Památky archeologické

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ukázka titulní stránky vydání z roku 1902

Památky archeologické je odborné periodikum se zaměřením na archeologii.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Časopis byl založen v roce 1854 jako Památky archaeologické a místopisné, název byl v průběhu let několikrát měněn:

 • 18541860 – Památky archaeologické a místopisné
 • 18611863 – Památky
 • 18641879 – Památky archaeologické a místopisné
 • 18711873 – Památky
 • 18741912 – Památky archaeologické a místopisné
 • 19131946 – Památky archaeologické
 • 19471948 – Památky
 • od 1953 – Památky archeologické

V letech 19311946 periodikum rozděleno na dvě řady: skupinu pravěkou a historickou (v ročnících 19471948 jen Pravěk a Historie).

V průběhu let se měnili i vydavatelé:

Redaktoři[editovat | editovat zdroj]

Ve skupině historické v letech 1931–1948[editovat | editovat zdroj]

 • A. Matějček – Z. Wirth (1931–1933)
 • J. Květ – A. Matějček (1934–1946)
 • O. J. Blažíček – J. Pešina (1947–1948)

Významní výkonní redaktoři v letech redakce J. Böhma, J. Filipa a J. Poulíka[editovat | editovat zdroj]

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Časopis byl založen již v počátcích rozvoje archeologie, jeho podoba se měnila a vyvíjela s vývojem archeologické discipliny od časopisu charakteru více méně vlastivědného do podoby vysoce odborného periodika, které stojí na špici české archeologické publikační produkce a patří k nejdůležitějším středoevropským archeologickým časopisům. Zveřejňuje především rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tematickým zaměřením.

Od roku 1946 jsou Památky archeologické recenzovaným časopisem, tzn. každý příspěvek předaný redakci prochází recenzním řízením.

Časopis je zařazen do databáze Arts and Humanities Citation Index® (Web of Science®) společnosti Thomson Reuters. Dále je uváděn v mezinárodních citačních indexech Anthropological Literature, Anthropological Index Online, ERIH a Ulrich´s Periodicals Directory.

Redakce vydává i neperiodickou řadu Supplementa. V letech 19952005 byl v rámci této řady vydáván mezinárodní sborník Ruralia I–V.

Ke 150. výročí vzniku Památek archeologických (2004) připravil vydavatel (Archeologický ústav AV ČR) kompletní elektronickou verzi všech ročníků časopisu z let 18542004: více než 50 000 stránek A4 včetně obrázků zpřístupněných ve formátu PDF a propojených s revidovanou interaktivní bibliografií článků a recenzí (cca 5000 titulů článků a více než 4000 titulů recenzí) na pěti DVD.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Karel Sklenář, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, str. 706–707

Digitalizované časopisy[editovat | editovat zdroj]

Jednotlivá vydání (zpravidla čtvrtletní) byla řazena do dílů, přičemž každý díl zahrnuje jeden až tři ročníky.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]