Pražská informační služba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Někdejší Pražská informační služba, nyní Prague City Tourism (PCT) je nezisková organizace zřizovaná Magistrátem hlavního města Prahy. Jejím primárním posláním je podpora domácího i zahraničního cestovního ruchu v hlavním městě. Organizace byla založena 1. 1. 1958 jako samostatné kulturně-informační a vzdělávací zařízení, jehož účelem byla podpora turismu v Praze.

Prague City Tourism prostřednictvím svých pěti turistických informačních center (Staroměstská radnice, Na Můstku, Václavské náměstí, Letiště Václava Havla - Terminál 1 a Terminál 2) poskytuje souhrnné informace o nabídce cestovního ruchu v Praze, zprostředkovává služby stávajícím i potenciálním návštěvníkům hlavního města, organizuje vzdělávací cykly a vycházky o historii a současnosti města pro odbornou i laickou veřejnost, vzdělává profesionální průvodce Prahou a zabezpečuje provoz Staroměstské radnice.

Stěžejní činností je však propagace a marketing Prahy pro rozvoj domácího a zahraničního cestovního ruchu jak v rámci České republiky, tak i mezinárodně. Prague City Tourism je marketingovou organizací, která opoustila koncept zaměřený na encyklopedickou znalost metropole a namísto toho se stala aktivním manažerem cestovního ruchu a moderní servisní organizací.

Prague City Tourism je členem mezinárodní organizace ECM (European Cities Marketing), v rámci ČR působí v organizaci A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních center České republiky). Aktivně kooperuje s profesními asociacemi cestovního ruchu doma i v zahraničí, s agenturou CzechTourism a Českými centry, MMR, zastupitelskými úřady MZV a zahraničními i domácími médii.

Nový vizuální styl[editovat | editovat zdroj]

Prague City Tourism mění od roku 2013 svůj dosavadní vizuální styl - dynamickým a přitom jednoznačným symbolem organizace se stává stylizovaný rozcestník, ukazatel, který pomáhá návštěvníkům i obyvatelům Prahy zorientovat se v aktuálním turistickém a kulturním dění. Zároveň Prahu znázorňuje jako křižovatku měst.

Nový komunikační styl získala i samotná destinace Praha. Česká metropole tak bude díky novému vizuálnímu stylu na mezinárodní půdě vystupovat jako sebevědomé, otevřené a životem pulzující město, jež nabízí nepřekonatelné zážitky a může směle konkurovat jakékoli jiné evropské destinaci.

Praha je magická, rozmanitá a inspirativní, ale skrývá v sobě cosi nepopsatelného – její genius loci se jen těžko vyjadřuje slovy. Svěží vizuální styl proto staví na emocích, pocitech a zážitcích návštěvníků. Jasné, pozitivní a mezinárodně srozumitelné řešení doplňuje propagační slogan „Ryzí emoce/Pure emotion“. Každý druh prožitku, který Praha nabízí, je akcentován pomocí variabilního souboru citoslovcí (Oooh, Wow, Mmm, Yeah, atd.). Například s tématem Prahy gastronomické je spojeno citoslovce Yum, Yippee charakterizuje dětského návštěvníka, Shhh vyjadřuje hudební prožitek. Zvolená symbolika ve své modernosti, dynamičnosti a výstižnosti evokuje vstřícnost Prahy a vybízí k její návštěvě. Stává se vizitkou metropole pro oblast cestovního ruchu doma i ve světě.

Cíle Prague City Tourism[editovat | editovat zdroj]

Ve střednědobém časovém plánu jsou cíle Prague City Tourism následující:

  • zvýšení návštěvnických výdajů
  • zvýšení počtu přenocování
  • zvýšení nebo zastavení poklesu příjezdů u vybraných trhů
  • motivace cílových skupin k opakované návštěvě Prahy
  • zlepšení návštěvnosti Prahy v nízké sezoně
  • probudit vyšší zájem turistů o čtvrti mimo bezprostřední historické centrum města
  • zlepšit image Prahy u domácích návštěvníků odstraněním negativních stereotypů.
  • PCT se zaměřuje na primární zdrojové trhy, kterými jsou v současnosti (2015) Rusko, Německo, USA, Velká Británie, Itálie, Španělsko a Jižní Korea, sekundárními pak Brazílie, Čína, Polsko, Rakousko nebo Slovensko.

Historie Pražské informační služby[editovat | editovat zdroj]

Pražská informační služba vznikla 1.1.1958, avšak historie některých jejích pracovišť je mnohem delší.

Oddělení informací (dříve informací a dokumentace) existovalo již v rámci Ústřední informační služby slavnostně otevřené v červenci 1948 v budově paláce Dunaj na Národní třídě. Tato organizace vznikla po vzoru francouzské informační služby S`il vous plait. Kromě informací v této době pracoviště poskytovalo také právní porady, vyřizovalo telefonické i osobní dotazy. V průběhu několika let spadalo nejprve pod ministerstvo informací a osvěty, později pod ministerstvo školství a kultury či Dům výstavních a informačních služeb U Hybernů. Nakonec byla její působnost převedena pod Městský dům osvěty.

Teprve v rámci Pražské informační služby vznikl útvar, který zajišťoval dokumentaci a aktualizaci všeobecných faktografických informací o Praze. Ty poskytoval veřejnosti nejprve prostřednictvím turistického informačního střediska Na Příkopě (budova Živnobanky, Na Příkopě 20), později byly jeho služby posíleny pracovištěm telefonních a písemných informací. Počet turistických informačních center rostl a od roku 1995 byly spuštěny také internetové stránky www.pis.cz.

