Seznam skladeb Bedřicha Smetany

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Níže je uveden Seznam skladeb Bedřich Smetany seřazený podle žánru, katalogových čísel a názvů. Čísla JB jsou čísla z Tematického katalogu skladeb Bedřicha Smetany Jiřího Berkovce (Praha, 1999). Čísla B. jsou z katalogu Františka Bartoše. Čísla T. jsou z katalogu Karla Teigeho z roku 1893.[1]

Žánr Op. JB B T Datum kompozice Název Tónina Poznámky
Opera   1:87 124 90 1862–1863 Braniboři v Čechách   opera o třech dějstvích na slova Karla Sabiny
Opera   1:100 131 93 1863–1866 Prodaná nevěsta   komická opera o dvou (třech) dějstvích) na slova Karla Sabiny, čtyři verze; revize 1868 (B. 137), 1869 (B. 140) a 1870
Opera   1:101 133 96 1865–1867 Dalibor   zpěvohra o třech dějstvích na slova Josefa Wenziga, do češtiny přeložil Ervín Špindler; revize 1870, menší opravy 1879
Opera   1:102 107 1869–1872 Libuše   slavnostní zpěvohra o třech odděleních na slova Josefa Wenziga, do češtiny přeložil Ervín Špindler
Opera   1:108 109 1873–1874 Dvě vdovy   komická opera ve dvou dějstvích na slova Emanuela Františka Züngela podle hry J. P. F. Malefilla Les deux veuves; revize 1877
Opera   1:104 115 1875–1876 Hubička   prostonárodní opera o dvou dějstvích na slova Elišky Krásnohorské podle povídky Karolíny Světlé
Opera   1:110 118 1877–1878 Tajemství   komická zpěvohra o třech dějstvích na slova Elišky Krásnohorské, dodatečná árie 1879
Opera   1:122 129 1879–1882 Čertova stěna   komicko-romantická opera o třech dějstvích na slova Elišky Krásnohorské
Opera

(nedokončená)

  2:48 133 1874
1883–1884
Viola   zlomek; romantická zpěvohra o třech dějstvích na slova Elišky Krásnohorské podle komedie W. Shakespeara Večer tříkrálový
Orchestrální hudba   1:10 31 12 cca 1842 Menuet B dur pro komorní íorchestr
Orchestrální hudba   1:11 32 14 cca 1842 Kvapík bajadér (Galop bajadérek) C dur  
Orchestrální hudba 4 1:39 63 46 1848–1849 Slavnostní ouvertura (Jubel-Ouvertüre) D dur  
Orchestrální hudba 6 1:59 92 59 1853–1854 Triumfální symfonie E dur revize 1881 jako „Slavnostní symfonie“
Orchestrální hudba 11 1:70 106 74 1857–1858 Richard III a moll symfonická báseň podle Shakespearovy stejnojmenné hry
Orchestrální hudba 14 1:72 111 79 1858–1859 Valdštýnův tábor D dur symfonická báseň podle stejnojmenné hry Friedricha Schillera
Orchestrální hudba 16 1:79 118 82 1860–1861 Hakon Jarl c moll symfonická báseň podle tragické básně Adama Oehlenschlägera
Orchestrální hudba   1:85 123 91 1862 Doktor Faust   předehra k loutkové hře Matěje Kopeckého
Orchestrální hudba   1:86 125 49 1862–1863 Polka „Našim děvám“ D dur revize 1888
Orchestrální hudba   1:88 127 94 1863 Oldřich a Božena   předehra k loutkové hře Matěje Kopeckého
Orchestrální hudba 20 1:90 129 95 1864 Pochod k slavnosti Shakespearově E dur  
Orchestrální hudba   1:92 132 97 1867 Fanfáry k Shakespearovu dramatu Richard III   pro žestě a tympány
Orchestrální hudba   1:95 136 102 1868 Slavnostní předehra k položení základního kamene Národního divadla C dur  
Orchestrální hudba   1:97 138 103 1869 Rybář   pro harmonium, harfu a smyčcový orchestr
Orchestrální hudba   1:98 139 104 1869 Libušin soud    
Orchestrální hudba   1:112  
110
111
113
114
120
121
 
