Wikipedie:Editaton/Volary

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Někteří účastníci a někteří vzácní hosté editatonu na schodišti kostela svaté Kateřiny Alexandrijské ve Volarech.
Wikipedisté při práci v Kulturně informačním centru ve Volarech.
Znak města Volary

Editaton Volary se uskutečnil ve dnech 6.–8. března 2020 v jihočeských Volarech v okrese Prachatice[1]a byl zaměřen na editování článků o městě, jeho historických a architektonických památkách[2][3][4], trase historické obchodní Zlaté stezky (úseku z Prachatic na státní hranici) a vojenském opevnění - úsek č. 195 Volary lehkého opevnění vz. 37. Navázali jsme na předchozí aktivity editorů Wikipedie a jejich místních partnerů, zejména Editaton Prachatice a Editaton Prachatice 2 (partneři z Volar na něj byli pozváni i k instruktáži), práci českobudějovického Wikiklubu a projekty Studenti píší Wikipedii a Senioři píší Wikipedii. Editaton navázal i na příbuzné aktivity prachatických institucí, zejména Městské knihovny Prachatice[5] a Prachatického muzea.[6] V rámci příprav Editatonu byly osloveny volarské instituce, spolky a další zájemci. Organizátoři oslovili Městský úřad ve Volarech nejen s návrhem na uskutečněné Editatonu, ale též s nabídkou wikiaktivit jako nové formy volnočasových aktivit pro děti a mládež, místní spolky a seniory. Obrátili se i na místní samostatné badatele a sběratele (např. v oboru militární historie na úseku lehkého opevnění č. 195 Volary). Odborným partnerem Editatonu bylo Prachatické muzeum[6], které již poskytlo zázemí a odbornou a informační podporu i Editatonu Prachatice a Editatonu Prachatice 2 a které se v rámci projektu GLAM zapojilo do digitalizace sbírek a výsledků výzkumu Zlaté stezky z Prachatic na státní hranici (Volary). O podporu a právo použít na akci městský znak Volar byla požádána Městská rada ve Volarech a starosta Města Volar p. Mgr. Vít Pavlík byl požádán o záštitu nad Editatonem a setkání s účastníky na zahájení Editatonu. Tento Editaton si kladl za cíl navázat na dobré výsledky březnového Editatonu a na další připravované společné projekty realizačního týmu Wikipedie, Prachatického muzea a dalších institucí na dokumentaci a prezentaci historie a současnosti Prachatického okresu. S cílem zvýšit počet editací k česko-německé historii Volar a Šumavy a témat česko-německého pohraničí byli zváni editoři z Rakouska a SRN a přitom byly využity zkušenosti z pořádání akce WikiMěsto Hustopeče a Wikipedians in Seifhennersdorf. Hlavním cílem Editatonu Volary bylo:

