Pražská informační služba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pražská informační služba byla příspěvková organizace zřizovaná hlavním městem Prahou. Jejím primárním posláním je podpora domácího i zahraničního cestovního ruchu v Praze. Organizace byla založena 1. ledna 1958 jako samostatné kulturně-informační a vzdělávací zařízení, jehož účelem byla podpora turismu v Praze. Pražská informační služba zanikla k 31. březnu 2021 a byla nahrazena městskou akciovou společností Prague City Tourism a. s., která byla založena 1. července 2018.

Prague City Tourism prostřednictvím svých pěti turistických informačních center (Staroměstská radnice, Na Můstku, Václavské náměstí, Letiště Václava Havla - Terminál 1 a Terminál 2) poskytuje souhrnné informace o nabídce cestovního ruchu v Praze, zprostředkovává služby stávajícím i potenciálním návštěvníkům hlavního města, organizuje vzdělávací cykly a vycházky o historii a současnosti města pro odbornou i laickou veřejnost, vzdělává profesionální průvodce Prahou a zabezpečuje provoz Staroměstské radnice.

Stěžejní činností je však propagace a marketing Prahy pro rozvoj domácího a zahraničního cestovního ruchu jak v rámci České republiky, tak i mezinárodně. Prague City Tourism je marketingovou organizací, která opustila koncept zaměřený na encyklopedickou znalost metropole a namísto toho se stala aktivním manažerem cestovního ruchu a moderní servisní organizací.

Prague City Tourism je členem mezinárodní organizace ECM (European Cities Marketing), v rámci ČR působí v organizaci A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních center České republiky). Aktivně kooperuje s profesními asociacemi cestovního ruchu doma i v zahraničí, s agenturou CzechTourism a Českými centry, MMR, zastupitelskými úřady MZV a zahraničními i domácími médii.

Vizuální styl[editovat | editovat zdroj]

Prague City Tourism změnil od roku 2013 svůj dosavadní vizuální styl - dynamickým a přitom jednoznačným symbolem organizace se stal stylizovaný rozcestník, ukazatel, který pomáhá návštěvníkům i obyvatelům Prahy zorientovat se v aktuálním turistickém a kulturním dění. Zároveň Prahu znázorňuje jako křižovatku měst.

Nový komunikační styl získala i samotná destinace Praha. Česká metropole tak díky novému vizuálnímu stylu vystupuje na mezinárodní půdě jako sebevědomé, otevřené a životem pulzující město, jež nabízí nepřekonatelné zážitky. Nosným tématem destinační značky města Prahy jsou emoce, které návštěvník může pociťovat při procházce městem s unikátní architektonickou rozmanitostí budov a v široké nabídce kulturních, gastronomických a všeobecně volnočasových aktivit. Vizuální podoba destinační značky je "Praha:emoce".

Cíle Prague City Tourism[editovat | editovat zdroj]

Ve střednědobém časovém plánu jsou cíle Prague City Tourism následující:

  • motivace cílových skupin k opakované návštěvě Prahy (zhruba 70% návštěvníků do Prahy přijíždí poprvé (2018))
  • spoluvytváření rovnováhy mezi zájmy rezidentů, domácích a zahraničních návštěvníků
  • zlepšení návštěvnosti Prahy v nízké sezoně
  • rozšíření zóny zájmu turistů o méně exponované lokality na okraji historického centra, mimo něj a o místa v okolí Prahy
  • zlepšit image Prahy u domácích návštěvníků prostřednictvím sezonních kampaní
  • podpora prestiže destinace upozorňováním na kulturní aspekty a kvalitní nabídku (kulturní akce a místa zájmu, kvalitní gastronomie, nákupy, ad.)

Prostředky marketingové komunikace[editovat | editovat zdroj]

Mezi základní prostředky marketingové komunikace patří sociální média (Facebook v českém jazyce, Facebook v anglickém jazyce, Instagram, Twitter, Pinterest); webové stránky Prague.eu (oficiální turistický portál); tištěné tituly (brožury a mapy, které jsou distribuované v informačních centrech PIS - PCT, na veletrzích, prostřednictvím partnerských organizací a dalších subjektů); spolupráce s domácími i zahraničními médii včetně blogerů; poskytování informací, ad. v turistických informačních centrech PIS-PCT ; inzerce (outdoor, print, on-line).

Historie Pražské informační služby[editovat | editovat zdroj]

Pražská informační služba vznikla 1.1.1958, avšak historie některých jejích pracovišť je mnohem delší.

