Východofranská říše

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Království východních Franků
Království Němců

Regnum Francorum Orientalium
Regnum Teutonicorum
 Franská říše
 Lotharingie
843962 Německé království 
Svatá říše římská 
Bavorské vévodství 
Vlajka státu
vlajka
geografie
Mapa
Východofranská říše a její závislé země po rozdělení Verdunskou smlouvou v roce 843
žádné
obyvatelstvo
státní útvar
vznik:
státní útvary a území
předcházející:
Franská říše Franská říše
Lotharingie Lotharingie
následující:
Německé království Německé království
Svatá říše římská Svatá říše římská
Bavorské vévodství Bavorské vévodství

Východofranská (někdy též Východofrancká) říše je obecný název státního útvaru, který byl oficiálně znám pod názvem Království východních Franků (latinsky regnum Francorum orientalium), a to až do začátku 12. století, také jen jako Východní Franky (latinsky Francia orientalis), od 11. století znám také jako Království Němců (latinsky Regnum Teutonicorum), je původcem, resp. předchůdcem, středověkého Německého království a Svaté říše římské.

Dějiny[editovat | editovat zdroj]

Územní rozdělení Verdunskou smlouvou z roku 843

Utváření Východofranské říše zasahuje až do vleklých sporů o nástupnictví mezi potomky Karla Velikého. Ludvík I. Zbožný, (778840) bojoval proti svým synům o nadvládu nad Franskou říší, kterou na počátku roku 830 definitivně ztratil. Jeho syn Ludvík II. (Němec), který již od roku 831 vládl v Vévodství bavorském, Durynsku, Franckém vévodství a Vévodství saském, převzal v roce 833 regentství ve východní části Franské říše.

Poté vybudoval království a soudržnost kmenů resp. kmenových vévodství ve svém vladařském dosahu. Verdunskou smlouvou z roku 843 zapsal Ludvík Němec do dějin Evropy Východní Franky coby samostatné království.

Království Východní Franky (zeleně) roku 843 n. l.

Jméno regnum Francorum orientalium se však objevuje až o něco později, přesněji v roce 920, kdy Karel Dobrý a Jindřich I. Ptáčník uzavřeli bonnskou smlouvu. Karel směl svou říši nazývat Regnum Francorum occidentalium, („Království západních Franků“).

Germánská Východofranská říše byla poněkud odlišná od romanizované Říše západofranské. Byla z větší části položená mimo antické Imperum Romanum a její podobu jí vtiskly zejména sebevědomé kmeny a kmenoví vévodové. Tato vlastnost se výrazně táhne celými německými dějinami.

Regnum Teutonicorum[editovat | editovat zdroj]

Od 10. století byla Východofranská říše označována též jako regnum Teutonicorum. Toto označení se však prosadilo teprve v 11. století, tedy od dob Sálské dynastie.

Výraz regnum označoval nejprve obecně „vládu, dosah moci, království“ a samotná jednotlivá vévodství se v oněch časech označovala jako regnum. Jako „Teutonici“ (společný výraz pro německy mluvící kmeny) byla říše chápána, hlavně když vojsko složené z germánských vojáků táhlo přes Alpy do Itálie. Okolo panovníka se seskupili Frísové, Starosasové, Lotrinkové, Durynkové, Frankové, Alemáni a Bavoři. Celkem vzato, byla Východofranská říše (Svatá říše římská) rovnocenným nástupnickým státem podle tradice franské a podle tradic antického Římského impéria.

Králové Východofranské říše[editovat | editovat zdroj]

Mince s podobiznou Ludvíka II. Němce

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]