Přeskočit na obsah

Stížný list proti upálení Mistra Jana Husa

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Stížný list proti upálení Jana Husa

Stížný list proti upálení Jana Husa je dokument ze dne 2. září 1415, na který připojilo své pečetě celkem 452 českých a moravských šlechticů. Jeho text vznikl během druhé poloviny srpna. List byl vytvořen v osmi latinsky psaných exemplářích, které byly během září vystaveny k pečetění a které dne 30. prosince předložil koncilu v Kostnici důvěrník Jeronýma Pražského. Zachoval se pouze exemplář II, uložený v Edinburghu, z něhož byly vytvořeny dvě faksimile (první je uloženo v pražském Národním muzeu a druhé z roku 2007 se nachází v Ženevě).

Historie vzniku a význam dokumentu

[editovat | editovat zdroj]

Upálení Mistra Jana Husa vyvolalo v českých zemích rozhořčení. Výsledkem bylo sepsání Stížného listu signovaného nejvýznamnějšími českými a moravskými rody. Autoři kritizují, že Hus byl odsouzen, přestože se koncilu nepodařilo dokázat mu vinu. Upálení Jana Husa autoři a signatáři považují za urážku celé země. Koncil prohlásil signatáře za kacíře a požadoval, aby předstoupili před tento církevní orgán.

Tímto dokumentem se poprvé v historii česká a moravská šlechta otevřeně postavila proti výroku církevního orgánu. Dokument je zároveň prvním nejúplnějším seznamem českých a moravských šlechtických rodů.

Exempláře

[editovat | editovat zdroj]

Jednotlivé exempláře byly vystaveny k pečetění na různých místech českých zemí:

 • I – vysoká šlechta z Čech (35 jmen)
 • II – Čáslavsko (100 jmen)
 • III – Bechyňsko a Prácheňsko (102 jmen)
 • IV – Chrudimsko (84 jmen)
 • V – vysoká šlechta z Moravy (24 jmen)
 • VI – východní Morava (26 jmen)
 • VII – západní a jihozápadní Morava (27 jmen)
 • VIII – střední, severovýchodní a severní Morava včetně Opavska (54 jmen)

Seznam signatářů

[editovat | editovat zdroj]

I – vysoká šlechta z Čech

[editovat | editovat zdroj]

II – Čáslavsko

[editovat | editovat zdroj]
 • Mikuláš starší z Ledče, Mikuláš mladší z Ledče, Zikmund z Milošovic, Václav z Ostrova, Bohuslav z Kozlého, Jan z Onšova, Dětřich ze Studené, Jan ze Studené, Alšík z Martinic, Mladota z Dobré Vody, Milota z Bohdanče, Mikšík z Horek, Vikéř z Jenišovic, Václav ze Sulislavě, Erazim z Otročíc, Linhart z Kunějovic, Bohuněk z Borovic, Bolech z Dalkovic, Jan z Dalkovic, Vítek ze Zhoře, Mlýnek ze Sedmipánův, Vilém ze Soutic, Matěj ze Soutic, Odolen ze Sloupna, Jaroš z Proseče, Diviš z Pertoltic, Vavřinec z Bohdanče, Jan z Proseče, Perknéř z Ostrova, Bozděch z Ostrova, Jan ze Zbraslavic, Smil ze Švabinova, Jan z Tuněchod, Petr ze Kšel, Albert z Nelechova, Dětřich ze Lhotic, Předbor ze Speřic, Oneš z Kamenice, Jindřich z Leštiny, Václav z Dobrovítova, Maršík ze Skály, Ruprecht z Okrouhlic, Vítek z Žehušic, Jan z Žínán, Bohuněk z Proseče, Léva z Luk, Přech z Žíňan, Markvart z Kojkovic, Václav ze Zvěřic (z Věřic?), Mikuláš z Pohledu, Petr z Pohledu, Václav z Polné, Jan z Leskovce, Jindřich z Čachovic, Miksa z Petrovic, Markvart ze Lhotic, Václav ze Lhotic, Maršík z Alberovic, Pešík z Alberovic, Chýna z Košetic, Petr z Miletína, Slávek z Komorovic, Mikuláš z Jiřic, Jan z Bystré, Mikuláš z Třebelic, Jan z Polné, Beneš z Vlačic, Mikuláš z Vlačic, Petr z Vyčap, Štěpán z Vyčap, Hanušek z Běstviny, Jan z Ostrožna, Hertvík ze Spáčic, Martin z Dašic, Chvalek z Hostovic, Racek z Vrdova, Lidéř z Horek, Vykl ze Semitěše, Jan ze Suchotlesk, Procek z Chořova, Albert ze Šebestianic, Jan ze Znance, Oldřich z Dobrovítova, Zdich ze Lhoty, Matěj z Chlístovic (Chajstovic), Vilém z Ostrova, Jan ze Zbuzevsi, Jan z Vrbky, Jošt ze Zhoře, Brum z Bělé, Bartold z Dobré Vody, Zdeněk z Přemilovic, Martin ze Zdeslavic, Záviš ze Zdeslavic, Petr z Brloha, Zdislav z Dobré Vody, Chýna z Pavlova, Předbor ze Lhotic, Kuneš z Pavlova, Jindřich z Dobrovítova

