Archeologický nález

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Archeologický nález je jakákoliv věc, která je dokladem o lidech a jejich životě v minulosti, včetně období 20. a 21. století. Může se jednat o předmět movitý (keramická nádoba, mince, kamenná sekerka) i nemovitý (základy konstrukcí i celé stavby). Nachází se zpravidla pod zemí, ale nemusí to tak být vždy. Některé archeologické nálezy jsou objevovány na povrchu nebo pod vodou.

Ačkoliv takováto definice archeologického nálezu je globální, právní úprava i zvyklosti, týkající se archeologických nálezů mohou být v různých státech odlišné. V České republice je pojem archeologický nález definován podobně zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, podle jehož ustanovení § 23 jde o „věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí“. Podle dikce tohoto zákona musí být každý archeologický nález v České republice neprodleně oznámen Archeologickému ústavu (v Praze nebo v Brně) nebo nejbližšímu muzeu a musí být ponechán bez dalších zásahů až do kontroly odborníkem. Jakákoliv stavební činnost na území s archeologickými nálezy také musí být předem oznámena některému odbornému pracovišti, přičemž stavebník je povinen umožnit archeologický výzkum. Za území s archeologickými nálezy je v současné době považováno celé území České republiky, kromě prostor již odtěžených nebo prozkoumaných. Náhodný nálezce má právo na nálezné od příslušného krajského úřadu, ale většinou jen do výše ceny materiálu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • KUNA, Martin, et al. Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěký svět a jeho poznání. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2007. ISBN 978-80-86124-75-9. Kapitola 5, s. 129. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]