Vladimír Balthasar

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
PhDr. a RNDr. Vladimír Balthasar
Balthasar-Vladimir-06.jpg
Narození 21. června 1897
Praha
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí 10. listopadu 1978 (ve věku 81 let)
Praha
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Bydliště Vinohrady (od 1904)
Alma mater Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Povolání entomolog, kunsthistorik a muzikolog
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vladimír Balthasar (21. června 1897, Praha[1]10. listopadu 1978, Praha[2]) byl významný český přírodovědec, ornitolog, doktor přírodních věd, entomolog zabývající se řády coleoptera a hymenoptera. Byl všestranně založený intelektuál, který během své kariéry dosáhl významných ocenění a uznání mezi uměleckou a vědeckou elitou české meziválečné společnosti, později i ve vědeckých kruzích společnosti poválečné.

Život[editovat | editovat zdroj]

              Narodil se 21. 6. 1897 v Praze a po absolvování gymnázia (1916) nastoupil vojenskou službu spojenou s delším pobytem ve Vídni. Tam se seznamuje s vídeňskou operní scénou a na základě toho se rozhodne studovat hudební vědy. Po skončení první světové války se zapisuje na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity a začíná studovat obor hudební věda – estetika – filozofie. Usilovně studuje a už roku 1920 obhajuje dizertační práci na téma Dějiny koncertního života v Praze a je „sub auspiciis“ promovaný na doktora filozofie. Ve studiu však pokračuje a externě si rozšiřuje svůj obor o dějiny umění.

V té době však nenašel odborné místo odpovídající jeho vzdělání, a tak nastupuje jako redaktor Tiskového odboru ministerské rady do redakce novin Československá republika, od března 1923 přijímá místo odpovědného redaktora časopisu Československé noviny, kde pracuje až do konce ledna 1924.

novinová zpráva (1924)

Od roku 1921 spolupracuje mj. s hudebním vydavatelstvím Mojmíra Urbánka v Praze, kde publikuje samostatné práce, ale i články v časopise Dalibor, kde je od roku 1922 odpovědným redaktorem. V té době se přátelí s významnými osobnostmi, jako například: Josef Suk, Bohuslav Martinů nebo Viktor Stretti.

Osobitou zmínku si zaslouží Balthasarova činnost jako historika umění. Svoji pozornost věnoval především malířství, a to nejen českému a slovenskému, ale i evropskému a nejen současnému, ale i minulému. Napsal víc jak 90 prací, recenzí, postřehů a kritik, převážně v pražských novinách Československé noviny. Pozoruhodné jsou například jeho práce o L. Kubovi (1921, 1922), P. Hoogovi (1921), A. Trägrovi (1921), J. Ullmannovi (1921), P. Picassovi (1922), M. Alšovi (1922), J. Rérychovi (1922), J. Píseckém (1923), M. Švabinském (1923) atd. Balthasarův záběr byl velmi široký. Jeho další práce se zabývaly sochaři a výtvarníky všeobecně.

Určitý čas byl Balthasar redaktorem časopisu ''Československá republika'', ''Československé noviny", "Dalibor'' a ''Severočeský deník.'' Kromě článků ze svého oboru napsal množství reportáží, esejí, cestopisných črt a postřehů ze svých exkurzí. Na tehdejší dobu byl jedním z velmi aktivních a publikačně činných novinářů. Funkci redaktora vykonává až do zániku časopisu v roce 1927. Od té doby pracuje jako redaktor tiskové kanceláře Ministerstva zahraničí Central European Press (1927-1931). V roce 1932 se stává vedoucím a odpovědným redaktorem novin ''Severočeský deník'' v Liberci. Tam končí svoji činnost jako profesionální žurnalista.