Oddělení informací (dříve informací a dokumentace) existovalo již v rámci Ústřední informační služby slavnostně otevřené v červenci 1948 v budově paláce Dunaj na Národní třídě. Tato organizace vznikla po vzoru francouzské informační služby S`il vous plait. Kromě informací v této době pracoviště poskytovalo také právní porady, vyřizovalo telefonické i osobní dotazy. V průběhu několika let spadalo nejprve pod ministerstvo informací a osvěty, později pod ministerstvo školství a kultury či Dům výstavních a informačních služeb U Hybernů. Nakonec byla její působnost převedena pod Městský dům osvěty.

Teprve v rámci Pražské informační služby vznikl útvar, který zajišťoval dokumentaci a aktualizaci všeobecných faktografických informací o Praze. Ty poskytoval veřejnosti nejprve prostřednictvím turistického informačního střediska Na Příkopě (budova Živnobanky, Na Příkopě 20), později byly jeho služby posíleny pracovištěm telefonních a písemných informací. Počet turistických informačních center rostl a od roku 1995 byly spuštěny také internetové stránky www.pis.cz.

V roce 1953 začal vycházet měsíčník Přehled kulturních pořadů v Praze, který PIS hned po svém vzniku převzala. Časopis informuje Pražany i návštěvníky Prahy o aktuální kulturní nabídce v hlavním městě. Od roku 2014 je kompletní realizace Pražského přehledu kulturních pořadů v rukou soukromého vydavatele, kterého PIS - PCT jeho vydáváním pověřila.

Součástí činnosti Pražské informační služby byla také výstřižková služba, jejíž tradice v Praze začala již v roce 1929. Tehdy v metropoli vznikla pobočka středoevropské výstřižkové kanceláře ARGUS. Roku 1948 byla zlikvidována "pro nepřátelský postoj k lidově-demokratickému zřízení a pro jednostranné komerční zaměření". Vedle ARGUSu zřídilo bývalé Ministerstvo informací a osvěty již v roce 1945 jako svůj výkonný orgán informační výstřižkovou službu ORBIS. Obě fungovaly společně do roku 1948, kdy Orbis převzal i funkci Argusu. Tak byl položen základ k činnosti, která obdobně jako pracoviště informací a dokumentace byla postupně připojena k Domu výstavních a informačních služeb, poté k Městskému domu osvěty a roce 1958 k Pražské informační službě. Výstřižková služba byla pro ekonomickou nerentabilnost zrušena k 31. 12. 2007.

Vlastivědný útvar, dnes Pražská vlastivěda (kdysi Středisko vlastivědné práce), bylo zřízeno pod Městským domem osvěty. Některé jeho činnosti existují dodnes: Pražská vlastivěda organizuje kurzy pro průvodce Prahou a jejich odborné zkoušky, organizuje vycházky po zajímavých místech v Praze, po stopách významných osobností a událostí. Do roku 2006 organizoval útvar také vlastivědné zájezdy. Od počátku dodnes vlastivědný útvar také buduje knihovnu Pragensií pro průvodce a odborné spolupracovníky. 

Vlastivědný útvar měl ve správě různé pražské objekty, v nichž také zajišťoval průvodcovské služby. Kromě Staroměstské radnice byla Pražské informační službě svěřena do správy Prašná brána, Betlémská kaple (do roku 2002), Bludiště i Rozhledna na Petříně, Loreta (v roce 1963 byla předána Muzeu hl. m. Prahy), Malostranské zahrady pod Hradem (až do jejich uzavření kvůli rekonstrukci v 80. letech), kostel sv. Mikuláše na Malé Straně (počátkem 90. let církev ukončila spolupráci s PIS). Po generální rekonstrukci přibyly také věže na obou stranách Karlova mostu - Malostranská mostecká věž (obnovena v roce 1969) a Staroměstská mostecká věž. PIS veřejnosti přiblížila rovněž Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad (odevzdáno Pražskému středisku památkové péče a ochrany přírody) a kryptu baziliky sv. Markéty v Břevnově (převzala církev). V posledních letech se velmi rozšířila praxe občasného provádění v zajímavých objektech v rámci vycházek a dnů otevřených dveří (např. Národní a Stavovské divadlo, Valdštejnský palác, Obecní dům aj.). PIS opravila a zpřístupnila veřejnosti také věž chrámu sv. Mikuláše a Ctěnický zámek.

