Laplaceův operátor

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Laplaceův operátor je diferenciální operátor definovaný jako divergence gradientu skalárního, nebo obecně tenzorového pole nazvaný podle Pierre-Simona Laplace. Je-li aplikován na skalární pole, výsledkem je skalární pole, je-li aplikován na tenzorové pole, výsledkem je tenzorové pole stejného řádu. Značí se symbolem .

Definice[editovat | editovat zdroj]

Laplaceův operátor je definován jako působení skalárního součinu operátorů nabla na funkci :

.

V -rozměrném prostoru lze Laplaceův operátor vyjádřit působením operátoru delta na funkci :

.

Obecně pro se diferenciální operátor nazývá p-Laplacián. Pro se p-Laplacián redukuje na klasický Laplaceův operátor.

d'Alembertův operátor[editovat | editovat zdroj]

Speciálním případem Laplaceova operátoru je d'Alembertův diferenciální operátor (nazvaný podle Jeana le Rond d'Alemberta) pro čtyřrozměrný Minkowského prostor ve speciální teorii relativity při popisu dějů v prostoročasu či v relativistické formulaci kvantové teorie (viz Kleinova–Gordonova rovnice).

d'Alembertův operátor v kartézských souřadnicích je ve tvaru:

nebo speciálně za použití souřadnic ve tvaru:

.

V látkovém prostředí se někdy používá definice

,

kde jsou permeabilita a permitivita daného materiálu a je jeho index lomu.

Značí se značkou [pozn. 1].

Vyjádření v různých soustavách souřadnic[editovat | editovat zdroj]

Je-li skalární pole v daných souřadnicích, pak platí:

Ve válcových souřadnicích:

.

Ve sférických souřadnicích:

nebo ekvivalentně:

.

V obecných ortogonálních souřadnicích má gradient s využitím Laméových koeficientů ,, tvar:

.

Laplaceův operátor je invariantní vůči transformaci souřadnic.

Užití[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. výjimečně se lze ve fyzikální literatuře setkat se zápisem d'Alembertova operátoru symbolem ; symbol je v takových případech zpravidla vyhrazen čtyřvektoru operátoru gradientu, tj. čtyřrozměrnému zobecnění operátoru nabla

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • HRIVŇÁK, DANIEL. DIFERENCIÁLNÍ OPERÁTORY VEKTOROVÉ ANALÝZY. [s.l.]: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, 2002. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]