Balthasar-Vladimir-01.jpg

Jak již bylo řečeno, Vladimír Balthasar absolvoval na Filozofické fakultě UK obor hudební věda – estetika – filozofie. Kromě dějin umění ho však zaujaly i obory blízké archeologii. Na Filozofické fakultě se chtěl tedy habilitovat a získat docenturu. Jako téma habilitační práce si zvolil problematiku porovnání římského městského a vesnického obytného domu. Podniká studijní cesty do Itálie  a severní Afriky. Při vyměřování základů domů v severní Africe ho zaujal a nadchl hmyz, který lezl a létal všude po okolí. Tam začala jeho sběratelská činnost entomologická.

Po návratu z Afriky sice napsal svojí habilitační práci, ale nepředložil ji k oponentuře a ve školním roce 1926/1927 se zapisuje jako řádný posluchač na Přírodovědnou fakultu UK v Praze, obor zoologie. Během studií pracuje externě jako žurnalista a v letech 1926-1929 pracuje jako dobrovolný spolupracovník v Zoologickém oddělení Národního muzea v Praze. Jako spolupracovník Národního muzea se zúčastnil také expedic po Tunisku, Bulharsku a Makedonii.

Muzeum v Bratislavě

Po sedmi letech studia absolvoval Přírodovědnou fakultu a na jaře 1933 promuje na doktora přírodních věd. V květnu 1933 nastupuje na zoologicko-botanické a antropologické oddělení ve Slovenském muzeu v Bratislavě. V letech 19331939 působil jako kustod zoologického a botanického oddělení v slovenském Vlastivědném muzeu v Bratislavě. V ornitologii vytvořil přehled ptactva slovenského Podunají (1934). Byl konzervátorem ochrany přírodních památek pro okresy Šamorín, Dunajská Streda, Komárno, Stará Ďala (Hurbanovo) a Parkan (Štúrovo).

Přírodovědné muzeum v Hradci Králové (1949)

V této době se začíná zajímat i o studium medicíny. V školním roce 1935/1936 se zapisuje na Lékařské fakultě Komenského univerzity v Bratislavě a stává se i pomocným asistentem nejprve v Ústavu pro normální a topografickou anatomii, později v Ústavu pro histologii a embryologii (1936-1939). Koncem ledna 1939 V. Balthasar musí odejít ze Slovenska, svůj pracovní poměr se Slovenským vlastivědným muzeem končí a přerušuje studium na lékařské fakultě. Studium medicíny již nedokončil.

Exkurze Přírodovědeckého klubu

Dne 1. 2. 1939 nastoupil V. Balthasar jako vedoucí biologického oddělení Studijního ústavu ve Zlíně. Studijní ústav, který zřídily Baťovy závody, měl sloužit jednak jako doškolovací ústav pro pracovníky koncernu Tomáše Bati a také měl sloužit jako osvětový ústav a kulturní městská základna. V tom období byl členem redakční rady časopisu Entomologické listy (1939-1945). Stal se řádným členem Moravské přírodovědné společnosti (později Moravskoslezské akademie přírodních věd). Po osvobození v roce 1945 se stává ředitelem celého Studijního ústavu a jedním z generálních národních správců znárodněného koncernu – byl správcem všech kulturních zařízení. Při reorganizaci bývalých Baťových závodů dochází i k nové organizaci kulturních institucí, čímž se jeho pracovní možnosti zúžily.

Proto v lednu 1947 končí svoji činnost ve Zlíně a v únoru odchází a nastupuje na místo prvního vědeckého asistenta v Biologickém ústavu Lékařské fakulty v Hradci Králové, kde roku 1948 externě přijímá funkci ředitele Městského přírodovědeckého muzea v Hradci Králové a také externě přednáší šest semestrů zoologii na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Stává se členem Přírodovědeckého klubu v Hradci Králové a pracuje i v jeho výboru.

Balthasar-Vladimir-20exponát.jpg

Roku 1951 se slučuje Městské přírodovědné muzeum (tehdy samostatná budova na Malém náměstí) s Městským historickým muzeem a vytváří se větší muzeální instituce s krajskou působností – Krajské muzeum. V té době V. Balthasar  přijímá místo zástupce ředitele a vedoucího přírodovědného oddělení. A také zde od základu buduje entomologické sbírky. Věnuje se intenzivně regionálnímu výzkumu Orlických hor. Tuto funkci vykonává až do 30. 6. 1957, kdy odchází do důchodu. Během působení v Hradci Králové pracuje jako okresní konzervátor přírody.


