Seznam amerických letadlových lodí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
USS John C. Stennis (CVN-74), současná letadlová loď třídy Nimitz
Letecký pohled na zakotvené letadlové lodě na základně v Alamedě, zleva:
• USS Coral Sea (CVA-43) třídy Midway
• USS Hancock (CVA-19) třídy Essex
• USS Oriskany (CVA-34) třídy Essex
• USS Enterprise (CVAN-65)

Seznam amerických letadlových lodí obsahuje přehled letadlových lodí Námořnictva Spojených států amerických. Zahrnuje všechna plavidla číslovaná v jednotné řadě navazující na první letadlovou loď USS Langley u roku 1922, která dostala označení CV-1. V průběhu historie bylo pro plavidla tohoto typu používáno několik klasifikačních symbolů trupu, proto jsou zde uvedeny lodě se symboly CV (letadlová loď) CV(N) (letadlová loď pro noční operace), CVL (lehká letadlová loď), CVB (velká letadlová loď), CVA (útočná letadlová loď), CVS (protiponorková letadlová loď), CVT (cvičná letadlová loď), CVAN (útočná letadlová loď s jaderným pohonem) a CVN (letadlová loď s jaderným pohonem). Seznam zahrnuje také dvě výhradně cvičné lodě, které byly zařazeny mezi pomocná plavidla (klasifikační symbol IX). Lodě jsou v seznamu rozčleněny podle tříd, jež jsou uvedeny chronologicky od 20. let 20. století do současnosti. V rámci jedné třídy jsou jednotlivé lodě seřazeny podle čísel klasifikačního symbolu trupu.

Eskortní letadlové lodě (klasifikační symbol CVE) byly číslovány v samostatné řadě, proto jsou uvedeny v samostatném seznamu.

Historický přehled[editovat | editovat zdroj]

Před druhou světovou válkou[editovat | editovat zdroj]

Třída Období služby Počet Jednotky
Langley 1922–1942 1 CV-1
Lexington 1927–1946 2 CV-2, CV-3
Ranger 1934–1946 1 CV-4
Yorktown 1937–1947 3 CV-5, CV-6, CV-8
Wasp 1940–1942 1 CV-7

První letadlová loď amerického námořnictva (US Navy) vznikla přestavbou uhelné lodě Jupiter v letech 1920–1922. Plavidlo obdrželo jméno Langley a označení CV-1, do služby bylo zařazeno roku 1922 a první dva roky sloužilo k testům. Teprve v roce 1924 se Langley připojila k bojovým jednotkám.[1]

Jako výsledek Washingtonské konference byla v roce 1922 Kongresem schválena změna dvou rozestavěných bitevních křižníků na letadlové lodě, které byly roku 1927 zařazeny do služby jako třída Lexington. V první polovině 30. let následovalo menší plavidlo Ranger, které se stalo první letadlovou lodí US Navy, jež byla od začátku projektována pro tento účel. Ve druhé polovině 30. let byly dokončeny dvě jednotky třídy Yorktown, poslední třetí potom těsně před vstupem Spojených států do druhé světové války v roce 1941. V roce 1940 vyplula také menší loď Wasp.[1]

Druhá světová válka[editovat | editovat zdroj]

Třída Období služby Počet Jednotky
Essex 1942–1991 24 (+2) CV-9 – CV-21, CV-31 – CV-34,
CV-36 – CV-40, CV-45, CV-47
(CV-35 a CV-46 nedokončeny,
CV-50 – CV-55 zrušeny)
Independence 1943–1956 9 CV-22 – CV-30
cvičné 1942–1945 2 IX-64, IX-81

Od jara 1941 probíhala stavba první lodě nové třídy Essex, kýly dalších dvou byly založeny na začátku prosince tohoto roku. Z této třídy se díky její produkci během druhé světové války stala nejpočetnější třída letadlových lodí. Plánováno bylo 32 jednotek, reálná stavba byla zahájena u 26 z nich a dokončeno a do služby postupně zařazeno bylo celkem 24 lodí, poslední až v roce 1950.[2]

Po útoku na Pearl Harbor 7. prosince 1941 se do druhé světové války zapojily také Spojené státy. Prvního bojového nasazení amerických letadlových lodí se zúčastnily Enterprise a Yorktown dne 1. února 1942, když zaútočily na japonské základny na Marshallových a Gilbertových ostrovech. Na začátku května 1942 proběhla bitva v Korálovém moři, první námořní bitva v dějinách, kdy se lodě jedné bojující strany nedostaly vůbec do kontaktu s loděmi druhé strany.[3]

Kvůli nedostatku letadlových lodí a pomalé stavbě velkých lodí třídy Essex se námořnictvo během první poloviny roku 1942 rozhodlo o změně několika rozestavěných nebo plánovaných lehkých křižníků třídy Cleveland na lehké letadlové lodě. Tak vznikla třída Independence s devíti jednotkami, které byly všechny dokončeny během roku 1943.[4]

V červenci 1943 proběhla první změna v systému klasifikace letadlových lodí. Symbol CV byl ponechán Saratoze, Rangeru, Enterprise a lodím třídy Essex. Pro velké letadlové lodě s výtlakem nad 46 000 tun byl vyčleněn symbol CVB, malé (lehké) letadlové lodě o výtlaku kolem 10 000 tun symbol CVL.[5] Do kategorie CVL tak byly zařazeny všechny jednotky třídy Independence.

Pro výcvik vzletů a přistávání si americké námořnictvo pořídilo dvě cvičné lodě Wolverine a Sable, které v letech 1942–1943 vznikly přestavbou civilních kolesových parníků a které byly do roku 1945 využívány k tréninkovým účelům na Velkých jezerech.[6]

Během druhé světové války ztratily Spojené státy celkem pět letadlových lodí (Lexington, Yorktown, Wasp a Hornet v roce 1942, Princeton v roce 1944). Potopena byla také průkopnická loď Langley (1942), která však již od roku 1937 byla využívána pouze jako nosič hydroplánů. Další ztráty byly zaznamenány v kategorii eskortních letadlových lodí.[7]

Studená válka[editovat | editovat zdroj]

Třída Období služby Počet Jednotky
Midway 1945–1992 3 CV-41 – CV-43
(CVB-44, CVB-56 a CVB-57 zrušeny)
Saipan 1946–1970 2 CVL-48, CVL-49
United States 0 (+1) (CVA-58 nedokončena)
Forrestal 1955–1998 4 CVB-59, CVB-60, CVA-61, CVA-62
Kitty Hawk 1961–2009 3 CVA-63, CVA-64, CVA-66
Enterprise 1961–2017 1 CVAN-65
John F. Kennedy 1968–2007 1 CVA-67
Nimitz od 1975 10 CVAN-68, CVAN-69, CVN-70 – CVN-77

Stavba prvních velkých letadlových lodí (symbol CVB) byla zahájena již v roce 1943, do bojů druhé světové války však již jednotky třídy Midway nezasáhly, neboť první z nich byla do služby zařazena několik dní po jejím definitivním konci v září 1945.[8] Následovaly ji i další dvě lodě téže třídy, stavba dalších tří byla nakonec zrušena. Třída Midway měla dlouhou životnost, poslední loď se zúčastnila i války v Zálivu v roce 1991, po níž byla vyřazena.[9]