III – Bechyňsko a Prácheňsko

[editovat | editovat zdroj]
 • Petr z Malovic, Jan z Malovic, Zikmund z Malovic, Petr z Pacova, Jan z Kraselova, Lipold ze Žimuntic, Jan z Hrádku, Hrdoň z Kraselova, Petr z Drslavic, Jan z Dobronic, Vlach ze Březí, Vilém z Mladějovic, Hynek z Dražova, Ctibor z Vesce, Mikuláš z Dobromilic, Filip ze Želče, Petr z Radimovic, Bušek z Vzdietova, Vilém ze Skalice, Lipold z Ustúpenie, Přibíček z Ustúpenie, Bušek z Dráhová, Jindřich odtudž, Vilém z Mašovic, Jan z Mileňovic, Jošt ze Želče, Mikuláš z Vilémovic, Pešík ze Vzdietova, Petr z Dubu, Jan ze Rzavého, Víta ze Rzavého, Mikuláš z Polánky, Leopold z Moravce, Jan ze Štítného, Beneš ze Stranné, Přibík z Cholmině, Albert Roth z Dírné, Mikuláš Roth z Dírné, Linhart z Mnichu, Mikuláš z Mnichu, Chval ze Ždáru, Jan ze Smilkova, Rynart z Vřesna, Erazim z Nítovic, Jošt z Pošny, Hrdoň z Bozděchova (?), Jaroslav z Vojkova, Jan ze Skopytec, Petr ze Skopytec, Pelhřim ze Skopytec, Petr ze Dvorce, Stibor z Hvozdně, Bohuslav z Nemyšle, Jan z Radenína, Jan z Tožic, Hon z Kozmic, Vilém z Tožic, Štěpán z Čestic, Václav z Todně, Jan z Předslavic, Vilém ze Lčovic, Petr z Tisové, Protiva z Údimě, Petr z Vesce, Boček z Myslíkovic, Mrázek z Radimovic, Oldřich z Dobrominic, Beneš ze Stříteže, Beneš ze Strkova, Vojtěch ze Strkova, Lev ze Záluží, Mrakeš ze Stříteže, Prokop z Chotčin, Mikuláš z Kratošic, Zikmund z Dobromilic, Bohunek z Jetřichovic, Petr z Jablonné, Jan z Vrchotic, Přibík z Mírovic, Jindřich ze Stropnice, Jan z Ratibořic, Petr z Ratibořic, Litvín z Prudic, Václav ze Smilkova, Mrakeš z Petrovic, Jindřich z Bukovice, Otrad z Nezvěstovic, Jan z Radostic, Svašek z Podolí, Oldřich z Mníšku, Kunc z Tučap, Václav ze Zvěřince, Jan z Chotěmic, Albera z Těchobuze, Buzek z Jedlan, Matěj z Plasna, Přibíček z Hlasiva, Jan z Budislavě, Václav z Mezného, Jan ze Samosol, Jindřich z Hořovic

IV – Chrudimsko    

[editovat | editovat zdroj]
 • Vilém z Vlašimě, Jan řečený Vavák z Vlkova, Hašek z Lukavic, Mikuláš z Běhošovic, Václav z Honbic, Mikuláš z Koloděj, Jan z Přepych, Martin ze Synčan, Václav z Hostovic, Štěpán z Dvekačovic, Jan z Ostrožna, Jiří z Telčic, Jan z Popovic, Jan Rúbík z Holetína, Maršík z Mikulovic, Jan z Koloděj, Jan z Předvořic, Jan z Kčečína, Jan ze Zdánic, Jiří ze Lhotky, Václav ze Sobčic, Boreš z Poděhus, Mikuláš z Barchova a Dýšic, Habard z Lomnice a z Moravan, Vilém z Košumberka a Chlumu, Matěj Holec II. z Nemošic, Jan z Rušinova, Hlaváč z Komárova, Ctibor z Markvartic, Jan starší z Lukavic, Kuneš z Huberga, Beneš z Kocourova, Jan řečený Holec z Nemošic, Diviš z Košumberka a z Chlumu, Václav z Choltic, Jan řečený Kavalec z Žumberka, Jan z Zigině, Václav ze Slavíkova, Albert z Bítovan, Oldřich z Holišovic, Beneš řečený Rubik ze Synčan, Vavřinec z Mnětic, Prokop z Jeníkova, Beneš řečený Brázda z Domanic, Bernard z Jestřebče, Půta z Lukavic, Arnošt ze Smrčku, Jan z Pašie, Beneš z Robús, Mikuláš z Křivé, Něpr z Pole, Jan řečený Těchlovec z Dobříkova, Petr Brázda ze Srbče, Petr z Habrova, Bohuněk z Holišovic, Jan z Markvartic, Buzek z Mezilesic, Jan z Rosic, Choňata ze Studence, Kuneš z Třibřich, Jan z Lipky, Bohuněk z Počapl, Stibor z Jenišovic, Prokop z Hořiněvsi, Zděnek z Radimě, Mařík z Dolan, Pavlík z Hostovic, Materna z Turova, Jan z Ivanovic, Mařík z Blatna, Jan ze Seslavec, Vilém z Heřmanic, Jan z Hostovic, Filip ze Synčan, Vilém z Holišovic, Jindřich z Púchobrad, Mikuláš ze Seslavec, Jan Rúbík ze Synčan, Václav z Třebošic, Petr z Nabočan, Jan z Vlčnova, Mikuláš z Poděhús a ze Sloupna, Jan mladší z Lukavic a Přísečna, Jan Hertvík z Ostrožna a z Rušinova

