Seznam chráněných území v okrese Litoměřice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Litoměřice aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Litoměřice.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2415 Bílé stráně NPP Bílé stráně &0000000000000000.9900000,99
Kategorie „Bílé stráně“ na Wikimedia Commons
Teplomilná společenstva na opuce 50°33′30″ s. š., 14°7′55″ v. d.
5912 Bílé stráně u Štětí PP Bílé stráně u Štětí &0000000000000012.49800012,498
Kategorie „PP Bílé stráně u Štětí“ na Wikimedia Commons
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 50°28′16″ s. š., 14°22′48″ v. d.
2421 Borečský vrch NPP Borečský vrch &0000000000000011.23000011,23
Kategorie „Borečský vrch“ na Wikimedia Commons
Ukázka mikroexhalací vodních par ze znělcové suti 50°30′51″ s. š., 13°59′19″ v. d.
2432 Rašeliniště PR Březina &0000000000000011.90000011,90
Kategorie „Březina (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Živé rašeliniště ojedinělé v Českém středohoří, smíšené porosty a zbytek staré bučiny 50°32′52″ s. š., 13°54′9″ v. d.
51 Kuzov v popředí, dále Blešno, na pozadí Solanská hora CHKO České středohoří &0000000000107000.000000107 000
Kategorie „Chráněná krajinná oblast České středohoří“ na Wikimedia Commons
Ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí 50°39′5″ s. š., 14°13′33″ v. d.
5651 Dobříňský háj PP Dobříňský háj &0000000000000021.20200021,202
Kategorie „Dobříňský_háj“ na Wikimedia Commons
Přírodě blízká lesní vegetace podsv. Ulmenion v aluviu Labe s masovým výskytem sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis), významným výskytem ohrožených druhů xylobiontního hmyzu a zahrnující rovněž zbytek starého stromořadí s převahou dubu letního 50°26′35″ s. š., 14°17′29″ v. d.
PR Pístecký les v Dolním Poohří PřP Dolní Poohří &0000000000004000.0000004 000
Kategorie „Nature park Dolní Poohří“ na Wikimedia Commons
Fragmenty lužních lesů podél meandrujícího koryta řeky Ohře 50°24′37″ s. š., 14°6′15″ v. d.
2487 NPP Dubí hora 4.JPG NPP Dubí hora &0000000000000000.0890000,089
Kategorie „NPP Dubí hora“ na Wikimedia Commons
Ukázka bochníkovitého rozpadu čediče a klenbovitého uspořádání sloupců 50°37′22″ s. š., 14°21′56″ v. d.
5733 prvosenky jarní v PP Evaňská rokle PP Evaňská rokle &0000000000000016.52600016,526
Kategorie „Evaňská rokle“ na Wikimedia Commons
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, dubohabřiny s význačným výskytem vzácných druhů rostlin, hub a živočichů 50°22′58″ s. š., 14°1′53″ v. d.
5914 20170513 PR Holy vrch 18.jpg PR Holý vrch &0000000000000037.35520037,3552
Kategorie „Holý vrch (Úštěcká pahorkatina)“ na Wikimedia Commons
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, dubohabřiny a Panonské šípákové doubravy 50°31′53″ s. š., 14°14′3″ v. d.
113 čedičová skála na území PR PR Holý vrch u Hlinné &0000000000000013.58000013,58
Kategorie „Holý vrch u Hlinné“ na Wikimedia Commons
Stepní květena s koniklecem otevřeným (Pulsatilla patens) 50°34′39″ s. š., 14°6′50″ v. d.
5745 Celkový pohled na horu Říp PP Říp &0000000000000081.39740081,3974
Kategorie „Hora Říp (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana evropsky významné lokality Hora Říp s následujícími evropskými stanovišti: kontinentální opadavé křoviny; vápnité nebo bazické skalní trávníky; panonské skalní trávníky, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích; chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů; lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích s celou řadou vzácných druhů rostlin (zejména křivatec český pravý, zvonek boloňský nebo čistec německý) a bezobratlých živočichů (zejména roháč obecný, přástevník kostivalový či lišaj pryšcový) 50°23′9″ s. š., 14°17′22″ v. d.
121 Pohled na Hradiště z rozhledny na Varhošti. V popředí ves Kundratice. PP Hradiště &0000000000000005.2490005,249
Kategorie „Hradiště (přírodní památka, okres Litoměřice)“ na Wikimedia Commons
Stepní květena s koniklecem otevřeným (P. patens) 50°34′8″ s. š., 14°6′51″ v. d.
1641 Pohled na Kalvárii od obce Velké Žernoseky PR Kalvárie &0000000000000008.7100008,71
Kategorie „Kalvárie (Nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kalvárie a Vendula, dva typické vrcholy Českého středohoří s hodnotnými společenstvy 50°32′50″ s. š., 14°2′57″ v. d.
