Vinařická skupina

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vinařická skupina nebo vinařický stupeň bylo kulturní uskupení zformované v české kotlině v průběhu první poloviny 5. století (náležící do období nazývané dobou stěhování národů). Jeho genezi lze vysledovat v kontaktu pro dobu římskou domácího svébského substrátu s nově příchozí vlnou obyvatelstva z východu. V průběhu 5. století pak vinařická skupina dominuje v severní polovině Čech, změny v náplni její materiální kultury jsou však lakmusovým papírkem pro pozorování a definování vývoje nadregionálních vztahů ve střední Evropě. Vinařická skupina je známá především na základě výzkumu pohřebišť – Vinařice (Landova cihelna v Třebichovicích)[1], Praha-Kobylisy, Praha-Veleslavín, Praha-Radotín, Praha-Zličín, Litovice, Zbuzany, Kolín a další. V mnoha případech se však jedná o staré výzkumy (sahající v případě eponymní lokality do druhé poloviny 19. století) a do dnešních dnů se zachovaly pouze soubory nálezů (spony, keramika, skleněné nádoby).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2007. 413 s. ISBN 978-80-7021-705-4. 
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila; MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk; HOMOLA, Aleš. Stěhování národů a Východ Evropy : Byzanc, Slované, Arabové. Praha: Vyšehrad, 2009. 557 s. ISBN 80-7021-787-1. 
 • Droberjar, E. 1999: Od plaňanských pohárů k vinařické skupině. (Kulturní a chronologické vztahy na území Čech v době římské – v časné době stěhování národů). Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, 1-58.
 • Droberjar, Eduard 2005: Věk barbarů: české země a stěhování národů z pohledu archeologie. Praha: Paseka. ISBN 80-7185-656-8
 • HEATHER, Peter. Gótové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 408 s. ISBN 80-7106-199-9. 
 • Jiřík, J. – Vávra, J. – Kubálek, P. – Kuchařík, M. – Hanuš, R. 2007: Neolitické sídliště a pohřebiště z doby stěhování národů v Praze – Zličíně, ul. Hrozenkovská, v roce 2006. Zprávy České archeologické společnosti, Supplementum 68. Praha.
 • Jiřík, J. – Vávra, J. 2008a (v tisku): Druhá etapa výzkumu pohřebiště z doby stěhování národů v Praze 5 – Zličíně, In: Droberjar, E. – Komoróczy, B. – Lutovský, M. 2008: Archeologie barbarů 2007, Sborník příspěvků z III. Protohistorické konference, Mikulov 29.10. – 3. 11. 2007. Praha.
 • Jiřík, J. – Vávra, J. 2008b (v tisku): Druhá etapa výzkumu pohřebiště z doby stěhování národů v Praze 5 – Zličíně. Zprávy České archeologické společnosti, Supplementum 69. Praha.
 • Tejral, J. 1992: Einige Bemerkungen zur Chronologie der späten römischen Kaiserzeit in Mitteleuropa, In: Godłowski, K. – Madyda-Legutko, R. (Hrsg.) Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Latenezeit zum Frühmittelalter, Kraków - Karniowice, 227-248.
 • Tejral, J. 1997: Neue Aspekte der frühvölkerwanderungszeitlichen Chronologie im Mitteldonauraum. In: Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 321-392.
 • Tejral, J. 2002: Beiträge zur Chronologie des langobardischen Fundstoffes nördlich der mittleren Donau. In. Tejral, J. (Hrsg.) Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonauraum. Spisy Arch. ústavu AV ČR Brno 19, 313-356.
 • Tejral, J. 2006: Vinařice Kulturgruppe. In: Beck, H. – Guenich, D. – Steuer, H. (Hrsg.): Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 32, 414-423.
 • Vávra, J. – Jiřík, J. – Kubálek, P. – Kuchařík, M. 2007: Pohřebiště z doby stěhování národů v Praze – Zličíně, ul. Hrozenkovská – průběžná zpráva o metodice a výsledcích výzkumu. Archeologie barbarů 2006. Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, České Budějovice 21. – 24. 11. 2006. České Budějovice.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]