Mikroregiony ve Zlínském kraji

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Sdružení obcí "Syrákov")
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mikroregiony jsou regiony malého geografického měřítka. Ve Zlínském kraji byly zakládány od roku 1992 a jejich celkový počet je 43.

Název Sídlo Okres Účel
DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková Kašava Zlín společné, ekonomicky nebo jinak vzájemně výhodné hospodaření s obecními majetky, s vypůjčeným majetkem a vzájemně výhodné budování společného majetku či zařízení
Dobrovolné sdružení obcí Hornolidečska Horní Lideč Vsetín rozvoj regionu
Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko Slušovice Zlín rozvoj regionu
Dobrovolný svazek obcí Koryčanska a Zdounecka se sídlem ve Zdounkách Zdounky Kroměříž rozvoj regionu
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou Vsetín ochrana společných zájmů a veškerých aktivit, které povedou k ekonomickému zabezpečení, přípravě a realizaci projektu odvádění a čištění odpadních vod na území obou obcí
Lukovské podhradí Fryšták Zlín vzájemná spolupráce v oblasti cestovního ruchu, ekologických projektů a ochranyživotního prostředí, rozvíjení kultury, obnovy tradic a lidových řemesel, dopravní obslužnosti a sportovníchaktivit.
Mikroregion Bílé Karpaty Strání Uherské Hradiště zajištění dostupnosti veřejných i soukromých fondů a grantů pro realizace strategie rozvoje, vytváření podmínek pro zajištění místní i regionální infrastruktury, identifikace pilotních projektů, vyhledávání možností financování jednotlivých projektů, přilákání investic do veřejného i soukromého sektoru, zpracování dlouhodobého strategického rozvoje mikroregionu
Mikroregion Buchlov Buchlovice Uherské Hradiště rozvoj cestovního ruchu se vztahem k celkovému rozvoji regionu
Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí Kunovice Uherské Hradiště spolupráce v oblasti cestovního ruchu, zkvalitňování životního prostředí, podporapodnikání, rozvoj kultury.
Mikroregion Holešovsko Holešov Kroměříž podpora cestovního ruchu, dopravy, regionálního rozvoje, sociální infrastruktury a životního prostředí
Mikroregion Chřiby Kostelany Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín podpora iniciativ obcí v mikroregionu, rozvoj cestovního ruchu
Mikroregion Jižní Haná Tlumačov Kroměříž, Zlín spolupráce členských obcí s regionálními agenturami na mikroregionálních projektecha spolupráce v oblasti kultury a sportu.
Mikroregion Jižní Valašsko Štítná nad Vláří rozvoj regionu
Mikroregion Kroměřížsko Kroměříž rozvoj regionu
Mikroregion Luhačovské Zálesí Luhačovice rozvoj regionu
Mikroregion Morkovsko Morkovice-Slížany Kroměříž koordinační a poradní funkce, usiluje o hospodářský a kulturní rozvoj členských obcí
Mikroregion Ostrožsko Uherský Ostroh vytváření podmínek komplexního řešení rozvoje celého regionu.
Mikroregion Podřevnicko Zlín Zlín plnění úkolů investora při projektové přípravě a vlastní realizaci stavby kanalizačního sběrače odvádějícího odpadní vody z města Zlín - městské části Želechovice, Lužkovice, Klečůvka a obcí Hvozdná, Lípa a Zádveřice - Raková na ČOV Zlín - Malenovice
Mikroregion Rožnovsko Rožnov pod Radhoštěm Vsetín koordinace postupů při řešení hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
Mikroregion Staroměstsko Staré Město Uherské Hradiště celkový rozvoj mikroregionu se vztahem k rozvoji jednotlivých obcí
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko Valašské Meziříčí Vsetín rozvoj regionu
Mikroregion Vizovicko Vizovice Zlín spolupráce a koordinace záměrů v oblasti hospodářství, zemědělství, kultury, sportu a sociální péče v členských obcích
Odkanalizování mikroregionu Vlára Brumov-Bylnice Zlín plnění úkolů investora při projektové přípravě a vlastní realizace stavby kanalizace pro obce Štítná nad Vláří, Nedašov, Nedašova Lhota, Návojná, město Brumov - Bylnice a intenzifikace ČOV Brumov - Bylnice
Odkanalizování Mikroregionu Židelná Míškovice Zlín, Kroměříž úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata, cílem společné činnosti je maximální ekonomická efektivnost sdružené činnosti, zaměřená na úsporu nákladů obcí, které jsou členy svazku, a vzájemná koordinace při realizaci jednotlivých úkolů
Podhostýnský mikroregion Bystřice pod Hostýnem Kroměříž ochrana společných zájmů, množení sil a prostředků při prosazování záměrů každé obce
