Základna a nadstavba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Karl Marx

Pojmy základny a nadstavby patří k nejdůležitějším koncepcím marxismu. V zásadě se jedná o tvrzení, že nadstavba, kterou představuje duchovní kultura, instituce (umění, náboženství, státnost, myšlení), je určována ekonomickými faktory, tedy základnou. Tato koncepce je nazývána materialistický determinismus. Skrze tuto teorii nahlížíme v marxismu na společnost. [1]

Model a zařazení v díle[editovat | editovat zdroj]

Základna a nadstavba[editovat | editovat zdroj]

Základna je tvořena silami a výrobními vztahy – vztahy zaměstnavatelů a zaměstnanců, technickou dělbou práce a majetkovými vztahy, tedy výrobními silami a výrobními vztahy - do kterých lidé vstupují, aby zajistili výrobní prostředky a vybavení života. Tyto vztahy určují jiné sociální vztahy a představy, které jsou v této teorii nazývány jako „nadstavba“. Jako prvky základny lze označit nástroje potřebné k výrobě, ať už ty jednoduché či těžké stroje, ale třeba i suroviny. [2]

Nadstavba společnosti zahrnuje kulturu, instituce, struktury politické moci, role, rituály a stát. Základna ovlivňuje (podmiňuje) nadstavbu, ale jejich vztah není striktně kauzální, protože nadstavba často také ovlivňuje základnu, vliv základny však převažuje. V ortodoxním marxismu ovlivňuje základna nadstavbu jednosměrně. [3]

Zjednodušeně je reálná základna společnosti tvořena ekonomickou strukturou společnosti, zatímco nadstavba formou společenského vědomí, je tedy právní a politická, nese v sobě i vojenské, vědecké, vzdělávací, umělecké a náboženské instituce. [4] Zároveň v nadstavbě nalézáme složku "společenského vědomí", určitý přesah. "Bytí lidí není určováno jejich vědomím, nýbrž naopak, jejich vědomí je určováno jejich společenským bytím." [5] Pokud společnost nemá dobrý ekonomický základ, který ji určuje, nemůže vystavět kulturní a politickou (a další) nadstavbu.

Obě dvě tyto části jsou ale v různých společnostech různě modifikovány a jinak vystavěny. Mohou být tedy jinak vyspělé, skládat se z odlišných částí. [6]

Zařazení v díle[editovat | editovat zdroj]

Marxovu teorii "základny a nadstavby" můžeme zařadit do disciplín jakými jsou politická věda, sociologie, antropologie a psychologie. Zároveň se v každé z těchto společenských věd můžeme setkat s rozdílnou interpretací této teorie. Svou teorii publikoval Marx v díle "Ke kritice politické ekonomie" (1859). [7]

Marxova teorie v dílech jiných autorů, kritika[editovat | editovat zdroj]

Auguste Comte[editovat | editovat zdroj]

Na rozdíl od Comta, který viděl dějiny jako vývoj myšlení, od kterého se potom odvíjí vše ostatní, Marx byl materialista, protože veškerý dějinný pohyb odvozoval ze změn ekonomických. Rané Marxovy práce uznávají možnost zpětného ovlivnění základny nadstavbou, zatímco pozdější práce zastávají přísné stanovisko jednosměrného vlivu základny na nadstavbu. Nejprve jsou tedy ekonomikou nastaveny podmínky, které následně vytvářejí nové společenské vědomí. Náboženství Marx chápal jako historickou nutnost, která postupně odezní.

Max Weber[editovat | editovat zdroj]

Jednou z nejznámějších reakcí na tuto teoretickou koncepci je Weberova práce Protestantská etika a duch kapitalismu, která logiku Marxovy interpretace obrací, když vysvětluje vznik kapitalismu na základě specifických vlastností protestantské víry.


Antonio Gramsci[editovat | editovat zdroj]

Gramsci ve svých dílech odmítá uznat vztahy mezi základnou a nadstavbou tak, jak jsou definovány v marxismu. Podle něj, a také neomarxistů, změny v základně nemají na nadstavu až takový vliv, aby ovlivnily sféru politickou, právní atd. [8] Zároveň odmítá „nadvládu“ ekonomie, tedy základny, nad ostatními prvky společnosti - právě nadstavba ovlivňuje myšlení lidí, díky čemuž se u moci drží kapitalisté. [9] Tuto koncepci nazýváme "teorie hegemonie", tedy že k udržení moci a bojem mezi třídami není zapotřebí jen síla, lze toho dosáhnout i skrze myšlenky, tedy nadstavbu. [10] [11]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. [Raymond]. Base and superstructure in Marxist cultural theory. [s.l.] : Media and Cultural Studies: Keyworks, 1973. S. 130-43.  
 2. PETRUSEK, a kol. Velký sociologický slovník II. 1. vydání. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 1629 s. ISBN 80-7184-310-5. S. 1429.  
 3. Base and superstructure [online]. wikipedia.org, [cit. 2015-10-21]. Dostupné online.  
 4. PETRUSEK, Miroslav. Marx, marxismus a sociologie, texty z pozůstalosti I. první vydání. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2014. 116 s. ISBN 978-80-7419-173-2. S. 37, 39.  
 5. Karl Marx, cca 1848
 6. Třídy a moc, kapitola první. Marxovská teorie třídního panství, 1. Marxovská teorie společnosti, Základna a nadstavba [online]. [cit. 2015-10-23]. Dostupné online.  
 7. Base and superstructure [online]. wikipedia.org, [cit. 2015-10-21]. Dostupné online.  
 8. GEFFERT, Richard. Ideológie v politickom živote (3) - K otázke kritického vnímania politických ideológií [online]. 5. květen 2006, [cit. 2015-10-23]. Dostupné online.  
 9. MERRINGTON, John. Theory and practice in Gramsci's Marxism. Socialist Register 5, no. 5 [online]. 1968 [cit. 30.11.2015]. Dostupné online.  
 10. Hegemonie [online]. wikipedia.org, [cit. 2015-11-30]. Dostupné online.  
 11. GRAMSCI, Antonio. Prison notebooks, Volumes 1-3. [s.l.] : Columbia University Press, 2011.  

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Petrusek, Miroslav. Marx, marxismus a sociologie, texty z pozůstalosti I, Sociologické nakladatelství, Praha, 2014, první vydání, ISBN 978-80-7419-173-2
 • Petrusek a kolektiv autorů. Velký sociologický slovník II, Karolinum, Praha, 1996, první vydání, ISBN 80-7184-310-5
 • Williams, Raymond. Base and superstructure in Marxist cultural theory. Media and Cultural Studies: Keyworks, 1973, str. 130-43, dostupné online
 • Harman, Chris. Base and superstructure. International Socialism 2, no. 32, 1986, str. 3-44, dostupné online
 • Kužel, Petr. Filosofie Louise Althussera: o filosofii, která chtěla změnit svět. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2014, 404 s. ISBN 978-80-7007-417-6