Wikipedie:Editaton/Prachatice 2/Podklady pro skenování

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKA CO FOTIT DISKUSE
Dolní Brána, Prachatice - znak města
Dolní Brána, Rožmberský jezdec
Dolní Brána, Prachatice
Dolní brána, Prachatice
Děkanská 32, Prachatice, Poslední večeře
Dům čp. 119, Poštovní, Prachatice
Dům čp. 119, Poštovní, Prachatice
Dům čp. 71, Husova, Prachatice
Dům čp. 71, Husova, Prachatice
Prachatice, Solní ulice , klepadlo
Rožmberský dům, Velké náměstí, Rožmberský jezdec s nápisem
Rožmberský dům, Velké náměstí, Prachatice
Rožmberský dům, Velké náměstí, Prachatice
Die Gartenlaube (1886)

Zapojení prachatických muzeí a galerií do projektu Wikipedie GLAM[editovat | editovat zdroj]

Digitalizace a vložení vybraných článků ze sborníku Zlatá stezka do COMMONS[editovat | editovat zdroj]

V rámci Editatonu Prachatice 2 budou naskenovány vybrané články ze Zlaté stezky (sborník Prachatického muzea) využitelné pro navržené články o historii a památkách Prachatic a vloženy do COMMONS (využití i distančními účastníky Editatonu). Tato činnost bude zároveň i 1. fází GLAM v Prachaticích.

Sborník Prachatického muzea Zlatá stezka - ročník 2018[editovat | editovat zdroj]

 • Prachatický solný obchod v pozdním středověku: právo, cesty, konkurence[7]
 • Obnova nepřijatých presentací eggenberského patronátu na beneficia duchovní správy v Prachaticích, Chrobolech a Mirovicích roku 1718[8]
 • Městští písaři v Prachaticích v 16. století[9]
 • Z dějin literátského bratrstva v Prachaticích[10]
 • Obraz literátského bratrstva v Prachaticích[11]
 • Státní úředníci v přelomovém období 1918-1929 na českém jihu a jihozápadě v materiálech prezídia českého místodržitelství v Českém Krumlově, Vodňanech, Netolicích, Prachaticích, Volarech a Vimperku[12]
 • František Beran - život jednoho vojína v první světové válce[13]
 • Drahota, lichva, sucho, kanonická generální vizitace": rok 1917 v písemnostech okresu prachatického[14]

Sborník Prachatického muzea Zlatá stezka - ročník 2001 - 2002[editovat | editovat zdroj]

 • Kdy se změnily rozměry prachatického náměstí?[15]
 • Z dějin názvů ulic města Prachatic v 16. a 17. století. Příspěvek k místopisu města[16]

Restaurátorské průzkumy a zprávy o restaurování domů v MPR Prachatice[editovat | editovat zdroj]

Prachatice – Restaurované nápisy na Staré radnici
Prachatice – Restaurované nápisy na Staré radnici

Dokumentaci památkové rezervace průběžně vytváří restaurátorské záměry a zprávy zpracovávané restaurátory při obnově fasád, sgrafit a fresek, i když většina těchto dokumentů nebyla zatím publikována. Tyto zprávy dokládají jednak péči o významné objekty a jejich výzdobu, jednak hodnotu a styl dobové výzdoby fasád i interiérů prachatických městských domů:

Restaurátorské průzkumy a zprávy poskytnuté restaurátory Tomášem Skořepou a Jiřím Maškem ke zveřejnění[editovat | editovat zdroj]

Restaurátorské průzkumy a zprávy poskytnuté restaurátory T. Skořepou a J. Maškem ke zveřejnění v tištěné formě[editovat | editovat zdroj]

Křišťanova čp. 36

 • Restaurátorská zpráva. Renesanční sgrafito na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích.[17][18]
 • První etapa prací: odkryv, transfer fragmentu mladší renesanční malby, očištění a upevňování sgrafitové vrstvy. (Skořepa 1995)[19]
 • Druhá etapa prací: dočištění povrchu sgrafita, povrchová fixáž, doplňky a retuše. (Skořepa, Mašek 1997)[20]
 • Dům čp. 36 - identifikace použitých pigmentů (Bayerová 1996)[21]