Mezi jednu z nejdůležitějších činností PIS patřily okružní jízdy Prahou. Před rokem 1989 byla Pražská informační služba jedinou organizací, která v Praze zajišťovala okružní jízdy v češtině i v několika světových jazycích.

Útvar turistických služeb vznikl 1.1.1994 vyčleněním turistických informačních středisek z Útvaru informací a dokumentace. Hlavním posláním bylo a je poskytovat informace a zajišťovat služby cestovního ruchu. Útvar měl hlavní středisko Na Příkopě 20, které sloužilo veřejnosti  od roku 1966 do roku 2005. V roce 1989 bylo otevřeno středisko na Hlavním nádraží, roku 1991 bylo k útvaru připojeno středisko na Staroměstském nám. 22, které se z důvodů restitucí od 1. 7. 1994 přestěhovalo přímo do budovy Staroměstské radnice. Od roku 1995 do října 2015 bylo v letní sezoně otevřeno informační centrum v Malostranské mostecké věži, roku 2007 vzniklo infocentrum v Rytířské 31 ale následně bylo přesunuto na adresu Rytířská 12. V současné době provozuje PIS - PCT pět informačních center (Staroměstská radnice / Staroměstské náměstí 1; Na Můstku / Rytířská 12; Václavské náměstí / roh Štěpánské ulice; Letiště Václava Havla terminál 1 a 2). K útvaru byly v roce 1996 připojeny tlumočnické a překladatelské služby, jejichž činnost měla v organizaci také mnohaletou tradici.

Do 30.6.2012 spravovala tehdejší Pražská informační služba osm památkových objektů - Prašnou bránu (s výstavou Pražské věže), Staroměstskou radnici, Staroměstskou mosteckou věž (kde promítá krátký film Karlův most - paprsek staletími), Malostranské mostecké věže (s výstavou Na mostě o mostě), Věž chrámu svatého Mikuláše (s výstavou Hudba pražských kůrů), Bludiště na Petříně, Petřínskou rozhlednu (s výstavami Jára Cimrman, génius, který se neproslavil a Rozhledna a její historie) a zámek Ctěnice (s výstavami Za císaře pána… a Kočárovna). Aktuálně má Prague City Tourism ve své správě pouze Staroměstskou radnici, kterou v roce 2018 navštívilo 599 509 návštěvníků.

Pražská informační služba zanikla k 31. březnu 2021 a byla nahrazena městskou akciovou společností Prague City Tourism a. s., která byla založena 1. července 2018.

Prague City Tourism a. s. od 1. ledna 2021 spravuje kromě Staroměstské radnice nově i dalších sedm památkových objektů (původně ve správě Muzea hlavního města Prahy). Jedná se o Prašnou bránu, Staroměstskou mosteckou věž, Malostranské mostecké věže, Svatomikulášskou městskou zvonici, Petřínskou rozhlednu, zrcadlové bludiště na Petříně a Novomlýnskou vodárenskou věž.

Cestovní ruch v Praze za rok 2018[editovat | editovat zdroj]

Staroměstská mostecká věž, kterou PIS - PCT spravovala do roku 2012 a poté PCT a. s. od roku 2021.

Stejně jako v předchozích letech tvořili převažující složku návštěvníci ze zahraničí, kterých Praha přivítala 6 674 368 (z hlediska počtu přenocování se jedná o země Německo, Rusko, USA, Spojené království, Itálie, ad.). Celková průměrná délka pobytu dosáhla na 2,3 noci. Informačními centry PIS - PCT prošlo 1 304 710 návštěvníků a oficiální turistické webové stránky navštívili lidé z 223 zemí a správních celků světa.

Cestovní ruch v Praze za rok 2019[editovat | editovat zdroj]

Prahu v roce 2019 navštívilo 8 044 324 turistů. Zahraniční hosté tvoří 84,6% a rezidenti z ČR 15,4%. Nejvyšší počet přenocování v Praze zaujímají návštěvníci z Německa (12,5%), Ruska (8,4%), USA (7,7%), Velké Británie (6,8%), Itálie (5,7%). Průměrná délka pobytu je 2,3 noci. Počet přenocování je nejsilnější ve 3. čtvrtletí a nejslabší v 1. čtvrtletí.

Cestovní ruch v Praze za rok 2020[editovat | editovat zdroj]

Dle ČSÚ navštívilo Prahu 2 178 267 návštěvníků. Cestovní ruch v Praze se tak dostal na pouhých 27% roku 2019.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]