Myers-Briggs Type Indicator

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) je osobnostní test navržený pro měření osobnostních typů. Katharine Cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Myers vytvořily test během 2. světové války po studiu práce C. G. Junga a jeho knihy Psychologické typy, z níž je test odvozen. Do určité míry se však liší. MBTI je často používán v oblastech pedagogiky, při osobních pohovorech a výběru zaměstnanců, v manželských poradnách a pro osobní vývoj. Robert Kaplan a Dennis Saccuzzo vyslovili k MBTI indikátoru následující tezi:

„Základní předpoklad MBTI indikátoru je, že všichni mají své vlastní specifické preference skryté ve způsobu vykládání svých zkušeností, a tyto preference jsou základem našich zájmů, potřeb, hodnot a motivací.“

Test však bývá opakovaně terčem kritiky, a to zejména z důvodu nízké reliability[1] (přesnosti měření), validity[2][3] i nízké metodologické úrovně podporujících výzkumných studií[4].

Klíč k určení typu[editovat | editovat zdroj]

Vnímání okolního prostředí

 • Extraverze (E) — Extroverti intenzivně vnímají okolí a jsou zaměřeni na kontakt s lidmi a realitou, rádi mluví a vyjadřují své pocity.
 • Introverze (I) — Introverti se dokáží soustředit na maličkosti a hlavně na myšlenky a pocity. Nevyhledávají tolik kontakt s okolím, který jim někdy může být i nepříjemný a raději poslouchají než aby se zapojili do konverzace. Raději dříve promyslí, co řeknou, než aby ze sebe chrlili nesourodé informace.

Získávání informací

 • Smysly (S, Sensing) — Smysly upřednostňují fakta a současnou situaci. Jsou více spřaženi se skutečností, raději věci používají, než aby se zabývali tím, proč a jak fungují.
 • Intuice (N, iNtuition) — Intuice upřednostňuje myšlenky, teorie a fantazii. Intuitivové rádi dělají věci pokaždé jinak, zkoumá, co se proč a jak děje, a jak by se to dalo dělat lépe. Spíše než praxe a to, co je, je přitahuje budoucnost a různé abstraktní teorie.

Zpracování informací

 • Myšlení (T, Thinking) — Lépe pracují s daty a čísly než s pocity a lidmi, bývají neústupní a neohleduplní. Myšlení vede k lepšímu řešením problémů a zakládá se na číslech, faktech a logice — pravdivý - nepravdivý, jestliže - pak.
 • Cítění (F, Feeling) — Cítění rozhoduje podle pocitu z věci — “více nebo méně, lepší - horší”. Citově založení lidé dávají přednost dohodám, často jsou empatičtí a rádi dělají lidem radost.

Životní styl

 • Usuzování (J, Judging) — Lidé s dominantním usuzováním inklinují k postupným řešením a snaží se rychle věci dokončit. Rádi si před výletem naplánují, které památky navštíví a předem si rezervují hotel.
 • Vnímání (P, Perceiving) — Lidé vnímající spoléhají na subjektivní mínění a nechávají si všechny možnosti otevřené. Nejlépe se jim daří pod tlakem, v časové tísni, když už je poslední možnost něco udělat. Pokud usuzující výlet dobře promysleli, vnímající jsou přesným opakem. Ráno se probudí, usmyslí si, že si udělají výlet a všechno začnou řešit teprve, až k tomu nastane potřeba.

Temperamenty[editovat | editovat zdroj]

Rozlišují se čtyři temperamenty, přičemž u intuitivních lidí (N) druhé písmeno vyjadřuje přístup zpracování informací (T/F), zatímco u smyslově založených (S)vyjadřuje životní styl (P/J):

 • Idealisté (NF) — Pro idealisty je příznačné hledání sebe sama, nalezení ideálu. Bývají výjimečně zdatní v práci s lidmi, jsou empatičtí a dokáží skvěle uchopit pocity. Snaží se zlepšovat své okolí a společnost. V lidech a jejich činech vidí ty dobré, ostatním často skryté, stránky a motivy, občas na úkor objektivity.
 • Racionálové (NT) — Racionálům je vlastní touha všechno poznat a pochopit. Jejich myšlení je abstraktní a podobně jako u idealistů počítá s tím, co by se mohlo stát. NT jsou objektivní a pracovití, jejich hojné zastoupení je mezi vědci a ve vysokých manažerských pozicích. Obdivují myšlenky, jednoduchost použití a vysokou funkcionalitu.
 • Hráči/řemeslníci (SP) — Hráči žijí především tím, co je právě teď, co bude, je teď nemusí zajímat. Rychle se přizpůsobují novým prostředím a situacím a stejně rychle se učí novým dovednostem. Na všechno si chtějí sáhnout a stává se, že jsou impulzivní a dělají věci dřív, než se nad nimi zamyslí. Jsou velmi zruční a mívají velké umělecké nadání.
 • Strážci/ochránci (SJ) — Strážci dohlížejí na běh společnosti, udržují tradice a snaží se ve věcech udržet řád. Na rozdíl od idealistů a racionálů uvažují velmi konkrétně a pracují pouze s tím, co mají k dispozici. Nemají příliš rádi překvapení a vývoj věcí, který nebyl v plánu. Společensky bývají konzervativní a neradi vybočují z davu. Jinými slovy jsou málo flexibilní a přizpůsobiví. Jsou rádi, pokud mohou někomu pomoci, dalo by se říci, že potřebují být užiteční (zvláště emocionální typy (SFJ)).

