Jacques Ellul

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jacques Ellul
RegionZápadní Evropa
Období20. století
Narození6. ledna 1912
Bordeaux, Francie
Úmrtí19. května 1994 (ve věku 82 let)
Pessac u Bordeaux
Škola/tradicenekonformní personalismus
Význačné idejenebezpečí technologie, propaganda
Alma materUniverzita v Bordeaux
Významná dílaThe Technological Society, The Political Illusion, Autopsy of Revolution, De la révolution aux révoltes, Anarchy and Christianity, Le Système technicien a Changer de révolution. L'inéluctable prolétariat
VlivyJean Calvin, Søren Kierkegaard, Pierre-Joseph Proudhon, Karel Marx, Karl Barth, Nikolaj Berďajev, Max Weber
Vliv naCornelius Castoriadis, Ivan Illich, Thomas Merton, Paul Virilio
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jacques Ellul [žak elyl] (6. ledna 1912, Bordeaux19. května 1994, Pessac u Bordeaux) byl francouzský sociolog, historik, filozof, spisovatel, právní teoretik a protestantský teolog, který sám sebe řadil ke křesťanskému anarchismu.

Byl profesorem na univerzitě v Bordeaux. Silně ho ovlivnilo dílo Sorena Kierkegaarda a Karla Bartha, ovšem i Karla Marxe, jehož dílo vykládal z křesťanských pozic. Už od 30. let 20. století ovšem patřil k ostrým kritikům sovětského komunismu. K jeho velkým tématům patřil technologický pokrok (zejména slavná kniha La Technique ou l'enjeu du siècle z roku 1954), propaganda a vztah křesťanství a politiky. Byl přesvědčen, že moderní technologie ubíjejí humanitu. Je mu připisováno autorství hesla „mysli globálně, jednej lokálně“, které si osvojilo zejména protiglobalizační hnutí. Za druhé světové války bojoval v hnutí odporu a zachránil přitom také mnoho Židů, proto roku 2001 získal ocenění Spravedlivý mezi národy od organizace Jad Vašem.[1] Sám silně podporoval stát Izrael.

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]

 • 1946 Le fondement théologique du droit (Teologické základy práva)
 • 1948 Présence au monde moderne: Problèmes de la civilisation post-chrétienne (Přítomnost v moderním světě. Problémy post-křesťanské civilizace)
 • 1952 Le livre de Jonas (Kniha Jonáš)
 • 1954 L'homme et l'argent (Nova et vetera) (Člověk a peníze)
 • 1954 La Technique ou l'Enjeu du siècle (Technika čili sázka století)
 • 1955 Histoire des institutions, t. 1 & 2: L'Antiquité (Dějiny institucí 1. a 2. starověk)
 • 1956 Histoire des institutions, t. 3: Le Moyen Age (Dějiny institucí 3. středověk)
 • 1956 Histoire des institutions, t. 4 : XVI siècle-XVIII siècle (Dějiny institucí 4. 16.-18. století

.-* 1956 Histoire des institutions, t. 5 : Le XIX siècle (1789–1914) (Dějiny institucí 5. 19. století)

