Stručný filosofický slovník

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Stručný filosofický slovník
Původní názevKratkij filosofskij slovar‘
PřekladatelJ. Bauer, J. Beránek, L. Boháč, Vl. Bondyšová, Zd. Kirschner, Vl. Rollo, Z. Rozehnalová, L. Šilhánová a V. Veverková
ZeměSovětský svaz
Jazykruština
EdicePavel Judin,
Mark Rozental
Žánrodborná literatura
VydavatelPolitizdat
Datum vydání1939 (1. vydání)
Český vydavatelSNPL
Česky vydáno1955
Typ médiavázané, tištěné
Náklad1 500 000 (4. vydání v Moskvě), 30 400 (české vydání v Praze)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Stručný filosofický slovník (rusky Краткий философский словарь) byl sovětský slovník za redakce Pavla Judina a Marka Rozentala obsahující hesla z oboru filozofie a osob filozofů. První vydání vyšlo v ruštině roku 1939. Kniha byla nejednou znovu vydána a přeložena do několika cizích jazyků. Česky vydalo knihu Státní nakladatelství politické literatury (1955) jako překlad 4. vydání.

Настоящее, четвёртое, издание «Краткого философского словаря» дополнено рядом новых слов, понятий и терминов, отсутствовавших в предыдущем издании. Пересмотрена с целью улучшения текста часть старых статей, некоторые статьи написаны заново, сделаны необходимые дополнения, отражающие решения XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза. В настоящем издании учтены также критические замечания и пожелания, высказанные в печати и в письмах читателей после выхода третьего издания словаря в 1952 году. Toto čtvrté vydání „Stručného filosofického slovníku“ je doplněno vysvětlením řady nových slov, pojmů a terminů, které v předchozím vydání chyběly. Část starých hesel byla zrevidována, aby se zlepšila, některá hesla byla napsána znovu a byly učiněny nutné doplňky odrážející usnesení XIX. sjezdu Komunistické strany Sovětského Svazu. V tomto vydání se rovněž přihlíží ke kritickým poznámkám a přáním, vysloveným v tisku a dopisech čtenářů ke třetímu vydání slovníku z roku 1952.[1]
— ОТ РЕДАКЦИИ, Poznámka sovětské redakce

V poznámce české redakce bylo uvedeno, že je to první marxisticko–leniniský filosofický slovník v české řeči.[2] Slovník definoval kybernetiku jako „reakční pavědu“ a pranýřoval geopolitiku jako „fašistickou pavědeckou theorii“, ale vysoce hodnotil českého teologa Jana Amose Komenského jako myslitele a pedagoga.

Ukázka z díla[editovat | editovat zdroj]

Málem každé heslo slovníku je prodchnuto sovětskou propagandou:

EXISTENCIALISMUS (лат. existentia — bytí, jsoucnost) — úpadkový subjektivně idealistický filosofický směr imperialistické epochy, jehož základním posláním je demoralisovat veřejné mínění a bojovat proti revolučním organisacím proletariátu. ... Tuto reakční filosofii vytvořil dánský tmář Kierkegaard, nepřítel socialismu a demokracie.[3]
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ (лат. existentia — существование) — упадочническое субъективно-идеалистическое философское течение эпохи империализма, основное назначение которого — деморализация общественного сознания, борьба против революционных организаций пролетариата. ... Создал эту реакционную философию датский мракобес Кьеркегор, враг социализма и демократии.
NIETZSCHE Friedrich — krajně reakční německý filosof, přímý obhájce buržoasního vykořisťování a agrese. [...] Celý Nietzschův světový názor prostupuje nenávist k „duchu revoluce“, k lidovým masám. [...] K zuřivosti ho přivádí již myšlenka socialismu.[4]
НИЦШЕ Фридрих — крайне реакционный немецкий философ-идеалист, откровенный апологет буржуазной эксплуатации и агрессии. ... Всё мировоззрение Ницше проникнуто ненавистью к «духу революции», к народным массам. ... Его приводит в бешенство самая мысль о социализме.
NOVOTHOMISMUS — ...ideologická zbraň nejkrutější reakce v boji proti pokrokovým společenským a vědeckým idejím. [...] V období, kdy kapitalismus vstupuje do imperialistického stadia, vyhrabali ideologové zahnívajícího kapitalismu thomistickou scholastiku ze smetiště dějin. [...] A protože se Vatikán stal přímou agenturou amerických monopolistů, jsou novothomisté v různých zemích přisluhovači a hlasateli imperialistické reakce. [...] Agenti Vatikánu propagují bojovná hesla „křižáckého tažení“ proti SSSR a zemím lidové demokracie.[5]
НЕОТОМИЗМ, или НЕОФОМИЗМ — идеологическое оружие самой жестокой реакции в борьбе против передовых общественных и научных идей. [...] В период вступления капитализма в империалистическую фазу идеологи загнивающего капитализма извлекли томистскую схоластику из мусорной ямы истории. [...] Поскольку Ватикан превратился в прямую агентуру империализма США, неотомисты в разных странах выступают как прислужники и проповедники американской агрессии. [...] Агенты Ватикана пропагандируют воинственные лозунги «крестового похода» против СССР и стран народной демократии.

Kritika[editovat | editovat zdroj]

"Úchvatná" kniha, lepší než Jirotkův Saturnin. Vždycky, když je mi smutno, začtu se do téhle snůšky demagogie a ideologie. Kupodivu mě to vždycky pobaví. (dusty, 26.07.2012)

Databáze knih, Recenze knihy "Stručný filosofický slovník"

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]