V roce 1953 začal vycházet měsíčník Přehled kulturních pořadů v Praze, který PIS hned po svém vzniku převzala. Časopis informuje Pražany i návštěvníky Prahy o aktuální kulturní nabídce v hlavním městě. Od roku 2014 je kompletní realizace Pražského přehledu kulturních pořadů v rukou soukromého vydavatele, kterého PIS - PCT jeho vydáváním pověřila.

Součástí činnosti Pražské informační služby byla také výstřižková služba, jejíž tradice v Praze začala již v roce 1929. Tehdy v metropoli vznikla pobočka středoevropské výstřižkové kanceláře ARGUS. Roku 1948 byla zlikvidována "pro nepřátelský postoj k lidově-demokratickému zřízení a pro jednostranné komerční zaměření". Vedle ARGUSu zřídilo bývalé Ministerstvo informací a osvěty již v roce 1945 jako svůj výkonný orgán informační výstřižkovou službu ORBIS. Obě fungovaly společně do roku 1948, kdy Orbis převzal i funkci Argusu. Tak byl položen základ k činnosti, která obdobně jako pracoviště informací a dokumentace byla postupně připojena k Domu výstavních a informačních služeb, poté k Městskému domu osvěty a roce 1958 k Pražské informační službě. Výstřižková služba byla pro ekonomickou nerentabilnost zrušena k 31. 12. 2007.

Vlastivědný útvar, dnes Pražská vlastivěda (kdysi Středisko vlastivědné práce), bylo zřízeno pod Městským domem osvěty. Některé jeho činnosti existují dodnes: Pražská vlastivěda organizuje kurzy pro průvodce Prahou a jejich odborné zkoušky, organizuje vycházky po zajímavých místech v Praze, po stopách významných osobností a událostí. Do roku 2006 organizoval útvar také vlastivědné zájezdy. Od počátku dodnes vlastivědný útvar také buduje knihovnu Pragensií pro průvodce a odborné spolupracovníky. 

Vlastivědný útvar měl ve správě různé pražské objekty, v nichž také zajišťoval průvodcovské služby. Kromě Staroměstské radnice byla Pražské informační službě svěřena do správy Prašná brána,  Betlémská kaple (do roku 2002), Bludiště i Rozhledna na Petříně, Loreta (v roce 1963 byla předána Muzeu hl. m. Prahy), Malostranské zahrady pod Hradem (až do jejich uzavření kvůli rekonstrukci v 80. letech), kostel sv. Mikuláše na Malé Straně (počátkem 90. let církev ukončila spolupráci s PIS). Po generální rekonstrukci přibyly také věže na obou stranách Karlova mostu - Malostranská mostecká věž (obnovena v roce 1969) a Staroměstská mostecká věž. PIS veřejnosti přiblížila rovněž Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad (odevzdáno Pražskému středisku památkové péče a ochrany přírody) a kryptu kostela sv. Markéty v Břevnově (převzala církev). V posledních letech se velmi rozšířila praxe občasného provádění v zajímavých objektech v rámci vycházek a dnů otevřených dveří (např. Národní a Stavovské divadlo, Valdštejnský palác, Obecní dům aj.). PIS opravila a zpřístupnila veřejnosti také věž chrámu sv. Mikuláše a Ctěnický zámek.

Mezi jednu z nejdůležitějších činností PIS patřily okružní jízdy Prahou. Před rokem 1989 byla Pražská informační služba jedinou organizací, která v Praze zajišťovala okružní jízdy v češtině i v několika světových jazycích.

Útvar turistických služeb vznikl 1.1.1994 vyčleněním turistických informačních středisek z Útvaru informací a dokumentace. Hlavním posláním bylo a je poskytovat informace a zajišťovat služby cestovního ruchu. Útvar měl hlavní středisko Na Příkopě 20, které sloužilo veřejnosti  od roku 1966 do roku 2005. V roce 1989 bylo otevřeno středisko na Hlavním nádraží, roku 1991 bylo k útvaru připojeno středisko na Staroměstském nám. 22, které se z důvodů restitucí od 1. 7. 1994 přestěhovalo přímo do budovy Staroměstské radnice. Od roku 1995 je v letní sezoně otevřeno informační centrum v Malostranské mostecké věži, od roku 2007 funguje infocentrum v Rytířské 31. K útvaru byly v roce 1996 připojeny tlumočnické a překladatelské služby, jejichž činnost měla v organizaci také mnohaletou tradici.

Památkové objekty[editovat | editovat zdroj]

Staroměstská mostecká věž, kterou PIS - PCT spravovala do roku 2012.

Aktuálně má Prague City Tourism ve své správě Staroměstskou radnici, kterou v roce 2013 navštívilo rekordních 600 000 turistů. Staroměstská radnice je tak třetím nejvyhledávanější atrakcí v Praze.

Do 30.6.2012 spravovala tehdejší Pražská informační služba osm památkových objektů - Prašnou bránu (s výstavou Pražské věže), Staroměstskou radnici, Staroměstskou mosteckou věž (kde promítá krátký film Karlův most - paprsek staletími), Malostranské mostecké věže (s výstavou Na mostě o mostě), Věž chrámu svatého Mikuláše (s výstavou Hudba pražských kůrů), Bludiště na Petříně, Petřínskou rozhlednu (s výstavami Jára Cimrman, génius, který se neproslavil a Rozhledna a její historie) a zámek Ctěnice (s výstavami Za císaře pána… a Kočárovna).

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]