 • 1962 Propagandes
 • 1963 Fausse présence au monde moderne (Falešná přítomnost v moderním světě)
 • 1964 Le vouloir et le faire: Recherches éthiques pour les chrétiens: Introduction. (Chtít a činit. Etická zkoumání pro křesťany. Úvod)
 • 1965 L'Illusion politique (Politická iluze)
 • 1966 Exégèse des nouveaux lieux communs (Výklad nových samozřejmostí)
 • 1966 Politique de Dieu, politiques de l'homme (Politika boží, politika člověka)
 • 1967 Histoire de la propagande (Dějiny propagandy)
 • 1967 Métamorphose du bourgeois (Proměna měšťáka)
 • 1969 Autopsie de la révolution (Autopsie revoluce)
 • 1971 L'impossible prière (Nemožná modlitba)
 • 1971 Jeunesse délinquante: Une expérience en province (Mladiství delikventi. Zkušenost z venkova)
 • 1972 Contre les violents (Proti násilníkům)
 • 1972 De la Révolution aux Révoltes (Od revoluce ke vzpourám)
 • 1972 L'Espérance oubliée (Zapomenutá naděje)
 • 1973 Éthique de la liberté (Etika svobody)
 • 1973 Les nouveaux possédés (Noví posedlí)
 • 1974 Éthique de la liberté 2 (Etika svobody 2)
 • 1975 Sans feu ni lieu: signification biblique de la Grande Ville (Bez ohně i místa. Biblický význam Velkého města)
 • 1975 L'Apocalypse: Architecture en mouvement (Apokalypsa. Architektura v pohybu)
 • 1975 Trahison de l'Occident (Zrada Západu)
 • 1977 Le Système technicien (Technický systém)
 • 1979 L'idéologie marxiste chrétienne (Křesťanská marxistická ideologie)
 • 1980 L'empire du non-sens: L'art et la société technicienne (Říše nesmyslu. Umění a technická společnost)
 • 1980 La foi au prix du doute: « Encore quarante jours . . . » (Víra za cenu pochybnosti. "Ještě 40 dní...")
 • 1981 La Parole humiliée (Pokořené slovo)
 • 1981 À temps et à contretemps - Entretiens avec Madeleine Garrigou-Lagrange (Včas a nevčas. Rozhovory s M. Garrigou-Lagrange)
 • 1982 Changer de révolution: L'Inéluctable Prolétariat (Vyměnit revoluci. Nevyhnutelný proletariát)
 • 1984 Éthique de la Liberté 3 (Etika svobody 3)
 • 1984 La Subversion du christianisme (Podvracení křesťanství)
 • 1985 Conférence sur l'Apocalypse de Jean (Přednáška o Janově Apokalypse)
 • 1986 Un chrétien pour Israël (Křesťan pro Izrael)
 • 1987 Ce que je crois (Co věřím)
 • 1987 La raison d'être: Méditation sur l'Ecclésiaste (Důvod bytí. Meditace nad Knihou Kazatel)
 • 1987 La Genèse aujourd'hui (Genesis dnes)
 • 1988 Anarchie et Christianisme (Anarchie a křesťanství)
 • 1988 Le bluff technologique (Technologický bluf)
 • 1991 Ce Dieu injuste . . .? Théologie chrétienne pour le peuple d'Israël (Ten nespravedlivý Bůh...? Křesťanská teologie pro lid Izraele)
 • 1991 Si tu es le Fils de Dieu: Souffrances et tentations de Jésus (Jsi-li Syn Boží. Utrpení a pokušení Ježíšovo)
 • 1992 Déviances et déviants dans notre société intolérante (Deviace a devianti v naší netolerantní společnosti)
 • 2003 La pensée marxiste. Cours professé à l'IEP de Bordeaux de 1947 à 1979 (Marxistické myšlení. Přednášky v Bordeaux)
 • 2006 Islam et judéo-christianisme (Islám a židokřesťanství)
 • 2007 Les successeurs de Marx. Cours professé à l'IEP de Bordeaux (Marxovi následovníci. Přednášky v Bordeaux)
 • 2007 Penser globalement, agir localement. Chroniques journalistiques (Myslet globálně, jednat lokálně. Novinářské kroniky)
 • 2008 Ellul par lui-même (Ellul sám o sobě)
 • 2008 Israël, Chance de civilisation (Izrael, příležitost pro civilizaci)
 • 2013 Pour qui, pour quoi travaillons-nous? (Pro koho a pro co pracujeme?)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Patrick Troude-Chastenet, Lire Ellul, Presses universitaires de Bordeaux 1992. (ISBN 2-86781-129-5).
 • Patrick Troude-Chastenet, Entretiens avec Jacques Ellul, La Table Ronde 1994. (ISBN 978-2-7103-0637-5).
 • Frédéric Rognon, Jacques Ellul - Une Pensée en dialogue, Labor et Fides 2007. (ISBN 978-2-8309-1239-5)
 • Frédéric Rognon, Générations Ellul. Soixante héritiers de la pensée de Jacques Ellul, Labor et Fides 2012.
 • Stéphane Lavignotte, Jacques Ellul, l'espérance d'abord, Olivétan 2012. (ISBN 978-2-3547-9162-9).

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]