Koncem roku 1958 se V. Balthasar přestěhoval zpět do svého rodiště – do Prahy. Důchod pro něho neznamená konec práce, naopak, věnuje se dál vědeckému studiu, podniká studijní cesty a sběrné cesty na Balkán, na kterých se věnuje své entomologické činnosti, zpracovává materiály našich i zahraničních muzeí. Kromě svého vědeckého studia se aktivně zúčastňuje vědeckého života, především organizačně.

Zúčastňuje se intenzivně na práci v Československé společnosti entomologické, které je  členem od roku 1926 a která ho roku 1956 jmenovala svým čestným členem. V letech 1962-1964 zastává funkci podpředsedy.  V roce 1964 se stává jejím úřadujícím předsedou. V letech 1965-67 je členem redakce Zpráv Československé společnosti entomologické při ČSAV. Kromě členství v uvedených společnostech byl členem Československé společnosti zoologické, Československé ornitologické společnosti a Přírodovědeckého klubu v Brně. Velmi významná je jeho spolupráce s vydavatelstvím ČSAV. Vydává od roku 1963 nejobsáhlejší a unikátní trilogii Monografie der Scarabeidae und Apholiidae. Byl dlouholetým členem redakční rady časopisu Živa (1962-1972). Stal se členem redakční rady Fauny ČSSR a rámci této série byl vědeckým redaktorem svazku 12 (Staphylinidae) a 18 ((Ephemeroptera). Velmi významná byla jeho funkce vědeckého redaktora kompendia Entomologie.


Vědecká práce dr. V. Balthasara byla oceněná ještě v době jeho života.

Medaile krále Leopolda III.
Plaketa G. J. Mendela


Za zpracování sbírky koprofágních brouků bývalého Belgického Konga mu byla v roce 1938 udělena medaile belgického krále Leopolda III.

Medaile Muzeální slovenské společnosti

K sedmdesátým narozeninám mu prezidium Československé akademie věd udělilo stříbrnou plaketu G. J.Mendela za zásluhy o rozvoj biologických věd.
Za zásluhy o budování přírodovědných sbírek v Slovenském vlastivědném muzeu v Bratislavě roku 1968 při příležitosti 105. výročí vzniku Slovenského národního muzea dostal stříbrnou medaili Muzeální slovenské společnosti.Během svého života vykonal obdivuhodnou  práci ve více oborech. Známe ho jako žurnalistu, hudebního vědce, entomologa a muzejníka. V každé z nich se nesmazatelně zapsal do dějin.

Jeho sbírka hmyzu je uložená z větší části v pražském Národním muzeu.


1919, 1921
1920
1934, 1921
1924
1951
1954, 1955, 1972
1954, 1955, 1972

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]

