Přeskočit na obsah

Alfred Loisy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Alfred Loisy
Narození28. února 1857 nebo 1857
Ambrières
Úmrtí1. června 1940 nebo 1940 (ve věku 82–83 let)
Ceffonds
Místo pohřbeníAmbrières
Povoláníasyriolog, teolog, profesor, katolický kněz a exegeta
Alma materVysoká škola praktických studií (od 1881)
Francouzská kolej (1882–1886)
Katolický institut v Paříži
Témataasyriologie, katolická teologie, biblistika, dějiny náboženství a překlady z hebrejštiny
Oceněnídůstojník Řádu čestné legie
PodpisPodpis
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Alfred Firmin Loisy (28. února 1857 Ambrieres1. června 1940 Ceffonds) byl francouzský kněz, filozof, historik a teolog, představitel katolického modernismu. Zabýval se problematikou historického vývoje zjevení a reinterpretací tradičních formulací. Za své názory byl v roce 1908 vyloučen z římskokatolické církve. V letech 1909–1932 byl profesorem dějin náboženství na Collège de France.


Život[editovat | editovat zdroj]

Byl synem rolníka; narodil se 28. února 1857 v Ambrieres, malé vesničce v horním poříčí Marny. Ve škole dobře prospíval a rodiče se rozhodli dát ho na studie i z toho důvodu, že byl útlý a nehodil se k těžkým pracím.[1] Humanitní studia konal nejprve ve Vitry-le-François a potom v církevní koleji v Saint-Dizieru. Ve věku sedmnácti let (1874) vstoupil do kněžského semináře v Châlons-sur-Marne, od listopadu 1878 do června 1879 studoval teologii v Paříži. Na kněze byl vysvěcen 27. června 1879 a nastoupil do duchovní správy.[2] Po krátkém působení na vesnických farách byl v roce 1881 povolán na Katolický institut v Paříži, a to nejprve jako profesor hebrejštiny; od roku 1883 přednášel i o Starém zákonu a o asyrologii. V roce 1890 se stal doktorem bohosloví na základě práce Histoire du canon de l'Ancien Testament [Dějiny kánonu Starého zákona].[3]

Už tato jeho disertační práce způsobila velký rozruch a kritiku. Odpor proti jeho názorům ještě vzrostl, když publikoval další knihy a články o biblické problematice. 18. listopadu 1893 byla vydána encyklika papeže Lva XIII. Providentissimus Deus („O studiu Písma svatého“) a v ní byly zavrženy některé jeho teze,[2] i když Loisy nebyl výslovně jmenován. Ale již několik dní před publikací encykliky musel z rozhodnutí francouzských biskupů opustit Katolický institut.[3][2] Poté se stal učitelem náboženství v ústavu pro vzdělávání dívek v Neuilly-sur-Seine, kde setrval až do roku 1899.[4][2]

V letech 1900–1904 působil na École pratique des hautes études.[5] V této době se vyostřily jeho spory s církví. Bylo mu vytýkáno, že zpochybňuje nadpřirozený vznik Písma svatého a hlásá, že je třeba vykládat ho jako každé jiné lidské dílo. Dle Loisyho není Evangelium sv. Jana historie, ale mystické rozjímání. Synoptická evangelia jsou náboženskými úvahami, ve kterých z pravého učení Kristova se ozývá pouze ozvěna, hodně zeslabená. Historický Kristus byl pouhým člověkem; jeho božství, zázraky, zmrtvýchvstání, založení církve apod. jsou výhradně věcí víry. Církevní dogmata jsou formou i obsahem dílem lidí, mění se a jsou podrobena omylům.[6] Pro tyto a podobné názory byl Loisy označován za předního představitele tzv. modernismu.[2] V roce 1903 bylo pět jeho publikací zařazeno na Index zakázaných knih.[7] Modernismus pak odsoudil papež Pius X. v roce 1907 v dekretu Lamentabili sane exitu a v encyklice Pascendi Dominici gregis.