K původem druhoválečným plavidlům patří také lehké letadlové lodě třídy Saipan, jež vstoupily v počtu dvou kusů do služby v letech 1946 a 1947. V té však vydržely pouze do poloviny 50. let, kdy byly odstaveny. Po několikaleté přestávce byly v první polovině 60. let přestavěny na spojovací loď a velitelskou loď.[10]

Krátce po skončení druhé světové války byly ze služby vyřazeny přeživší předválečné lodě, z výzbroje byla zcela odstavena také většina lehkých letadlových lodí třídy Independence (pouze tři kusy zůstaly aktivní do poloviny 50. let) a dočasně také část jednotek velmi početné třídy Essex.[2][4]

První novou poválečnou konstrukcí byla loď United States o výtlaku téměř 70 000 tun, která se měla stát prvním představitelem kategorie extrémně velkých letadlových lodí (supercarrier). Její stavba však byla po několika dnech zrušena ministrem obrany.[8]

V roce 1952 došlo ke sjednocení klasifikace, kdy všechny lodě s označením CV a CVB obdržely symbol CVA značící útočnou (údernou) letadlovou loď.[11] V dalším průběhu 50. a následně také 60. let byla většina lodí třídy Essex upravena na boj proti ponorkám a zároveň překlasifikována na protiponorkové letadlové lodě (symbol CVS).[2]

Lodě třídy Essex byly v průběhu 50. let postupně modernizovány, v roce 1952 obdržela první z nich (Antietam) úhlovou letovou palubu, která se stala standardem pro další nově vyráběné americké letadlové lodě.[11] Většina „essexů“ byla vyřazena ze služby v první polovině 70. let, pouze Lexington zůstal jako výcviková loď aktivní až do roku 1991.[2]

Během 50. let 20. století, tedy již za probíhající studené války, byly postaveny čtyři jednotky nové třídy Forrestal, které se díky svému výtlaku 80 000 tun staly prvními skutečnými členy kategorie extrémně velkých letadlových lodí amerického námořnictva. Lodě této třídy byly také prvními, které měly již z výroby osazenou úhlovou letovou palubu.[11] Na tato plavidla navázaly v 60. letech tři jednotky třídy Kitty Hawk, která fakticky byla vylepšenou verzí třídy Forrestal.[12] V roce 1968 byla do služby zařazena loď John F. Kennedy, jež byla modernější variantou třídy Kitty Hawk a která se stala poslední vyrobenou americkou letadlovou lodí s konvenčním (nejaderným) pohonem.[13]

Roku 1961 byla do služby zařazena první letadlová loď na světě s jaderným pohonem, Enterprise s klasifikačním symbolem CVAN (útočná letadlová loď s jaderným pohonem).[14]

V průběhu 60. a první poloviny 70. let se letadlové lodě podílely také na americkém vesmírném programu, když po přistání na moři vyzvedávaly přistávací moduly kosmických lodí i s jejich posádkami, včetně Alana Sheparda, prvního Američana ve vesmíru v kabině Freedom 7 (1961, Lake Champlain),[15] nebo Neila Armstronga, Buzze Aldrina a Michaela Collinse, první lidi na Měsíci v lodi Apollo 11 (1969, Hornet).[16]

Na konci 60. let byla zahájena stavba první lodě třídy Nimitz. Tato plavidla s jaderným pohonem byla produkována postupně až do konce prvního desetiletí 21. století. Jedná se o největší válečné lodě na světě (kategorie supercarriers), které tvoří páteř současného amerického námořnictva.[17]

V roce 1975 US Navy zjednodušilo systém označování lodí. Byly zrušeny všechny používané i nepoužívané varianty a zavedeny pouze dvě kategorie, CV pro letadlové lodě s konvenčním pohonem a CVN pro letadlové lodě s jaderným pohonem.[18]

Po studené válce[editovat | editovat zdroj]

Třída Období služby Počet Jednotky
Gerald R. Ford od 2017 1 (+2) CVN-78
(CVN-79 a CVN-80 rozestavěny,
CVN-81 a CVN-82 plánovány)

Po ukončení studené války v roce 1991 mělo americké námořnictvo k dispozici konvenční lodě tříd Midway (poslední však byla záhy vyřazena), Forrestal, Kitty Hawk a John F. Kennedy a nukleární lodě tříd Enterprise a Nimitz. Lodě s konvenčním pohonem začaly být postupně odstavovány. Jednotky třídy Forrestal vydržely ve službě nejdéle do roku 1998,[19] roku 2007 byla vyřazena loď John F. Kennedy.[13] Po vyřazení lodě Kitty Hawk v roce 2009, poslední ze stejnojmenné třídy, zůstala ve službě pouze plavidla poháněná jaderným pohonem.[20]

Výroba jaderných lodí třídy Nimitz pokračovala i v 90. letech a na začátku 21. století, v tomto období vznikly celkem čtyři lodě. Poslední, celkově desátá loď této třídy, byla do služby uvedena v roce 2009.[17]

Od téhož roku probíhá stavba první jednotky nové generace v rámci třídy třídy Gerald R. Ford, která se v budoucnu stane nástupcem třídy Nimitz. Prozatím byla oznámena tři plavidla, celkové plány počítají s deseti loděmi.[21][22]

Na konci roku 2012 byla deaktivována a z aktivní služby odstavena první loď s jaderným pohonem Enterprise,[22] která formálně zůstala ve výzbroji do roku 2017, kdy byla po odstranění veškerého jaderného materiálu definitivně vyřazena.[23] Tentýž rok byla do služby uvedena první jednotka nové třídy Gerald R. Ford.[24]

Seznam lodí[editovat | editovat zdroj]

Třída Langley[editovat | editovat zdroj]

Třída Langley (1 jednotka; 1922–1942)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CV-1 USS Langley (1928) USS Langley Samuel Pierpont Langley 18. října 1911 24. srpna 1912
7. dubna 1913 (jako Jupiter)
20. března 1922 (jako Langley)
Původně nákladní loď pro přepravu uhlí USS Jupiter (AC-3), na letadlovou loď Langley (CV-1) přestavěna 1920–1922.
Od roku 1937 nosič hydroplánů AV-3. Potopena 27. února 1942 v Jávském moři.[25]

Třída Lexington[editovat | editovat zdroj]

Třída Lexington (2 jednotky; 1927–1946)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CV-2 USS Lexington (říjen 1941) USS Lexington bitva o Lexington 8. ledna 1921 3. října 1925
14. prosince 1927
Původně objednána jako Lexington (CC-1), bitevní křižník třídy Lexington, jako letadlová loď stavěna od července 1922.
Potopena 8. května 1942 v bitvě v Korálovém moři.[26]
CV-3 USS Saratoga (1942) USS Saratoga bitva u Saratogy 25. září 1920 7. dubna 1925
16. listopadu 1927
Původně objednána jako Saratoga (CC-3), bitevní křižník třídy Lexington, jako letadlová loď stavěna od července 1922.
Aniž by došlo k jejímu formálnímu vyřazení, byla potopena 25. července 1946 při jaderných testech u atolu Bikini.[27]