 • Balthasar, V.: 1919, Hudba v československé republice, Praha : Mladá Generace, 40 s.
 • Balthasar, V.: 1920, K padesátým narozeninám Ludvíka V. Čelanského, Praha Presto, 84 s.
 • Balthasar, V.: 1921, Vojtěch Říhovský : s obšírným katalogem skladeb Vojtěcha Říhovského, Mojmír Urbánek,  Praha, 63 s.
 • Balthasar, V.: 1921, Hudební slovník obsahující české i cizojazyčné odborné výrazy hudební, Mojmír Urbánek, Praha, 95 s.
 • Balthasar, V.: 1921, Beethoven v Praze, Praha : Edition M.U., 45 s.
 • Balthasar, V.: 1924, Bedřich Smetana, : il., noty, faksim., rodokmeny, Mojmír Urbánek, Praha, 310 s.
 • Balthasar, V.: 1930, Zwei neue formen der Potosia cuprea F. aus Siberien. Ent. Nachrichtenblatt, 3(3): p. 63 - 64.
 • Balthasar, V.: 1931, 8. Beiträg zur Kenntnis der Scarabaeidae des palearktischen Faunagebietes Ent. Nachrichtenblatt, 5(2): p. 24.
 • Balthasar, V.: 1933, Zwei neue formen von Scarabaeidaen. Ent. Nachrichtenblatt, 7(3): p. 84.
 • Balthasar, V.: 1934, Grotesk-Universal, Praha : Slévárna písem
 • Balthasar, V.: 1934, 25. Beiträg zur Kenntnis der paläarktischen Scarabaeidaen Ent. Nachrichtenblatt, 8(1): p. 23 - 24.
 • Balthasar, V.: 1936, Limnologické výskumy v slovenských vodách. Učená Spoloč. Šafárikova, Bratislava, p. 34, 50-51.
 • Balthasar, V.: 1937, Nový rod a druh čeledi Pentatomidae ze Slovenska.Čas. Čs. spol. ent., 34: p. 102 - 106.
 • Balthasar, V.: 1938, Další příspěvek k entomologickému výzkumu Slovenska. Entomologické listy, II: p. 121 - 128.
 • Balthasar, V.: 1942, Pozoruhodné nálezy ploštic na Moravě a na Slovensku. Entomologické listy, V: p. 25 - 2
 • Balthasar, V.: 1951, Monographie des Chrysidides de Palestine et des pays limitrophes,Praha, Národní museum, 317 s.
 • Balthasar, V.: 1954, Fauna ČSR Zlatěnky-Chrysidoidea 3, Praha : Nakladatelství ČSAV, 271 s.
 • Balthasar, V.: 1955, Fauna ČSR Brouci listorozí-Lamellicornia 8. díl 1, Praha: Nakladatelství ČSAV, 286 s.
 • Balthasar, V.: 1957, Klíč zvířeny ČSR díl 2, Praha : ČSAV, 746 s.
 • Balthasar, V.: 1963, Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae der palaearktischen und orientalischen Region díl 1, Praha : ČSAV, 746 s.
 • Balthasar, V.: 1963, Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae der palaearktischen und orientalischen Region díl 2, Praha : ČSAV, 627 s.
 • Balthasar, V.: 1964, Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae der palaearktischen und orientalischen Region díl 3, Praha : ČSAV, 652 s.
 • Balthasar, V.: 1967, Neue Arten der Familien Scarabaeidae und Aphodiidae. Opuscula zoologica, 91: 1 - 8, München.
 • Balthasar, V.: 1967, Beitrage zur Kenntnis der Fauna Afghanistans. Lamelicornia, Col. Časopis Moravského musea, vědy přírodní 52, Supplementum, 109 - 146, Brno.
 • Balthasar, V.: 1967, The scientific Results of the Hungarian Soil Zoological Expedition to the Brazaville-Congo. 22. Scarabaeinae und Coprinae (Coleoptera). Opuscula zoologica Instituti zoosystematici Universitatis budapestinensis, 7(2): 47 - 73, Budapest.
 • Balthasar, V.: 1967, Neue Arten der Familie Aphodiidae (Coleoptera). Acta entomologica bohemoslovaca, 64: 122 - 139, Praha.
 • Balthasar, V.: 1967, Dr. Leo Heyrovský. Živa, 15(5): 183, Praha.
 • Balthasar, V.: 1967, RNDr. Zdeněk Tesař, CSc. Živa, 15(5): 184, Praha.