 • prezentace Wikipedie a jejího potenciálu volarským partnerům[7]
 • podpořit záměr dovést již založený článek Volary mezi nejlepší články české Wikipedie a zapojit do Editatonu jeho dosavadní editory a editory souvisejících článků Soumarský most pozvat jako účastníky nebo distanční účastníky Editatonu,
 • Zpracovat nové články k dílčím tématům z historie a současnosti Volar, aby mohly být využity jako vnitřní odkazy z článku Volary
  • kulturní památky – 15
  • přírodní pozoruhodnosti – 10
  • historie – 15
  • současnost Volar - 15
  • Volarské instituce a spolky - 15
 • zapojit jako editory a fotografy výrazněji místní zájemce na základě záměru odpovídajícího zaměření jednotlivých institucí a cílových skupin, a to nejen na vlastním Editatonu, ale zejména v dalším období v samostatných tématicky strukturovaných projektech
  • Město Volary
  • Kulturní a informační centrum Volary
  • spolupráce s Prachatickým muzeem
  • Městská knihovna Volary
  • Městské muzeum Volary
  • spolky ve Volarech
 • využít partnerství Města Volary s bavorskou obcí Grainet, městem Waldkirchen, obcí Perlesreut, Wallern an der Trattnach a Wallern im Burgenland k oslovení bavorských a rakouských Wikipedistů a k využití dosavadních informačních zdrojů a fotodokumentace společenských, kulturních a sportovních akcí k tvorbě článků a nových kategorií Commons,
 • využít partnerství Města Volary s městem Prachatice k navázání na výsledky Editatonů 2019 v Prachaticích a zapojení mládeže a seniorů do aktivit na Wikipedii,
  • tvorba článků na německé Wikipedii
  • překlady článků z německé Wikipedie
 • editovat nové články o historických budovách a volarských domech ve Vesnické památkové rezervaci Volary zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek a vytvořit podrobnější fotodokumentaci jejich architektonických prvků, zejména charakteristických konstrukcích a domu volarského typu,
 • vytvořit nové články k místním tématům vztahujícím se k městu Volary, jeho historii, přírodním pozoruhodnostem, infrastruktuře, institucím a spolcích okolí Prachatice, jeho historie a současnosti (viz návrh v rubrice Wikipedie:Editaton/Volary/Podklady),
 • vytvořit nové kategorie na Commons,
 • zkvalitnit a rozšířit stávající články o obcích integrovaných do Volar a obcích v obvodu obce s rozšířenou působností Volary a vytvořit jejich podrobnou fotodokumentaci,
 • realizovat podrobnou fotodokumentaci volarských prachatických naučných stezek a turistických tras a cílů,
 • vytvořit podrobnou fotodokumentaci historické Zlaté stezky z Prachatic do Volar,
 • vytvořit článek a podrobnou fotodokumentace úseku č. 195 (Volary) lehkého opevnění vz. 37, analogicky jako byl zpracován Úsek H-33 lehkého opevnění vz. 37, Úsek H-42 lehkého opevnění vz. 37,
 • maximálně využít dostupné digitalizované informační zdroje vytvořené a zveřejněné místními partnery, např. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech. (1. Prachaticko) Městské knihovna Prachatice[8][9]
  • digitalizovat a publikovat na Commons vymezenou část sbírek Volarského muzea (fotografie, staré pohlednice, tiskoviny) s uvedením vnitřní kategorie "Pořízeno ze sbírek Volarského muzea" jako zahájení zapojení Volarského muzea do Wikipedie:WikiProjekt GLAM,
 • pod vedením a s konzultací Gampe připravit a realizovat instruktáž k fotodokumentaci volarské architektury, historie a současnosti pro účastníky a pro místní zájemce, pro pedagogy základních škol, pracovníky Městského úřadu Volary (KIC, správa webu mestovolary.cz, Volarského muzea a Městské knihovny Volary) a místní badatele a sběratele,
 • připravit (realizovat) instruktáž (workshop) pro pedagogy a edukační pracovníky prachatických institucí podle zpracovaného manuálu Studenti píší Wikipedii a Senioři píší Wikipedii,
 • digitalizovat texty vybraných stavebně historických a restaurátorských průzkumů, zpráv a fotografií z fondu Prachatického muzea, Státního okresního archivu v Prachaticích, stavebního úřadu Městského úřadu ve Volarech a Národního památkového ústavu, Územní odborné pracoviště České Budějovice,
  • digitalizovat restaurátorské zprávy o restaurování kulturních památek
 • prezentovat rozsáhlou a dlouholetou výzkumnou, ediční a edukační práci Prachatického muzea jako významný informační zdroj navržených článků k dílčím tématům historie Volar, provést katalogizaci těchto monografií, statí a dalších dokumentů (obrázků, map, schemat apod.) jako součást projektu GLAM,
 • zpracovat podrobnou bibliografii k historii Volar[10], zejména s využitím článků otištěných od 90. let ve sborníku Prachatického muzea Zlatá stezka[11]

Základní údaje[editovat | editovat zdroj]

