Afrikánština

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Afrikánština (Afrikaans)
Rozšíření BotswanaBotswana Botswana
Jihoafrická republikaJihoafrická republika Jihoafrická republika
MalawiMalawi Malawi
NamibieNamibie Namibie
ZambieZambie Zambie
ZimbabweZimbabwe Zimbabwe
Počet mluvčích 6,45 miliónů
Klasifikace
Písmo Latinka
Postavení
Regulátor není stanoven
Úřední jazyk Jihoafrická republika
Kódy
ISO 639-1 af
ISO 639-2 není
ISO 639-3 afr
Ethnologue AFK
Wikipedie
Afrikánská Wikipedie
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Afrikánština je západogermánský jazyk, kterým hovoří Búrové a další obyvatelstvo (indonéští a malajští přistěhovalci) v Jihoafrické republice a okolních zemích.

Rozšíření[editovat | editovat zdroj]

Afrikánština v JAR je mateřským jazykem 80% barevných (Coloureds) (3,5 milionu), 60% bělochů (2.7 milionu) a asi 200 000 černochů. Kromě Jihoafrické republiky, kde je jedním z 11 úředních jazyků, se nejvíce užívá v Namibii (stotisícová menšina je důsledkem toho, že země byla ve 20. století jihoafrickým protektorátem). Menší skupiny rodilých mluvčích žijí např. v Botswaně, Zambii a Malawi. V samotné Jihoafrické republice je nejrozšířenější v oblastech Transvaal a Oranžsko.

Afrikánština nemá územní nářečí.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Afrikánština vznikla z jazyka nizozemských osadníků, kteří přišli do jižní Afriky v 17. století. Dále se už vyvíjela odděleně od nizozemštiny, byla ovlivňována angličtinou, němčinou, francouzštinou, portugalštinou, okolními africkými jazyky (zejména kojsanskými), ale i jazyky přistěhovalců z dalších tehdejších nizozemských kolonií v Indonésii a Malajsii.

Nejstarší známý afrikánský text byl zapsán arabským písmem, protože byl určen malajským muslimským přistěhovalcům v Kapském Městě.

Ve druhé polovině 19. století byl zahájen proces standardizace afrikánštiny jako samostatného spisovného jazyka. Teprve roku 1925 byla však prohlášena druhým úředním jazykem Jihoafrické republiky (vedle angličtiny).

Abeceda a výslovnost[editovat | editovat zdroj]

Afrikánština se píše latinkou. Afrikánská abeceda obsahuje písmena v následujícím pořadí:

velké: A B D E Ë F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
malé: a b d e ë f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y
výslovnost: a b/p d/t e e f ch/g/k h i j k l m n o p k r s t u f v ks ej

Pro srovnání, nizozemská latinka:

velké: A B C D E Ë F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Y Z
malé: a b c d e ë f g h i j k l m n o p q r s t u v w x ij y z
výslovnost: a b k d e je f ch h i j k l m n o p k r s t ü f v x ej i z

(Shrnutí: v afrikánské abecedě chybí C, IJ, Z.)