Dolní brána

 • Restaurování nástěnné malby rožmberského jezdce a heraldických růží. Oprava fasády a nárožního bosování čelní stěny věže Dolní (Písecké) brány v Prachaticích[22]
 • Oprava tří stran fasády věže Dolní (Písecké) brány v Prachaticích. Restaurování heraldických růží a oprava nárožních bosáží[23]
 • Oprava JV, JZ a SZ fasády věže, restaurování heraldických růží a oprava nárožních bosáží[24]

Horní čp. 50

 • Odkryv a restaurování fragmentů renesanční malby na fasádě domu č. p. 50 v Prachaticích[25]

Dlouhá čp. 95

 • Odkryv a restaurování renesanční sgrafitové fasády domu č.p. 95 v Prachaticích. Červenec - srpen 2011.[26]

Velké náměstí 48

 • Restaurátorské práce na fasádě domu č.p. 48.[27]

Stará radnice (Prachatice)

 • Chiaroscurová malba, medailon s námětem vanitas (nad schodištěm)[28]
 • Chiaroscurová malba. Medailon s námětem "Vanitas" Prachatice čp. 1[29]

Rumpálův dům

 • Sgrafitová výzdoba tzv. Rumpálova domu čp. 41 v Prachaticích. Konzervace a restaurování 2005 a 2009[30][31]

Neumannova čp. 148

 • Restaurování nástěnných maleb na fasádě domu č. p. 148 v Prachaticích[32]

Dům Bozkovských

 • Restaurátorské práce na malované renesanční fasádě domu čp. 45 Solnice na Velkém náměstí v Prachaticích[33]
 • Restaurátorské práce na malované renesanční fasádě domu č.p. 45 SOLNICE na Velkém náměstí.[34]

Poštovní čp. 119

 • Průzkum omítkových vrstev ve dvou místnostech č. p. 119 v Solní ulici.[35][36]

Nová radnice (Prachatice)

 • Restaurování sgrafitové výzdoby nové radnice v Prachaticích[37]

Národní dům

 • Restaurování fasády Národního domu na Velkém náměstí.[38][39]

Internát Sova

 • Obnova sgrafitové výzdoby na fasádě školy, rekonstrukce původní barevnosti fasády[40]

Kostel sv. Jakuba Většího

 • Restaurování obrazu ukřižování na vnější stěně sakristie kostela sv. Jakuba v Prachaticích. Červenec - srpen 2007[41]
 • Klanění Tří králů. Pozdně gotická malba v kostele sv. Jakuba v Prachaticích (dílčí fotografická dokumentace).[42]

Sitrův dům

 • Restaurátorská zpráva. Restaurace malířské výzdoby fasády od Š. Hájka z roku 1904 na domě Žďárských č.p. 13 v Prachaticích. 1992[43][P 1][44]M.Šebelová (1970) a rozsáhlá literatura.[45][46][47][48][49][50][51]
 • Restaurátorská zpráva. Restaurace fragmentu interiérové nástěnné malby Ukřižování v 1. patře domu Žďárských (čp. 13) v Prachaticích. 1992[52][53][54][55][56]

Libínské Sedlo[editovat | editovat zdroj]

Kostel svaté Anny (Libínské Sedlo)

 • Nález a restaurování nástěnných maleb, Entdeckung und Restaurierung der Wandgemälde[57]

Restaurátorské průzkumy a zprávy poskytnuté restaurátory T. Skořepou a J. Maškem ke zveřejnění v digitální formě (CD)[editovat | editovat zdroj]

Restaurátorské průzkumy a zprávy zjištěné z citací a nahlédnutí - nutné získat k naskenování a vložení[editovat | editovat zdroj]