 • Balthasar, V.: 1967, Balthasar, V., Hrubant, M., Hrubantová, E. : Beitrag zur Kenntnis der Hymenopteren Bulgariens (Chrysididae, Sphecidae). Acta faunistica entomologica Musei nationalis Pragae, 12(125): 161 - 176, Praha.
 • Balthasar, V. : 1968, Beiträge zur Kenntnis der Fauna Aghanistans. Lamelicornia, Col. Časopis Moravského musea, vědy přírodní: 53, Supplementum, 147 - 156, Brno.
 • Balthasar, V. : 1968, Neue Scarabaeiden-Axten. Beiträge zur Entomologie, 18(7-8): 953 - 958, Berlin.
 • Balthasar, V. : 1968, Über die Problematik der Grenzen der zoogeographischen Einheiten im Rahmen der Entomologie. Bericht über die 10. Wandersammlung Deutschen Entomologen 15. bis 19. September 1965 in Dresden, 536 - 546, Berlin.
 • Balthasar, V. : 1968, Neue Onthophagus-Arten von Neu-Guinea und den benachtbarten Inseln. Sborník entomologického oddělení Národního musea v Praze, 38: 361 - 508, Praha.
 • Balthasar, V. : 1968, XXXII. - Coleoptera Scarabaeidae et Aphodiidae. In “Contributions a la Connaissance de la Faune entomologique de la Côte d’Ivoire”. Annales du musée royal de l’Afrique centrale, 175: 59 - 73, Tervuren.
 • Balthasar, V. : 1970 Neue Arten der Scarabaeoides (Coleoptera). Acta entomologica bohemoslovaca, 67: 245 - 253, Praha.
 • Balthasar, V. : 1971, Neue Arten der Aphodiidae. Entomologische Blätter, 66(3): 153 - 158, Krefeld.
 • Balthasar, V. : 1971, Neue Aphodiidae-Arten aus Nepal. Khumbu Himal. Ergebnisse des Forschungsunternehmens Nepal Himalaya, 4(1): 17 - 22, Innsbruck-München.
 • Balthasar, V. : 1971, Neue Arten der Gattung Onthophagus Latreille und Aphodius Illiger. Beiträge zur Entomologie, 21(1-2): 55 - 60, Berlin.
 • Balthasar, V. : 1971, Eine neue Dynamopus-Art. Opuscula zoologica, 121: 1 - 3, München.
 • Balthasar, V. : 1972, Fauna ČSSR Sphecoidea, sv. 20, 1 - 471., Vydavatelství ČSAV, Praha.
 • Balthasar, V. : 1972, Coleoptera aus Nordostafrika. Scarabaeoidea: Scarabaeidae und Aphodiidae. Notulae entomologicae, 52: 18 - 32, Helsinki.
 • Balthasar, V. : 1972, Neue Arten der Scarabaeidae und Aphodiidae von Ceylon. Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft 45(1-3): 117 - 122, Zürich.
 • Balthasar, V. : 1973, Neue Arten der Gattung Aphodius Ill. Entomologische Blätter 69(1): 51 - 56, Krefeld.
 • Balthasar, V. : 1974, Neue Arten der Gattung Onthophagus aus der orientalischen und aethiopischen Region (Coleoptera, Scarabaeoidea). Acta entomologica bohemoslovaca, 71: 182 - 185, Praha.
 • Balthasar, V. : 1974, RNDr. Zdeněk Tesař, CSc. šedesátníkem. Acta entomologica bohemoslovaca, 71: 322 - 323, Praha.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Matriční záznam o narození a křtu farnosti při kostele sv.Apolináře na Novém Městě pražském
 2. SKUHRAVÝ, Vladimír. Za dr. Vladimírem Balthasarem a doc. dr Josefem Maranem (dostupné online v NK ČR). S. 62. Živa [online]. [cit. 2021-01-24]. Čís. 2/1979, s. 62. Dostupné online. 

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Vladimír Balthasar na slovenské Wikipedii.

Životopis byl zpracovaný z osobních podkladů poskytnutých Slovenskému národnímu muzeu pro článek ve Sborníku muzea k příležitosti 55 let přírodovědných sbírek v Bratislavě (1982)

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Heyrovsky, L.: 1967, PhDr. a RNDr. Vladimír Balthasar sedmdesátníkem. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 64: p. 402 - 404.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]