Přeskočit na obsah

Seznam děl Antonína Dvořáka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Dílo Antonína Dvořáka)
Titulní strana autografu Symfonie č. 9 "Z Nového světa"

Toto je nekompletní seznam skladeb Antonína Dvořáka, obsahuje pouze známější, hranější a populárnější skladby.

Dílo Antonína Dvořáka je bohaté jak svým počtem, tak rozsahem forem – čítá téměř 120 opusů, z nichž většina představuje velká orchestrální, vokálně-instrumentální či hudebně dramatická díla.

Seznam hlavních děl[editovat | editovat zdroj]

Symfonie[editovat | editovat zdroj]

Poznámka: Za Dvořákova života byla 1. symfonie nezvěstná a proto také neprovedená. Proto také autograf Symfonie z Nového světa byl označen jako symfonie č. 8. Současné číslování Dvořákových symfonií pochází od dvořákovského badatele Otakara Šourka.

Vokálně-instrumentální skladby, oratoria, kantáty[editovat | editovat zdroj]

 • hymnus Dědicové Bílé hory, op. 30 (1872, přepracováno 1880 a 1886)
 • Stabat Mater, op. 58 (1877)
 • Žalm 149, op. 79 (1879, 1887 přepracováno pro smíšený sbor a orchestr)
 • Svatební košile, op. 69 (1884)
 • Svatá Ludmila, op. 71 (1886)
 • Mše D dur, op. 86, (1887 verze s varhanním doprovodem, 1892 s orchestrem, zvaná též Lužanská)
 • Requiem b moll, op. 89 (1890)
 • Te Deum, op. 103 (1892)

Opery[editovat | editovat zdroj]

Koncerty a koncertantní skladby[editovat | editovat zdroj]

Symfonické básně, rapsodie, předehry, orchestrální skladby a suity[editovat | editovat zdroj]

 • Symfonická báseň (Rhapsodie a moll), op. 14 (1874)
 • Symfonické variace pro orchestr, op. 78 (1877)
 • Slovanské rapsodie, op. 45 (D dur, g moll, As dur; 1878)
 • Česká suita, op. 39 (1879)
 • Legendy, op. 59 (1881)
 • Husitská, dramatická ouvertura op. 67 (1883)
 • Karneval, koncertní ouvertura op. 92 (1891)
 • Scherzo capriccioso, op. 66 (1883)
 • Suita A dur, op. 98B (1895)
 • Vodník, symfonická báseň podle balady K. J. Erbena, op. 107 (1896)
 • Polednice, symfonická báseň podle balady K. J. Erbena, op. 108 (1896)
 • Zlatý kolovrat, symfonická báseň podle balady K.J.Erbena, op. 109 (1896)
 • Holoubek, symfonická báseň podle balady K. J. Erbena, op. 110 (1896)
 • Píseň bohatýrská, symfonická báseň op. 111 (1899)
 • Slovanské tance, op. 46 (I. řada, 1878) a op. 72 (II. řada, 1887) – původně pro čtyřruční klavír

Komorní hudba[editovat | editovat zdroj]

 • Smyčcový kvintet G dur, op. 77 (1875)
 • Klavírní kvintet A dur, op. 81 (1887)
 • Sonatina pro housle a klavír, op. 100 (1893)
 • Smyčcový kvintet Es dur, op. 97 (1893)
 • Smyčcový kvartet Es dur „Slovanský“, op. 51 (1879)
 • Smyčcový kvartet F dur „Americký“, op. 96 (1893)
 • Smyčcový kvartet As dur, op. 105 (1895)

Klavírní skladby[editovat | editovat zdroj]

Humoreska č. 7
 • Silhouety, op. 8 (1879)
 • Mazurky, op. 56 (1880)
 • Dumka a furiant, op. 12 (1884)
 • Poetické nálady, op. 85 (1889)
 • Suita A dur, op. 98 (1894) – později též orchestrální verze
 • Humoresky, op. 101 (nejznámější Humoreska č. 7 Ges dur)
 • Slovanské tance, op. 46 (I. řada, 1878) a op. 72 (II. řada, 1887) – později též orchestrální verze
 • Legendy, op. 59 (1881)

Písně a sbory[editovat | editovat zdroj]

 • Čtyři písně, op. 82 (1888, nejznámější č. 1 Kéž duch můj sám)
 • Písně milostné, op. 83 (1888, nejznámější č. 2 V tak mnohém srdci mrtvo jest)
 • Biblické písně, op. 99 (1894)
 • Ave Maria, op. 19B (1877)
 • Ave Maris Stella, op. 19B (1879)
 • Moravské dvojzpěvy, op. 20 (soprán, tenor + klavír, 1875)
 • Moravské dvojzpěvy, op. 29 a 32 (soprán, alt + klavír, 1876)
 • Moravské dvojzpěvy, op. 38 (soprán, alt + klavír, 1877)
 • Kytice z českých národních písní, op. 41 (1877)
 • Z kytice národních písní slovanských, op. 43 (1878)
 • Pět sborů na texty litevských národních písní, op. 27 (1878)
 • Čtyři sbory, op. 29 (1876)
 • V přírodě, op. 63 (1882)

Reprezentativní diskografie[editovat | editovat zdroj]

Interpretací Dvořákových jednotlivých děl existují ve světě stovky. Následující přehled uvádí ty z nich, které jsou obecně považovány za umělecky nejzdařilejší.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]