Jacques Ellul

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jacques Ellul
Region Západní Evropa
Období 20. století
Narození 6. ledna 1912
Bordeaux, Francie
Úmrtí 19. května 1994 (ve věku 82 let)
Pessac u Bordeaux
Škola/tradice nekonformní personalismus
Význačné ideje nebezpečí technologie, propaganda
Alma mater Univerzita Bordeaux
Významná díla The Technological Society, The Political Illusion, Autopsy of Revolution, De la révolution aux révoltes, Anarchy and Christianity, Le Système technicien a Changer de révolution. L'inéluctable prolétariat
Vlivy Jean Calvin, Søren Kierkegaard, Pierre-Joseph Proudhon, Karel Marx, Karl Barth, Nikolaj Berďajev, Max Weber
Vliv na Cornelius Castoriadis, Ivan Illich, Thomas Merton, Paul Virilio
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jacques Ellul [žak elyl] (6. ledna 1912, Bordeaux19. května 1994, Pessac u Bordeaux) byl francouzský sociolog, historik, filozof, spisovatel, právní teoretik a protestantský teolog, který sám sebe řadil ke křesťanskému anarchismu.

Byl profesorem na univerzitě v Bordeaux. Silně ho ovlivnilo dílo Sorena Kierkegaarda a Karla Bartha, ovšem i Karla Marxe, jehož dílo vykládal z křesťanských pozic. Už od 30. let 20. století ovšem patřil k ostrým kritikům sovětského komunismu. K jeho velkým tématům patřil technologický pokrok (zejména slavná kniha La Technique ou l'enjeu du siècle z roku 1954), propaganda a vztah křesťanství a politiky. Byl přesvědčen, že moderní technologie ubíjejí humanitu. Je mu připisováno autorství hesla „mysli globálně, jednej lokálně“, které si osvojilo zejména protiglobalizační hnutí. Za druhé světové války bojoval v hnutí odporu a zachránil přitom také mnoho Židů, proto roku 2001 získal ocenění Spravedlivý mezi národy od organizace Jad Vašem.[1] Sám silně podporoval stát Izrael.

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]

 • 1946 Le fondement théologique du droit (Teologické základy práva)
 • 1948 Présence au monde moderne: Problèmes de la civilisation post-chrétienne (Přítomnost v moderním světě. Problémy post-křesťanské civilizace)
 • 1952 Le livre de Jonas (Kniha Jonáš)
 • 1954 L'homme et l'argent (Nova et vetera) (Člověk a peníze)
 • 1954 La Technique ou l'Enjeu du siècle (Technika čili sázka století)
 • 1955 Histoire des institutions, t. 1 & 2: L'Antiquité (Dějiny institucí 1. a 2. starověk)
 • 1956 Histoire des institutions, t. 3: Le Moyen Age (Dějiny institucí 3. středověk)
 • 1956 Histoire des institutions, t. 4 : XVI siècle-XVIII siècle (Dějiny institucí 4. 16.-18. století

.-* 1956 Histoire des institutions, t. 5 : Le XIX siècle (1789–1914) (Dějiny institucí 5. 19. století)

