INFJ

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

INFJ (Introversion, iNtuition, Feeling, Judgment, tj. převažující Introverze, Intuice, Cítění a Usuzování) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI, který je česky popisován jako Introvertní intuitivní typ usuzující s převahou cítění (Důvěrník, Poradce, Advokát, Umělec).

Stručný popis[editovat | editovat zdroj]

Hluboké, uvážlivé a složité typy. Mají rádi strukturu a řád. V práci odpovědní se sklonem k perfekcionismu. Umělecky nadaní, vizionářští, charismatičtí, rozhodní, působí tajemně a sugestivně, jsou empatičtí a diskrétní.

Jedná se o nejvzácněji se vyskytující typ (tvoří asi 1 % světové populace). Má umělecké vlohy, ale na rozdíl od ostatních uměleckých typů (INFP, ISFP) je orientován více prakticky, snadno se rozhoduje a má rád pořádek. Má duchovní vnímání, zajímá se o smysl života a spiritualitu, proto mezi INFJ často najdeme filozofy, kněze nebo zasvěcené osoby. Empatie z nich dělá výborné psychology a poradce. Protože chtějí na světě zanechat stopu, nabízí se jim k realizaci i politika (zde působí především jako vizionáři a názoroví vůdci, nejsou zpravidla administrativními a byrokratickými typy politiků) nebo jiná veřejná činnost (např. působení v humanitárních službách). Vysoké sociální schopnosti, loajalita a diskrétnost je může profilovat i jako pracovníky tajných/zpravodajských služeb.

IINFJ bývá obestřen tajemstvím, je obtížné ho skutečně poznat. Má extrovertní, dobře rozvinuté cítění, přesto však je velmi zdrženlivý. Na jedné straně projevuje upřímný zájem o to, co ostatní cítí a co si myslí, na druhé straně ze svého vlastního nitra odhaluje velmi málo.

INFJ je vynikající pozorovatel citlivý na atmosféru a emoce. Lehce odhaduje druhé lidi. Je mysticky založený se smyslem pro spravedlnost a pomstu. Chce mít řád ve věcech i ve vztazích. Často upozorňuje na příkoří páchané na slabších a neváhá za ně bojovat. Dokáže být velmi přesvědčivý v prosazování svých zájmů. Díky osobitému charisma kolem sebe sdružuje lidi. INFJ jsou inspirující, senzitivní a proročtí lidé. Pokud se však jejich ego zvrtne do své temnější podoby, stávají se z nich exhibicionisté se znaky narcismu, toužící po moci a obdivu, arogantní, přesvědčeni o své neomylnosti, hrající si na vyvolené a jedině povolané. Z těch, kteří nedokáží integrovat stínové vlastnosti, se mohou stát vůdci sekt, mafií a zkorumpovaní politici. Když do svých tendencí INFJ zamíchá duchovní aspekt, je to typický představitel manipulativního guru. Rozvine-li se jejich introvertní intuice nepoměrně k ostatním funkcím, a začne-li doslova potlačovat cítění i smysly, posune se u nich jakýsi ”práh” emocionální bolesti. Takový INFJ potom připomíná spíše chladného a pragmatického INTJ.

INFJ se dokáží snadno přizpůsobit různým sociálním situacím, s druhými nacházejí řeč lépe, než jiné introvertní typy. Jsou proto někdy mylně považování za extroverty. Rádi řeší komplikované otázky a snaží se je řešit tvůrčím způsobem. Často se stávají přáteli a důvěrníky uzavřenějších lidí. Mají celistvý pohled na svět, dokážou nacházet spojitosti tam, kde by je nikdo nehledal. Mají talent pro vyjadřování vřelou, citlivou mluvou, s používáním běžných, lidských výrazů, spíše než pro používání čisté logiky a faktů.

INFJ jsou tajnůstkáři s bohatým vnitřním světem. Často si na sebe vezmou příliš zodpovědnosti. Bývají to tišší vůdci s velkou a hlubokou osobností. Jsou hluboce zakořeněni, tajemní, složití, ale dokonale komplexně uspořádaní. Často okolí překvapí nějakým aspektem povahy, o kterém nikdo neměl ani tušení. Upřednostňují hluboké vztahy, věrnost a loajalitu. Mají sklon oddávat se duchovním sexuálním praktikám (tantra apod.). Jako partneři jsou pozorní, empatičtí a věrní. Citová zranění jsou pro ně extrémně bolestnou a dlouhodobou záležitostí, i když to díky uzavřenosti nemusejí dávat najevo.

Velmi dobře si rozumí s typy ENFJ, INFP a INTJ.

Kladné vlastnosti INFJ[editovat | editovat zdroj]

  • Vizionářské myšlení
  • Empatie a loajalita
  • Rozhodnost a vytrvalost
  • Umělecké cítění
  • Hluboký vhled do lidí
  • Vysoce inteligentní (zejména co se týká sociální inteligence)

Negativní vlastnosti INFJ[editovat | editovat zdroj]

  • Na první pohled uzavření, takže mohou vypadat chladně anebo působit až arogantně
  • Při zklamání nebo odmítnutí se často mstí
  • Mohou se objevit sklony k manipulaci, narcismu a ovládání lidí
  • Silnější sklony k depresím a vyšší riziko sebevražedného jednání [zdroj?]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]