Státní zdravotní ústav

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
SídloŠrobárova 48, Praha 10
Souřadnice
ŘeditelkaBarbora Macková
Oficiální webwww.szu.cz
Datová schránkaymkj9r5
IČO75010330 (VR)
Map
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví, které pro něj vytváří odborné zázemí.

SZÚ sídlí v Praze a v jeho čele stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na návrh hlavního hygienika. SZÚ připravuje podklady týkající se zdravotní politiky a metodik v oblasti ochrany veřejného zdraví. Nachází se v sousedství areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a historicky byl svázán s Lékařskou fakultou hygienickou UK v Praze.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Na jeho vzniku se podílely finanční prostředky Československé republiky a Mezinárodní zdravotní úřad Rockefellerovy nadace v New Yorku. K otevření došlo 12. října 1925, zakládající listina byla signována prezidentem T. G. Masarykem.

V gesci ústavu bylo dle zákona č. 218/1925 Sb. zajišťovat pro státní správu „odborné vědecké práce a zkoumání potřebná k účinným zdravotním opatřením a podporovat výchovu v preventivní medicíně.“[1] Další náplní byla produkce očkovacích látek a sér, stejně jako dohled nad léčivy. Čistotou kvality pitné vody se zde zabýval RNDr. Emanuel Purkyně, jako nejspíš vůbec první odborník v Československu.[2]

Po druhé světové válce, od roku 1945 docházelo k částečné atomizaci pracoviště a osamostatnění několika ústavů pod Ministerstvo zdravotnictví ČSR. Roku 1971 došlo ke spojení ústavů v jedinou vědecko-výzkumnou instituci ministerstva zdravotnictví, která nesla jméno Institut hygieny a epidemiologie.

Státní zdravotní ústav byl obnoven v lednu 1992 rozhodnutím ministra zdravotnictví Martina Bojara.

V roce 2018 rezignovala na svůj post ředitelka Jitka Sosnovcová, kdy byla zveřejněna zpráva z kontroly NKÚ, který našel velké pochybení v hospodaření ústavu.

Poslání ústavu[editovat | editovat zdroj]

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřením ministryně zdravotnictví čj: 31334/2002 ze dne 17. 12. 2002. Statutárním orgánem ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Sídlem ústavu je Praha. V § 86 citovaného zákona se uvádí, že ústav se zřizuje k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva. Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.

Ředitelé SZÚ[editovat | editovat zdroj]

Státní zdravotní ústav (1925–1939)[editovat | editovat zdroj]

Zdravotní ústav Protektorátu Čechy a Morava[editovat | editovat zdroj]

(ústav pod kontrolou německé zdravotní správy)

  • prof. MUDr. Hynek Pelc (1940)
  • Prof. MUDr. Pesch (1941)
  • doc. MUDr. Otto Schubert (1941–1945)

Státní zdravotní ústav, Státní zdravotnický ústav[editovat | editovat zdroj]

Institut hygieny a epidemiologie[editovat | editovat zdroj]

V letech 19521970 byl ústav rozdělen na samostatné ústavy – Ústav hygieny, Ústav hygieny práce a chorob z povolání, Ústav epidemiologie a mikrobiologie. V roce 1971 byly ústavy sloučeny v Institut hygieny a epidemiologie:

Státní zdravotní ústav (od r. 1992)[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Seznam přednášek, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1994/1995, s. 21.
  2. Encyklopedie dějin města Brna. encyklopedie.brna.cz [online]. 2004 [cit. 2021-04-23]. Dostupné online. 
  3. Šéf Státního zdravotního ústavu Březovský rezignoval kvůli kauze s očkováním příbuzných zaměstnanců. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2021-01-14 [cit. 2021-01-14]. Dostupné online. 
  4. Státní zdravotní ústav dočasně povede Macková, nového ředitele určí výběrové řízení. ČT24 [online]. Česká televize, 2021-01-15 [cit. 2021-01-17]. Dostupné online. 
  5. Ředitelkou Státního zdravotního ústavu se stala Barbora Macková

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]