Loisy prohlásil, že se nedopustil žádných herezí, ale také konstatoval, že by nemohl žít v intelektuální atmosféře nastolené zmíněnými církevními dokumenty, a odmítl se bezvýhradně podřídit. Proto byl dne 7. března 1908 postižen nejtěžší formou vyloučení z církve; stal se z něj tzv. vitandus, což byla forma exkomunikace zakazující katolíkům se s dotyčným jakkoli stýkat.[8] Tato skutečnost se Loisyho hluboce dotkla, odpadl od církve, ztratil víru, odvrátil se od církevního učení a vybudoval si vlastní "humanitní náboženství" v přesvědčení, že se stane budoucím náboženstvím lidstva.[9] Za této situace se ho ujal francouzský stát; v roce 1909 byl jmenován profesorem dějin náboženství na Collège de France a vyučoval tam až do roku 1932, kdy odešel do důchodu.[10] V publikacích, které vydal po exkomunikaci, se církvi odcizil a jeho práce o biblických knihách dostaly vyloženě světský ráz: badatel k nim přistupoval jako k jakýmkoli jiným starobylým textům a jejich náboženský obsah pokládal za produkt lidské kreativity. Na základě jeho vzpomínek lze konstatovat, že ztratil víru již v prvních letech své duchovenské dráhy a stal se agnostikem, ba dokonce ateistou.[11][12] V roce 1932 dala církev na Index zakázaných knih všechny jeho publikace (opera omnia) a pak postupně až do roku 1938 zařazovala na Index jeho nově vyšlé práce.[7]

Alfred Loisy zemřel dne 1. června 1940, nesmířen s církví.[10] Dva roky před smrtí (1938) odsoudil postoj francouzské vlády vůči Československu. Mnichovský diktát označil za pouhou iluzi řešení Hitlerových mocenských ambicí v Evropě.[13]

Po II. vatikánské koncilu přistupují někteří katoličtí autoři k Loisymu s větším pochopením. Připouštějí, že „jeho boj i omyly nebyly zbytečné, otevřel řadu závažných otázek, posunul katolickou exegezi, nastavil vyšší nároky a prozkoumal nejednu slepou uličku. V jiných věcech se nemýlil a pomohl připravit cestu pro uznání historickokritické metody. Věc moderní kritické katolické exegeze ovšem svým radikalismem také poškodil a zdiskreditoval v očích církevních představitelů."[13]

V českých zemích měl Alfred Loisy značný vliv na kněze a náboženského historika Františka Loskota, který mnohé jeho názory převzal do svých prací, např. do spisu Ježíš Nazaretský (1913, 1921).[14]

Bohové a Bůh nikdy nebyli, leč lidským ideálem, promítnutým na hranice skutečna tam, kde počíná nekonečno.

A. Loisy, Choses passées [Věci minulé], 1913[15]

Dílo (výběr)[editovat | editovat zdroj]

 • 1890Histoire du canon de l'Ancien Testament [Dějiny kánonu Starého zákona];
 • 1891Histoire du canon du Nouveau Testament [Dějiny kánonu Nového zákona];
 • 1892-1893 – Histoire critique du texte et des versions de l'Ancien Testament [Kritické dějiny textu a překladu Starého zákona], dva svazky;
 • 1901Les Mythes babyloniens et les premiers chapitres de la Genèse [Mýty babylonské a prvé kapitoly Geneze];
 • 1901La Religion d'Israël [Náboženství Izraele];
 • 1902L'Évangile et l'Église [Evangelium a církev];
 • 1903Études bibliques [Biblické studie];
 • 1903Autour d'un petit livre [Na okraj jedné malé knížky];
 • 1903Le Quatrième Évangile [Čtvrté evangelium];
 • 1907-1908 – Les Évangiles synoptiques [Synoptická evangelia], dva svazky;
 • 1908Simples réflexions sur le décret du Saint-Office „Lamentabile sane exitu" et sur l'encyclique „Pascendi dominici gregis" [Prosté úvahy o dekretu sv. Oficia „Lamentabile sane exitu" a o encyklice „Pascendi dominici gregis"];
 • 1908Quelques Lettres sur des questions actuelles et des événements récents [Několik listů o aktuálních otázkách a nedávných událostech];
 • 1911À propos d'Histoire des Religions [K dějinám náboženství]
 • 1912–1913 – Choses passées [Věci minulé], autobiografie;
 • 1915Guerre et Religion [Válka a náboženství];
 • 1917La Religion [Náboženství]
 • 1919Les Mystères païens et le Mystère chrétien [Pohanská mysteria a křesťanské tajemství]
 • 1923La morale humaine [Lidská morálka];
 • 1925Les Actes des Apôtres [Skutky apoštolů];
 • 1933La naissance du christianisme [Zrození křesťanství];
 • 1936Les origines du Nouveau Testament [Dějiny vzniku Nového zákona].