 • preventivní zajištění sgrafitové výzdoby Poslední večeře Páně[58]
 • restaurování nástěnných maleb v objektu Dolní brány čp. 19 v Prachaticích[59]
 • Restaurátorské práce v klenbě podloubí domu č. p. 45 v Prachaticích na Velkém náměstí[60]
 • Restaurování fragmentu pozdně gotické výmalby na fasádě domu čp. 119 v Solní ulici v Prachaticích[61]
 • Restaurování a rekonstrukce historických omítek a artefaktů fasád domu čp. 114 v Prachaticích[62]
 • Restaurátorská zpráva[63]
 • Restaurátorská zpráva o provádění opravných prací na domě čp. 71 /Husův dům/ v Prachaticích[64]
 • Restaurátorská zpráva o provádění restaurátorských prací na renesanční sgrafitové fasádě na domě čp. 71 v Prachaticích /Husův dům/ [65]
 • podoba novorenesančních budov v centru Prachatic, zejména Nové radnice[66][67].

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. V restaurátorské zprávě jsou citovány (str. 3) dosud provedené restaurátorské zásahy na malbách na fasádě domu: H. Lukesch (1911), Fr. Fišer (1950), Eva Kyšková

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Muzeum krajky Prachatice. Sbírka paličkovaných krajek z Čech a mnoha evropských zemí [online]. Prachatice: Muzeum krajky Prachatice [cit. 2019-09-17]. Dostupné online. (čeština) 
 2. Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka/Kulturzentrum Otto Herbert Hajek. Příprava vydání Josef Štemberk. 1. vyd. Prachatice: Město Prachatice, 2009. 21 s. (čeština němčina) Představuje zároveň galerii (Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka), která zahájila svou činnost v roce 2001 a jíž umělec věnoval reprezentativní výběr svých děl.. Katalog byl vydán u příležitosti výstavy:"Otto Herbert Hajek" v Muzeu moderního umění Wörlen v Pasově. Česká a německá biografie O.H. Hajeka, citace jeho přednášky a seznam děl. 
 3. Galerie O. H. Hajeka [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-09-17]. Dostupné online. (čeština) 
 4. Neumannka [online]. Prachatice: Neumannka [cit. 2019-09-17]. Dostupné online. (čeština) 
 5. Nová galerie k poctě sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích [online]. Příprava vydání Mgr. Lenka Houšková, MPA. Prachatice: Město Prachatice, 2017-02-23 [cit. 2019-10-02]. Dostupné online. (čeština) 
 6. Rodný dům sv. Jana Nepomuka Neumanna. [online]. https://www.vozejkmap.cz [cit. 2019-10-02]. Galerie Smíření a hledání nových cest je věnována tématu sudet, životu českých i německých obyvatel pohraničí.. Dostupné online. (čeština) 
 7. VEČEŘOVÁ, Veronika. Prachatický solný obchod v pozdním středověku: právo, cesty, konkurence. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 15-56. (čeština)
 8. STUCHLÁ, Pavla. Obnova nepřijatých presentací eggenberského patronátu na beneficia duchovní správy v Prachaticích, Chrobolech a Mirovicích roku 1718. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 71-89. (čeština)
 9. STARÝ, Václav. Městští písaři v Prachaticích v 16. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 91-120. (čeština)
 10. STARÝ, Václav. Z dějin literátského bratrstva v Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 185-201. (čeština)
 11. STARÝ, Václav. Obraz literátského bratrstva v Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 203-213. (čeština)
 12. KRLÍN, Jan. Státní úředníci v přelomovém období 1918-1929 na českém jihu a jihozápadě v materiálech prezídia českého místodržitelství v Českém Krumlově, Vodňanech, Netolicích, Prachaticích, Volarech a Vimperku. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 249-277. (čeština)
 13. VOŘÍŠKOVÁ, Markéta. František Beran - život jednoho vojína v první světové válce. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. . 281-309. (čeština)
