český Krumlov: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1993. 4 strany (nečíslováno) text restaurátorské zprávy, 4 strany (číslováno) Výsledky průzkumu stavu nástěnných maleb.2 strany (nečísl) záměr restaurování, 2 strany ikonografické podklady, 25 str. fotografické přílohy, s. (čeština) 
 37. Kyšková Eva/Informační systém abArt [online]. Kostelec nad Černými lesy: Archiv výtvarného umění, o.s. [cit. 2019-08-15]. Dostupné online. (čeština) 
 38. MILTNER, Jan Bohuslav. Staré malby na domech Prachatických In. Roční zpráva cís. král vyššího gymnasia v Hradci Králové. In: Výroční zpráva Cís. král vyšší gymnasia v Hradci Králové. Hradec Králové: Cís. král vyšší gymnasia v Hradci Králové, 1881. S. 7 - 8. (čeština)
 39. ŠMRHA, Karel. Šebestián Hájek, malíř freskové výzdoby na domě Žďárských v Prachaticích. Jihočeský sborník historický. 1955, roč. XXIV (1955), s. 77 - 102. (čeština) 
 40. STARÝ, Václav. Prachatický malíř Šebestián Hájek a jeho rod. Jihočeský sborník historický. 1970, roč. XXXIX (1970), s. 80 - 84. (čeština) 
 41. POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech 3. Třetí svazek soupisu a popisu uměleckých památek Čech se stručným historickým úvodem. P-Š.. Praha: Academia, 1980. 538 s. S. 150. (čeština) 
 42. POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech 4. Čtvrtý svazek abecedního soupisu památek Čech popisující lokality s počátečními písmeny T-Ž.. Praha: Academia, 1982. 642 s. S. 520. (čeština) 
 43. LÍBAL, Dobroslav; MUK, Jan. Prachatice, Gottwaldovo náměstí čp. 13 . stavebně-historický průzkum. Praha: Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů Praha, 1976. 
 44. MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). (2019) Dostupné online. Kapitola Prachatice, s. 268-271. (čeština) 
 45. SKOŘEPA, Tomáš. Restaurátorská zpráva. Restaurace fragmentu interiérové nástěnné malby Ukřižování v 1. patře domu Žďárských (čp. 13) v Prachaticích. 1992. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1992. 4 strany text zprávy. 11 stran fotografické přílohy (nečíslováno), 9 Č foto s popisem, 7 bar. fotografií s popisem s. (čeština) 
 46. PREISS, Pavel. Cykly českých panovníků na státních zámcích. Příspěvek k ikonografii českých knížat a králů. Zprávy památkové péče. Roč. 1957/17, s. 65. (čeština) 
 47. POCHE, Emanuel; PREISS, Pavel. Pražské paláce. 1. vyd. Praha: Odeon, 1973. 396 s., 108 obr. příl s. S. 125 - 127. (čeština) 
 48. STEJSKAL, Karel. Matouš Ornys a jeho "Rod císaře Karla IV.".(k otázce českého historizujícího manýrismu). Sep. z: Umění, roč. XXIV, 1976.; Resumé německy.. Umění. Roč. XXIV, 1976, s. 38. (čeština) 
 49. KUTHEN ZE ŠPRINSBERKU, Martin. Kronika o založení země České. 1.. vyd. Praha: Zdeněk Václav Tobolka, 1929. 16 s. (čeština) Martin Kuthen ze Šprinsberku. 
 50. MUK, Jan. Prachatice. Vnitřní město a předměstí. Stavebně historický rozbor objektů (Pasport býv. SÚRPMO).. Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů Praha, 1963. x s. Kapitola 3.6.2.5 Dům čp. 33, s. 174 ad., s. x. (česky) Uloženo v archivu plánové sbírky NPÚ ÚP v Praze). 
 51. ŠTUDLAR, Pavel. Závěr 2. světové války v Prachaticích a okolí (očima pramenů, literatury a pamětníků). České Budějovice, 2009 [cit. 2019-09-23]. 131 s. Diplomová práce. Jihočeská univerzita České Budějovice, , Filozofická fakulta, Historický ústav. Vedoucí práce PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, PhD.. Dostupné online.
 52. STAŇKOVÁ, Barbora. Prachatice od války do "sametové" revoluce. Stavební vývoj města [online]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017 [cit. 2019-10-29]. Dostupné online. 
 53. STAŇKOVÁ, Barbora. Prachatické radniční budovy [online]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014 [cit. 2019-10-29]. Dostupné online. 
 54. SOVA, Josef. Vznik a vývoj Městské knihovny v Prachaticích [online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014 [cit. 2019-10-29]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. V restaurátorské zprávě jsou citovány (str. 3) dosud provedené restaurátorské zásahy na malbách na fasádě domu: H. Lukesch (1911), Fr. Fišer (1950), Eva Kyšková

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • FENCL, Pavel. Prachatice. Praha. Litomyšl. Třeboň.: Paseka.Státní oblastní archiv v Třeboni, 2007. 60 s. (Zmizelé Čechy). ISBN 978-80-7185-843-0. (čeština) 
 • FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín; JURČO, Antonín. Prachatice. Obrazy z paměti města. 1. vyd. Prachtice: Město Prachatice, 2012. 410. ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile s. ISBN 978-80-260-2975-5. (čeština) 
 • MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). (2019) Dostupné online. ISBN 80-238-0141-4. Kapitola Prachatice, s. 197 - 304. (čeština) 
 • Památkový katalog. Prachatice [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-01-11]. Dostupné online. (čeština) 
 • SLÁMA, František Josef; ŠOFFERLE, Vincenc. Obraz minulosti starožitného města Prachatic. 2. rozšířené. vyd. Praha: nákladem České besedy v Prachaticích, 1891. 139 s. První vydání knihy vyšlo roku 1838, toto vydání doplnil a k tisku připravil Vincenc Šofferle, řídící učitel v Prachaticích. 

Články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Gymnázium Prachatice [online]. Prachatice: Gymnázium Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Informační centrum pro mládež Prachatice [online]. Prachatice: Informační centrum pro mládež [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Jihočeská vědecká knihovna [online]. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Město Prachatice [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Městská knihovna Prachatice [online]. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Prachatické muzeum [online]. Prachatice: Prachatické muzeum [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština)