Státní ústav radiační ochrany

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Na tento článek je přesměrováno heslo SÚRO. Možná hledáte: SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů).
Státní ústav
radiační ochrany, v. v. i.
hlavní sídlo SÚRO, v.v.i v  Praze
hlavní sídlo SÚRO, v.v.i v  Praze
Právní formaVeřejná výzkumná instituce
SídloStátní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Bartoškova 1450/28, Praha 4 - Nusle, 140 00
Souřadnice
ŘeditelMgr. Aleš Froňka, Ph.D.
Mateřská organizaceStátní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Oficiální webwww.suro.cz
Datová schránkafyy5d7d
IČO86652052 (VR)
Map
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. (zkratka SÚRO) je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činnosti je výzkum ochrany před ionizujícím zářením, včetně zajištění infrastruktury tohoto výzkumu, a to v oblastech bezpečnostního výzkumu, výzkumu radiační monitorovací sítě a výzkumu expozic umělým zdrojům ionizujícího záření (zejména z jaderných zařízení), výzkumu lékařské expozice a výzkumu expozice přírodním zdrojům radioaktivního záření.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) byl založen v roce 1995. SÚRO byl do roku 2011 rozpočtovou organizací zřízenou rozhodnutím předsedy SÚJB ze dne 26. 5. 1995 s účinností od 1. 7. 1995. Převážná část ústavu vznikla delimitací z Centra hygieny záření Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Praze, na jehož dlouholetou činnost navazuje. Základními funkcemi SÚRO jsou zajištění odborné, metodické, vzdělávací, informační a výzkumné činnosti související s výkonem státní správy v ochraně před ionizujícím zářením na území České republiky. Obsah činnosti je podrobně upraven statutem z 15. 11. 1995, který vychází z úloh státu jako garanta přiměřené radiační ochrany. Ředitel ústavu byl přímo podřízen předsedovi SÚJB, který jej jmenuje a odvolává. Od 1. 1. 2011 se SÚRO stal veřejnou výzkumnou institucí.[1]

Činnost[editovat | editovat zdroj]

Hlavní činnosti SÚRO lze rozdělit do několika oblastí:

 • monitorování obsahu a distribuce umělých radionuklidů v životním prostředí a v potravních řetězcích v souvislosti s provozem jaderně-energetických zařízení, problematika vnitřní kontaminace;
 • lékařské expozice, tj. používání zdrojů ionizujícího záření v radiodiagnostice a radioterapii; včetně zajištění činnosti;
 • přírodní zdroje, tj. sledování a hodnocení ozáření obyvatelstva z přírodních radionuklidů (zejména radonu) a hodnocení radiačních rizik.

Organizační schéma ústavu[2][editovat | editovat zdroj]

Ředitel Mgr. Aleš Froňka Ph.D.[editovat | editovat zdroj]

 • Rada SÚRO
 • Dozorčí rada SÚRO
 • Akreditované zkušební laboratoře
 • Akreditovaná kalibrační laboratoř

Úsek ředitele[editovat | editovat zdroj]

 • Poradní orgány ředitele
 • Oddělení informačních a komunikačních technologií
 • Organizační odbor

Úsek náměstka pro ekonomiku a provoz[editovat | editovat zdroj]

- náměstkyně pro ekonomiku a provoz Ing. Miroslava Oliveriusová

 • Ekonomický odbor
  • Ekonomické oddělení
  • Oddělení správy majetku
 • Technické oddělení
 • Personální oddělení

Úsek náměstka pro výzkum a vývoj[editovat | editovat zdroj]

- náměstek pro výzkum a vývoj Ing. Marie Davídková, CSc.

 • Oddělení radiačních rizik
 • Oddělení finančního řízení výzkumu
 • Výzkumné týmy

Úsek náměstka pro radiační ochranu[editovat | editovat zdroj]

náměstek pro radiační ochranu Ing. Pavel Fojtík

 • Odbor monitorování (vedoucí odboru monitorování RNDr. Petr Rulík)
  • Oddělení spektrometrie
  • Oddělení radiochemie
  • Oddělení vnitřní kontaminace
 • Odbor lékařských expozic (vedoucí odboru lékařských expozic Ing. Ivana Horáková, CSc.)
  • Laboratoř dozimetrie rentgenového a gama záření
  • Oddělení radiační ochrany v radiodiagnostice
  • Oddělení radiační ochrany v radioterapii
 • Odbor přírodních zdrojů (vedoucí odboru přírodních zdrojů Ing. Ivana Fojtíková)
  • Oddělení radonového průzkumu budov
  • Oddělení pro radon a NORM
  • Oddělení radonové a thoronové laboratoře
 • Odbor havarijní připravenosti (vedoucí odboru havarijní připravenosti Ing. Irena Češpírová)
  • Oddělení SVZ a analytické expertní skupiny
  • Oddělení mobilní skupiny
 • Odbor dozimetrie (vedoucí Oddělení dozimetrie Ing. Daniela Ekendahl)
  • Oddělení aplikované luminiscenční dozimetrie
  • Oddělení fyzikální a biologické dozimetrie
 • Odbor průřezových činností (vedoucí odboru RNDr. Zdeněk Rozlívka)
  • Pobočka Hradec Králové (vedoucí pobočky Ing. Zdeněk Borecký)
   • Oddělení dozimetrie a radiochemie
   • Oddělení informačních a komunikačních technologií
   • Oddělení radonového průzkumu budov
  • Pracoviště Ústí nad Labem
  • Pobočka Ostrava (vedoucí pobočky RNDr. Ivana Ženatá)
   • Oddělení radiodiagnostiky a spektrometrie
   • Oddělení radiochemie
  • Pobočka České Budějovice (vedoucí pobočky Mgr. Jiří Vokálek)
   • Oddělení spektrometrie a radiochemie
   • Pracoviště monitorování umělých radionuklidů Brno (Brno, tř. Kpt. Jaroše 5)
   • Pracoviště Plzeň (Plzeň, Klatovská tř.200f)

Úsek náměstka pro jadernou bezpečnost[editovat | editovat zdroj]

náměstek pro jadernou bezpečnost Ing. Miroslav Hrehor

 • Odbor výzkumu a hodnocení jaderné bezpečnosti (vedoucí odboru Ing. Marek Ruščák)
  • Oddělení analýz jaderné bezpečnosti
  • Oddělení hodnocení jaderné bezpečnosti
 • Odbor podpory výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností (vedoucí odboru Ing. Luboš Pelikán )
  • Oddělení podpory kontrol jaderných zařízení (vedoucí oddělení Ing. Jan Kolář)
  • Oddělení podpory výkonu státního dozoru (vedoucí oddělení Ing. Miroslav Mařík)
  • Oddělení podpory SÚJB v oblasti RAO (vedoucí oddělení Ing. Jitka Mikšová)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]