Třída Ranger[editovat | editovat zdroj]

Třída Ranger (1 jednotka; 1934–1946)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CV-4 USS Ranger USS Ranger tulák, vojenský zvěd
(angl. ranger)
26. září 1931 25. února 1933
4. června 1934 18. října 1946
Po svém vyřazení byla dne 28. ledna 1947 prodána k sešrotování.[28]

Třída Yorktown[editovat | editovat zdroj]

Třída Yorktown (3 jednotky; 1937–1947)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CV-5 USS Yorktown (říjen 1937) USS Yorktown bitva u Yorktownu 21. května 1934 4. dubna 1936
30. září 1937
Potopena 7. června 1942 v bitvě u Midway.[29]
CV-6
CV(N)-6
CVA-6
CVS-6
USS Enterprise (září 1945) USS Enterprise odvaha, podnikavost
(angl. enterprise)
16. července 1934 3. října 1936
12. května 1938 17. února 1947
Po svém vyřazení byla dne 1. července 1958 prodána k sešrotování.[30][31]
CV-8 USS Hornet (1941) USS Hornet sršeň
(angl. hornet)
25. září 1939 14. prosince 1940
20. října 1941
Potopena 27. října 1942 v bitvě u ostrovů Santa Cruz.[32][33]

Třída Wasp[editovat | editovat zdroj]

Třída Wasp (1 jednotka; 1940–1942)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CV-7 USS Wasp (květen 1942) USS Wasp vosa
(angl. wasp)
1. dubna 1936 4. dubna 1939
25. dubna 1940
Potopena 15. září 1942 u ostrova San Cristóbal.[34]

Třída Essex[editovat | editovat zdroj]

Třída Essex (24 jednotek; 1942–1991)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CV-9
CVA-9
CVS-9
USS Essex USS Essex Essex a Essex County 28. dubna 1941 31. července 1942
31. prosince 1942 30. června 1969
Po svém vyřazení byla dne 1. června 1975 prodána k sešrotování.[35][36]
CV-10
CVA-10
CVS-10
USS Yorktown (červenec 1944) USS Yorktown bitva u Yorktownu 1. prosince 1941 21. ledna 1943
15. dubna 1943 27. června 1970
Do září 1942 nesla jméno Bon Homme Richard.
Od roku 1975 muzeum v Mount Pleasant.[37]
CV-11
CVA-11
CVS-11
USS Intrepid (listopad 1944) USS Intrepid neohrožený
(angl. intrepid)
1. prosince 1941 26. dubna 1943
16. srpna 1943 15. března 1974
Od roku 1982 muzeum v New Yorku.[38][39]
CV-12
CVA-12
CVS-12
USS Hornet (březen 1945) USS Hornet sršeň
(angl. hornet)
3. srpna 1942 30. srpna 1943
29. listopadu 1943 26. června 1970
Původně nesla jméno Kearsarge, přejmenována byla během stavby po říjnu 1942.
Od roku 1998 muzeum v Alamedě.[40][41]
CV-13
CVA-13
CVS-13
USS Franklin (srpen 1944) USS Franklin Benjamin Franklin 7. prosince 1942 14. října 1943
31. ledna 1944 17. února 1947
Od roku 1959 transportér letadel AVT-8. Dne 27. července 1966 prodána k sešrotování.[42]
CV-14
CVA-14
CVS-14
USS Ticonderoga (1966) USS Ticonderoga Ticonderoga
(bitva o Ticonderogu)
1. února 1943 7. února 1944
8. května 1944 1. září 1973
Do května 1943 nesla jméno Hancock.
Po svém vyřazení byla dne 15. srpna 1974 prodána k sešrotování.[43][44]
CV-15
CVA-15
CVS-15
USS Randolph (únor 1962) USS Randolph Peyton Randolph 10. května 1943 28. června 1944
9. října 1944 13. února 1969
Po svém vyřazení byla dne 24. května 1975 prodána k sešrotování.[45][46]
CV-16
CVA-16
CVS-16
CVT-16
USS Lexington (1958) USS Lexington bitva o Lexington 15. července 1941 26. září 1942
17. února 1943 8. listopadu 1991
Do června 1942 nesla jméno Cabot. Od roku 1978 cvičná přistávací loď AVT-16.
Od roku 1992 muzeum v Corpus Christi.[47][48]
CV-17
CVA-17
CVS-17
USS Bunker Hill (červen 1944) USS Bunker Hill kopec Bunker Hill u Charlestownu
(bitva o Bunker Hill)
15. září 1941 7. prosince 1942
24. května 1943 9. ledna 1947
Od roku 1959 transportér letadel AVT-9.
Po roce 1966 využita k elektronickým testům, v květnu 1973 prodána k sešrotování.[49][50]
CV-18
CVA-18
CVS-18
USS Wasp (1967) USS Wasp vosa
(angl. wasp)
18. března 1942 17. srpna 1943
24. listopadu 1943 1. července 1972
Do listopadu 1942 nesla jméno Oriskany.
Po svém vyřazení byla dne 21. května 1973 prodána k sešrotování.[51]
CV-19
CVA-19
CVS-19
USS Hancock (února 1975) USS Hancock John Hancock 26. ledna 1943 24. ledna 1944
15. dubna 1944 30. ledna 1976
Do května 1943 nesla jméno Ticonderoga.
Po svém vyřazení byla dne 1. září 1976 prodána k sešrotování.[52][53]
CV-20
CVA-20
CVS-20
USS Bennington (březen 1965) USS Bennington Bennington
(bitva u Benningtonu)
15. prosince 1942 28. února 1944
6. srpna 1944 15. ledna 1970
Po svém vyřazení byla dne 12. ledna 1994 prodána k sešrotování.[52][54]
CV-21
CVA-21
CVS-21
USS Boxer (1948) USS Boxer HMS Boxer 13. září 1943 14. prosince 1944
16. dubna 1945 1. prosince 1969
Od roku 1959 vrtulníková výsadková loď LPH-4.
Po svém vyřazení byla dne 13. března 1971 prodána k sešrotování.[55][56]
CV-31
CVA-31
USS Bon Homme Richard (leden 1945) USS Bon Homme Richard Poor Richard's Almanack od B. Franklina
(fran. L'Almanach du Bonhomme Richard)
1. února 1943 29. dubna 1944
26. listopadu 1944 2. července 1971
Po svém vyřazení byla dne 4. února 1992 prodána k sešrotování.[57][58]
CV-32
CVA-32
CVS-32
USS Leyte USS Leyte bitva u Leyte 21. února 1944 23. srpna 1945
11. dubna 1946 15. května 1959
Do května 1945 nesla jméno Crown Point. Od roku 1959 transportér letadel AVT-10.
Po svém vyřazení byla v září 1970 prodána k sešrotování.[59][60]
CV-33
CVA-33
CVS-33
USS Kearsarge (duben 1946) USS Kearsarge hora Mount Kearsarge 1. března 1944 5. května 1945
2. března 1946 13. února 1970
Po svém vyřazení byla v únoru 1974 prodána k sešrotování.[61][62]
CV-34
CVA-34
USS Oriskany (prosinec 1950) USS Oriskany Oriskany
(bitva u Oriskany)
1. května 1944 13. října 1945
25. září 1950 30. září 1976
Dne 17. května 2006 byla potopena v Mexickém zálivu, aby vytvořila umělý útes.[63]
CV-35 Rozestavěné plavidlo USS Reprisal odveta
(angl. reprisal)
1. července 1944 1945
Stavba lodě byla zrušena dne 12. srpna 1945.
Nedokončený trup byl poté využit ke zbraňovým zkouškám a dne 2. listopadu 1949 byl prodán k sešrotování.[64]
CV-36
CVA-36
CVS-36
USS Antietam (březen 1945) USS Antietam bitva u Antietamu 15. března 1943 20. srpna 1944
28. ledna 1945 8. května 1963
Po svém vyřazení byla dne 28. února 1974 prodána k sešrotování.[65]
CV-37
CVA-37
CVS-37
USS Princeton (1948) USS Princeton Princeton
(bitva o Princeton)
14. září 1943 8. července 1945
18. listopadu 1945 30. ledna 1970
Do listopadu 1944 nesla jméno Valley Forge. Od roku 1959 vrtulníková výsadková loď LPH-5.
Po svém vyřazení byla v květnu 1971 prodána k sešrotování.[66][67]
CV-38
CVA-38
CVS-38
USS Shangri-La (srpen 1945) USS Shangri-La Šangri-La 15. ledna 1943 24. února 1944
15. září 1944 30. července 1971
Po svém vyřazení byla v roce 1988 prodána k sešrotování.[68][69]
CV-39
CVA-39
CVS-39
USS Lake Champlain (srpen 1945) USS Lake Champlain Champlainovo jezero (angl. Lake Champlain)
(bitva na Champlainově jezeře)
15. března 1943 2. listopadu 1944
3. června 1945 2. května 1966
Po svém vyřazení byla dne 28. dubna 1972 prodána k sešrotování.[70][71]
CV-40
CVA-40
CVS-40
USS Tarawa (prosinec 1952) USS Tarawa Tarawa
(bitva o Tarawu)
1. března 1944 12. května 1945
8. prosince 1945 13. května 1960
Od roku 1961 transportér letadel AVT-12.
Po svém vyřazení byla dne 3. října 1968 prodána k sešrotování.[72][73]
CV-45
CVA-45
CVS-45
USS Valley Forge (leden 1956) USS Valley Forge Valley Forge 14. září 1943 8. července 1945
3. listopadu 1946 15. ledna 1970
Od roku 1961 vrtulníková výsadková loď LPH-8.
Po svém vyřazení byla dne 29. října 1971 prodána k sešrotování.[74]
CV-46 Rozestavěné plavidlo USS Iwo Jima Iwodžima
(bitva o Iwodžimu)
29. ledna 1945
Stavba lodě byla zrušena 12. srpna 1945. Nedokončený trup byl poté sešrotován.[75][76]
CV-47
CVA-47
CVS-47
USS Philippine Sea (květen 1953) USS Philippine Sea bitva ve Filipínském moři 19. srpna 1944 5. září 1945
11. května 1946 28. prosince 1958
Od roku 1959 transportér letadel AVT-11.
Po svém vyřazení byla v březnu 1971 prodána k sešrotování.[77][78]

