INFJ

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

INFJ (Introversion, Intuition, Feeling, Judgment) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI. Je označován jako Introvertní intuitivní typ usuzující s převahou cítění.

Stručný popis[editovat | editovat zdroj]

Hluboké, uvážlivé a složité typy. Snadno se rozhodují, mají rádi strukturu a řád, dotahují věci do konce. Věří na hodnoty a zásady. V práci odpovědní se sklonem k perfekcionismu. Ve vztazích hlubocí a věrní. INFJ jsou umělecky nadaní, vizionáři, sociálně zdatní, duchovně založení, působí sugestivně, jsou empatičtí a diskrétní. Okolím respektováni víc než si myslí.

Jedná se spolu s INTJ o nejvzácněji se vyskytující typ (tvoří asi 1 % světové populace). Má velké umělecké vlohy, ale na rozdíl od ostatních uměleckých typů (INFP, ISFP) je orientován více prakticky a má rád pořádek. To ho předurčuje nejen k čistě uměleckým profesím (malíř, spisovatel, herec), ale i k užitnému designu a grafice. Více než jiní umělci vynáší estetické soudy. INFJ má silné duchovní vnímání. Často mezi nimi najdeme kněze, řeholníky a jinak zasvěcené osoby. Jejich empatie z nich dělá výborné psychology, poradce a humanitární pracovníky. Nabízí se jim k realizaci i politika, tam však potřebují překonat přirozený ostych a introverzi. Kombinace sociálních schopností a diskrétnosti je může profilovat i jako kvalitní pracovníky zpravodajských služeb.

INFJ je dobrý pozorovatel citlivý na atmosféru a emoce. Lehce odhaduje druhé lidi a může mít až hypnotické schopnosti. Obvykle mysticky založený se smyslem pro spravedlnost a pomstu. Je perfekcionista a rád kontroluje věci. V kontaktu je osobní a skutečně naslouchá. Často upozorňuje na příkoří páchané na slabších. Při nepříznivých podmínkách se však u INFJ může vyskytnout přebujelé ego a silná touha po moci. Z těch, kteří nedokáží integrovat stínové vlastnosti, se mohou stát vůdci sekt, mafií a ješitní politici bez skrupulí. Když do svých tendencí INFJ zamíchá duchovní aspekt, je to typický představitel manipulativního guru.

INFJ bývají mylně považováni za extroverty, jelikož se mohou snadno přizpůsobit v sociálních situacích. Jsou však skuteční introverti, dávají přednost samotě a klidu. I když jsou velmi nezávislí, intenzivně se zajímají o druhé lidi, což okolí nemusí na první pohled vidět a považuje proto občas INFJ za rezervované až arogantní. Rádi řeší komplikované otázky a snaží se je řešit tvůrčím způsobem. Často se stávají přáteli a důvěrníky uzavřených lidí, kteří pomalu navazují vztahy. INFJ mohou být snadno zranitelní, i když to nikdo nemusí odhalit (s výjimkou nejbližších společníků). Mají celistvý pohled na svět, dokážou nacházet spojitosti tam, kde by je nikdo nehledal. Rádi zasazují věci do kontextu, což však může vést až k tomu, že pro „les nevidí stromy."

INFJ jsou idealističtí tajnůstkáři s bohatým vnitřním světem. Citliví na svůj osobní prostor, mohou působit chladně, přesto se nebojí sáhnout k akci, je-li to třeba. Často si na sebe vezmou příliš zodpovědnosti. Bývají to tišší, citliví vůdci s velkou a hlubokou osobností. Jsou hluboce zakořeněni, tajemní, složití. Jsou vnitřně uspořádáni komplexním způsobem, kterému rozumí jen oni sami. Své nitro odhalí jen několika nejbližším lidem. Abstraktní v komunikaci, žijí ve světě skrytých významů a možností. Díky přirozené afinitě k umění se INFJ snadno inspirují. Mohou si ale také vést dobře v oblasti přírodních věd, kde jsou podporování intuicí. Upřednostňují hluboké vztahy a bezpodmínečnou věrnost. Mají sklony oddávat se duchovním sexuálním praktikám – tantra apod.

Kladné vlastnosti INFJ[editovat | editovat zdroj]

  • Empatie a sugestivnost
  • Komplexní a vizionářské myšlení
  • Zájem o lidi a společenské problémy
  • Rozhodnost a vytrvalost
  • Umělecké cítění

Negativní vlastnosti INFJ[editovat | editovat zdroj]

  • Kvůli introvertní hloubavosti mohou působit arogantně a chladně
  • Při zklamání nebo odmítnutí se mstí
  • Mohou se objevit sklony k manipulaci, narcismu a ovládání lidí (archetyp „rozhněvaného mága”)
  • Sklony k depresím
  • Ze všech typů osobnosti má INFJ nejsilnější předpoklady k sebevraždě

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]