Přeskočit na obsah

Slovinská vlajka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Užití vlajkyZlevadoprava Slovinská vlajka
Poměr stran: 1:2
Užití vlajkyZlevadoprava Slovinská námořní vlajka
Poměr stran: 2:3

Vlajka Slovinska je tvořena listem o poměru stran 1:2 se třemi vodorovnými pruhy – bílým, modrým a červeným, se slovinským státním znakem umístěným v horním rohu a částečně (vždy polovinou) překrývajícím bílý a modrý pruh.[1][2]

Znak je modrý štít s bílou kresbou hory se třemi vrcholy (prostřední je vyšší) s dvojitým, modrým, zvlněným proužkem v dolní části. Nad prostředním vrcholem jsou tři žluté, šesticípé hvězdy (2 + 1). Štít je, až na horní část, červeně lemován.[2]

Tři vrcholy představují Triglav, nejvyšší horu Slovinska, vlnité modré čáry symbolizují moře a řeku a hvězdy jsou převzaté z erbu šlechtického rodu Celjských ze 14. a začátku 15. století. Červené lemování štítu je pro soulad s barvami vlajky.[2]

Při zavěšení vlajky na výšku se její znak neotáčí do svislé polohy, jako na slovenské vlajce.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Území dnešního Slovinska bylo, v bohaté historii, součástí mnoha státních útvarů. Po Vídeňském kongresu v roce 1815 bylo připojeno k Rakouskému císařství, které jej do roku 1849 začlenilo do Ilyrského království. Po rakousko-uherském vyrovnání a vzniku Rakouska-Uherska (1867) zůstalo Slovinsko (resp. jeho hlavní část Kraňsko) součástí Předlitavska jako Kraňské vévodství. Prvními státními vlajkami na území dnešního Slovinska se tak staly vlajky Rakouského císařství.[2]

Kraňsko užívalo i vlastní, zemskou barvy – vlajka měla tři vodorovné pruhy, bílý, modrý a červený.[2]

Po 1. světové válce a rozpadu Rakouska-Uherska bylo 1. prosince 1918 vyhlášeno Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od roku 1929 Království Jugoslávie). Rozhodnutím ministerské rady č. 180 ze dne 22. prosince 1918 byla vlajka království tvořena listem o poměru stran 2:3 se třemi vodorovnými pruhy, modrým, bílým a červeným.[2]

Po 2. světové válce vznikla 29. listopadu 1945 Federativní lidová republika Jugoslávie a Slovinsko bylo jednou ze zemí.[2]

Podrobnější informace naleznete v článku Jugoslávská vlajka.

Od 18. ledna 1947 byly užívány (zavedeny Ústavou Lidové republiky Slovinsko ze dne 16. ledna 1947) vlastní symboly. Slovinská vlajka byla tvořena listem o poměru stran 1:2 se třemi vodorovnými pruhy – bílým, modrým a červeným. Uprostřed byla červená, žlutě lemovaná, pěticípá hvězda, vepsaná do pomyslné kružnice o průměru ⅔ šířky listu.[2]

7. dubna 1963 byl stát přejmenován na Socialistická federativní republika Jugoslávie a země na Socialistická republika Slovinsko. Zemská vlajka nebyla změněna.[2]

Po prvních svobodných volbách v roce 1990 se země 8. dubna 1990 přejmenovala na Slovinskou republiku a 2. července byla vyhlášena úplná svrchovanost na Jugoslávii. V prosinci pak většina voličů zvolila v referendu cestu k plné nezávislosti. Symboly Slovinska nebyly změněny. 25. června 1991 byla nezávislost na Jugoslávii vyhlášena a poprvé byla (na náměstí Republiky před slovinským parlamentem) vztyčena nová vlajka nezávislého státu. Tato vlajka neměla předepsaný poměr stran 1:2 ale přibližně 1:5. 27. června 1991 došlo k ozbrojenému konfliktu s jugoslávskou armádou ale po několika týdnech bojů bylo uzavřeno příměří a 8. října 1991 byla vyhlášena plná nezávislost.[2]

Oficiálně byly slovinské symboly uzákoněny až „Zákonem o znaku, vlajce a hymně Republiky Slovinsko a slovinské státní vlajce” ze dne 21. října 1994. Tento zákon byl potvrzen „Vyhláškou o vyhlášení Zákona o znaku, vlajce a hymně Republiky Slovinsko a slovinské státní vlajce” ze stejného dne, který nabyl účinnosti 27. října 1994 zveřejněním v „Úředním věstníku Republiky Slovinsko č. 67”.[2]

[Státní] Vlajkou Republiky Slovinsko je bílo-modro-červená slovinská národní vlajka se znakem Republiky Slovinsko. Poměr šířky k délce je jedna ku dvěma. Barvy vlajky jsou v pořadí: bílá, modrá, červená. Každá barva zabírá třetinu šířky vlajky. Znak je umístěn v levé horní části vlajky tak, aby se těžiště štítu protínalo s místem styku bílé a modré barvy v jedné čtvrtině délky vlajky. Horní polovina znaku, na které se nacházejí hvězdy, je umístěna v bílém poli a druhá polovina v modrém poli. Výška znaku je jedna třetina šířky vlajky.
— Zákon o znaku, vlajce a hymně Republiky Slovinsko a o slovinské národní vlajce[3]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Slovinská vlajka na Flags of the World
  2. a b c d e f g h i j k Zpravodaj Vexilolog č. 84–85, červen 2022
  3. Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi. Uradni list Republike Slovenije [pdf]. 1994-10-27 [cit. 2011-06-21]. [online]. ISSN 1318-0576. (slovinsky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]