V – vysoká šlechta z Moravy

[editovat | editovat zdroj]

VI – východní Morava

[editovat | editovat zdroj]
 • Mikšík z Malenovic, Oldřich z Vraní, Čeněk z Šárova, Markvart z Jekova, Buzek z Vlachovic, Zich z Nedachlebic, Hereš z Velečína, Hynek z Kašíšova (Koščova?), Kašpar ze Švanfelda, Vojslav z Těchanovic, Markvart z Lúčan, Mikuláš z Přečkovic, Hereš ze Stehelce, Dík z Koběřic, Oněš z Lipína, Petr Hecht z Tyvírová (Turovic?), Mikuláš z Heršic, Franc z Pelhřimova, Beneš z Opatovic, Markvart z Valova, Jan ze Smrdovic, Beněk ze Lbenic, Gabriel ze Suchého Pole, Petr z Přeraz, Ješek z Libosvárli, Špalek z Očína

VII – západní a jihozápadní Morava

[editovat | editovat zdroj]
 • Sazema z Tošova, Mikuláš z Haly, Smil z Heroltic, Synek purkrabí z Meziříčí, Mikuláš z Tichovic, Francò z Police, Jan Skusky, Štefek purkrabí z Náměšti, Jan z Otradic, Vlček z Okarce, Vais z Tasova, Sabart z Rudolce, Beneš z Rudolce, Haras z Týnce, Matiáš z Baliny, Hroch z Řehořova, Beneš ze Sardik, Jan ze Lhotky, Jetřich z Braňsúd, Zikmund z Braňsúd, Michal z Těhalic, Vaněk z Opatova, Dobeš z Opatova, Bohuš z Vidonína, Jan ze Spalé, Jan z Núznic, Jiří z Kněníc  

VIII – střední, severovýchodní a severní Morava včetně Opavska

[editovat | editovat zdroj]
 • Jedl z Rúsovan, Beneš z Trabenic, Drslav z Náklé, Oldřich z Rakodova, Bohuněk z Vratišova, Rynart z Třenic, Předbor z Třenic, Wolfart z Pavlovic, Stach z Hladu, Ješek z Drazdova, Štefek z Rakodova, Dyna z Žisné, Jan z Tasova, Racek z Výškova, Zdeněk z Věžek, Parcifal z Náměšti, Jan z Peterswaldu, Zbilut z Klecan, Václav z Loděnic, Čeněk z Mošnova, Petr řečený Němček z Záhorova, Racek z Kunvaldu, Jindřich z Žeranovic, Václav z Kukvic, Jindřich z Týna, Ješek z Jestřebí, Erazim z Vidovic (?), Oldřich z Rakova, Václav ze Slatiňan, Jan z Čížova (?), Jan Donát z Polomě, Mikeš Donát z Polomě, Jakub z Kroměšína, Jan z Útěchova, Mikuláš ze Studénky, Petr Černý ze Štikovic, Mateska z Vyklek, Jan z Hyncendorfa, Bareš Hládek ze Zámrsk, Jan Drn ze Zachovic, Záviš z Hyncendorfa, Drážek z Hrádku, Dobeš z Tisé, Jan z Kramsína, Rús z Doloplaz, Drlík z Bělé, Vladek ze Skřinic, Jan z Richenberka, Jan ze Zvole, Pardus z Žeranovic, Ješek z Štiftovic, Jan z Římic, Oldřich ze Lhoty, Aleš Kabát z Výškovic

Literatura

[editovat | editovat zdroj]
 • Petr Čornej, Aleš Knápek, Ladislav Macek, Pavel Rous: Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa 1415-2015, Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici, Okrouhlice 2015, ISBN 978-80-260-7690-2
 • NOVOTNÝ, Václav. Hus v Kostnici a česká šlechta: poznámky a dokumenty. Praha: Společnost přátel starožitností čes., 1915. s. 76-80. Dostupné online

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]