Hradiště Butovice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Hradiště Butovice
okolí hradiště
okolí hradiště
Základní informace
Zánikpočátek 10. století
Poloha
AdresaButovice, Praha 5Jinonice, ČeskoČesko Česko
Souřadnice
Map
Další informace
Rejstříkové číslo památky40388/1-1415 (PkMISSezObrWD)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Butovice jsou hradištěPraze 5. Nacházelo se na vyvýšenině v západní části protáhlého ostrohu, který ze severní, západní a jižní strany obtéká Prokopský potok a pod jihovýchodní částí předhradí teče Dalejský potok. Pozůstatky hradiště jsou chráněny jako nemovitá kulturní památka.[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Osídlení lokality[editovat | editovat zdroj]

Raně středověké hradiště bylo postaveno na místě staršího výšinného eneolitického sídliště nejspíše v osmém století.[2] V lokalitě obydlené již v pozdní době kamenné (3000 let př. n. l.) v období řivnáčské kultury se při průzkumu provedeném roku 1884 ředitelem Muzea hlavního města Prahy Břetislavem Jelínkem nalezla keramika a kamenné nástroje jak pravěké, tak raně středověké. Slovanské osídlení se datuje na konec osmého století, zánik hradiště pak na přelom devátého a desátého století.[2]

Archeologický výzkum[editovat | editovat zdroj]

Při archeologickém výzkumu v roce 1964 byl zjištěn jeden raně středověký vanovitý objekt.[zdroj?!] Většinu archeologických nálezů tvoří zlomky keramiky. Neolitické kultury jsou na lokalitě zastoupeny nálezy z dob kultury s lineární keramikou a kultury s vypíchanou keramikou. Osídlení v době bronzové je nejisté, ale byly získány artefakty lidu kultury se zvoncovitými poháry z přelomu eneolitu a doby bronzové. Mladší osídlení následovalo ve starší době železné.[3]

Před rokem 2016 proběhl nedestruktivní výzkum prostoru předhradí. V nalezeném materiálu převládají pravěké artefakty. Dominantní skupinu představovaly zlomky střepů řivnáčské kultury. Objeveny byly také kovové artefakty z mladší doby železné a ojedinělé nálezy pocházely z raného středověku. Struktura nálezů je negativně ovlivňována hlubokou orbou.[3]

Stavební podoba[editovat | editovat zdroj]

Půdorys hradiště podle Břetislava Jelínka publikovaný roku 1882

Protáhlý plochý ostroh je orientovaný ve směru jihozápad–severovýchod a jeho čelo na jihozápadní straně obtéká Prokopský potok. Ve směru na severovýchod je terén otevřený a přechází do rovinaté plošiny směrem k Dívčím hradům. Výškový rozdíl mezi údolím potoka a plošinou na ostrohu je až 74 metrů.[2]

Hradiště o rozloze přibližně 9 hektarů zaujímalo celou plochu ostrohu. Z toho předhradí měří 4,6 hektaru a akropole 4,4 hektaru. Částečně byl jeho přirozenou ochranou prudký sráz na západní a jižní straně, nad mírnějším severním svahem zjistil roku 1964 archeolog Norbert Mašek zbytky kamenného obvodového ohrazení. Východní stranu hradiště chránila vnitřní příčná hradba, která oddělovala akropoli od předhradí. Dochoval se z ní 150 dlouhý val,[2] jehož podoba připomíná spíše terénní terasu. Zbarvení z valu vyplavovaného materiálu naznačuje, že na vnější straně se před valem nacházel příkop.[3] Vnější opevnění téměř zaniklo v důsledku zemědělské činnosti. Na konci devatenáctého století byla patrná 172 metrů dlouhá terénní vlna valu.[2] Dochovaný nevýrazný relikt valu je dlouhý 185 metrů,[3] ale původní hradba musela být ještě přibližně o dvě stě metrů delší. Vnitřní konstrukce hradby nebyla zkoumána. Až na drobné výjimky není známá ani podoba vnitřní zástavby.[2]

Turismus[editovat | editovat zdroj]

Okolo hradiště vede žlutá turistická značená trasa 6079 ze Sídliště Barrandov k metru v Jinonicích.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2018-10-28]. Identifikátor záznamu 152450 : výšinné opevněné sídliště – hradiště Butovice, archeologické stopy. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1]. 
  2. a b c d e f ČTVERÁK, Vladimír; LUTOVSKÝ, Michal; SLABINA, Miloslav; SMEJTEK, Lubor. Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha: Libri, 2003. 432 s. ISBN 80-7277-173-6. Kapitola Praha – Butovice, s. 247–248. 
  3. a b c d KOS, Luděk. Příspěvky ke studiu osídlení hradiště v Praze-Butovicích II. Předhradí ve světle nového nedestruktivního výzkumu. Archeologie ve středních Čechách. Červen 2016, roč. 20, čís. 1, s. 417–427. Dostupné online. ISBN 978-80-86756-20-2. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]