 • 1962 Propagandes
 • 1963 Fausse présence au monde moderne (Falešná přítomnost v moderním světě)
 • 1964 Le vouloir et le faire: Recherches éthiques pour les chrétiens: Introduction. (Chtít a činit. Etická zkoumání pro křesťany. Úvod)
 • 1965 L'Illusion politique (Politická iluze)
 • 1966 Exégèse des nouveaux lieux communs (Výklad nových samozřejmostí)
 • 1966 Politique de Dieu, politiques de l'homme (Politika boží, politika člověka)
 • 1967 Histoire de la propagande (Dějiny propagandy)
 • 1967 Métamorphose du bourgeois (Proměna měšťáka)
 • 1969 Autopsie de la révolution (Autopsie revoluce)
 • 1971 L'impossible prière (Nemožná modlitba)
 • 1971 Jeunesse délinquante: Une expérience en province (Mladiství delikventi. Zkušenost z venkova)
 • 1972 Contre les violents (Proti násilníkům)
 • 1972 De la Révolution aux Révoltes (Od revoluce ke vzpourám)
 • 1972 L'Espérance oubliée (Zapomenutá naděje)
 • 1973 Éthique de la liberté (Etika svobody)
 • 1973 Les nouveaux possédés (Noví posedlí)
 • 1974 Éthique de la liberté 2 (Etika svobody 2)
 • 1975 Sans feu ni lieu: signification biblique de la Grande Ville (Bez ohně i místa. Biblický význam Velkého města)
 • 1975 L'Apocalypse: Architecture en mouvement (Apokalypsa. Architektura v pohybu)
 • 1975 Trahison de l'Occident (Zrada Západu)
 • 1977 Le Système technicien (Technický systém)
 • 1979 L'idéologie marxiste chrétienne (Křesťanská marxistická ideologie)
 • 1980 L'empire du non-sens: L'art et la société technicienne (Říše nesmyslu. Umění a technická společnost)
 • 1980 La foi au prix du doute: « Encore quarante jours . . . » (Víra za cenu pochybnosti. "Ještě 40 dní...")
 • 1981 La Parole humiliée (Pokořené slovo)
 • 1981 À temps et à contretemps - Entretiens avec Madeleine Garrigou-Lagrange (Včas a nevčas. Rozhovory s M. Garrigou-Lagrange)
 • 1982 Changer de révolution: L'Inéluctable Prolétariat (Vyměnit revoluci. Nevyhnutelný proletariát)
 • 1984 Éthique de la Liberté 3 (Etika svobody 3)
 • 1984 La Subversion du christianisme (Podvracení křesťanství)
 • 1985 Conférence sur l'Apocalypse de Jean (Přednáška o Janově Apokalypse)
 • 1986 Un chrétien pour Israël (Křesťan pro Izrael)
 • 1987 Ce que je crois (Co věřím)
 • 1987 La raison d'être: Méditation sur l'Ecclésiaste (Důvod bytí. Meditace nad Knihou Kazatel)
 • 1987 La Genèse aujourd'hui (Genesis dnes)
 • 1988 Anarchie et Christianisme (Anarchie a křesťanství)
 • 1988 Le bluff technologique (Technologický bluf)
 • 1991 Ce Dieu injuste . . .? Théologie chrétienne pour le peuple d'Israël (Ten nespravedlivý Bůh...? Křesťanská teologie pro lid Izraele)
 • 1991 Si tu es le Fils de Dieu: Souffrances et tentations de Jésus (Jsi-li Syn Boží. Utrpení a pokušení Ježíšovo)
 • 1992 Déviances et déviants dans notre société intolérante (Deviace a devianti v naší netolerantní společnosti)
 • 2003 La pensée marxiste. Cours professé à l'IEP de Bordeaux de 1947 à 1979 (Marxistické myšlení. Přednášky v Bordeaux)
 • 2006 Islam et judéo-christianisme (Islám a židokřesťanství)
 • 2007 Les successeurs de Marx. Cours professé à l'IEP de Bordeaux (Marxovi následovníci. Přednášky v Bordeaux)
 • 2007 Penser globalement, agir localement. Chroniques journalistiques (Myslet globálně, jednat lokálně. Novinářské kroniky)
 • 2008 Ellul par lui-même (Ellul sám o sobě)
 • 2008 Israël, Chance de civilisation (Izrael, příležitost pro civilizaci)
 • 2013 Pour qui, pour quoi travaillons-nous? (Pro koho a pro co pracujeme?)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Patrick Troude-Chastenet, Lire Ellul, Presses universitaires de Bordeaux 1992. (ISBN 2-86781-129-5).
 • Patrick Troude-Chastenet, Entretiens avec Jacques Ellul, La Table Ronde 1994. (ISBN 978-2-7103-0637-5).
 • Frédéric Rognon, Jacques Ellul - Une Pensée en dialogue, Labor et Fides 2007. (ISBN 978-2-8309-1239-5)
 • Frédéric Rognon, Générations Ellul. Soixante héritiers de la pensée de Jacques Ellul, Labor et Fides 2012.
 • Stéphane Lavignotte, Jacques Ellul, l'espérance d'abord, Olivétan 2012. (ISBN 978-2-3547-9162-9).

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]