 • Kdy: 6.– 8. březen 2020, termín pro dokončení článků a nahrání fotografií pořízených v rámci Editatonu je 31. březen 2020
  • pro zapojení volarských institucí, zaškolení pracovníků a zájemců do tvorby článků a ukládání fotografií a dokumentů do Commons bude pro místní zájemce Editaton zahájen již ve středu 4. března 2020,
 • Kde: Volary Kulturní a informační centrum , zasedací místnost
 • Kdo: organizátoři Gampe a Elektracentrum s podporou Wikimedia Česká republika, z. s. ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem Volary a Prachatickým muzeem
 • S kým: Upřesňujeme odbornou podporu Volarských a prachatických institucí (Volarští partneři a Závěrečná zpráva)
 • O čem budeme psát: o Volarech, jejich místních částech, obcích v obvodu ORP Volary, úsecích lehkého opevnění, lidové architektuře, chráněných územích, památných stromech, stavbách, památkách, turistických a naučných stezkách a lyžařských trasách(seznam článků)
 • Co se bude fotografovat: objekty ve Volarech a obcích v obvodu ORP Volary, objekty lehkého opevnění, lidová architektura, chráněná území, stromy, stavby (názvy objektů a kategorie Commons)
 • Co je potřebné skenovat: historické snímky objektů, událostí a osobností ve Volarech, stavebně historické a restaurátorské průzkumy, dokumenty z výzkumu Zlaté stezky (úsek ve Volarech) a Vesnické památkové rezervace Volary, fotografie a pohlednice ze sbírek Volarského muzea, (témata a kategorie Commons)
 • Co projektu pomůže: uvolnění práv ke snímkům již pořízených osobami a institucemi (stávající a navrhované kategorie Commons), zejména u fotografií a pohlednic ze soukromých sbírek,
 • Co hledáme: Prameny a literaturu k rešerším a kvalitním citacím v článcích (prameny, literatura a jiné informační zdroje)
 • Co připravujeme: navazující společné projekty (navazující projekty)
 • Co uvítáme: distanční podporu zkušených wikipedistů v oboru historie, památek, renesance, přírody a československého opevnění, a to přímo na místě nebo distančně,
 • Co je zajištěno pro organizace v Prachaticích (Volarští partneři): v pracovní dny před Editatonem od středy 30. 10. do pátku 1. 11. 2019 bude v zasedací místnosti Prachatického muzea připraven
  • kurz základů psaní na Wikipedii specifikovaný pro možnosti a zájmy Městského úřadu, Prachatického muzea, Městské knihovny v Prachaticích studenty
  • kurz popisu, kategorizace, fotografií, skenovaných fotografií a dokumentů a jejich vkládání do uložiště Commons s praktickým zaměřením na snímky a dokumenty z provenience Městského úřadu Volary, Volarského muzea, KIC Volary, Prachatického muzea (Zlatá stezka)
  • příprava možných projektů studenty a žáky a pro seniory
 • kurz základů psaní na Wikipedii specifikovaný pro studenty a žáky a pro seniory
 • Podmínky účasti: zkušenost s psaním článků na Wikipedii, vlastní notebook, fotografové vlastní fotoaparát
 • Postup příprav je průběžně publikován v záložce Závěrečná zpráva)

Pátek 6. března 2020[editovat | editovat zdroj]

 • 11.00–21.00 příjezd účastníků do Volar a ubytování
 • 11.00–21.00 noční fotografování
  • přihlásit se k ubytování
  • editovat v restauraci nebo na pokoji

Sobota 7. března 2020[editovat | editovat zdroj]

 • 8.00–8.50 snídaně
 • 9.00–9.30 úvodní slovo, setkání se starostou Volar panem Mgr. Vítem Pavlíkem, který je požádán o záštitu nad Editatonem a panem Jaroslavem Pulkrábkem, ředitelem Kulturního a informačního centra Volary
 • 9.30–12.30 editování/fotografování (KIC/Volary)
 • 13.00–14.00 oběd na objednávku
 • 14.00–16.30 editování/fotografování (KIC/Volary)
  • exkurze a fotografování klášter Volarské muzeum,
 • 17.00–18.00 komentovaná prohlídka města
  • Domy volarského typu ve Vesnické památkové rezervaci Volary
 • 18.00–19.00 večeře
 • 19.00–20.00 editování
 • 20.00–??? večírek
 • Fotografové – fotografování centra nočních Volar

Neděle 8. března 2020[editovat | editovat zdroj]

 • 8.00–8.50 snídaně
 • 8.50–9.00 vyklizení pokojů, osobní věci si účastníci odnesou na pracoviště v KIC, pokoje musí být vyklizeny do 10.00 hodin
 • 9.00–12.00 editování/fotografování (KIC/Volary)
 • 13.00–14.00 oběd
 • 13.00–15.00 editování/fotografování
 • 15.00–15.20 zhodnocení, závěrečné slovo, výhled do budoucnosti
 • 15.30 ukončení
 • 16.00 odjezd účastníků z Volar

Účastníci[editovat | editovat zdroj]

I. Zájemci o účast na místě[editovat | editovat zdroj]

Níže můžete zapsat svůj zájem do tabulky. Na tomto editatonu je možno editovat hesla, fotit, nebo pomáhat nováčkům/skenovacímu teamu muzea. V neposlední řadě bude třeba na místě koordinace editací a fotografování s kolegy z Rakouska a SRN.

