Abraxas (mytologie)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Gema se zpodobněním Abraxase. Na opačné straně jsou řecky psaná jména „Iao“, „Abraxas“/„Abrasax“ a „Sabaoth

Abraxas (řecky Αβρασαξ) - tímto jménem označuje egyptský gnostik Basileidos (kolem r. 130) symbol nejvyšší bytosti, která reprezentuje Dobro i Zlo, v jedné entitě uctívané božstvo i obávaný démon. Z této bytosti pak vychází pět prasil: duch, slovo, prozřetelnost, moudrost a moc. Basileidovi následovníci uctívali Abraxase jako nejvyššího boha, který na svět poslal i Ježíše Krista (jehož považují za ducha). Původ jména Abraxas (lat. Abraxas, řec. Abrasax) pochází pravděpodobně z 1. století n.l, z kopštiny a znamená svaté slovo či svaté jméno. Valentinus nazývaný "nejhlubším učencem gnose" vykládá Jméno velkého gnostického božstva Abraxas takto:

 • "Ab" nebo "Af" (Budiž)
 • "rax" nebo "rak" (uctíváno)
 • "sas" nebo "sax" pro sadši (Jméno)

Jméno se nachází jak na egyptských čarodějnických papyrech, tak na starověkých kamenných amuletech. Jsou-li písmena jména čtena řeckým způsobem jako čísla, dávají 365 (tj. počet dní v roce). Na četných řeckých i římských gemách z pozdního starověku je bytost tohoto jména zobrazována s lidským tělem, s hadími končetinami a kohoutí hlavou.

 • Kolem 1. století n.l. se symbol Abraxas hojně vyskytoval ve formě amuletů a pečetí. Amulet, známý jako Abrasax, je symbolem gnostického slunečního božstva, podobně jako židovský Jahve, starověký íránský Mithra, keltský Belenus, stejně jako byl i Jesua (Ježíš) spojován se Sluncem. Slovo Abraxas manifestuje to, co je mimo věc, kterou vyměřuje - odkazuje přímo na Prvotní zdroj. Podobně jak se s tím setkáváme u hebrejského Ejn Sof, jež také odkazuje k pravému ne-antropomorfnímu Bohu.
 • Podle starých perských pramenů vyjadřuje tento archetyp sílu spojující vládu nad sedmi planetami podobně jako křesťanský archanděl Michael, který je rovněž jejich vládcem.
 • Nejvyšší bůh (Slunce) ze sedmi bohů (planety), z této bytosti pak vychází pět původních sil - prasil: duch, slovo, prozřetelnost, moudrost, moc a má 365 ctností pro každý den jednu.
 • V sanskrtu se s tímto prapůvodním principem setkáváme v příběhu o Abhimanyovi a při tvoření vesmíru tvůrcem Brahmou.
 • Ve třináctém století byl symbol Abraxase také používán templářskými rytíři. Abraxas je zpodobněn na jedné z templářských pečetí s nápisem „TEMPLI SECRETUM“, která možná měla symbolizovat řádové tajemství.
 • Kult Abraxase zůstal živý až do středověku a našel v renesanci mnoho následovníků[zdroj?]. Ještě dnes existuje řada umělců, kteří se nechávají inspirovat atavistickým charakterem kultu Abraxase.
 • Ve středověku, byl (jako jedna z mnoha reakcí církve na rostoucí vliv masových heretických hnutí) pod tlakem inkvizicí, Abraxas přiřazen do démonizované kategorie čarodějnictví a černé magie. Proto je i dnes často mylně spojován se satanismem.

Jméno Abraxas je spojeno s magickou formulí slova Abracadabra - jedním z názvů (původem íránského) boha Mithrase. Je psáno 7 hláskami, přičemž každá symbolizuje jeden den Stvoření, a jsou-li písmena jména čtena řeckým způsobem jako čísla, dávají 365 (tj. počet dní v roce). Tento symbol se nachází jak na egyptských čarodějnických papyrech, tak na starověkých kamenných amuletech. Na četných řeckých i římských gemách z pozdního starověku je bytost tohoto jména zobrazována s trupem člověka, hlavu kohouta Phronesise, nohy hadů Logose a Núse. Drží štít sophia a bič dynamis. Někdy je vyobrazován s končetinami plaza. Abraxas v sobě spojuje a harmonicky sjednocuje Božské i temné stránky, světlo a tmu, mužský a ženský princip.

Symbolismus[editovat | editovat zdroj]

Ve zvířecí říši byl Abraxas manifestován havranem (věřilo se, že Abraxas se může lidem zjevit v této podobě). V numerologii s číslem 7 (vládne sedmi planetám, sedmi dnům Stvoření, má 7 písmen). Mezi planetami znázorňuje Slunce (vládce všech planet, vládce světla, vítěz nad temnotou). Jako časový úsek znázorňuje celý cyklus. Je symbol celistvosti a jméno boha roku (číselná hodnota jména je 365; a = 1, b = 2, r = 100, x = 60, s = 200). Abraxas je kouzelné slovo složené z počátečních písmen hebrejského božího jména.

Výskyt[editovat | editovat zdroj]

Vyskytuje se

 • na kamenných antických magických amuletech (postava s lidským tělem, kohoutí hlavou a hady místo nohou),
 • v helénistických kouzelných papyrech (symbol celosti, magické znamení a jako číslo 7),
 • na egyptských čarodějnických papyrech,
 • jako starožidovský symbol Boha jehož skutečné jméno je Iao.

Význam[editovat | editovat zdroj]

Je ochranným symbolem, znamením vítězství a štěstí. Jako bojovník s bičem je znamením moci a jako nositelem štítu je znamením opory a bezpečí. Abraxas je nejmocnější znamení pro neutralizaci sil černé magie a proto je od svého vzniku používán jako ochranný a podpůrný amulet.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]