Vilamovština

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Vilamovština (Wymysöryś)
RozšířeníPolsko
Počet mluvčích70
Klasifikace
PísmoLatinka
Postavení
Regulátornení stanoven
Úřední jazyknení úředním
Kódy
ISO 639-1není
ISO 639-2gem (B)
ISO 639-3wym
Ethnologue?
Wikipedie
testovací verze
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vilamovština (vilamovsky Wymysöryś) je dialekt střední horní němčiny, kterým se mluví v malém městečku Wilamowice u Bílska-Bělé, na hranici mezi Slezskem a Malopolskem. V současnosti tímto jazykem hovoří pouze asi 100 lidí, řadí se tedy mezi ohrožené jazyky.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Plakát s časováním slovesa milovat ve vilamovštině na LGBT průvodu v Bílsku-Bělé (2021)
Skiöekumt y Wymysoü = Vítejte ve Wilamowicích
Informace o farním kostele v polštině, vilamovštině a angličtině

Vilamovština se nejspíše vyvinula ve dvanáctém století ze střední němčiny, silný vliv na ní měla i dolnoněmčina, nizozemština, fríština, polština a staroangličtina. Obyvatelé Wilamowic jsou nejspíše potomky nizozemských, německých a skotských osadníků, kteří do Polska přišli v průběhu 13. století.

Až do konce druhé světové války byla vilamovština mateřský jazyk občanů Wilamowic, poté se ale komunistický režim snažil používání tohoto jazyka omezovat, až do roku 1956 dokonce formou zákazu. I přes následnou legalizaci ale roste procento zvláště mladých lidí, kteří mluví jen polsky.

Nejznámějším básníkem píšícím ve vilamovštině je Florian Biesik.

Abeceda[editovat | editovat zdroj]

Vilamovská abeceda má 34 písmen:

a ao b c ć d e f g h i j k ł l m n ń o ö p q r s ś t u ü v w y z ź ż
A AO B C Ć D E F G H I J K Ł L M N Ń O Ö P Q R S Ś T U Ü V W Y Z Ź Ż

Příklady[editovat | editovat zdroj]

Číslovky[editovat | editovat zdroj]

Vilamovsky Česky
ás jeden
cwe dva
drȧj tři
fiyr čtyři
fynf pět
zȧhs šest
zejwa sedm
aht osm
noün devět
can deset

Slova[editovat | editovat zdroj]

Vilamovština význam Němčina Nizozemština Fríština Angličtina
ałan sám allein alleen allinne alone
ana
an
a und en en and
bryk most Brücke brug brêge bridge
duł tupý dumm dom dom dull
fuylgia slyšet [chápat] hören [folgen] horen [volgen] heare [folgje] to hear [to follow]
ganc úplně ganz gans gâns entirely
gyrycht soud Gericht gerecht gerjocht court
dyr hymół nebe Himmel hemel himel heaven
muter matka Mutter moeder mem mother
myttółt střed Mittel middel middel middle
nimanda nikdo niemand niemand nimmen no-one
ny ne nein nee nee no
ödum dech Atem adem azem breath (mar Aldingelsk: ǽðm)
öwyt večer Abend avond jûn evening
śraeiwa psát schreiben schrijven skriuwe to write
syster sestra Schwester zuster suster sister
śtaen kámen Stein steen stien stone
trynkia pít trinken drinken drinke to drink
wełt svět Welt wereld wrâld world
wynter zima Winter winter winter winter
zyłwer stříbro Silber zilver sulver silver
zyjwa sedm sieben zeven sân seven

Vzorový text[editovat | editovat zdroj]

1. Güty nocht ynzer HjerGöt
Wir wan bata cy der güt,
Güty nocht ynzer HjerGöt
Wir wan bata cy diyr güt, güty nocht

2. Güty nocht ynzer Foter
Maj łiwy byröter.
Güty nocht ynzer Foter
Maj łiwy, łiwy byröter, güty nocht

3. Güty nocht, ynzer Müter
Wir wan bata batputer (nystyn)
Güty nocht, ynzer Müter
Wir wan bata batputernystyn

4. Güty nocht oły zaj
Wu der ym hymuł zajt
Güty nocht oły zaj
Wu der ym hymuł zajt, güty nocht

5. Güty nocht, oły enieła
Wu bysiücter Pyjtela
Güty nocht, oły enieła
Wu bysiücter Pyjtela, güty nocht

Ukolébavka[editovat | editovat zdroj]

Śłöf maj büwła fest!
Skumma fremdy gest,
Skumma müma ana fetyn,
S'Brennia nysła ana epułn,
Śłöf dy Jasiu fest!
Spi, můj chlapče, pěkně!
Cizí hosté přicházejí,
Tety a strýcové přicházejí,
Nejsou ořechy a jablka,
Spi jeníčku pěkně!
nebo
Kum zie makja
Dü cy mir
ych wył kuza
abysła myt dir
Pojď děvče
Ty ke mě
Chtěl bych si
s tebou trochu promluvit

Otče náš[editovat | editovat zdroj]

Ynzer Foter, dü byst ym hymuł,
Daj noma zuł zajn gywajt;
Daj Kyngrajch zuł dö kuma;
Daj wyła zuł zajn ym hymuł an uf der aot;
dos ynzer gywynłichys brut gao yns haojt;
an fercaj yns ynzer siułda,
wi wir aoj fercajn y ynzyn siułdigia;
ny łat yns cyn zynda;
zunder kaonst yns reta fum nistgüta.
[Do Dajs ej z Kyngrajch an dy maocht, ans łaowa uf inda.]
Amen


Všeobecná deklarace lidských práv

vilamovsky

Oły łaojt zajn gybün yr frajchajt głajch myta aondyn łaojta. Dy zajn bysienkt mytum gydechnys an myt ar zejł an dy zuła zich myt aondyn bygejn wi bridyn.

(čte se: Ouy uaojt zajn gybyyn yr frajchajt guajch myta aodyn uaojta. Dy zajn byšenkt mytum gydechnys an myt ar zej-u an dy zuua zich myt aodin bygejn wi

bridyn). W, w se nečte anglicky, ale má výslovnost česky, jako jednoduché V. Ü v přepisu yy, čte se jako v němčině, tedy co nejtvrději, co to jde.

česky

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]