Č. Uživatelské jméno Funkce + co chcete dělat Na které dny potřebujete ubytování?
(ž/pá-so/so-ne/pá-ne)
Nabízím/poptávám jízdu autem/pojedu HD Poznámky
1 Elektracentrum koordinace s místními aktéry –město Volary, muzeum, knihovna, Infocentrum, editace lehké objekty vz. 37 úsek 195, domy – památky v centru města pá-ne
2 Gampe lektor, wikipedista, skenerista, případně i fotograf pá-ne pojedu se Svenkajem
3 janmanak fotograf - naučné stezky, Zlatá stezka, okolí státní hranice, Volary, vesnice v obvodu Volar
4 svenkaj pomoc začátečníkům, prezentace požad. témat, editace (co bude třeba) pá-ne pojedu autem z Prahy 1-2 místa v autě, odjezd ze Žižkova, čas určí Gampe
5 Jedudědek primárně focení, snad i něco napíšu pá-ne pojedu autem z Prahy na 90 % (vypadá to, že bych měl mít v práci zrovna volno, když tak zkusím dovolenou;-)
6 Michaela Sourisova fotograf pá-ne pojedu s Jedudědkem
7 Anaj7 kombinace focení a editování pá-ne pojedu HD z Č. Budějovic
8 Czeva encyklopedista pá–ne pojedu HD z Č. Budějovic
9 Mistasa průzkumník, knihomol pá-ne autem asi z Prahy
10
Náhradník 1
Náhradník 2

II. Zájemci o distanční účast[editovat | editovat zdroj]

Organizátoři a účastnící opět uvítají distanční spolupráci zejména českých wikipedistů. V omezeném rozsahu lze podle zadání témat poskytnout odkazy na digitální přístupné zdroje, případně naskenování např. časopiseckých článků nebo odkaz na literaturu v knihovnách atd.

Č. Uživatelské jméno Funkce (editor, skenování) Téma editací Potřeba informačních zdrojů Poznámky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

III. Zájemci o účast z volarských (prachatických) spolupracujících organizací[editovat | editovat zdroj]

V této tabulce budou uvedeni pracovníci volarských (prachatických) spolupracujících organizací, kteří se přímo zapojí do editování na místě, zajištění informačních zdrojů z fondů své organizace a z vlastní ediční a další dokumentační činnosti (fotografování, příprava dokumentů ke skenování, vlastního skenování a konzultací s účastníky (zejména ze SRN a Rakouska)).

Č. Jméno a příjmení organizace a funkce Zaměření infozdroje Dny Poznámky
1 Fotografik11 fotografování vybraných objektů, vkládání vlastních snímků Volar v minulosti do Commons pá - ne
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IV. Zájemci o účast z volarských (prachatických) zájmových sdružení, spolků a jednotlivci[editovat | editovat zdroj]

V této tabulce budou uvedeni zájemci o účast z prachatických zájmových sdružení, spolků a jednotlivci, kteří se přímo zapojí do editování na místě, zajištění informačních zdrojů z fondů své zájmové organizace (spolku) a z vlastní ediční a další dokumentační činnosti (fotografování, příprava dokumentů (fotografií atd.) ke skenování, vlastního skenování apod.. Pro tyto zájemce jsou připravena proškolení ve dnech 4. 3. - 6. 3. 2020 a v průběhu víkendové části Editatonu Volary od 6. - 8. 3. 2020 průběžná pomoc a konzultace při editování.

