Veřejná výzkumná instituce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Veřejná výzkumná instituce (zkratka za názvem v. v. i.) je veřejnou výzkumnou institucí, právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství.

Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním samosprávným celkem; jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné výzkumné instituce ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek České republiky.

Činnost veřejné výzkumné instituce musí být v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími veřejnou podporu. Informace o výsledcích výzkumné činnosti veřejné výzkumné instituce musí být veřejně dostupné v informačním systému výzkumu a vývoje a ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření veřejné výzkumné instituce.

Instituce Akademie věd ČR[editovat | editovat zdroj]

Akademie věd České republiky (AV ČR) zahrnuje přes 50 vědeckých ústavů rozdělených do tří oblastí a celkem devíti sekcí:

Oblast věd o neživé přírodě[editovat | editovat zdroj]

Sekce matematiky, fyziky a informatiky[editovat | editovat zdroj]

Sekce aplikované fyziky[editovat | editovat zdroj]

Sekce věd o Zemi[editovat | editovat zdroj]

Oblast věd o živé přírodě a chemických věd[editovat | editovat zdroj]

Sekce chemických věd[editovat | editovat zdroj]

Sekce biologických a lékařských věd[editovat | editovat zdroj]

Sekce biologicko-ekologických věd[editovat | editovat zdroj]

Oblast humanitních a společenských věd[editovat | editovat zdroj]

Sekce sociálně-ekonomických věd[editovat | editovat zdroj]

Sekce historických věd[editovat | editovat zdroj]

Sekce humanitních a filologických věd[editovat | editovat zdroj]

Ostatní[editovat | editovat zdroj]

Instituce Ministerstva dopravy ČR[editovat | editovat zdroj]

Instituce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR[editovat | editovat zdroj]

Instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR[editovat | editovat zdroj]

Instituce Ministerstva zahraničních věcí ČR[editovat | editovat zdroj]

Instituce Ministerstva zemědělství ČR[editovat | editovat zdroj]

Instituce Ministerstva životního prostředí ČR[editovat | editovat zdroj]

Instituce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního[editovat | editovat zdroj]

Instituce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost[editovat | editovat zdroj]

Instituce Jihomoravského kraje[editovat | editovat zdroj]

Instituce Karlovarského kraje[editovat | editovat zdroj]

Instituce Královéhradeckého kraje[editovat | editovat zdroj]

Instituce Ústeckého kraje[editovat | editovat zdroj]

Instituce Statutárního města Liberce[editovat | editovat zdroj]

Instituce Obce Mšené-lázně[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]