Třída Independence [editovat | editovat zdroj]

Třída Independence (9 jednotek; 1943–1956)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CV-22
CVL-22
USS Independence (červenec 1943) USS Independence nezávislost
(angl. independence)
1. května 1941 22. srpna 1942
14. ledna 1943 28. srpna 1946
Původně objednána jako Amsterdam (CL-59), lehký křižník třídy Cleveland, jako letadlová loď stavěna od února 1942.[79]
V červenci 1946 využita při jaderných testech, trup byl potopen 1951 při zbraňových zkouškách.[80]
CV-23
CVL-23
USS Princeton (leden 1944) USS Princeton Princeton
(bitva o Princeton)
2. června 1941 18. října 1942
25. února 1943
Původně objednána jako Tallahassee (CL-61), lehký křižník třídy Cleveland, jako letadlová loď stavěna od února 1942.[81]
Potopena 24. října 1944 v bitvě u Leyte.[82]
CV-24
CVL-24
USS Belleau Wood (prosinec 1943) USS Belleau Wood les u Belleau (angl. Belleau Wood)
(bitva o Belleauský les)
11. srpna 1941 6. prosince 1942
31. března 1943 13. ledna 1947
Původně objednána jako New Haven (CL-76), lehký křižník třídy Cleveland, jako letadlová loď stavěna od února 1942.[83]
V letech 1953–1960 sloužila u francouzského námořnictva jako Bois Belleau.
Po návratu do USA prodána dne 21. listopadu 1960 k sešrotování.[84]
CV-25
CVL-25
USS Cowpens (srpen 1944) USS Cowpens bitva u Cowpens 17. listopadu 1941 17. ledna 1943
28. května 1943 13. ledna 1947
Původně objednána jako Huntington (CL-77), lehký křižník třídy Cleveland, jako letadlová loď stavěna od března 1942.[85][86]
Od roku 1959 transportér letadel AVT-1. V roce 1960 prodána k sešrotování.[87][86]
CV-26
CVL-26
USS Monterey (listopad 1944) USS Monterey Monterey
(bitva u Monterey)
29. prosince 1941 28. února 1943
17. června 1943 16. ledna 1956
Původně objednána jako Dayton (CL-78), lehký křižník třídy Cleveland, jako letadlová loď stavěna od března 1942.[88]
Od roku 1959 transportér letadel AVT-2. V květnu 1971 prodána k sešrotování.[89][90]
CV-27
CVL-27
USS Langley (říjen 1943) USS Langley Samuel Pierpont Langley 11. dubna 1942 22. května 1943
31. srpna 1943 11. února 1947
Původně objednána jako Fargo (CL-85), lehký křižník třídy Cleveland, stavěna již jako letadlová loď.
Do listopadu 1942 nesla jméno Crown Point. V letech 1951–1963 sloužila u francouzského námořnictva jako La Fayette.
Po návratu do USA prodána v roce 1963 k sešrotování.[91]
CV-28
CVL-28
USS Cabot (červenec 1945) USS Cabot John Cabot 16. března 1942 4. dubna 1943
24. července 1943 21. ledna 1955
Původně objednána jako Wilmington (CL-79), lehký křižník třídy Cleveland, jako letadlová loď stavěna od června 1942.[92]
Od roku 1959 transportér letadel AVT-3. V letech 1967–1989 sloužila u španělského námořnictva jako Dédalo.
Po návratu do USA prodána v roce 1997 k sešrotování.[93][94]
CV-29
CVL-29
USS Bataan (leden 1952) USS Bataan poloostrov Bataan
(bitva o Bataan)
31. srpna 1942 1. srpna 1943
17. listopadu 1943 9. dubna 1954
Původně objednána jako Buffalo (CL-99), lehký křižník třídy Cleveland, stavěna již jako letadlová loď.
Od roku 1959 transportér letadel AVT-4. Dne 19. června 1961 prodána k sešrotování.[95]
CV-30
CVL-30
USS San Jacinto (leden 1944) USS San Jacinto bitva u San Jacinta 26. října 1942 26. září 1943
15. listopadu 1943 1. března 1947
Původně objednána jako Newark (CL-100), lehký křižník třídy Cleveland, stavěna již jako letadlová loď.
Do ledna 1943 nesla jméno Reprisal. Od roku 1959 transportér letadel AVT-5.
Dne 15. prosince 1971 prodána k sešrotování.[96]

