Mikroregiony v Ústeckém kraji

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mikroregiony jsou regiony malého geografického měřítka. V Ústeckém kraji byly zakládány od roku 2001 a jejich celkový počet je 39.

Název Sídlo Okres Účel
České středohoří - Dolní Poohří Třebenice Litoměřice, Ústí nad Labem podpora regionálního rozvoje
Dobrovolný svazek obcí - SEVER Lipová Děčín Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výj. výkonu státní správy, čistota obcí, rozvoj regionu - zpracování koncepce a její postupná realizace
Integro - Západ Českého středohoří - Poohří Třebívlice Litoměřice, Teplice, Louny podpora regionálního rozvoje
Mikroregion Bouřlivák Košťany Teplice podpora regionálního rozvoje
Mikroregion Budyňsko Budyně nad Ohří Litoměřice podpora regionálního rozvoje a ochrana životního prostředí
Mikroregion Cínovec Dubí Teplice koordinace územních plánůKoordinace významných investičních akcíVytváření, projektování a realizace společných projektů Slaďování zájmů a činností místních samospráv Vytváření, zmnožování a samospráva společného majetku Všeobecná ochrana životního prostředí Společný postup při dosahování ekologické stability Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech Vytváření předpokladů pro podnikatelskou a spolkovou činnost Propagace sdružení a jeho zájmového území
Mikroregion České středohoří Žitenice Litoměřice podpora regionálního rozvoje
Mikroregion Hrobčice Hrobčice Teplice podpora regionálního rozvoje
Mikroregion Chožov - Vršovice Chožov Louny realizace investic - vodovod, kanalizace, revitalizace vodních toků, zlepšení dopravní obslužnosti, propagace
Mikroregion Labské skály Jílové Děčín, Ústí nad Labem podpora regionálního rozvoje
Mikroregion Lounské podlesí Domoušice Louny podpora regionálního rozvoje
Mikroregion MILADA Trmice Ústí nad Labem rozvoj měst a obcí sdružených v mikroregionu
Mikroregion Nechranicko Březno Chomutov, Louny podpora regionálního rozvoje
Mikroregion Perucko Peruc Louny vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany.
Mikroregion Podkrušnohor Droužkovice Chomutov podpora regionálního rozvoje
Mikroregion Polabí Libotenice Litoměřice rozvoj turistiky, společné zájmy ve sféře podnikatelské, časová koordince významných invest. akcí v zájmovém území, propagace, atd. úplné znění: Stanovy čl. 3
Mikroregion Porta Bohemica Kamýk Litoměřice 1. Společný postup členských obcí při získávání finančních prostředků2. Plánování a realizace významných investičních akcí v rámci území sdružení3. Ochrana životního prostředí na území sdružení4. Sociální, zdravotnická a kulturní spolupráce členských obcí5. Vzájemná finanční pomoc členských obcí6. Plánování a zřizování zařízení, sloužících k uspokojování potřeb občanů všech členských obcí7. Zřizování podnikatelských nebo nepodnikatelských subjektů určených pro uskutečňování cílů sdružení
Mikroregion Radonicko Radonice Chomutov podpora regionálního rozvoje
Mikroregion St. Sebastian Hora Sv. Šebestiána Chomutov podpora regionálního rozvoje
Mikroregion Tolštejn Jiřetín pod Jedlovou Děčín zájmové sdružení na podporu turismu v regionu
Mikroregion Údlicko Údlice Chomutov koordinace obecních územních plánů a územní plánování, slaďovánízájmů a činností, koordinace významných inv.akcí, vytváření, zmnožování a samospráva společ.majetku sdružení
Mikroregion Velkobřezensko Velké Březno Ústí nad Labem podpora regionálního rozvoje
Mikroregion Žatecko Staňkovice Louny ekonomický rozvoj, zlepšení zaměstnanosti, ekologická stabilita, koordinace invest. akcí, zmnožování společného majetku, atd. úplné znění: Stanovy - čl. IV.
Region Venkov Hoštka Litoměřice podpora regionálního rozvoje
Sdružení měst a obcí za účelem realizace kanalizace v mikroregionu Litoměřice Litoměřice Litoměřice zabezpečení odvádění a čištění odpadních vod
Sdružení obcí Benešovska Benešov nad Ploučnicí Děčín podpora regionálního rozvoje
Sdružení obcí pro nakládání s odpady - SONO Čížkovice Litoměřice 1.provozování skládky komunálních odpadů a skládkových dvorů2. nakládání s odpady3. nakládání s nebezpečnými odpady4. využívání skládkového plynu a činnosti s tím související5. podpora a propagace činností v oblasti nakládání s odpadem a ekologické propagace6. oblast územního a regionálního plánování7. zachování a zlepšování životního prostředí8. rozvoj hospodářství v zájmovém území9. krajinotvorba s důrazem na rozvoj infrastruktury pro cestovní a turistický ruch a navazující aktivity
Sdružení obcí pro plynofikaci - Labské údolí I. Libochovany Litoměřice, Teplice realizace investice - plynofikace
Sdružení obcí regionu Most-Jih Lišnice Most, Chomutov podpora hospodářského a sociálního rozvoje daného regionu, řešení vznikajících problémů, realizace společných i individuálních projektů,
Sdružení právnických osob pro rozvoj Šluknovska Šluknov Děčín koordinace společného postupu při realizaci záměrů ve městech a obcích Šluknovského výběžku
Severočeské sdružení obcí - SESO Ústí nad Labem Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem ochrana zájmů členských obcí
SOKO - Sdružení obcí krušnohorské oblasti Vejprty Chomutov, Karlovy Vary koordinace územních plánů, vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, společný postup při získávání finančních prostředků z různých fondů, společná podpora podnikání na území mikroregionu, zvýšení atraktivity zájmového území pro investory, zvýšená ochrana životního prostředí v zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability území, snižování nezaměstnanosti na území mikroregionu, informační a iniciační činnost vůči podnikatelským subjektům a obyvatelům zájmového území.
Svazek obcí Českokamenicka Česká Kamenice Děčín, Česká Lípa rozvoj cestovního ruchu a území mikroregionu
Svazek obcí Euroregion Labe Ústí nad Labem Děčín, Litoměřice, Ústí nad Labem, Teplice podpora spolupráce a rozvoje v těchto oblastech- regionální plánování- životní prostředí- podpora hospodářství a cestovního ruchu- výstavba infrastruktury- ochrana před živelními pohromami a záchranářství- doprava- kultura, vzdělávání, sport, setkávání- zdravotnictví, sociální péče Podpora snad a jednotlivých záměrů měst a obcí, které odpovídají rozvojovým cílům regionu Podpora všech snah a opatření na komunální úrovni vedoucí k integraci České republiky do Evropské unie Zastupovat regionální zájmy na příslušných úřadech a institucích, ale i podpora snah v rámci uzavírání závazných mezistátních dohod pro regionální a komunální přeshraniční spolupráci.
Svazek obcí Podbořansko Vroutek Louny zabezpečení úzké spolupráce mezi obcemi, společné aktivity, koordinace významných investičních akcí, zpracovaní společného rozvoje regionu, společná ochrana životního prostředí, rozvoj turistiky
Svazek obcí Podřipsko Roudnice nad Labem Litoměřice podpora regionálního rozvoje
Svazek obcí Srpina - okres Most Most Louny, Most podpora regionálního rozvoje
Svazek obcí v regionu Krušných hor Litvínov Most společný postup při předkládání různých projektů v žádostech o dotace či granty
Svazek obcí Vejprtska Vejprty Chomutov zajištění zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]