1872–1874
1874
1875
1875
1878
1879
Má vlast
 1. Vyšehrad
 2. Vltava
 3. Šárka
 4. Z českých luhů a hájů
 5. Tábor
 6. Blaník

Es dur
e moll
a moll
g moll
d moll
d moll
Cyklus šesti symfonických básní
Orchestrální hudba   1:115 123 1879 Venkovanka G dur polka; také ve formě pro klavír
Orchestrální hudba   1:126 135 1882–1883 Pražský karneval   nedokončeno, pouze introdukce a polonéza
Komorní hudba   1:12 35 16 1843 Fantasie na českou národní píseň „Sil jsem proso“ pro housle a klavír g moll pro housle a klavír
Komorní hudba 15 1:64 96 64 1855 Klavírní trio (pro housle, violoncello a klavír) g moll revidováno 1857, B. 104
Komorní hudba   1:105 116 1876 Smyčcový kvartet č. 1 „Z mého života“ e moll  
Komorní hudba   1:118 128 1879–1880 Z domoviny, dvě dua pro housle a klavír A dur
g moll
Komorní hudba   1:124 131 1882–1883 Smyčcový kvartet č. 2 d moll  
Skladba pro varhany   1:30 52 35 1846 Šest preludií:
Lento
Grave
Pastorale
Andante
Moderato
Andante

C dur
c moll
G dur
g moll
D dur
F dur
 
Skladba pro klavír   2:1 3 1831–1832 Kvapík D dur  
Skladba pro klavír   1:1 12 4 1840 Louisina polka Es dur  
Skladba pro klavír   1:2 13 8 1840 Jiřinková polka D dur  
Skladba pro klavír   1:3 7 5 1840 Galopp di bravoura B dur  
Skladba pro klavír   1:4 22 6 1841 Impromptu es moll  
Skladba pro klavír   1:5 23 7 1841 Impromptu b moll  
Skladba pro klavír   1:6 24 11 1842 Impromptu As dur  
Skladba pro klavír   1:7 28 13 1842? Ouvertura c moll čtyřruční
Skladba pro klavír   1:8 29 15 1842? Ouvertura A dur čtyřruční
Skladba pro klavír   1:9 30 cca 1842 Polka „Ze studentského života“ C dur revize 1858, B. 110
Skladba pro klavír   1:13 27 17 cca 1842 Duo beze slov E dur  
Skladba pro klavír   1:14 33 18 1843 Quadrille B dur  
Skladba pro klavír   2:10 34 19 1843 Skladba bez názvu (Rhapsodie) As dur  
Skladba pro klavír   1:16 36 20 1843–1844 Quadrille F dur  
Skladba pro klavír   1:15 38 21 1843–1844 Skladba bez nadpisu (Mazurkové capriccio) cis moll  
Skladba pro klavír   1:17 37 38 1843–1844 Polka „Vzpomínka na Plzeň“ Es dur  
Skladba pro klavír 6 1:19 40 27 1844 Bagately a impromptus (Bagatelles et impromptus)
 1. Nevinnost (L'innocence)
 2. Sklíčenost (L'abattement)
 3. Idyla (L'idylle)
 4. Touha (Le désir)
 5. Radost (La joie)
 6. Pohádka (Le conte)
 7. Láska (L'amour)
 8. Nesvár (La discorde)

C dur
a moll
G dur
e moll
D dur
h moll
A dur
fis moll
 
Skladba pro klavír   1:18 39 22 1844 5 valčíků c moll
As dur
Es dur
c moll
As dur
 
Skladba pro klavír  
1:20
1:25
1:21
1:22
1:23
1:81
1844–1862
1844
1845
1845
1845
1845?
1862
Šest lístků do památníku
 1. Kateřině Kolářové
 2. Alžbětě Felicii Thunové
 3. Josephině Finkové
 4. Janu Kunzovi
 5. Václavu Ulwerovi
 6. Marii Prokschové
 