Č. Jméno a příjmení zájmové sdružení, jednotlivec Zaměření práce infozdroje Dny Poznámky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • Akce se mohou účastnit zkušení editoři a wikifotografové
 • Akce se mohou účastnit i noví editoři a fotografové, bez předchozí zkušenosti s Wikimedia Commons, jejich počet je však omezen.
 • Editoři pro editování potřebují notebook, fotografové fotoaparát. Mobil používat na editování či fotografování nelze.
 • Každý editující účastník by měl na akci vytvořit min. 3 základní hesla o odstavci textu (orientačně 5) vět, nebo jedno heslo o adekvátním rozšíření.
 • Každý wikifotograf by měl nafotit 25 nenafocených objektů, případně detailů architektury, přírody atd., zpracovat je na Commons a vložit do článků na Wikipedii, nebo položek na Wikidatech. K fotografiím přikládejte šablonu {{Editaton Volary}}.
 • Digitalizační tým tvoří zaměstnanci muzea, kterým asistují zkušení wikimediané. Digitalizuje se to, co určí Kulturní a informační centrum Volary, Prachatické muzeum nebo Městský úřad Volary k digitalizaci. Do každého digitalizovaného snímku vložte šablonu {{Editaton Volary}} a {{Kulturní a informační centrum Volary}}.
 • Účastníci jsou srozuměni s Pravidly přátelského prostoru a řídí se jimi.
 • Před začátkem získají účastníci kontakt na organizátory akce, na které se mohou obracet se svými dotazy. Dále získávají přehled základních informací. Pokyny organizátorů je potřeba se řídit.
 • Účastníci mohou žádat o finanční podporu na:
  • Dopravu. Preferovány jsou levné způsoby přepravy – hromadná doprava. Pokud se účastníci přepravují na místo autem, měli by cestovat společně, aby ušetři náklady. Náklady na dopravu v místě se nehradí. Účastníci si zajišťují dopravu sami, nebo jim ji zařídí organizátor akce. O podporu lze žádat, pouze v případě min. celodenní účasti.
  • Ubytování. Ti, kteří nebydlí v místě, nebo poblíž, mohou využít společného dotovaného ubytování. O podporu lze žádat, pouze v případě min. dvoudenní účasti.
  • Stravu. Všichni účastníci mohou požádat o podporu při stravování, na které je vyhrazena určitá částka, která může být použita například na oběd. Účastník si může zvolit jídlo dle svých potřeb a uvážení. Pokud přesáhne přidělenou částku hradí si zbytek ze svého. Účastníci, kteří využívají sponzorovaného ubytování mohou navíc získat snídani v místě ubytování. O podporu lze žádat, pouze v případě min. celodenní účasti.
  • Přidělení finanční podpory se řídí pravidly a pravidly donátorů.
 • Účastníci jsou srozuměni s tím, že budou při svých akcích fotografováni. Fotografie jsou ukládány na Wikimedia Commons a používány k propagaci akce a do reportů. Účastníci nebývají na fotkách konkrétně identifikováni, tedy nepíše se kdo na fotkách je. Identifikace se může provést jen po výslovné žádosti účastníka. Účastník může požádat, aby nebyl fotografován, nebo byl z fotografií odstraněn.

Zajištění[editovat | editovat zdroj]

 • Prostory pro konání a odbornou pomoc poskytne Kulturní a informační centrum Volary.
 • Podklady pro tvorbu článků poskytne Městský úřad ve Volarech, Prachatické muzeum, Kulturní a informační centrum Volary a Městská knihovna v Prachaticích.
 • Na akci poskytne příspěvek Wikimedia ČR, z. ú. a v jednání jsou další zdroje finanční nebo jiné podpory
 • Prostory pro konání školení místních účastníků a zapojení místních aktérů zajišťuje Kulturní a informační centrum Volar

Ubytování a stravování[editovat | editovat zdroj]

Ubytování[editovat | editovat zdroj]

 • Ubytování: Hotel Bobík Volary[12][P 1]
  • účastníci budou všichni ubytováni ve dvojlůžkových pokojích s koupelnou
  • účastnici s dle možností ubytují podle vzájemné dohody projevené e-mailem organizátorům před příjezdem.