 • Ë má sice stejnou výslovnost jako E, ale v textu se nevyskytuje samostatně. Tento znak totiž slouží jako nehláskotvorný (IE se čte jako Í, ale IË jako IE).
 • Afrikánský pravopis je fonetičtější než nizozemský.
 • Afrikánština nepotřebuje C. Zjednodušeně lze říci, že místo C se píše K, místo CH pak G.
  • Pro zápis skutečného [g] slouží GH, viz též níže.
 • Místo nizozemského Z se píše S. Platí to i pro název Jihoafrické republiky (Jižní Afriky): nizozemsky Zuid-Afrika, afrikánsky Suid-Afrika. A to přesto, že jihoafrická internetová doména vychází z nizozemštiny: .za.
 • Místo nizozemského IJ se píše Y. Výjimkou je pouze přípona -lijk, která se přepisuje -lik: waarschijnlijk = waarskynlik = pravděpodobně.
 • Znělé souhlásky se na konci slova vyslovují nezněle: B = b/p, D = d/t, GH = g/k.
 • AAI se čte [aə].
 • AA se čte [a] nebo [á].
 • AU se čte [œu].
 • EEU se čte [iu].
 • EE se čte [eə].
 • EI a EY se čte [əi].
 • EU se čte [øə].
 • IEU se čte [iu].
 • IE se čte [i] nebo [í].
 • IË se čte [ie].
 • I se čte [ə].
 • OEI se čte [ui].
 • OE se čte [u].
 • OË se čte [oe].
 • OI a OY se čte [oj].
 • O i OO se čte [oə].
 • UI a UY se čte [œy] ([œü]).
 • U i UU se čte [y] (tedy blíže k německému Ü).
 • Y se čte [əi].
 • Ds se čte [c].
 • G se čte CH, ale mezi L a E nebo R a E se čte G.
 • SJ se čte Š.
 • TJ se čte na začátku slova Č, v příponě -tjie se čte C ([-ci]).
 • V se čte F, W se čte V.

Následující tabulka umožňuje srovnat pravopis některých afrikánských slov s jejich nizozemskými protějšky.

AFRIKÁNSKY NIZOZEMSKY ČESKY
aksie actie akce
asseblief alsjeblieft prosím
eggenoot echtgenoot manžel
goeienaand goedenavond dobrý večer
riool riool kanalizace
lughawe luchthaven letiště
my mijn můj
oop open otevřený
oormôre overmorgen pozítří
saam samen dohromady
skool school škola
sleg slecht špatný
vir voor pro
voël vogel pták
vry vrij svobodný
waarskynlik waarschijnlijk pravděpodobně

Gramatika[editovat | editovat zdroj]

Afrikánština je velmi analytická, pravděpodobně nejanalytičtější z indoevropských jazyků. Na rozdíl od většiny z nich se v afrikánštině nemění slovesný tvar v závislosti na osobě podmětu: ek is = jsem, jy is = jsi, hy is = je, ons is = jsme atd. Neexistují ani gramatické pády a podstatná jména nemají rod.

Zvláštním rysem afrikánštiny, který se nevyskytuje v jiných (spisovných) západogermánských jazycích, je dvojitý zápor: Hy kan nie Afrikaans praat nie. = doslova on moci ne afrikánsky mluvit ne. Předpokládá se, že tento rys mohla afrikánština převzít z kojsanských jazyků. Dvojitý zápor se sice objevuje i v některých vlámských nářečích, ale tam jde o konstrukci jiného druhu, takže pravděpodobně nemají společný původ[zdroj?].

Slovní zásoba[editovat | editovat zdroj]

Přestože značná část afrikánské slovní zásoby odráží původ jazyka v nizozemštině 17. století, obsahuje i mnoho výpůjček z indonéských jazyků, malajštiny, kojsanských jazyků, portugalštiny, francouzštiny, angličtiny a jazyka xhosa. Důsledkem je mnoho výrazů odlišných od nizozemštiny; jako ukázka mohou posloužit názvy některých druhů ovoce:

Bananas.svg
AFRIKÁNSKY NIZOZEMSKY ČESKY
lemoen sinaasappel pomeranč
suurlemoen citroen citrón
«piesang» banaan banán
(zkomolený «pisang» - malajský výraz pro banán)


Vzorový text[editovat | editovat zdroj]

Všeobecná deklarace lidských práv

afrikánsky

Alle menslike wesens word vry, met gelyke waardigheid en regte, gebore. Hulle het rede en gewete en behoort in die gees van broederskap teenoor mekaar op te tree.

nizozemsky

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

německy

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.

česky

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Známá slova[editovat | editovat zdroj]

Jméno firmy Reebok pochází z afrikánštiny a znamená antilopa nebo gazela.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]