 14. KOTĚŠOVEC, František. Drahota, lichva, sucho, kanonická generální vizitace": rok 1917 v písemnostech okresu prachatického. In: Zlatá stezka. Prachatice: Prachatické muzeum, 2018. ISBN 978-80-87421-37-6. S. 327-335. (čeština)
 15. STARÝ, Václav. Kdy se změnily rozměry prachatického náměstí?. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 261-265. (čeština)
 16. STARÝ, Václav. Z dějin názvů ulic města Prachatic v 16. a 17. století. Příspěvek k místopisu města. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 267-270. (čeština)
 17. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří; BAYEROVÁ, Tatjana. Restaurátorská zpráva. Renesanční sgrafito na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích.. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1997. 60 stran, 4 strany číslované zpráva, 38 stran foto a obrázky, 3 str. Identifikace pigmentů, 16 str. kopie předloh s. (čeština) 
 18. PAVELEC, Petr. K restaurování sgrafit na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích. Zprávy památkové péče. Roč. LXIII, 2003, s. 422-425. (čeština) 
 19. SKOŘEPA, Tomáš. První etapa prací: odkryv, transfer fragmentu mladší renesanční malby, očištění a upevňování sgrafitové vrstvy. (1995) In: Restaurátorská zpráva. Renesanční sgrafito na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích.. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1997. 60 stran, 4 strany číslované zpráva, 38 stran foto a obrázky, 3 str. Identifikace pigmentů, 16 str. kopie předloh s. S. 1 - 4. (čeština) 
 20. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Druhá etapa prací: dočištění povrchu sgrafita, povrchová fixáž, doplňky a retuše. (1997). In: Restaurátorská zpráva. Renesanční sgrafito na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích.. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1997. 60 stran, 4 strany číslované zpráva, 38 stran foto a obrázky, 3 str. Identifikace pigmentů, 16 str. kopie předloh s. S. 1 - 4. (čeština) 
 21. BAYEROVÁ, Tatjana. PRACHATICE, dům čp. 36 - identifikace použitých pigmentů In: Restaurátorská zpráva. Renesanční sgrafito na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích.. Litomyšl: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1996 (září). 19 stran, 3 str. Identifikace pigmentů, 16 str. kopie předloh (nečíslováno) s. (čeština) 
 22. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurování nástěnné malby rožmberského jezdce a heraldických růží. Oprava fasády a nárožního bosování čelní stěny věže Dolní (Písecké) brány v Prachaticích. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 2007. nečíslováno s. (čeština) Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 23. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Oprava tří stran fasády věže Dolní (Písecké) brány v Prachaticích. Restaurování heraldických růží a oprava nárožních bosáží. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 2008. nečíslováno s. (čeština) Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 24. SKOŘEPA, Tomáš. oprava JV, JZ a SZ fasády věže, restaurování heraldických růží a oprava nárožních bosáží. Praha: [s.n.], 2008. nečíslováno s. Dostupné online. (čeština) ÚOP Č. Budějovice Signatury svazku: RZ 3646. 
 25. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská dokumentace. Odkryv a restaurování fragmentů renesanční malby na fasádě domu č. p. 50 v Prachaticích. Praha: [s.n.], 1997. nečíslováno s. (čeština) Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 26. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská zpráva. Odkryv a restaurování renesanční sgrafitové fasády domu č.p. 95 v Prachaticích. Červenec - srpen 2011. Restaurátorská zpráva s barevnou dokumentací na DVD ROM. Praha: Archiv restaurátora Tomáše Skořepy., 2011. 5 stran textu zprávy (nečíslováno), 19 stran Fotodokumentací prací. 36 barevných záběrů fo 13x18 (repro) s. (čeština) 