16 osobnostních typů[editovat | editovat zdroj]

 • ISTJ — Správce, voják, kontrolor
 • ISTP — Řemeslník, odstřelovač
 • ISFJ — Ochránce, typická sekretářka
 • ISFP — Skladatel
 • INFJ — Umělec
 • INFP — Snílek, kouč
 • INTJ — Analytik, stratég
 • INTP — Vědec, fotograf
 • ESTP — Dobyvatel
 • ESTJ — Soudce, ředitel
 • ESFP — Bavič, číšník
 • ESFJ — Pečovatel, zdravotní sestra
 • ENFP — Politik, reportér
 • ENFJ — Učitel, vůdce
 • ENTJ — Strůjce, tvůrce, vyšší management
 • ENTP — Podnikatel, advokát, vizionář

Kritika[editovat | editovat zdroj]

Psychometrické vlastnosti MBTI testů, zejména validita a reliabilita, jsou opakovaně vystavovány kritice. Odhaduje se, že asi třetina až polovina podpůrných studií byla vytvořena pro účely konferencí Centra pro aplikaci psychologických typů, které pořádá výcviky v MBTI, nebo pro časopis Journal of Psychological Type, který je editován zastánci nástroje.[5] To pochopitelně vrhá špatné světlo na možnou předpojatost těchto studií, řada z nich je navíc metodologicky slabých[4] nebo nedostatečně podrobných.[5][4]

Kritizovány je například špatné statistické rozložení hodnot v populaci, které je spíše normální než bimodální, což statisticky neumožňuje stanovování typů.[4][6][7] Dále jsou vytýkány nízké korelace se souvisejícími, a naopak vysoké korelace s nesouvisejícími psychologickými testy, což ohrožuje konvergentní a divergentní validitu metody (tedy že testy měří něco jiného, než co zamýšlejí jejich autoři)[2], nebo že studie nepoužívá na rozdíl od jiných sebeposuzovacích dotazníků tzv. lži-skóry (které umožňují identifikovat záměrné zkreslování výsledků, například z důvodu sociální žádoucnosti. Jedna studie dokonce uvádí vztah škály životního stylu (usuzování-vnímání) se lži škálou Eysenckova osobnostního dotazníku.[8] Ostatně v americké verzi dotazníku je uvedeno, že je nejen neetické, ale v mnoha případech i nelegální požadovat po žadatelích o práci vyplnění MBTI testu, jestliže výsledky povedou k jejich vyloučení z výběrového řízení.[9]

Problémy odhalila i faktorová analýza, která naznačuje přítomnost spíše šesti než uváděných čtyř faktorů.[3] V jiné studii zase škály JP a SN spolu korelovaly tak silně, že šlo spíše o škálu jedinou.[10]

Studie poukazují také na nízkou reliabilitu typu test-retest, která měří stabilitu naměřených typů v čase. To je způsobené pravděpodobně proto, že kvůli normálnímu rozložení hodnot v populaci (viz výše) je nejvíce lidí průměrných, ale je jim následně přisouzen jeden typ - například extrovert či introvert. Malá změna na původní škále pak ale vede k odlišné klasifikaci.[1]

Kromě statistických nedostatků bývá kritizována i terminologie MBTI konceptu, která je vágní a neurčitá, a může tak podléhat Forerově efektu[11] - tedy zkreslení v důsledku toho, že popisy jednotlivých MBTI typů popisují spíše obecné (společné), než individuálně specifické lidské charakteristiky, a hodí se tak na většinu lidí.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Have we all been duped by the Myers-Briggs test? - Fortune [online]. management.fortune.cnn.com, [cit. 2014-07-04]. [1]. (anglicky) 
 2. a b Nowack, K. (1996). Is the Myers Briggs Type Indicator the Right Tool to Use? Performance in Practice, American Society of Training and Development, Fall 1996, 6
 3. a b Sipps, G.J., R.A. Alexander, and L. Friedt. "Item Analysis of the Myers-Briggs Type Indicator." Educational and Psychological Measurement, Vol. 45, No. 4 (1985), pp. 789-796.
 4. a b c d Pittenger, David J. (November 1993).  "Measuring the MBTI...And Coming Up Short."(PDF). Journal of Career Planning and Employment 54 (1): 48–52. 
 5. a b Coffield F, Moseley D, Hall E, Ecclestone K. Learning styles and pedagogy in post-16 learning: A systematic and critical review [PDF]. Learning and Skills Research Centre, 2004. [2]. (anglicky) 
 6. Matthews, P (2004-05-21).  "The MBTI is a flawed measure of personality". Bmj.com Rapid Responses. 
 7. Bess, T.L. & Harvey, R.J. (2001). "The Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, San Diego 2001".. 
 8. Francis, L J; Jones, S H (2000).  "The Relationship Between the Myers-Briggs Type Indicator and the Eysenck Personality Questionnaire Among Adult Churchgoers". Pastoral Psychology 48. 
 9. Ethics for Administering the MBTI Instrument [online]. [cit. 2009-02-15]. [3]. (anglicky) 
 10. McCrae, R R; Costa, P T (1989).  "Reinterpreting the Myers-Briggs Type Indicator From the Perspective of the Five-Factor Model of Personality". Journal of Personality 57 (1): 17–40. doi:10.1111/j.1467-6494.1989.tb00759.x. PMID 2709300. 
 11. Carroll, Robert Todd. Myers-Briggs Type Indicator-The Skeptic's Dictionary [online]. January 9, 2004, [cit. 2004-01-08]. [4]. (anglicky)