Třída Midway[editovat | editovat zdroj]

Třída Midway (3 jednotky; 1945–1992)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CV-41
CVB-41
CVA-41
USS Midway (září 1945) USS Midway bitva u Midway 27. října 1943 20. března 1945
10. září 1945 11. dubna 1992
Od roku 2004 muzeum v San Diegu.[97][98]
CV-42
CVB-42
CVA-42
USS Franklin D. Roosevelt USS Franklin D. Roosevelt Franklin Delano Roosevelt 1. prosince 1943 29. dubna 1945
27. října 1945 1. října 1977
Do května 1945 nesla jméno Coral Sea.
Po svém vyřazení byla dne 11. dubna 1978 prodána k sešrotování.[99][100][101]
CV-43
CVB-43
CVA-43
USS Coral Sea (červen 1955) USS Coral Sea Korálové moře
(bitva v Korálovém moři)
10. července 1944 2. dubna 1946
1. října 1947 30. dubna 1990
Po svém vyřazení byla dne 7. května 1993 prodána k sešrotování.[102][103]

Třída Saipan[editovat | editovat zdroj]

Třída Saipan (2 jednotky; 1946–1970)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CVL-48 USS Saipan (1956) USS Saipan Saipan 10. července 1944 8. července 1945
14. července 1946 14. ledna 1970
Od roku 1959 transportér letadel AVT-6.
V letech 1963–1966 přestavěna na spojovací loď USS Arlington (AGMR-2).[104]
CVL-49 USS Wright USS Wright bratři Wrightové 21. srpna 1944 1. září 1945
9. února 1947 27. května 1970
Od roku 1959 transportér letadel AVT-7.
V letech 1962–1963 přestavěna na velitelskou loď USS Wright (CC-2).[105]

Třída United States[editovat | editovat zdroj]

Třída United States (1 jednotka)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CVA-58 USS United States (duben 1949) USS United States Spojené státy americké
(angl. United States of America)
18. dubna 1949
Stavba lodě byla zrušena 23. dubna 1949.[106]

Třída Forrestal[editovat | editovat zdroj]

Třída Forrestal (4 jednotky; 1955–1998)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CVB-59
CVA-59
CV-59
USS Forrestal (květen 1962) USS Forrestal James Forrestal 14. července 1952 11. prosince 1954
1. října 1955 11. září 1993
Od roku 1992 cvičná přistávací loď AVT-59.
Po svém vyřazení byla dne 22. října 2013 prodána k sešrotování.[107][108]
CVB-60
CVA-60
CV-60
USS Saratoga (červen 1957) USS Saratoga bitva u Saratogy 16. prosince 1952 8. října 1955
14. dubna 1956 30. září 1994
Po svém vyřazení byla na jaře 2014 prodána k sešrotování.[109][110][111]
CVA-61
CV-61
USS Ranger (srpen 1961) USS Ranger tulák, vojenský zvěd
(angl. ranger)
2. srpna 1954 29. září 1956
10. srpna 1957 10. července 1993
Po svém vyřazení odstavena, v listopadu 2017 sešrotována.[112][113][114][115]
CVA-62
CV-62
USS Independence (1959) USS Independence nezávislost
(angl. independence)
1. července 1955 6. června 1958
10. ledna 1959 30. září 1998
Po svém vyřazení odstavena, v roce 2017 odtažena k sešrotování.[116][117][118]

Třída Kitty Hawk[editovat | editovat zdroj]

Třída Kitty Hawk (3 jednotky; 1961–2009)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CVA-63
CV-63
USS Kitty Hawk USS Kitty Hawk Kitty Hawk 27. prosince 1956 21. května 1960
29. dubna 1961 12. května 2009
Po svém vyřazení odstavena v rezervách, v říjnu 2017 rozhodnuto o jejím sešrotování[119][120][121][122]
CVA-64
CV-64
USS Constellation USS Constellation sestava (angl. constellation) 15 hvězd
na původní verzi vlajky USA
14. září 1957 8. října 1960
27. října 1961 6. srpna 2003
Po svém vyřazení byla dne 13. června 2014 prodána k sešrotování.[123][124]
CVA-66
CV-66
USS America (duben 1983) USS America Amerika 9. ledna 1961 1. února 1964
23. ledna 1965 9. srpna 1996
Potopena dne 14. května 2005 v Atlantském oceánu jako cvičný cíl.[125][126]

Třída Enterprise[editovat | editovat zdroj]

Třída Enterprise (1 jednotka; 1961–2017)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CVAN-65
CVN-65
USS Enterprise (prosinec 1978) USS Enterprise USS Enterprise (CV-6) a
předchozí lodě tohoto jména
4. února 1958 24. září 1960
25. listopadu 1961 3. února 2017
Deaktivována 1. prosince 2012,[127][128][129][130][131] vyřazena po odstranění jaderného materiálu.[23]

Třída John F. Kennedy[editovat | editovat zdroj]

Třída John F. Kennedy (1 jednotka; 1968–2007)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CVA-67
CV-67
USS John F. Kennedy (březen 2005) USS John F. Kennedy John Fitzgerald Kennedy 22. října 1964 27. května 1967
7. září 1968 1. srpna 2007
Po svém vyřazení byla odstavena pro případné muzejní využití.[132][133]

Třída Nimitz[editovat | editovat zdroj]