 27. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská zpráva o průběhu restaurátorských prací na fasádě domu č.p. 48 v Prachaticích. 1997 - 1999. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1999. 4 strany textu, 11. stran fotografických příloh (nečíslováno). 38 barevných fotografií s popisem s. S. 1 - 4. (čeština) 
 28. SKOŘEPA, Tomáš. Chiaroscurová malba, medailon s námětem vanitas (nad schodištěm), (Stará radnice Prachatice čp. 1). praha: [s.n.], 1994 - 1005. nečíslováno s. Dostupné online. (čeština) ÚOP v Českých Budějovicích Signatury svazku: RZ 2578. 
 29. SKOŘEPA, Tomáš. Chiaroscurová malba. Medailon s námětem "Vanitas" Prachatice čp. 1. Praha: [s.n.], 1994 - 1005. 5 stran textu zprávy (nečíslováno), 11 stran fotografických příloh (nečíslováno), 1 ČB fotografie, 21 barevných fotografií s. Dostupné online. (čeština) ÚOP v Českých Budějovicích Signatury svazku: RZ 2578. 
 30. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Sgrafitová výzdoba tzv. Rumpálova domu čp. 41 v Prachaticích. Konzervace a restaurování 2005 a 2009. Praha: [s.n.], 2009. nečíslováno s. (čeština) Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 31. HRABÁK, Vladimír; MAŠEK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Rumpálův dům na Velkém náměstí odhaluje svá tajemství. Radniční list. Měsíčník [online]. Město Prachatice, červen 2005 [cit. 2019-07-29]. Roč. VII/2005, čís. 6, s. 6. Dostupné online. (čeština) 
 32. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurování nástěnných maleb na fasádě domu č. p. 148 v Prachaticích. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1995. nečíslováno s. (čeština) Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 33. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorské práce na malované renesanční fasádě domu čp. 45 Solnice na Velkém náměstí v Prachaticích. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1996. nečíslováno s. (čeština) Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 34. SKOŘEPA, Tomáš. Restaurátorská zpráva. Restaurátorské práce na malované renesanční fasádě domu č.p. 45 SOLNICE na Velkém náměstí v Prachaticích. Praha: Archiv restaurátora Tomáše Skořepy, 1996. 5 stran textu restaurátorské zprávy (nečíslováno), 3 strany srovnávací materiál (rožmberský jezdec), 13 stran (nečíslováno) Fotografická dokumentace. 38 barevných fotografií s. (čeština) 
 35. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská zpráva o průzkumu omítkových vrstev ve dvou místnostech č. p. 119, Solní - 235 - v Prachaticích. Praha: [s.n.], 1995. nečíslováno s. (čeština) Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 36. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská zpráva. Fragmenty rustikální malířské výzdoby na fasádě domu č.p. 119 v Prachaticích. Srpen - září 1996. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1996. 5 stran zpráva (číslováno), 18 stran fotografické přílohy (číslováno) , 24 barevných fotografií (3 chybí) s. (čeština) 
 37. MAŠEK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Restaurování sgrafitové výzdoby Nové radnice v Prachaticích. Jiří Mašek, Tomáš Skořepa.. In: KUBŮ, František. Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 11, (2004). S. 221-223. (čeština)
 38. PŘIBYL, Antonín Jurčo, MěÚ Prachatice. OBRAZEM: Restaurátoři na Národním domě škrábou sgrafito. PRACHATICKOnews.cz [online]. Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2012-06-29 [cit. 2019-07-29]. Roč. 2012. Dostupné online. (čeština) 