H dur
E dur
c moll
es moll
As dur
C dur
 
Skladba pro klavír   1:24 46 1845 Pensée fugitive d moll  
Skladba pro klavír   A43 1845 Pochod válečníků D dur  
Skladba pro klavír   A50 1845 Venkovský pochod B dur  
Skladba pro klavír   A55 1845 Triumfalní pochod E dur  
Skladba pro klavír   1:26 47 26 1845 Skladba bez nadpisu g moll osmiruční
Skladba pro klavír   3:24 A76 35 1846 Klavírní sonáta g moll  
Skladba pro klavír   1:28 50 37 1846 Polka Es dur  
Skladba pro klavír   3:18 A57 28 1846 Etuda (ve formě preludia) C dur  
Skladba pro klavír   3:18 A58 28 1846 Etuda (ve formě písně) a moll  
Skladba pro klavír   A60 29 1846 Charakteristické variace na českou píseň „Sil jsem proso“ G dur  
Skladba pro klavír   1:30 52 35 1846 Šest preludií   čtyřruční
Skladba pro klavír   1:31 53 52 1847
1855
Lesní city a dojmy: Nocturno f moll  
Skladba pro klavír   1:32 55 48 1847? Allegro capriccioso h moll  
Skladba pro klavír   1:33 54 1847? Romance B dur revize 1883
Skladba pro klavír   1:34 56 1847–1848 Charakteristická skladba (Morceau caractéristique) Ces dur  
Skladba pro klavír 1 1:35 57 44 1847–1848 Šest charakteristických skladeb (Six morceauux caractéristiques
 1. V lese
 2. Vznikající vášeň
 3. Pastýřka
 4. Touha
 5. Válečník
 6. Zoufalství
 
C dur
c moll
G dur
g moll
D dur
d moll
 
Skladba pro klavír   1:36 58 45a 1848 Pochod pražské studentské legie F dur  
Skladba pro klavír   1:37 59 45b 1848 Pochod národní gardy D dur  
Skladba pro klavír   2:17 62 42 1848 Caprice g moll  
Skladba pro klavír   1:42 75 1848–1849 Lístek do památníku g moll  
Skladba pro klavír   1848–1850 Lístek do památníku Es dur  
Skladba pro klavír   1848–1852 Lístek do památníku fis moll  
Skladba pro klavír   1848–1852 Lístek do památníku E dur  
Skladba pro klavír   1848–1852 Lístek do památníku gis moll  
Skladba pro klavír 7 1:60 94 62 1848–1854 Tři salonní polky (Trois polkas de salon) Fis dur
f moll
E dur
 
Skladba pro klavír 4 1:66 101 68 1848–1857 Črty 1
 1. Preludium
 2. Idyla
 3. Vzpomínka
 4. Vytrvalá snaha
 
fis moll
H dur
As dur
gis moll
 
Skladba pro klavír 5 1:67 102 68 1848–1857 Črty 2
 1. Scherzo-polka
 2. Zádumčivost
 3. Přívětivá krajina
 4. Rhapsodie
 
Fis dur
gis moll
Des dur
f moll
 
Skladba pro klavír   1:44 64 41 1849 Svatební scény
 1. Svatební průvod
 2. Ženich a nevěsta
 3. Svatební veselí: Tanec
 
C dur
As dur
A dur
 
Skladba pro klavír   1:45 77   Lístek do památníku A dur  
Skladba pro klavír   1:46 78   Lístek do památníku B dur  
Skladba pro klavír   1:47 70 47 1849 Sonátová věta e moll osmiruční
Skladba pro klavír   1:48 72 50 1849–1850 Poklad melodií [1] (Trésor de mélodies I)
 1. Preludium
 2. Capriccio
 3. Allegro vivace
 
C dur
a moll
G dur
 
Skladba pro klavír   1:49 71 1849–1850 Poklad melodií [2] (Trésor de mélodies II)
 1. Moderato
 2.  
 3. Toccata
 4. Moderato
 5. Tempo di marcia
 
C dur
G dur
D dur
A dur
E dur
 
Skladba pro klavír 2 1:51 86 53 1849–1850 Šest lístků do památníku
 1. Allegro – Prélude
 2. Moderato – Chanson
 3. Vivace
 4. Allegro comodo
 5. Moderato con amina
 6. Andante ma non troppo
 
C dur
a moll
G dur
e moll
D dur
h moll
 
Skladba pro klavír 3 1:65 100 67 1849–1850 Tři lístky do památníku
 1. Robertu Schumannovi
 2. Píseň pocestného
 3. Je slyšet sykot, hukot, a svist... (Es siedet und braust)
 