Třída Nimitz (10 jednotek; od 1975)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CVAN-68
CVN-68
USS Nimitz (červenec 2009) USS Nimitz Chester Nimitz 22. června 1968 13. května 1972
3. května 1975 ve službě
V aktivní službě.[134][135]
CVAN-69
CVN-69
USS Dwight D. Eisenhower (duben 2006) USS Dwight D. Eisenhower Dwight D. Eisenhower 15. srpna 1970 11. října 1975
18. října 1977 ve službě
V aktivní službě.[136][137]
CVN-70 USS Carl Vinson (prosinec 1984) USS Carl Vinson Carl Vinson 11. října 1975 15. března 1980
13. března 1982 ve službě
V aktivní službě.[138][139]
CVN-71 USS Theodore Roosevelt (červenec 2005) USS Theodore Roosevelt Theodore Roosevelt 31. října 1981 27. října 1984
25. října 1986 ve službě
V aktivní službě.[140][141]
CVN-72 USS Abraham Lincoln (listopad 2002) USS Abraham Lincoln Abraham Lincoln 3. listopadu 1984 13. února 1988
11. listopadu 1989 ve službě
V aktivní službě.[142][143]
CVN-73 USS George Washington (září 2004) USS George Washington George Washington 25. srpna 1986 21. července 1990
4. července 1992 ve službě
V aktivní službě.[144]
CVN-74 USS John C. Stennis (únor 2007) USS John C. Stennis John C. Stennis 13. března 1991 13. listopadu 1993
9. prosince 1995 ve službě
V aktivní službě.[145]
CVN-75 USS Harry S. Truman (březen 2003) USS Harry S. Truman Harry S. Truman 29. listopadu 1993 7. září 1996
25. července 1998 ve službě
Do února 1995 nesla jméno United States.
V aktivní službě.[146][147]
CVN-76 USS Ronald Reagan (červen 2008) USS Ronald Reagan Ronald Reagan 12. února 1998 10. března 2001
12. července 2003 ve službě
V aktivní službě.[148]
CVN-77 USS George H. W. Bush (leden 2011) USS George H. W. Bush George H. W. Bush 6. září 2003 9. října 2006
10. ledna 2009 ve službě
V aktivní službě.[149][150]

Třída Gerald R. Ford[editovat | editovat zdroj]

Třída Gerald R. Ford (1 jednotka + 2 jednotky ve stavbě; od 2017)
Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
CVN-78 USS Gerald R. Ford (duben 2017) USS Gerald R. Ford Gerald Ford 14. listopadu 2009 17. listopadu 2013
22. července 2017 ve službě
V aktivní službě.[151]
CVN-79 USS John F. Kennedy (říjen 2019) USS John F. Kennedy John Fitzgerald Kennedy 22. srpna 2015 29. října 2019
2022 (plánováno)
Kýl lodě slavnostně založen v srpnu 2015, zařazení do služby plánováno na rok 2022.[152]
CVN-80 USS Enterprise (vizualizace) USS Enterprise předchozí lodě tohoto jména 5. dubna 2022 ve stavbě
2028 (plánováno)
Konstrukční práce zahájeny v roce 2018,[153] zařazení do služby plánováno na rok 2028.[154]
CVN-81 USS Doris Miller Doris Miller
Objednána. Dodána má být v roce 2032.[155]

Cvičné letadlové lodě[editovat | editovat zdroj]

Č. Fotografie Jméno Jméno podle Položení kýlu Spuštění na vodu
Zařazení do služby Vyřazení ze služby
IX-64 USS Wolverine (duben 1943) USS Wolverine rosomák sibiřský
(angl. wolverine)
? 1913
12. srpna 1942 7. listopadu 1945
Původně civilní kolesový parník Seeandbee, na cvičnou letadlovou loď Wolverine přestavěn v roce 1942.
Po svém vyřazení byla dne 21. listopadu 1947 prodána k sešrotování.[156][157]
IX-81 USS Sable (1944) USS Sable sobol asijský
(angl. sable)
? 1924
8. května 1943 7. listopadu 1945
Původně civilní kolesový parník Greater Buffalo, na cvičnou letadlovou loď Sable přestavěn v letech 1942–1943.
Po svém vyřazení byla dne 7. července 1948 prodána k sešrotování.[158]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of aircraft carrier classes of the United States Navy na anglické Wikipedii.