 39. PŘIBYL, Z redakční pošty: Antonín Jurčo, odbor SSRR MěÚ. PRACHATICE: Na Národní dům se vrací sgrafitová výzdoba. PRACHATICKOnews.cz [online]. Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2012-06-22 [cit. 2019-07-29]. Roč. 2012. Dostupné online. (čeština) 
 40. MAŠEK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Obnova sgrafitové výzdoby na fasádě školy, rekonstrukce původní barevnosti fasády. Červen - července 2000. Praha: Archiv restaurátora Tomáše Skořepy, 2000. 3 strany text restaurátorské zprávy. 7 stran (nečíslováno) obrazové a fotografické přílohy. 2 výkresy. 18 barevných fotografií. s. (čeština) 
 41. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská zpráva. Restaurování obrazu ukřižování na vnější stěně sakristie kostela sv. Jakuba v Prachaticích. Červenec - srpen 2007. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 2007. 2 strany text zprávy (nečíslováno), 3 strany fotografické přílohy (nečíslováno), 10 barevných fotografií s popisem s. (čeština) 
 42. SKOŘEPA, Tomáš. Klanění Tří králů. Pozdně gotická malba v kostele sv. Jakuba v Prachaticích (dílčí fotografická dokumentace). Restaurováno 1986 - 1987. In: Restaurátorská zpráva. Akce č.: 572, Rok: 1986-7, Státní restaurátorské ateliéry. Akce č. 572. Rok 1986-7. Praha: Státní restaurátorské ateliéry/Archiv restaurátora Tomáše Skořepy, 1987. 6 stran text restaurátorské zprávy. 10 stran fotografické dokumentace. 13 fotografií, z toho 4 barevné a 9 ČB s. (čeština) 
 43. SKOŘEPA, Tomáš; NOVOTNÝ, Josef; NOVOTNÝ, Petr; MAŠEK, Jiří; MÜLLER, Jan. Restaurátorská zpráva. Restaurace malířské výzdoby fasády od Š. Hájka z roku 1904 na domě Žďárských č.p. 13 v Prachaticích. Červen - prosinec 1992. Obsahuje Výsledky průzkumu stavu nástěnných maleb.Záměr restaurování, Ikonografické podklady, fotografické přílohy,. Český Krumlov: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1993. 4 strany (nečíslováno) text restaurátorské zprávy, 4 strany (číslováno) Výsledky průzkumu stavu nástěnných maleb.2 strany (nečísl.) záměr restaurování, 2 strany ikonografické podklady, 25 str. fotografické přílohy, s. (čeština) 
 44. Kyšková Eva/Informační systém abArt [online]. Kostelec nad Černými lesy: Archiv výtvarného umění, o.s. [cit. 2019-08-15]. Dostupné online. (čeština) 
 45. MILTNER, Jan Bohuslav. Staré malby na domech Prachatických In. Roční zpráva cís. král vyššího gymnasia v Hradci Králové. In: Výroční zpráva Cís. král vyšší gymnasia v Hradci Králové. Hradec Králové: Cís. král vyšší gymnasia v Hradci Králové, 1881. S. 7 - 8. (čeština)
 46. ŠMRHA, Karel. Šebestián Hájek, malíř freskové výzdoby na domě Žďárských v Prachaticích. Jihočeský sborník historický. 1955, roč. XXIV (1955), s. 77 - 102. (čeština) 
 47. STARÝ, Václav. Prachatický malíř Šebestián Hájek a jeho rod. Jihočeský sborník historický. 1970, roč. XXXIX (1970), s. 80 - 84. (čeština) 
 48. POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech 3. Třetí svazek soupisu a popisu uměleckých památek Čech se stručným historickým úvodem. P-Š.. Praha: Academia, 1980. 538 s. S. 150. (čeština) 
 49. POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech 4. Čtvrtý svazek abecedního soupisu památek Čech popisující lokality s počátečními písmeny T-Ž.. Praha: Academia, 1982. 642 s. S. 520. (čeština) 
 50. LÍBAL, Dobroslav; MUK, Jan. Prachatice, Gottwaldovo náměstí čp. 13 . stavebně-historický průzkum. Praha: Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů Praha, 1976. 
 51. MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice - Dům Žďárských, Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). Dostupné online. Kapitola Prachatice, s. 268-271. (čeština) 
