Pionýrský druh

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mladé břízy pýřité osídlující les zničený před osmi lety požárem

Pionýrský druh je biologický druh, který osídluje nově vzniklá stanoviště. Pionýrské druhy stojí na počátku sukcese. Před jejich příchodem na lokalitu místo tvoří často jen neživá příroda. Pionýrské druhy připravují stanoviště pro další druhy organismů a osidlují stanoviště, které jiným druhům nevyhovují. Pionýrskými druhy jsou nejčastěji míněny rostliny (zejména nižší rostliny), ale existují i pionýrští živočichové nebo pionýrské mikroorganismy.

Název[editovat | editovat zdroj]

Pionýrský druh pochází od pojmu pionýr, jenž má více významů. V tomto případě je to průkopník – osoba, která je jako první provádí nějakou činnost nebo prosazuje nějakou myšlenku. Obvykle jsou uváděni v tomto kontextu američtí pionýři, kteří postupně osídlovali západní část Severní Ameriky. Podobně pionýrské organismy obsazují volné prostory.

Pionýrský druh na neosídlené vulkanické půdě - turan (Erigeron karvinskianus).

Popis[editovat | editovat zdroj]

Pionýrský druh často obsazuje lokalitu, kde došlo ke kalamitě a lokalita je dočasně neosídlená. Neosídlené stanoviště je ale častěji nepříznivé nevhodnou kvalitou půdy s málo živinami a nevhodnými klimatickými podmínkami. Pionýrské druhy jsou často otužilé rostliny s adaptací, jako jsou dlouhé kořeny, kořenové hlízky obsahující nitrofilní baktérie, které využívají lépe vodu a neztrácejí ji nadměrnou transpirací. Pionýrský druh zánikem vytváří prostředí, které je vhodnější pro kolonizaci náročnějšími organismy.

Jako pionýrský druh jsou často označovány traviny, které rostou na písečných dunách. V kamenitějších a vlhčích podmínkách jsou to obvykle lišejníky a řasy.

Typickými pionýrskými organismy mohou být r-stratégové. Jako r-stratég je označován organismus, který ve své životní strategii uplatňuje vyšší důraz na rozmnožování a mobilitu potomstva, přičemž kvalita a konkurenceschopnost je odsunuta do pozadí. Písmeno "r" je matematický symbol pro rychlost reprodukce (rate of reproduction). Mezi početným potomstvem r-stratéga panuje vysoká úmrtnost. U živočichů to znamená relativně mnoho mláďat a zredukovanou péči o ně.

Rostliny[editovat | editovat zdroj]

Rostliny, které jsou speciálně přizpůsobené k extrémům, mohou být přizpůsobeny daným podmínkám natolik, že převládnou nad jinými rostlinami a vytvořit klimaxové (vrcholové) společenství a zcela specifické biocenózy.

Pionýrské druhy lze nalézt také v sekundární sukcesi, jako jsou stanoviště po událostech jako lesní požár, odlesňování nebo vyčištění. Tehdy rychle kolonizují volné prostory, které byly dříve porostlé jinou vegetací. Běžnými příklady rostlin v těchto oblastech jsou:

Příklady[editovat | editovat zdroj]

Příklady pionýrských rostlin a fotosyntetizujících organismů, které kolonizují tyto stanoviště:

Fauna[editovat | editovat zdroj]

Fauna obvykle nezpůsobuje počáteční kolonizaci území, ale kolonizuje prostor po rostlinách a houbách.

Taxonomické dělení[editovat | editovat zdroj]

nižší rostliny
vyšší rostliny
živočichové
mikroorganismy

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]