Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Josef Dobrovský

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Josef Dobrovský[editovat | editovat zdroj]

Článek prošel recenzním řízením, 4. 10. 2019 byl označen jako „dobrý“. Třebaže úplný moderní životopis JD není dosud k dispozici, upřednostňuji zde nejnovější literaturu na toto téma.--Eleiodromos (diskuse) 22. 5. 2020, 10:30 (CEST)[odpovědět]

Diskuse[editovat | editovat zdroj]

Byť jsem tedy motivoval k založení NNČ, hlavní problém, jak psal Utar na diskusní stránce článku, jsou reference až na konci odstavců, někdy až na konci kapitoly. Jinak Brandlova monografie je byť stará, ale v pořádku – stále se tiskne, ale zde se píše, že je to narozdíl od jiných knih bez mýtizování, tak mi to přijde OK.Ján Kepler (diskuse) 22. 5. 2020, 09:46 (CEST)[odpovědět]

Reference na konci odstavců problém určitě nejsou. Pokud má odstavec jeden zdroj, tak se dá reference na jeho konec. Je to naprosto v pořádku a je to tak i u jiných článků. S kolegou Utarem @Utar: v tomto bodě výjimečně nesouhlasím.--Pavouk (diskuse) 22. 5. 2020, 12:24 (CEST)[odpovědět]

Na Commons jsem nahrál čtyři dnešní fotky hrobu JD, takže jsou k dispozici pro případné využití v článku, jestli je zájem. --Harold (diskuse) 23. 6. 2020, 16:05 (CEST)[odpovědět]

Pavouk[editovat | editovat zdroj]
  • V textu by neměly být (pokud není třeba citát) formulace, které nejsou neutrální, např. "které studenty oslňovaly svou duchaplností a vybroušeností", " s břitkou racionalitou" (už někdo napsal do diskuze k článku).
Citace již byla na základě připomínky Utara ozdrojována.--Eleiodromos (diskuse) 22. 6. 2020, 01:47 (CEST)[odpovědět]
Nejde o zdrojování, ale encyklopedickou formulaci. Buď je přísně neutrální a nebo je použit v odůvodněných případech (a vyváženě) jako citát někoho.--Pavouk (diskuse) 22. 6. 2020, 10:27 (CEST)[odpovědět]
Yes check.svg Doplnil jsem uvozovky, aby bylo zřejmé, že ty formulace pocházejí z uvedených zdrojů.--Eleiodromos (diskuse) 24. 6. 2020, 16:18 (CEST)[odpovědět]
  • A pravda je (trochu v rozporu, co jsem napsal cca před měsícem výše), že na koncích odstavců by zdroje být měly, což tady vícekrát není).
Yes check.svg--Eleiodromos (diskuse) 24. 6. 2020, 16:06 (CEST)[odpovědět]
  • V textu užity názvy děl německých/latinských by možná mohly mít vyznačeno, že jde o text v němčině/latině.
Šablonu cizojazyčně je samozřejmě možno doplnit. Pokud tedy rovnou nespoléhat na to, že většina uživatelů němčinu a latinu, o kterých je řeč v úvodu, dokáže rozpoznat.--Eleiodromos (diskuse) 22. 6. 2020, 01:47 (CEST)[odpovědět]
  • Je kapitola Bibliografie kompletní seznam jeho děl? Možná by mohla být v extra článku a tady je zhuštěná/výběrová, třeba "Litterarisches Magazin von Böhmen und Mähren. 1-3, 1786-1787
Tato bibliografie vychází z publikace Josef Dobrovský. I, Bibliographie der Veröffentlichungen von Josef Dobrovský. Příprava vydání Miloslav Krbec, Miroslav Laiske. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 258 s., kde je uvedeno 363 již za života JD publikovaných studií, monografií a kratších statí nebo recenzí a dalších 37, které editoval a redigoval. Z nich jsem vynechal pouze různé recenze apod. kratší stati o několika stranách a uvedl jsem všechny monografie a rozsáhlejší texty. Vzhledem k tomu, že si řada lidí myslí, že JD psal česky, považuji za užitečné, když budou např. studenti přímo v tomto článku konfrontováni s přesnými bibliografickými údaji.--Eleiodromos (diskuse) 21. 6. 2020, 23:54 (CEST)[odpovědět]
"Vzhledem k tomu, že si řada lidí myslí, že JD psal česky" Vyvrátit tuto domněnku (odkud pochází?), lze hned v úvodu článku, i v úvodním odstavci, pokud jde o zcela zásadní informaci. Kvůli tomu není nutné dávat do článku skoro kompletní seznam jeho prací. V úvodu článku se píše "Dobrovského latinsky a německy psané dílo... " z čehož však jednoznačně nevyplývá, že by nepsal i česky. --Pavouk (diskuse) 22. 6. 2020, 00:14 (CEST)[odpovědět]
Tato domněnka je bezesporu výsledkem národovecky pojaté výuky Čj a lit. na českých školách. JD si v češtině nevěřil, i proto česky nepsal. Jen v jednom případě byl editorem české knihy přísloví. Bibliografii v článku považuji za užitečnou z mnoha důvodů. Naopak nevidím jediný rozumný důvod, proč by měla být uklizena někam jinam.--Eleiodromos (diskuse) 22. 6. 2020, 00:25 (CEST)[odpovědět]
  • "Podrobná mluvnice jazyka českého" je překlad "Zevrubné mluvnice"? Pokud ano, mohlo by to být pro čtenáře článku jako užitečná informace v textu zmíněno.
Podrobná i Zevrubná mluvnice je v obou případech překlad originálu Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache.--Eleiodromos (diskuse) 21. 6. 2020, 23:54 (CEST)[odpovědět]
  • v úvodu je informace: "Spisy ...měly ... značný vliv ve všech slovanských zemích.", níže v textu už není rozvedeno a taky chybí zdroj. Je tomu opravdu tak? I polština, bulharština...?
Bibliografii toho, jak probíhala recepce ve slovanských zemích jsem neviděl, patrně neexistuje, avšak veškeré hodnotící teze z úvodu a v kapitole "Dílo" jsem převzal ze sborníku Josef Dobrovský - Fundator studiorum slavicorum: příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003. Příprava vydání Vladimír Vavřínek, Hana Gladkova, Karolína Skwarska. 1. vyd. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2004. 559 s. ISBN 80-86420-17-5.--Eleiodromos (diskuse) 22. 6. 2020, 01:47 (CEST)[odpovědět]

--Pavouk (diskuse) 21. 6. 2020, 23:14 (CEST)[odpovědět]

Draceane[editovat | editovat zdroj]

@Eleiodromos: Možná bych doporučil k přezdívce Modrý abbé něco vytáhnout z [1], zde v článku se myslím nezmiňuje, že přezdívka vznikla až posmrtně. Článek jsem viděl jen letmo, nicméně vypadá moc pěkně – jen mě zarazily ty kapitoly nadepsané Exkurz – to mi přijde trochu mimo encyklopedický styl. — Draceane diskusepříspěvky 22. 10. 2020, 16:20 (CEST)[odpovědět]

@Draceane: Doplnil jsem, že přezdívka vznikla až po smrti JD. Pokud jde o ten „Exkurz“, běžně se to používá nejen např. na dewiki, ale také v jakékoliv publicistice jako přerušení souvislého chronologického výkladu nějakou odbočkou, která je však důležitá pro pochopení celku.--Eleiodromos (diskuse) 22. 10. 2020, 17:33 (CEST)[odpovědět]