 52. SKOŘEPA, Tomáš. Restaurátorská zpráva. Restaurace fragmentu interiérové nástěnné malby Ukřižování v 1. patře domu Žďárských (čp. 13) v Prachaticích. 1992. Praha: Archiv restaurátorských zpráv Tomáše Skořepy, 1992. 4 strany text zprávy. 11 stran fotografické přílohy (nečíslováno), 9 Č foto s popisem, 7 bar. fotografií s popisem s. (čeština) 
 53. PREISS, Pavel. Cykly českých panovníků na státních zámcích. Příspěvek k ikonografii českých knížat a králů. Zprávy památkové péče. Roč. 1957/17, s. 65. (čeština) 
 54. POCHE, Emanuel; PREISS, Pavel. Pražské paláce. 1. vyd. Praha: Odeon, 1973. 396 s., 108 obr. příl s. S. 125 - 127. (čeština) 
 55. STEJSKAL, Karel. Matouš Ornys a jeho "Rod císaře Karla IV.".(k otázce českého historizujícího manýrismu). Sep. z: Umění, roč. XXIV, 1976.; Resumé německy.. Umění. Roč. XXIV, 1976, s. 38. (čeština) 
 56. KUTHEN ZE ŠPRINSBERKU, Martin. Kronika o založení země České. 1.. vyd. Praha: Zdeněk Václav Tobolka, 1929. 16 s. (čeština) Martin Kuthen ze Šprinsberku. 
 57. MAŠEK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš; SOMMER, Jan; PLÁNEK, Jan. Kostel sv. Anny na Libínském sedle – Kirche der hl. Anna in Pfefferschlag. Překlad Josef a Marie Štemberkovi; ilustrace foto: Tomáš Skořepa, Jan Plánek, Jan Vachta, archiv. 1. vyd. Prachatice: Město Prachatice, 2004. 32 s. Kapitola Nález a restaurování nástěnných maleb, Entdeckung und Restaurierung der Wandgemälde, s. 23-26, 26-30. (čeština, němčina) 
 58. MARTAN, Alois. Zpráva o preventivním zajištění sgrafitové výzdoby Poslední večeře Páně (Nepublikovaná restaurátorská zpráva, uloženo na MÚ v Prachaticích). Praha: Městský úřad v Prachaticích, 1992. (čeština) 
 59. MERTA, Hynek. Restaurování nástěnných maleb v objektu Dolní brány čp. 19 v Prachaticích (restaurátorská zpráva uložená na MÚ v Prachaticích). Praha: [s.n.], 1993. (čeština) 
 60. MERTA, Hynek. Restaurátorské práce v klenbě podloubí domu č. p. 45 v Prachaticích na Velkém náměstí (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice),. Prachatice: Město Prachatice, 1996. (čeština) 
 61. MERTA, Hynek. Restaurování fragmentu pozdně gotické výmalby na fasádě domu čp. 119 v Solní ulici v Prachaticích (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ v Prachaticích). Prachatice: Město Prachatice, 1999. (čeština) 
 62. MERTA, Hynek. Restaurování a rekonstrukce historických omítek a artefaktů fasád domu čp. 114 v Prachaticích (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ v Prachaticích). Prachatice: Město Prachatice, 2009. (čeština) 
 63. KOLÁŘ, Miroslav; ŠONKA, Miloslav. Restaurátorská zpráva (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice). Praha: Město Prachatice, 1995. nečíslováno s. (čeština) 
 64. KOLÁŘ, Jan; SOUDEK, Rudolf; CIHLÁŘ, František. Restaurátorská zpráva o provádění opravných prací na domě čp. 71 /Husův dům/ v Prachaticích (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice). Praha: [s.n.], 1960. nečíslováno s. (čeština) 
 65. KOLÁŘ, Jan; TINTĚRA, Alois. Restaurátorská zpráva o provádění restaurátorských prací na renesanční sgrafitové fasádě na domě čp. 71 v Prachaticích /Husův dům/ (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice),. Praha: [s.n.], 1972. nečíslováno s. (čeština) 
 66. PAŘÍKOVÁ, Anežka; PAŘÍK, Vojtěch. Objev patronky města na novorenesanční radnici v Prachaticích. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 215 - 220. (čeština)
 67. MAŠEK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Restaurování sgrafitové výzdoby Nové radnice v Prachaticích. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 221 - 224. (čeština)

Literatura[editovat | editovat zdroj]