Region Za Moravú Mistřice Uherské Hradiště rozvoj regionu
Region Zlínsko Zlín Zlín koordinace činnosti při významných rozvojových a investičních akcích, usilovánío hospodářský, kulturní a turistický rozvoj zájmové oblasti.
Regionální ekologické sdružení obcí Hulín Kroměříž péče o ekologii a životní prostředí
Sdružení měst a obcí Bojkovsko Bojkovice Uherské Hradiště, Zlín celková podpora výšení zaměstnanosti v dané oblasti a podpora cestovního ruchu
Sdružení měst a obcí východní Moravy Zlín Uherské Hradiště, Zlín, Vsetín, Kroměříž spolupráce a koordinace záměrů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, úsilí o zlepšování životního prostředí a problémů s tím souvisejících, zřízení regionálního koordinačního a informačního centra a regionální rozvojové agentury východní Moravy, podpora rozvoje turistiky a cestovního ruchu v regionu, formování společného postupu samosprávy při prosazování společných zájmů, koordinace využívání zahraniční pomoci, podpora a garance programu vzdělávání samosprávných orgánů, spolupráce se sdruženími samospráv i mimo vlastní region působnosti s důrazem na sousední regiony České republiky a příslušné příhraniční regiony Slovenské republiky
Sdružení obcí "Syrákov" Liptál Zlín, Vsetín výstavba společného vodovodu pro obce Bratřejov, Jasenná, Liptál, Lhota u Vsetína, Lutonina, Ublo a Všemina na základě sdružení finančních prostředků uvedených obcí a za použití státní dotace, popř. jiných zdrojů financování
Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko Vsetín Vsetín zpracování integrovaného projektu rozvoje řešení společných programů
Sdružení obcí mikroregionu Ploština Újezd Zlín pořádání kulturně společenských akcí.
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Uherské Hradiště Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín podpora rozvojových aktivit na vodní cestě Baťův kanál na území Zlínského kraje
Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko" Kudlovice Uherské Hradiště provozování skupinového vodovodu, rozšiřování stávající sítě a správa obecních kanalizací
Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko Jablůnka Vsetín koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí,hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a další společné aktivity.
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko Karolinka Vsetín podpora a udržení zájmu o veřejnou dopravu
Spolek pro obnovu venkova Ječmínek Břest Kroměříž formulování společných stanovisek k jednotlivým oblastem obnovy vesnice a spolupráce při jejich prosazování
Svazek obcí "Osvětimansko" Osvětimany Uherské Hradiště zásobování členských obcí vodou, provoz a údržba vybudovaného vodovodu, rozvoj kultury a cestovního ruchu, zajišťování ochrany životního prostředí
Spolek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota Zlín úkoly a činnosti uvedené v § 50 odst. 1 písm. b) zákona o obcích, zejména pak činnosti spojené se zajištěním projektové přípravy, výstavby, provozu, údržby, oprav a rozvoje kanalizace na území nebo v prospěch členů svazku obcí
Svazek obcí aglomerace KSZ Zlámanec Uherské Hradiště, Zlín úkoly a činnosti uvedené v § 50 odst. 1 písm. b) zákona o obcích, zejména pak činnosti spojené se zajištěním projektové přípravy, výstavby, provozu, údržby, oprav a rozvoje hlavního přivaděče pitné vody po vodojemy obcí Kelníky a Svárov na území nebo v prospěch členů svazku obcí.
Svazek obcí Čistý Zlechovský potok Zlechov Uherské Hradiště zajištění realizace odvádění a čištění odpadních vod, tj. konkrétně odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a Břestek, včetně čistírny odpadních vod
Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem Kroměříž, Vsetín, Přerov, Hodonín provádění činností souvisejících se sběrem, výkupem, dopravou a likvidací odpadů
Uherskobrodsko, sdružení měst a obcí Nivnice Uherské Hradiště regionální rozvoj a územní plánování
Východní Slovácko Vlčnov Uherské Hradiště rozvoj regionu

Zaniklé mikroregiony[editovat | editovat zdroj]

Název Sídlo Okres Účel
Sdružení pro hospodaření s odpady měst a obcí se sídlem v Uherském Hradišti Uherské Hradiště Uherské Hradiště péče o odpadové hospodářství, t. j. činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a na nakládání s odpady v rámci ochrany životního prostředí

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]