Stravování[editovat | editovat zdroj]

 • Stravování: Restaurace Hotelu Bobík Volary
  • snídaně v ceně ubytování formou bufetu v hotelové restauraci
  • oběd podle objednávky účastníků při snídani

Finanční zajištění[editovat | editovat zdroj]

Celkové náklady budou odhadem 25 000 Kč, akce bude financována z prostředků:

PR a ohlasy[editovat | editovat zdroj]

 • o stavu příprav budou 1x měsíčně vydávány tiskové zprávy, které budou předávány místním médiím

Spolupráce s kolegy z německé a rakouské Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

Organizátoři a vedení WMCR požádali o podporu německy hovořících wikipedistů z Německa a Rakouska ze strany poboček Wikimedia Německo a Wikimedia Rakousko.

Finanční podpora akce[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Městský Hotel Bobík: Město Volary - jediný společník, Náměstí 325, Volary 38451, Jednatel společnosti: Martin Jurásek Popis činnosti: Městský hotel Bobík prošel zásadní proměnou a modernizací. Svou nabídku kvality a jedinečnosti staví na propojení výjimečnosti konopných lázní, vynikající hotelové kuchyně a vlastního minipivovaru. Navštivte Volary, ponořte se do péče unikátních konopných lázní, ochutnejte kuchyni založenou na regionálních produktech, nahlédněte do městské galerie moderního umění a výsledné dojmy z největšího města horské Šumavy poté zapijte originálním volarským ležákem.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Město Volary [online]. Volary: Město Volary [cit. 2019-10-11]. Dostupné online. 
 2. Památkový katalog. Volary [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-12]. Dostupné online. 
 3. MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). Dostupné online. Kapitola Prachatice, s. 353 - 370. 
 4. Zajímavosti v okolí (Volar) [online]. Volary: Město Volary [cit. 2019-01-13]. Kapitola Zajímavosti okolí (Volar). 
 5. Městská knihovna Prachatice [online]. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-10-12]. Dostupné online. 
 6. a b Prachatické muzeum [online]. Prachatice: Prachatické muzeum [cit. 2019-10-11]. Dostupné online. 
 7. MACURA, Jan. Porovnání projektů Wikidata a DBpedia jako zdrojů prostorových dat. Comparison of Wikidata and DBpedia projects as spatial data sources. Plzeň, 2016 [cit. 2019-09-25]. 80 a CD s. Bakalářská práce. Západočeská univerzita, fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky. Vedoucí práce Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D. Dostupné online.
 8. FIBICH, Ondřej; VLASÁK, Václav; MARTAN, Miloslav; MALÍŘSKÝ, Jan, Čech Zdirad, Vlasák Václav. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech [online]. Překlad Helfried Reischl; ilustrace Čech Zdirad. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-09-07]. Spolupráce na projektu Kreisbibliothek Freyung. Auswahl von den Sagen ins Deutsche wurde von Helfried Reischl übersetzt.. Dostupné online. 
 9. FIBICH, Ondřej; VLASÁK, Václav; MARTAN, Miloslav; MALÍŘSKÝ, Jan, Čech Zdirad, Vlasák Václav. Dědictví Šumavy. Sbírka pověstí ze Šumavy a Jihozápadních Čech. 1 Prachaticko [online]. Překlad Helfried Reischl; ilustrace Čech Zdirad. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-09-07]. Spolupráce na projektu Kreisbibliothek Freyung. Auswahl von den Sagen ins Deutsche wurde von Helfried Reischl übersetzt.. Dostupné online. 
 10. KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ilustrace Lubomír Zeman. 1. vyd. Svazek VIII. díl V - Ž. Praha: Libri, 2011. 891, erby, il., mapy, plány s. ISBN 978-80-7277-410-4. Kapitola Volary, s. 346 - 352. Závěrečný díl rozsáhlého encyklopedického díla, které přináší všestranné informace o dějinách, urbanismu a současnosti českých sídel městského typu.. 
 11. PRAXL, Paul. "Damit die Kinder diese Verbrechen nie vergessen!" Der Todesmarsch nach Wallern im Frühjahr 1945. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/1, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 301-312. (němčina)
 12. Městské organizace/Městský hotel Bobík [online]. Volary: Město Volary [cit. 2019-11-06]. Dostupné online. 
 13. spolek InterKultura [online]. InterKultura [cit. 2020-02-25]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). (2019) Dostupné online. ISBN null. Kapitola Volary, s. 353 - 370. 
 • Památkový katalog. Volary [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-12]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]