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. SEMPIERI, Umberto. Loisy (Nový kacíř). Volná myšlenka. 1. 4. 1908, roč. 3, čís. 11, s. 166. 
 2. a b c d e Pius X. Encyklika J. S. Papeže Pia X "Pascendi Dominici gregis" o učení modernistův. Přeložil a vysvětlil P. Václav Smolík C.SS.R., lektor filosofie v Obořišti. V Praze: Nákladem Dědictví sv. Prokopa, 1911. 423 s. cnb000287230. S. 18. 
 3. a b NOVÁK, František Xaver. Loisy. Hlídka : měsíčník vědecký se zvláštním zřetelem k apologetice a filosofii. 1904, roč. 21, čís. 5, s. 310. 
 4. NOVÁK, František Xaver. Loisy. Hlídka : měsíčník vědecký se zvláštním zřetelem k apologetice a filosofii. 1904, roč. 21, čís. 5, s. 311. 
 5. Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 28. V Praze: J. Otto, 1909. 1149 s. cnb000277218. Heslo „Loisy", s. 898. 
 6. Pius X. Encyklika J. S. Papeže Pia X "Pascendi Dominici gregis" o učení modernistův. Přeložil a vysvětlil P. Václav Smolík C.SS.R., lektor filosofie v Obořišti. V Praze: Nákladem Dědictví sv. Prokopa, 1911. 423 s. cnb000287230. S. 20, 344–345. 
 7. a b Index librorum prohibitorum (poslední vydání – 1948). www.cvm.qc.ca [online]. [cit. 2020-02-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-01. 
 8. PETRÁČEK, Tomáš. Církev, tradice, reforma: odkaz Druhého vatikánského koncilu. 1. vyd. V Praze: Vyšehrad, 2016. 246 s. ISBN 978-80-7429-643-7. S. 98–99. 
 9. MAREK, Pavel; SOLDÁN, Ladislav. Karel Dostál-Lutinov. Bez mýtů, předsudků a iluzí: Nástin života a díla vůdčí osobnosti českého katolického modernismu.. 1. vyd. Třebíč: Arca JiMfa, 1998. 471 s. ISBN 80-7221-021-1. S. 104–106. 
 10. a b Alfred Loisy, vůdce modernistů, zemřel. Výhledy: měsíčník pro otázky náboženské, kulturní, sociální a literární. 1940, roč. 2, čís. 8, s. 508. 
 11. PETRÁČEK, Tomáš. Církev, tradice, reforma: odkaz Druhého vatikánského koncilu. 1. vyd. V Praze: Vyšehrad, 2016. 246 s. ISBN 978-80-7429-643-7. S. 101. 
 12. KREJČÍ, Miroslav. Novothomismus a katolický modernismus. Křesťanská revue. 1992, roč. 59, čís. 6, s. 130. Dostupné online. 
 13. a b PETRÁČEK, Tomáš. Církev, tradice, reforma: odkaz Druhého vatikánského koncilu. 1. vyd. V Praze: Vyšehrad, 2016. 246 s. ISBN 978-80-7429-643-7. S. 105. 
 14. E. H. Dr. Fr. Loskot: Ježíš Nazaretský (recenze). Pedagogické rozhledy : věstník literárního a pedagogického odboru při Ústředním spolku jednot učitelských v Čechách. 10. 4. 1914, roč. 27, čís. 6, s. 691–692. Dostupné online. 
 15. „Les dieux et Dieu n'ont jamais été que l'idéal humain projeté à la limite du réel, où commence l'infini." → A. Loisy. Choses passées. Paris 1913, s. 187.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • PETRÁČEK, Tomáš. Bible a moderní kritika, Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize. Praha: Vyšehrad, 2011. ISBN 978-80-7429-248-4.  [Stať „Aféra abbé Loisyho" je na str. 212–221.]
 • SCHOOF, T. M. Aggiornamento na prahu 3. tisíciletí?: vývoj moderní katolické teologie. Překlad Václav Konzal a Karel Floss. Vyd. v tomto uspořádání 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 404 s. Studium; sv. 9. ISBN 80-7021-668-9. [Stať „Trudná cesta Alfreda Loisyho" je na str. 56–64.]
 • GIBELLINI, Rosino. Teologické směry 20. století. 1. české vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011. 644 s. Studium; sv. 6. ISBN 978-80-7195-177-3. [Stať „Alfred Loisy a spor o modernismus" je na str. 158–165.]