INFJ

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

INFJ (Introversion, Intuition, Feeling, Judgment) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI. Je označován jako Introvertní intuitivní typ usuzující s převahou cítění.

Stručný popis[editovat | editovat zdroj]

Hluboké, uvážlivé a složité typy. Dokáží řešit složité problémy, snadno se rozhodují. Věří na hodnoty a zásady. V práci odpovědní se sklonem k perfekcionismu. Ve vztazích hlubocí a věrní. INFJ jsou umělecky nadaní a kreativní, vizionáři, dobří pozorovatelé, sociálně zdatní, duchovně a mysticky založení, působí sugestivně, jsou empatičtí. Okolím respektováni víc než si myslí.

Jedná se spolu s INTJ o nejvzácněji se vyskytující typ (tvoří asi 1 % světové populace). Má velké umělecké vlohy, ale na rozdíl od ostatních uměleckých typů (INFP, ISFP) je orientován více prakticky a má rád pořádek. To ho předurčuje nejen k čistě uměleckým profesím (malíř, spisovatel, herec), ale i k užitnému designu, grafice, projektování dekorací apod. Více než jiní umělci vynáší definitivní estetické soudy. Díky spirituálnímu založení a empatii se může uplatnit jako kněz nebo psycholog. Najdeme mezi nimi duchovní a zasvěcené osoby nebo humanitární pracovníky. Chtějí pracovat pro společnost a dokážou přesvědčovat, mohou se pustit i na politickou dráhu. Spojení sociálních schopností, přesvědčivosti a pečlivosti z nich dělá i pracovníky zpravodajských služeb.

INFJ je velmi dobrý pozorovatel citlivý na atmosféru a emoce. Snadno odhaduje druhé lidi a je těžké ho manipulovat. Často upozorňuje na příkoří páchané na druhých. Je perfekcionista a rád opakovaně kontroluje věci. Obvykle silně mysticky založený se smyslem pro spravedlnost a pomstu. Při nepříznivých podmínkách se u nich může vyskytnout přebujelé ego a silná touha po moci. Z INFJ, kteří nedokáží integrovat tyto stínové vlastnosti, se mohou stát nebezpeční vůdci sekt a mafií, manipulativní gurové a bezskrupulozní politici.

INFJ bývají mylně považováni za extroverty, jelikož se mohou snadno přizpůsobit v sociálních situacích. Jsou však skuteční introverti dávající přednost samotě a klidu. I když jsou velmi nezávislí, intenzivně se zajímají o blaho druhých, což okolí nemusí na první pohled vidět a považuje proto občas INFJ za rezervované až arogantní. Rádi řeší komplikované otázky a snaží se je řešit tvůrčím způsobem. Často bývají považováni za blízké přátele a důvěrníky lidí, kteří neradi vyjadřují své vlastní pocity a pomalu navazují vztahy. INFJ mohou být snadno zranitelní, i když to nikdo nemusí odhalit (s výjimkou svých nejbližších společníků). Mají celistvý pohled na svět, dokážou nacházet spojitosti tam, kde by je nikdo nehledal. To jim pomáhá v mezilidských vztazích, kdy dokážou vyjít prakticky s každým. Neznamená to však, že by stírali svou přirozenost. Oni druhé lidi opravdu chápou, protože nazírají skutečnost z mnoha úhlů, avšak názor si nechávají svůj. Někdy však na svém názoru lpí tak vehementně, že jim to může škodit. INFJ nemají příliš v oblibě oponenty, zato mají sklon nadržovat lidem, kteří s nimi souhlasí, i když objektivně nemusí mít pravdu.

INFJ jsou idealističtí tajnůstkáři s bohatým vnitřním světem. Jsou citliví na svůj osobní prostor a mohou působit chladně, ale přesto se nebojí sáhnout k akci, je-li to potřeba. Často si na sebe vezmou příliš mnoho zodpovědnosti. Bývají to tišší, citliví vůdci s velkou a hlubokou osobností. Jsou hluboce zakořeněni, tajemní, složití. Jsou vnitřně uspořádáni komplexním způsobem, kterému rozumí jen oni sami. Jsou abstraktní v komunikaci, žijí ve světě skrytých významů a možností. Většinou mají bohatou slovní zásobu a vyjadřují se metaforicky. Díky přirozené afinitě k umění se INFJ snadno inspirují. Mohou si ale také vést dobře v oblasti přírodních věd, kde jsou podporování intuicí. Upřednostňují hluboké vztahy a věrnost. I lásku vnímají jako komplexní záležitost, která obsahuje složku psychickou, fyzickou a duchovní. Mají sklony oddávat se duchovním sexuálním praktikám – tantra apod.

Kladné vlastnosti INFJ[editovat | editovat zdroj]

 • Empatie a přesvědčivost
 • Komplexní a vizionářské myšlení
 • Citlivost a duchovnost
 • Zájem o společenské problémy
 • Rozhodnost a vytrvalost
 • Umělecké cítění

Negativní vlastnosti INFJ[editovat | editovat zdroj]

 • Kvůli introvertní hloubavosti mohou působit arogantně a chladně
 • Při zklamání nebo odmítnutí se mstí
 • Mohou se objevit sklony k manipulaci, narcismu a ovládání lidí (archetyp „rozhněvaného mága”)
 • Sklony k depresím
 • Ze všech typů osobnosti má INFJ nejsilnější předpoklady k sebevraždě

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]