E dur
A dur
fis moll
 
Skladba pro klavír  
1:53
1:41
1:43
1:54
1:52

84
74
76
85
80

301849–1850 Skladby psané do památníku
 1. Lístek do památníku
 2. Toccatina
 3. Lístek do památníku
 4. Lístek do památníku
 5. Lístek do památníku
 6. Lístek do památníku
 
h moll
B dur
G dur
h moll
es moll
b moll
 
Skladba pro klavír   1:50 73 57 1850 Rondo pro mládež C dur osmiruční
Skladba pro klavír   1:57
1:55
1:56
1:63
90
88
89
93
56
54
55
93
1852–1854 Polky z let padesátých E dur
g moll
A dur
f moll
 

dokončeno 1883
Skladba pro klavír 8 1:61 95 63 1854 Tři poetické polky (Trois polkas poétiques) Es dur
g moll
As dur
 
Skladba pro klavír   1:62 97 65 1855? Andante Es dur  
Skladba pro klavír   2:42 D49 1857–1858 Cid   nedokončeno
Skladba pro klavír   2:43 107 70 1858 Balada e moll nedokončeno
Skladba pro klavír   1:71 109 69 1858 Vidění na plese (Bal-vision) (Polka-rhapsódie) a moll  
Skladba pro klavír   1:71 109 1858 Polka C dur revize Vidění na plese
Skladba pro klavír   1:73 108 71 1858 Scherzo-etuda C dur původní verze Koncertní etudy
Skladba pro klavír 10 1:69 105 72 1858 Zvědavý, transkripce písně Franze Schuberta z cyklu Krásná mlynářka H dur  
Skladba pro klavír   1:73 113 75 1858–1859 Koncertní etuda C dur  
Skladba pro klavír   1:75 112 80 1859 Macbeth, skizza ke scéně „Macbeth a čarodějnice“ ze Shakespeara g moll  
Skladba pro klavír   1:74 114 81 1859 Bettina polka C dur první verze
Skladba pro klavír 12 1:76 115 83 1859–1860 Vzpomínky na Čechy ve formě polek (Souvenir de Bohême en forme de polkas) a moll
e moll
 
Skladba pro klavír 13 1:77 116 84 1859–1860 Vzpomínky na Čechy ve formě polek (Souvenir de Bohême en forme de polkas) e moll
Es dur
 
Skladba pro klavír 17 1:80 119 86 1861 Na břehu mořském – Vzpomínka (Vid strandem. Minne af Sverge) gis moll koncertní etuda
Skladba pro klavír   1:83 121 88 1862 Koncertní fantasie na české národní písně H dur  
Skladba pro klavír   100 1868 Z Dalibora, Fantasie na témata z opery Dalibor    
Skladba pro klavír   108 1873 Motivy z opery Dalibor, potpourri    
Skladba pro klavír   1874 Polka z Dvou vdov C dur  
Skladba pro klavír   1:103 112 1874–1875 Sny (Rêves): Šest charakteristických skladeb
 1. Zaniklé štěstí (Le bonheur éteint)
 2. Útěcha (La consolation)
 3. V Čechách (En Bohême): Vesnický výjev
 4. V salóně (Au salon)
 5. Před hradem (Près du château)
 6. Slavnost českých venkovanů/Selská slavnost (La fête des paysans bohémiens)
 
Es dur
f moll
a moll
E dur
h moll
g moll
 
Skladba pro klavír   1:107 112/1 1877 České tance 1: Čtyři polky fis moll
a moll
F dur
B dur
 
Skladba pro klavír 21 1:114 112/2 1879 České tance 2
 1. Furiant
 2. Slepička
 3. Oves
 4. Medvěd
 5. Cibulička
 6. Dupák
 7. Hulán
 8. Obkročák
 9. Sousedská
 10. Skočná
 