 1. a b A Brief History of U.S. Navy Aircraft Carriers. Part I - The Early Years [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-06-20. (anglicky) 
 2. a b c d CV-9 ESSEX Class [online]. Globalsecurity.org [cit. 2013-10-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. A Brief History of U.S. Navy Aircraft Carriers. Part IIa - The War Years (1941-1942) [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-08-26. (anglicky) 
 4. a b Independence class small aircraft carriers, (CVL 22-30) [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-31. (anglicky) 
 5. A Brief History of U.S. Navy Aircraft Carriers. Part IIb - The War Years (1943) [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-08-26. (anglicky) 
 6. IX-64 Wolverine [online]. Globalsecurity.org [cit. 2013-10-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. YARNALL, Paul R. United States Navy Losses World War II [online]. Navsource.org, rev. 2003-11 [cit. 2013-10-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. a b A Brief History of U.S. Navy Aircraft Carriers. Part III - Post War (1945-1949) [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-08-27. (anglicky) 
 9. CV-41 MIDWAY class [online]. Globalsecurity.org [cit. 2013-10-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. CV-48 Saipan [online]. Globalsecurity.org [cit. 2013-10-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. a b c A Brief History of U.S. Navy Aircraft Carriers. Part IV - Korea and the 1950s [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-08-26. (anglicky) 
 12. CV 63 Kitty Hawk [online]. Globalsecurity.org [cit. 2013-10-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. a b CV-67 John F. Kennedy [online]. Globalsecurity.org [cit. 2013-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. CVN-65 Enterprise [online]. Globalsecurity.org [cit. 2013-10-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. A Brief History of U.S. Navy Aircraft Carriers. Part V - Space and Vietnam [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-08-26. (anglicky) 
 16. Apollo 11 & 12 Recovery [online]. Uss-hornet.org [cit. 2013-10-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 17. a b Aircraft Carriers - CVN [online]. Navy.mil, rev. 2013-10-23 [cit. 2013-10-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-17. (anglicky) 
 18. SWANSON, Molly. Aircraft Carrier Designations [online]. Aerospaceweb.org, 2005-05-01 [cit. 2013-10-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. CV-59 FORRESTAL class [online]. Globalsecurity.org [cit. 2013-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. Navy Decommissions USS Kitty Hawk [online]. Navy.mil, 2009-05-12 [cit. 2013-10-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-01. (anglicky) 
 21. Gerald R Ford Class (CVN 78/79) – US Navy CVN 21 Future Carrier Programme, United States of America [online]. Naval-technology.com [cit. 2013-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. a b Enterprise, Navy's First Nuclear-Powered Aircraft Carrier, Inactivated [online]. Navy.mil, 2012-12-01 [cit. 2013-10-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-11-17. (anglicky) 
 23. a b JOHNSON, Kevin F. Navy Decommissions "The Big E" [online]. Navy.mil, 2017-02-03 [cit. 2017-02-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-06-05. (anglicky) 
 24. TODD JONES, Corey. President Trump Commissions USS Gerald R. Ford (CVN 78) [online]. Navy.mil, 2017-07-22 [cit. 2017-07-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-07-23. (anglicky) 
 25. Langley [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-05-06. (anglicky) 
 26. Lexington [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2004-03-16. (anglicky) 
 27. Saratoga [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-23. (anglicky) 
 28. Ranger [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-21. (anglicky) 
 29. Yorktown [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-09-15. (anglicky) 
 30. Enterprise [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-20. (anglicky) 
 31. PEÑA, Fabio. USS ENTERPRISE (CV-6) (later CVA-6 and CVS-6) [online]. Navsource.otg, rev. 2013-08-18 [cit. 2013-10-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 32. Hornet [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-01. (anglicky) 
 33. PEÑA, Fabio. USS HORNET (CV-8) [online]. Navsource.otg, rev. 2013-05-14 [cit. 2013-10-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 34. Wasp [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-09-29. (anglicky) 
 35. Essex [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-02-14. (anglicky) 
 36. USS Essex (CV 9) [online]. Navysite.de [cit. 2013-10-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 37. Yorktown [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-08-02. (anglicky) 
 38. Intrepid [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-09. (anglicky) 
 39. PEÑA, Fabio. USS INTREPID (CV-11) (later CVA-11 and CVS-11) [online]. Navsource.org, rev. 2012-07-30 [cit. 2013-10-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-08-18. (anglicky) 
 40. Hornet [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-02-01. (anglicky) 
 41. PEÑA, Fabio. USS HORNET (CV-12) (later CVA-12 and CVS-12) [online]. Navsource.org, 2013-05-19 [cit. 2013-10-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 42. Franklin [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-03-06. (anglicky) 
 43. Ticonderoga [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-09-21. (anglicky) 
 44. PEÑA, Fabio. USS TICONDEROGA (CV-14) (later CVA-14 and CVS-14) [online]. Navsource.org, 2013-05-27 [cit. 2013-10-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 45. Randolph [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-09-21. (anglicky) 
 46. PEÑA, Fabio. USS RANDOLPH (CV-15) (later CVA-15 and CVS-15) [online]. Navsource.org, 2013-08-04 [cit. 2013-10-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 47. Lexington [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-11-24. (anglicky) 
 48. PEÑA, Fabio. USS LEXINGTON (CV-16) (later CVA-16, CVS-16, CVT-16 and AVT-16) [online]. Navsource.org, 2013-06-02 [cit. 2013-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 49. Bunker Hill [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-12-07. (anglicky) 
 50. PEÑA, Fabio. USS BUNKER HILL (CV-17) (later CVA-17, CVS-17 and AVT-9) [online]. Navsource.org, 2013-06-05 [cit. 2013-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 51. Wasp [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-04-26. (anglicky) 
 52. a b Hancock [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-09-21. (anglicky) 
 53. PEÑA, Fabio. USS HANCOCK (CV-19) (later CVA-19 and CV-19) [online]. Navsource.org, 2013-06-09 [cit. 2013-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 54. PEÑA, Fabio. USS BENNINGTON (CV-20) (later CVA-20 and CVS-20) [online]. Navsource.org, 2013-06-12 [cit. 2013-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 55. Boxer [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-09-24. (anglicky) 
 56. USS Boxer (CV 21) [online]. Navysite.de [cit. 2013-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 57. Bonhomme Richard [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-08-02. (anglicky) 
 58. USS Bon Homme Richard (CV 31)) [online]. Navysite.de [cit. 2013-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 59. Leyte [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-12-08. (anglicky) 
 60. USS Leyte (CV 32) [online]. Navysite.de [cit. 2013-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 61. Kearsarge [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-11-07. (anglicky) 
 62. USS Kearsarge (CV 33) [online]. Navysite.de [cit. 2013-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 63. Oriskany [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-04-07. (anglicky) 
 64. Reprisal [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-20. (anglicky) 
 65. Antietam [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-10. (anglicky) 
 66. Princeton [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-11-30. (anglicky) 
 67. USS Princeton (CV 37) [online]. Navysite.de [cit. 2013-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 68. Shangri-La [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-09-25. (anglicky) 
 69. USS Shangri-La (CV 38) [online]. Navysite.de [cit. 2013-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 70. Lake Champlain [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-10-12. (anglicky) 
 71. USS Lake Champlain (CV 39) [online]. Navysite.de [cit. 2013-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 72. Tarawa [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-12-08. (anglicky) 
 73. PEÑA, Fabio. USS TARAWA (CV-40) (later CVA-40, CVS-40 and AVT-12) [online]. Navsource.org, 2013-07-27 [cit. 2013-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 74. Valley Forge [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-01-03. (anglicky) 
 75. Iwo Jima [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-16. (anglicky) 
 76. PEÑA, Fabio. IWO JIMA (CV-46) [online]. Navsource.org, 2007-10-07 [cit. 2013-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 77. Philippine Sea [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-04-07. (anglicky) 
 78. USS Philippine Sea (CV 47) [online]. Navysite.de [cit. 2013-10-12]. (anglicky) 
 79. Amsterdam [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-10. (anglicky) 
 80. Independence [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. (anglicky) 
 81. Tallahassee [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-11-30. (anglicky) 
 82. Princeton [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-02-02. (anglicky) 
 83. New Haven [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-11-04. (anglicky) 
 84. Belleau Wood [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-09-21. (anglicky) 
 85. Huntington [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-10. (anglicky) 