169 Národní přírodní památka Kleneč NPP Kleneč &0000000000000005.3500005,35
Kategorie „Kleneč (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Naleziště endemického druhu hvozdíku písečného českého (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) 50°23′20″ s. š., 14°15′23″ v. d.
23 Mšenské pokličky CHKO Kokořínsko &0000000000027000.00000027 000
Kategorie „CHKO Kokořínsko“ na Wikimedia Commons
Ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí 50°29′41″ s. š., 14°32′3″ v. d.
187 Popis obrazku PP Košťálov &0000000000000005.9500005,95
Kategorie „Košťálov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Teplomilná společenstva na vyvřelinách Českého středohoří 50°29′25″ s. š., 13°59′8″ v. d.
1181 Přírodní památka Koštice PP Koštice &0000000000000002.5190002,519
Kategorie „Koštice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Společenstva subhalofilních rostlin na podmáčených a rozvolněných stanovištích zaplavovaných luk s výskytem nejpočetnější populace ostřice černoklasé v Čechách a dalších vzácných druhů (šišák hrálolistý, ožanka čpavá, bahnička jednoplevná) 50°24′6″ s. š., 13°57′47″ v. d.
202 Kuzov.jpg PP Kuzov &0000000000000007.1200007,12 Dva čedičové hřbety se skalní stepí 50°28′32″ s. š., 13°54′13″ v. d.
214 Lipska hora CZ from SW 162.jpg PR Lipská hora &0000000000000022.22000022,22
Kategorie „Lipská hora (České středohoří)“ na Wikimedia Commons
Část výrazné znělcové dominanty s typickými geobiocenózami skal a sutí 50°30′46″ s. š., 13°54′47″ v. d.
225 Interiér lužního lesa v PR Loužek PR Loužek &0000000000000011.22000011,22
Kategorie „Loužek (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Smíšený lužní porost v údolní nivě Ohře 50°26′58″ s. š., 14°9′37″ v. d.
226 Národní přírodní rezrvace Lovoš, teplomilná doubrava (001).JPG NPR Lovoš &0000000000000074.52700074,527
Kategorie „Lovoš (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Vrchol a svahy hory Lovoš s teplomilnými společenstvy a šípákovou doubravou 50°31′44″ s. š., 14°1′3″ v. d.
242 Milešovka od Milešova.jpg NPR Milešovka &0000000000000025.50000025,5
Kategorie „Milešovka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Nejvyšší hora Českého středohoří s typickými společenstvy lesů, stepí a skal 50°33′18″ s. š., 13°55′54″ v. d.
5734 PP Mokřad pod Terezínskou pevností PP Mokřad pod Terezínskou pevností &0000000000000003.6280003,628
Kategorie „Mokřad pod Terezínskou pevností“ na Wikimedia Commons
Ochrana evropsky významné lokality - vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně s význačným výskytem rostliny žluťucha žlutá 50°31′5″ s. š., 14°9′56″ v. d.
2110 Označení rezervace PR Mokřady dolní Liběchovky &0000000000000036.46000036,46
Kategorie „Mokřady dolní Liběchovky“ na Wikimedia Commons
Ochrana rozsáhlé soustavy mokřadů v nivě potoka Liběchovka 50°26′ s. š., 14°28′29″ v. d.
253 Památný dub v PR Myslivna PR Myslivna &0000000000000035.41000035,41
Kategorie „Myslivna (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Lužní porost s mokřady a tůněmi a bohatým bylinným patrem 50°23′45″ s. š., 14°4′50″ v. d.
1286 Vemeníky rostoucí na lokalitě PR Na Černčí &0000000000000006.8000006,80
Kategorie „Na Černčí“ na Wikimedia Commons
Velmi bohatá lokalita vstavačovitých (Orchidaceae) 50°32′51″ s. š., 14°22′28″ v. d.
5750 Svahy v PP Na Dlouhé stráni nad tratí ze Straškova do Libochovic PP Na Dlouhé stráni &0000000000000012.60500012,605
Kategorie „Na Dlouhé stráni“ na Wikimedia Commons
Ochrana EVL s význačným výskytem rostlin bělozářka liliovitá, hvězdnice zlatovlásek, kozinec rakouský, k. dánský a k. vičencový 50°22′31″ s. š., 14°8′1″ v. d.
5910 PP Písčiny u Oleška PP Písčiny u Oleška &0000000000000026.92080026,9208
Kategorie „Písčiny u Oleška“ na Wikimedia Commons
Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem a s význačným výskytem vzácných druhů rostlin (šater svazčitý, smil písečný) a živočichů (přástevník kostivalový, lišaj pryšcový, mol či zlatěnky, kovaříci, pavouci) 50°28′59″ s. š., 14°12′3″ v. d.