a moll
B dur
As dur
C dur
G dur
D dur
A dur
Es dur
H dur
F dur
 
Skladba pro klavír   1:115 123 1879 Polka „Venkovanka“ G dur také ve formě pro orchestr
Skladba pro klavír   1:117 125 1880 Andante f moll  
Skladba pro klavír   1:121 130 1880 Romance g moll  
Skladba pro klavír   1:74 114 81 1883 Bettina polka C dur version 2
Skladba pro klavír     Dvojitá fuga    
Skladba pro klavír     Třihlasá fuga    
Skladba pro klavír     Čtyřhlasá fuga    
Skladba pro klavír   4:4 103 85 1857, 1872 Kadence k Beethovenovu klavírnímu koncertu č. 3 c moll, Op. 37    
Skladba pro klavír   4:1 98 1856 Kadence k Mozartovu klavírnímu koncertu č. 20 d moll, KV466    
Skladba pro klavír   4:2 99 1856? Kadence k Mozartovu klavírnímu koncertu č. 24 c moll, KV491    
Skladba pro klavír   4:3 130 1864? Kadence k Mozartovu klavírnímu koncertu č. 27 B dur, KV595    
Skladba pro klavír     Fragmenty a skizzy    
Sbor   1846 Jesu meine Freunde   chorál
Sbor   1846 Ich hoffe auf den Herrn   fuga
Sbor   1846 Lobet den herrn   introdukce a fuga
Sbor   1846 Heilig ist der Herr Zebaoth    
Sbor   A77 1846 Scapulis suis obumbrabit tibi dominus   moteto pro sbor, varhany, smyčcový orchestr a dva lesní rohy
Sbor   A78 1846 Medtabitur in mandatis tuis   moteto pro sbor, varhany, smyčcový orchestr a dva lesní rohy
Sbor   1:38 60 1848 Píseň svobody   na slova J. J. Kolára, pro mužský sbor s doprovodem klavíru
Sbor   1:78 117 1860 Píseň česká   pro mužský nebo smíšený sbor
Sbor   1:84 122 89 1862 Tři jezdci   pro mužský sbor
Sbor   1:89 126 92 1863 Odrodilec   pro mužský sbor, revize 1864, JB 1:91
Sbor   1:94 135 99 1868 Rolnická   pro mužský sbor
Sbor   1:96 101 1868 Česká píseň   pro sbor s doprovodem klavíru nebo orchestru, revize 1878, JB 1:111
Sbor   1:99 106 1870 Slavnostní sbor   pro mužský sbor
Sbor   1:106 117 1876–1877 Píseň na moři   pro mužský sbor
Sbor   1:109 119 1878 Tři ženské sbory
 1. Má hvězda
 2. Přiletěly vlaštovičky
 3. Za hory slunce zapadá
   
Sbor   1:119 126 1880 Věno   pro mužský sbor
Sbor   1:120 127 1880 Modlitba   pro mužský sbor
Sbor   1:123 132 1882 Dvě hesla   pro mužský sbor
Sbor   1:125 134 1883 Naše píseň   pro mužský sbor
Píseň   3:25 A70 32 1846 Liebchens Blick (Pohled mé dívky)   na slova B. Breigera
Píseň   3:25 A71 33 1846 Lebewohl (Sbohem!)   na slova W. Melhopa
Píseň   1:27 49 34 1846 Schmerz der Trennung (Bolest odloučení)   na slova K. Wiehlanda
Píseň   1:29 51 40 1846 Einladung (Vyzvání)   na slova J. G. Jacobiho
Píseň   1:53 91 58 1853 Liebesfrühling (Jaro lásky)   na slova Friedricha Rückerta, pro tenoristu Fr. Stegra
Píseň   1:93 134 98 1867 O Gustave, můj králi   píseň do hdy Emanuela Bozděcha Baron Goertz
Píseň   1:116 124 1879 Večerní písně
 1. Kdo v zlaté struny zahrát zná
 2. Nekamenujte proroky!
 3. Mně zdálo se
 4. Hej, jaká radost v kole
 5. Z svých písní trůn ti udělám
  na slova Vítězslava Hálka; věnováno Babetě Smetanové

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of compositions by Bedřich Smetana na anglické Wikipedii.

 1. Soupis podle MOJŽÍŠOVÁ, Olga. Skladby Bedřicha Smetany (Výběrový soupis). In: MOJŽÍŠOVÁ, Olga. Bedřich Smetana: Doba – Život – Dílo. Praha: Národní muzeum, 1998. ISBN 80-7036-048-8. S. 117–141., TEIGE, Karel. Skladby Smetanovy. Praha: Fr. A. Urbánek, 1893. 112 s. Dostupné online.  a HOLZKNECHT, Václav. Bedřich Smetana. Život a dílo. Praha: Panton, 1984. 468 s. 35-027-84. S. 414–421.