INFP

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

INFP (Introversion, Intuition, Feeling, Perceiving) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI. Je označován jako Introvertní intuitivní typ vnímající s převahou cítění.

Stručný popis[editovat | editovat zdroj]

Lidé s osobnostím typem INFP v sobě mají vnitřní jádro hodnot, které řídí jejich rozhodnutí a vztahy, který prohlašuje podobně jako INFJ(Já) mám svoje (občas také nekompletní pomýlené) zásady ...

Chtějí dělat práce, která budou vnitřně rozvíjet je samotné i okolí. Za vším hledají hlubší smysl a je pro ně prioritou si vyjasnit vlastní hodnoty a žít s nimi v souladu.

Jeho zastoupení v populaci se odhaduje cca na 4 %.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

INFP využívají (podobně jako INFJ i ENFJ) svou preferenci funkce cítění primárně interně, proto dělají rozhodnutí na základě svých zvnitřnělých (interiorizovaných) idských hodnot, individuality a růstu. Řídí se podle morálních|etických zásad a podle toho, co považují za opravdu důležité. INFP bývají:

  • moudří a inteligentní,
  • citliví a vnímaví plus starostliví a pečující
  • i idealističtí (Občas až utopičtí ...) a oddaní svým myšlenkám i životním zkušenostem.

INFP rádi čtou, diskutují a uvažují o možnostech pozitivních změn do budoucna. Zajímají se o myšlenky a rychle nalézají souvislosti a celkový význam. INFP bývají:

  • zvídaví (občas až přespříliš zvědaví čili vlezlí ...) a tvůrčí (kreativní)
  • plus obdaření dlouhodobou vizí.

INFP mohou na první pohled působit plaše a rezervovaně. Ve skutečnosti jde ale o nadšené snílky, jež jsou obvykle fascinováni průzkumem všech možných zákoutí lidské psychiky, a to nejen své, ale i druhých lidí. Mají sklon (tendenci) pracovat v náhlých záchvatech činnorodosti (občas až manické hyperaktivity) a jsou schopni dosáhnout obrovského soustředění (koncentrace), výkonu a výsledků, pokud si vezmou projekt za svůj.

INFP jsou obecně spíše spolehliví v plnění svých závazků vůči lidem, myšlenkám anebo povolání|zaměstnání (pracím), které přijali za své, ale mohou mít problémy u rutinních|streotypních činností, kde neshledávají v dané aktivitě anebo závazku žádný hlubší význam,

což je však řešitelné, a sice

za účelem (zvýšení) možnosti soustředit se na strategické priority včetně záslužné tvorby uskutecnitelnych vizí a inovací ...

Povolání se pro ně tudíž hodí takové, kde přespříliš nevadí jejich časté výpadky v soustředění na vnější (externí) svět, přičemž to, co může vypadat na první pohled jako nesoustředěnost, jsou často úniky (občas bohužel až nebezpečné úlety ...) do složitého vnitřního (často bohužel zcela nepraktického) světa (nerealizovatelných, protože nerealistických idealistických, protože až utopických vizí, někdy i halucinací plus bludů ...). Není proto zvláštní|překvapující, že největší spokojenosti dosáhnou jako víceméně osamocení umělci (básník, spisovatel, malíř, filmař (např. Lars on Trier anebo Tomáš Vorel starší apod.). Vrozený idealismus a utopičmost mohou naštěstí prakticky zužitkovat jako přiměření občanští aktivisté.

Kognitivní funkce[editovat | editovat zdroj]

Tento citlivý a idealistický typ používá následující kognitivní|(roz)poznácací funkce (podobně jako typ osobnosti INFJ) v následujícím pořadí

  1. introvertní cítění (čili vnitřní hodnotové posuzování zjištěného|vnímaného oproti interiorizovanému|zvnitřněnému systému lidských hodnot ... IFJ),
  2. extrovertní intuice (eN),
  3. introvertní smyslové jednání sama se sebou, tj. (pře)posouzení shlédnutého jednání vnitřními smysly (IStj) <=> Šestý smysl (film) ... :)
  4. a (extraverní) promyšlení (eT) reakce

právě v tomto pořadí ...:

FI - Ne – SI – Te = promyšlená odezva ...

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]