3373 Pístecký les PR Pístecký les &0000000000000184.460000184,46
Kategorie „Pístecký les“ na Wikimedia Commons
Souvislý komplex lužních lesů v nivě dolní Ohře, doprovázející jeden z posledních nížinných úseků řeky se zachovalou přírodní dynamikou 50°25′8″ s. š., 14°8′22″ v. d.
319 Plešivec.JPG PP Plešivec &0000000000000032.65000032,65
Kategorie „Plešivec (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mimojeskynní výskyt ledu v čedičové suti 50°33′55″ s. š., 14°5′22″ v. d.
356 Divizna brunátná.jpg PP Radobýl &0000000000000006.0000006,0
Kategorie „Radobýl“ na Wikimedia Commons
Bohaté naleziště divizny brunátné (Verbascum phoeniceum) v různých barevných variacích 50°31′48″ s. š., 14°5′37″ v. d.
854 Prirodni pamatka Radoun.JPG PP Radouň &0000000000000002.8500002,85
Kategorie „Radouň (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Opukové stráně s výskytem vstavače vojenského (Orchis militaris) a populací dalších na ně vázaných druhů 50°29′6″ s. š., 14°24′6″ v. d.
383 Sedlo ceska lipa 1.jpg NPR Sedlo &0000000000000042.20000042,2
Kategorie „Sedlo (České středohoří)“ na Wikimedia Commons
Tefritový hřbet se skalami a sutěmi, porosty pralesového charakteru, stepní a lesostepní květena 50°35′35″ s. š., 14°15′50″ v. d.
5913 Památka v květnu 2017 PP Skalky u Třebutiček &0000000000000064.30310064,3031
Kategorie „Skalky u Třebutiček“ na Wikimedia Commons
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, dubohabřiny, panonské šípákové doubravy a Eurosibiřské stepní doubravy 50°32′13″ s. š., 14°14′54″ v. d.
3372 Slatiniště u Vrbky PP Slatiniště u Vrbky &0000000000000004.5100004,51
Kategorie „Slatiniště u Vrbky“ na Wikimedia Commons
Reliktní mokřadní biocenózy vázané na ložisko slatinného humolitu 50°23′13″ s. š., 14°7′54″ v. d.
5751 PP Sovice u Brzánek PP Sovice u Brzánek &0000000000000001.1600001,16
Kategorie „Sovice u Brzánek“ na Wikimedia Commons
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 50°27′54″ s. š., 14°18′22″ v. d.
5749 Památka v květnu 2017 PP Stráně nad Suchým potokem &0000000000000006.9200006,92
Kategorie „Stráně nad Suchým potokem“ na Wikimedia Commons
polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, brukev prodloužená pravá 50°31′41″ s. š., 14°15′42″ v. d.
5748 Stráně u Drahobuzi PP Stráně u Drahobuzi &0000000000000008.0900008,09
Kategorie „Stráně u Drahobuzi“ na Wikimedia Commons
polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vstavač osmahlý, tořič hmyzonosný a sklípkánek pontický 50°31′31″ s. š., 14°20′10″ v. d.
5911 Památka v květnu 2017 PP Stráně u Velkého Újezdu &0000000000000006.3166006,3166
Kategorie „Stráně u Velkého Újezdu“ na Wikimedia Commons
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 50°32′18″ s. š., 14°13′3″ v. d.
5762 Helmovka narůžovělá v PP Údolí Podbradeckého potoka PP Údolí Podbradeckého potoka &0000000000000089.90260089,9026
Kategorie „Údolí Podbradeckého potoka“ na Wikimedia Commons
polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, dubohabřiny, šípákové doubravy s význačným výskytem vzácných druhů rostlin, živočichů a hub 50°22′35″ s. š., 14°6′30″ v. d.
5638 PP V kuksu v červnu 2021 PP V kuksu &0000000000000021.08900021,089
Kategorie „V kuksu“ na Wikimedia Commons
Populace a biotop střevíčníku pantoflíčku a dalších druhů rostlin čeledi Orchidaceae, včetně jejich biotopů 50°31′18″ s. š., 14°21′30″ v. d.
5744 PP Vrch Hazmburk PP Vrch Hazmburk &0000000000000060.91000060,91
Kategorie „Vrch Hazmburk“ na Wikimedia Commons
EVL Vrch Hazmburk, vzácné druhy rostlin a bezobratlých, též obnažené skalních výchozy, stepní a lesostepní biotopy, extenzivně využívané sady a organismy na ně vázané 50°41′8″ s. š., 13°42′17″ v. d.
5909 Část PP "Lada" v červenci.jpg PP Vrbka &0000000000000015.48030015,4803
Kategorie „Vrbka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, dubohabřiny s význačným výskytem vzácných druhů rostlin, živočichů a hub 50°23′29″ s. š., 14°9′37″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.