 86. a b PEÑA, Fabio. USS COWPENS (CV-25) (later CVL-25 and AVT-1) [online]. Navsource.org, rev. 2013-06-24 [cit. 2013-10-08]. Dostupné online. (anglicky) 
 87. Cowpens [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-12-07. (anglicky) 
 88. Dayton [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-03-05. (anglicky) 
 89. Monterey [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-10-28. (anglicky) 
 90. PEÑA, Fabio. USS MONTEREY (CV-26) (later CVL-26 and AVT-2) [online]. Navsource.org, rev. 2013-06-24 [cit. 2013-10-08]. Dostupné online. (anglicky) 
 91. Langley [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-10-20. (anglicky) 
 92. Wilmington [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-10-20. (anglicky) 
 93. Cabot [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-04-14. (anglicky) 
 94. PEÑA, Fabio. USS CABOT (CVL-28) (later AVT-3) [online]. Navsource.org, rev. 2013-08-21 [cit. 2013-10-08]. Dostupné online. (anglicky) 
 95. Bataan [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-04-14. (anglicky) 
 96. San Jacinto [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-11-18. (anglicky) 
 97. Midway [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2006-09-26. (anglicky) 
 98. PEÑA, Fabio. USS MIDWAY (CVB-41) (later CVA-41 and CV-41) [online]. Navsource.org, 2013-08-20 [cit. 2013-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-08-27. (anglicky) 
 99. Franklin D. Roosevelt [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-04-08. (anglicky) 
 100. PEÑA, Fabio. USS FRANKLIN D. ROOSEVELT (CVB-42) (later CVA-42 and CV-42) [online]. Navysource.org, 2013-09-16 [cit. 2013-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 101. USS Franklin D. Roosevelt (CV 42) [online]. Navysite.de [cit. 2013-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 102. Coral Sea [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-13. (anglicky) 
 103. PEÑA, Fabio. USS CORAL SEA (CVB-43) (later CVA-43 and CV-43) [online]. Navsource.org, 2013-08-07 [cit. 2013-10-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 104. Saipan [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-01-19. (anglicky) 
 105. Wright [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-11-02. (anglicky) 
 106. United States [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-02-07. (anglicky) 
 107. EVANS, Mark L. USS Forrestal (CV-59) [online]. History.navy.mil, 2007-08-02 [cit. 2013-10-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-03-20. (anglicky) 
 108. USS Forrestal (CV 59) [online]. Navysite.de [cit. 2014-09-06]. Dostupné online. (anglicky) 
 109. Saratoga [online]. History.navy.mil [cit. 2013-10-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-08-01. (anglicky) 
 110. PEÑA, Fabio. USS SARATOGA (CVA-60) (later CV-60) [online]. Navsource.org, rev. 2013-08-23 [cit. 2013-10-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 111. Navy pays 1 cent to scrap ex-carrier Saratoga [online]. Navytimes.com, 2014-05-08 [cit. 2014-09-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-05-09. (anglicky) 
 112. Ranger [online]. History.navy.mil [cit. 2013-10-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-03-16. (anglicky) 
 113. RANGER (CV 61) (ex-CVA 61) [online]. Nvr.navy.mil [cit. 2013-10-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2004-10-21. (anglicky) 
 114. PEÑA, Fabio. USS RANGER (CVA-61) (later CV-61) [online]. Navsource.org, rev. 2013-08-24 [cit. 2013-10-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 115. HAUN, Eric. Iconic USS Ranger Dismantled [online]. Marinelink.com, 2017-11-22 [cit. 2018-09-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 116. Independence [online]. History.navy.mil [cit. 2013-10-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 117. USS Independence (CV 62) [online]. Navysite.de [cit. 2013-10-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 118. Veterans Win Final Ceremony for USS Independence [online]. Maritime-executive.com, 2017-10-11 [cit. 2018-09-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 119. EVANS, Mark L. USS Kitty Hawk (CV(A)-63) [online]. History.navy.mil, 2006-07-11 [cit. 2013-10-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-02. (anglicky) 
 120. PEÑA, Fabio. USS KITTY HAWK (CVA-63) (later CV-63) [online]. Navsource.org, rev. 2013-03-02 [cit. 2013-10-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 121. USS Kitty Hawk will have to stay in reserve [online]. Wwaytv3.com, 2008-12-04 [cit. 2013-10-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-29. (anglicky) 
 122. STANFORD, Julianne. USS Kitty Hawk veterans devastated the aircraft carrier is headed for the scrapyard [online]. Kitsapsun.com, 2017-11-28 [cit. 2018-09-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 123. Constellation [online]. History.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-09. (anglicky) 
 124. PEÑA, Fabio. USS CONSTELLATION (CVA-64) (later CV-64) [online]. Navsource.org, rev. 2014-08-17 [cit. 2014-09-06]. Dostupné online. (anglicky) 
 125. America [online]. History.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-08-15. (anglicky) 
 126. PEÑA, Fabio. USS AMERICA (CVA-66) (later CV-66) [online]. Navsource.org, rev. 2013-03-11 [cit. 2013-10-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 127. Enterprise [online]. History.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-08-22. (anglicky) 
 128. ENTERPRISE (CVN 65) (ex-CVAN 65) [online]. Nvr.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-08-18. (anglicky) 
 129. PEÑA, Fabio. USS ENTERPRISE (CVAN-65) (later CVN-65) [online]. Navsource.org, rev. 2013-08-30 [cit. 2013-10-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 130. Boldly Gone: The End for the USS Enterprise [online]. Defenseindustrydaily.com, 2013-06-28 [cit. 2013-10-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 131. World's first nuclear-powered aircraft carrier, 'the Big E' makes final voyage [online]. Foxnews.com, 2012-03-10 [cit. 2013-10-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 132. John F. Kennedy [online]. History.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2004-02-24. (anglicky) 
 133. USS John F. Kennedy (CV 67) [online]. Navysite.de [cit. 2013-10-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 134. USS Nimitz (CVA(N)-68) [online]. History.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-04-10. (anglicky) 
 135. USS NIMITZ (CVN 68) (ex-CVAN 68) [online]. Nvr.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-17. (anglicky) 
 136. USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) [online]. History.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-04-14. (anglicky) 
 137. USS DWIGHT D EISENHOWER (CVN 69) (ex-EISENHOWER (CVAN 69)) [online]. Nvr.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-17. (anglicky) 
 138. USS Carl Vinson (CVN-70) [online]. History.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-04-14. (anglicky) 
 139. USS CARL VINSON (CVN 70) [online]. Nvr.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-17. (anglicky) 
 140. Theodore Roosevelt (CVN 71) [online]. History.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-09-28. (anglicky) 
 141. USS THEODORE ROOSEVELT (CVN 71) [online]. Nvr.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-17. (anglicky) 
 142. Abraham Lincoln [online]. History.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-11-07. (anglicky) 
 143. USS ABRAHAM LINCOLN (CVN 72) [online]. Nvr.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-11. (anglicky) 
 144. USS GEORGE WASHINGTON (CVN 73) [online]. Nvr.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-17. (anglicky) 
 145. USS JOHN C STENNIS (CVN 74) [online]. Nvr.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-14. (anglicky) 
 146. USS HARRY S TRUMAN (CVN 75) (ex-UNITED STATES) [online]. Nvr.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-17. (anglicky) 
 147. PEÑA, Fabio. USS HARRY S. TRUMAN (CVN-75) [online]. Navsource.org, rev. 2013-04-01 [cit. 2013-10-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 148. USS RONALD REAGAN (CVN 76) [online]. Nvr.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-17. (anglicky) 
 149. USS GEORGE H W BUSH (CVN 77) [online]. Nvr.navy.mil [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-17. (anglicky) 
 150. Navy's Newest Carrier Successfully Completes Acceptance Sea Trials [online]. Navy.mil, 2009-04-09 [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-10-10. (anglicky) 
 151. USS GERALD R FORD (CVN 78) [online]. Nvr.navy.mil [cit. 2017-07-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 152. BACON, Lance M. Keel laid for future carrier John F. Kennedy [online]. Navytimes.com, 2015-08-22 [cit. 2015-08-26]. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 153. CREWS, Joanna. HII shipbuilding division inactivates Navy’s USS Enterprise; Chris Miner comments [online]. Executivebiz.com, 2018-04-11 [cit. 2018-09-06]. Dostupné online. (anglicky) 
 154. MALONE, Philip. Sea Air Space Exposition: John F. Kennedy (CVN 79); Enterprise (CVN 80) & Unnamed (CVN 81) - Two Ship Buy [online]. Navy.mil, 2019-05-06 [cit. 2022-05-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 155. ECKSTEIN, Megan. UPDATED: Navy Awards 2-Carrier Contract to Newport News Shipbuilding [online]. Usni.org, 2019-01-31 [cit. 2020-06-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 156. Wolverine [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-18. (anglicky) 
 157. PRIOLO, Gary P. USS Wolverine (IX-64) [online]. Navsource.org, rev. 2013-07-05 [cit. 2013-10-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 158. Sable [online]. Navy.mil [cit. 2013-10-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-04-30. (anglicky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • FRIEDMAN, Norman. U.S. aircraft carriers : an illustrated design history. [s.l.]: Naval Institute Press, 1983. 424 s. Dostupné online. ISBN 9780870217395. (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]