Přeskočit na obsah

Parita kupní síly

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
HDP v Evropě podle parity kupní síly

Parita kupní síly (anglicky purchasing power parity (PPP)) zvolené měny X vyjadřuje hodnotu jednotky této zvolené měny X, vyjádřené v jednotkách výchozí národní měny. Číselně je to tedy počet jednotek národní měny, za který lze koupit stejné množství výrobků a služeb na výchozím vnitrostátním trhu (např. českém), jako za jednotku měny X na vnitrostátním trhu měny X.

S = P2 / P1

S = Směnný kurz mezi měnou 1 a 2 (Např. USD/CZK)

P1 = Cena daného zboží v první měně (V našem případě USD)

P2 = Cena daného zboží v druhé měně (V našem případě CZK)

Pokud je cena Big Macu v USA 4 USD, a 79 CZK v ČR, a převodní kurz USD/CZK pro náš příklad je 1USD = 22 CZK, tak:

22 = (79/4 = 19,75)

Z tohoto příkladu lze říct, že dle Big Mac Index je CZK podhodnocená. Často uváděný mýtus, že “U celosvětové nabízeného Big Macu je problém, že cenu určuje McDonald's Corp., tudíž cena není určena přímo trhem,” je značně absurdní, protože každý (i globální) dodavatel musí vzít v potaz kupní sílu, tj. ne/koupěschopnost lokálního spotřebitele, a následně přizpůsobit cenu svého globálně nabízeného produktu místním podmínkám.

Parita kupní síly měn není sice zcela exaktně definovanou veličinou, avšak lépe, než kurz měny umožňuje podstatně přesnější srovnání skutečné ekonomické úrovně, struktury a výkonnosti států. Základem výpočtu parity je porovnání cen v národních měnách u dostatečného počtu shodných výrobků a služeb na vnitrostátních trzích. Porovnává se zpravidla metodou spotřebního koše vyjadřujícího běžné náklady domácnosti. V Česku paritu kupní síly porovnává a obsahem spotřebního koše se zabývá Český statistický úřad.

Parita kupní síly se tedy liší od kurzu měny, který je určen zájmem o měnu na mezinárodních finančních trzích a najdeme jej na kurzovním lístku bank či směnáren, např. České národní banky. Parita kupní síly zahrnuje i ty příjmy a výdaje obyvatelstva, které nejsou přímo vyjádřeny peněžními jednotkami. Jde např. o různé dotace, regulované ceny, odlišné míry zdanění a sociální platby.

Představu o rozdílech mezi kurzem měny a paritou kupní síly může dát následující tabulka hrubého domácího produktu v zemích Evropské unie v r. 2004. Zatímco Česko při počítání podle platného směnného kurzu dosahuje pouze 38 % průměru HDP 25 zemí EU, v přepočtu podle parity kupní síly je to 70 %. Naproti tomu, např. pro Velkou Británii je relace opačná, platí čísla 129 % podle směnného kurzu a 119 % podle parity kupní síly.


údaje jsou z roku 2004    HDP kurzem k euru    HDP PPP    HDP na osobu kurzem    HDP PPP na osobu    HDP PPP / HDP kurzem
mil. eur/rok mil. eur/rok eur/rok a obyv. eur/rok a obyv. %

EU (25 zemí) 10 266 471 10 266 471 22 300 22 300 100 %
Eurozóna (EMU) 7 601 226 7 449 065 24 388 23 900 98 %

Belgie 283 752 275 641 27 280 26 500 97 %
Česko 86 239 159 711 8 478 15 700 185 %
Dánsko 194 421 146 893 36 001 27 200 76 %
Estonsko 9 043 15 368 6 649 11 300 170 %
Finsko 149 725 133 715 28 665 25 600 89 %
Francie 1 648 369 1 533 581 26 549 24 700 93 %
Irsko 148 556 127 599 36 674 31 500 86 %
Itálie 1 351 328 1 361 648 23 322 23 500 101 %
Kypr 12 402 13 445 16 789 18 200 108 %
Litva 17 926 36 750 5 219 10 700 205 %
Lotyšsko 11 064 22 348 4 802 9 700 202 %
Lucembursko 25 664 22 549 56 566 49 700 88 %
Maďarsko 80 816 137 673 7 983 13 600 170 %
Malta 4 316 6 391 10 738 15 900 148 %
Německo 2 207 240 2 008 574 26 703 24 300 91 %
Nizozemsko 488 642 454 717 29 982 27 900 93 %
Polsko 195 206 399 155 5 135 10 500 204 %
Portugalsko 135 035 170 347 12 842 16 200 126 %
Rakousko 237 039 223 079 29 008 27 300 94 %
Řecko 165 281 201 621 15 002 18 300 122 %
Slovensko 33 119 62 676 6 130 11 600 189 %
Slovinsko 25 895 34 779 12 955 17 400 134 %
Španělsko 837 557 935 995 19 686 22 000 112 %
Švédsko 279 008 233 304 30 974 25 900 84 %
Velká Británie 1 715 791 1 584 083 28 812 26 600 92 %

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]