Nerůst

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nerůst je politické, ekonomické a sociální hnutí vycházející z environmentalismu, antikonzumerismu a antikapitalismu. Polemizuje s jedním z ústředních cílů mainstreamové ekonomie maximalizovat hospodářský růst.[zdroj?] Aktivisté a myslitelé zastávající myšlenku nerůstu jsou přesvědčeni, že za většinou ekologických a sociálních problémů stojí nadprodukce a příliš velká spotřeba. Důležité přitom je, že klíčem k „nerůstové“ společnosti není osobní mučednictví a pokles kvality života. Zastánci nerůstu chtějí maximalizovat štěstí a kvalitu života skrze umenšení spotřeby – tedy společnou prací a menší spotřebou spolu s větším zaměřením na umění, hudbu, rodinu, kulturu a společenství.

Na úrovni jednotlivce má být nerůstu dosaženo dobrovolnou skromností. Naopak globální řešení prosazovaná příznivci nerůstu zahrnují regionalizaci ekonomiky, s cílem odstranit závislost lidstva na fosilních palivech a umenšit jeho ekologickou stopu. Nerůst oponuje udržitelnému rozvoji, neboť udržitelný rozvoj si klade za cíl řešení ekologických otázek, činí tak ale s cílem podpořit ekonomický růst, který (jak teoretici nerůstu tvrdí) nedokázal zlepšit životy lidí a nevyhnutelně vede k hlubším škodám na životním prostředí. Tím se nerůst staví do ostrého rozporu se současným kapitalismem, v minulosti ovšem kritizoval i socialismus a jiné formy průmyslové společnosti.

Nerůst je hnutí známé především environmentálně smýšlejícím jedincům, a přesto se stále více dostává do povědomí ostatním ve společnosti. Toto hnutí usiluje o tzv. udržitelný nerůst – snížení materiálového a energetického výdeje ekonomickými systémy. Silný důraz je zároveň kladen i na sociální spravedlnost a rovnost.[1] Nejsilnější je toto hnutí ve Francii, Španělsku a Itálii. Má širší cíle než například Transition town – oproti nim více zdůrazňují distribuční spravedlnost a solidaritu, usilují o politické změny. Nerůst taktéž zdůrazňuje problém rostoucího materiálového a energetického průtoku systémem a s ním spojené environmentální problémy, kdežto Města přechodu zdůrazňují spíše energetické aspekty současné krize. 

Historie[editovat | editovat zdroj]

Za jednoho z inspirátorů současného hnutí Nerůst je považován Nicholas Georgescu-Roegen. Jedná se o ekonoma rumunského původu, který je autorem knihy The Entropy Law and the Economic Process (1971). V této knize aplikuje druhý termodynamický zákon na ekonomické myšlení. Ústřední myšlenkou jeho díla je entropie, což je míra neuspořádanosti. Tvrdí, že je nezbytné smýšlet o ekonomice jako o procesu, který směřuje ke stále větší míře entropie. O rozšíření těchto myšlenek se však nejvíce zasloužil Herman Daly, který byl jeho studentem.[1]

Technologie a hnutí Nerůst[editovat | editovat zdroj]

Jednou z otázek ke hnutí Nerůst směřuje na užívání technologií. Lze vidět několik názorových linií – jsou autoři vystupující proti užívání technologií, autoři podporující užívání technologií a autoři, kteří uznávají pouze některé typy technologií. Do první skupiny patří tzv. klasičtí autoři Nerůstu. Ti vidí v užívání technologií nepřítele, který pracuje proti cíli Nerůstu, a to z toho důvodu, že zvyšují výrobní kapacitu materiálů a energie, a potažmo tedy i ekonomický růst. A také proto, že vnímají technologie jako složku, která ničí kvalitu lidského života. Navíc je zde i riziko závislosti na technologických přístrojích. Technologie tak podporují dehumanizaci a s používáním fosilních paliv taktéž ničí životní prostředí. Nerovný přístup k technologiím taktéž dělí společnost na „vítěze a poražené“ a prohlubuje problémy v sociálních vztazích. Mezi tyto kritiky technologií patří například Jacques Ellul.

Jsou i autoři, kteří se domnívají, že technologie jsou pro Nerůst nezbytné. Pro optimální rozvoj nerůstové společnosti jsou určité typy technologií potřebné k tomu, aby bylo možné užívat eco-friendly zdroje a zbavit se tak fosilních paliv a užívání energie. Jedná se o technologie šetrné k životnímu prostředí a jsou užívány v duchu Nerůstu. Existují po boku tradičních znalostí, lokálního způsobu obživy a podpory lokální produkce ve snaze o decentralizaci. Autorem této myšlenky je například Garcia. Technologie by měly odpovídat požadavkům konviviality, proveditelnosti, životaschopnosti. Těmito technologiemi mohou být solární stanice, větrné turbíny.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b JOHANISOVÁ, Naďa. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. 1. vyd. vyd. Brno: Masarykova univerzita 88 s. ISBN 9788021071162. OCLC 903090200 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]