Kultura s moravskou malovanou keramikou

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
moravská malovaná keramika z lokality Znojmo-Novosady. Obrázek z díla: Palliardi, J. (1897) Die neolitischen Ansiedelungen mit bemalter Keramik in Mähren und in Niederösterreich. - Mittheilungen d. Praehistorschen Commission d. keiserlichen Akademie d. Wissenscheften in Wien, I Band, Nro. 4, 237-264.

Kultura s moravskou malovanou keramikou (zkratka: MMK) je označení pro pravěkou neolitickou a eneolitickou kulturu rozšířenou ve střední Evropě v 5. a 4. tisíciletí př. n. l., nazvanou podle charakteristické výzdoby nádob malováním. Vychází z lengyelského kulturního okruhu. Byla rozšířena hlavně na Moravě, ale i v Rakousku, Slezsku a Čechách.

První ji rozpoznal v roce 1888 archeolog Jaroslav Palliardi na sídlišti Znojmo-Novosady.

Keramika[editovat | editovat zdroj]

K výzdobě povrchu keramiky se používala hlavně červená a žlutá barva, aplikována na povrch po výpalu. Objevuje se také černá a bílá barva. Toto barvivo mělo minerální původ /např. hematit, saze, vápenec/. Objevuje se i rytá výzdoba - hlavně ve fázi Ia.

Zajímavé nálezy[editovat | editovat zdroj]

Sošky[editovat | editovat zdroj]

Jedním z výrazných rysů této kultury jsou nálezy velkého množství ženských figurek, tzv. Venuší, a také nálezy figurek zvířat. Schématizované figurky byly vyrobené z pálené hlíny. Sloužily nejspíše k výzdobě svatyní a jako zástupná oběť.

Rondely[editovat | editovat zdroj]

Rondely jsou kruhové stavby, jejichž stavba pokračuje z doby kultury s vypíchanou keramikou. První byl, v šedesátých letech, zcela prozkoumán rondel lidu s moravskou malovanou keramikou na lokalitě Těšetice-Kyjovice.

Relativní chronologie[editovat | editovat zdroj]

Hlavní dělení je na dva stupně, které jsou dále rozlišeny na fáze a subfáze.

 • starší stupeň (stupeň I)-
  • mladší neolit
  • keramika s vícebarevnou malbou
  • osídlení hlavně na jižní a jihovýchodní Moravě a v přilehlém Rakousku
 • mladší stupeň(stupeň II) -
  • eneolit
  • keramika s jednobarevnou malbou - červenou nebo bílou, keramika bez malby
  • jižní, jihovýchodní a střední Morava, Slezsko, Čechy a horní Podunají

Periodizace[editovat | editovat zdroj]

podle Vladimíra Podborského, P. Koštuříka, E. Kazdové, I. Rakovského

   • subfáze Ia1
   • subfáze Ia2
   • subfáze Ia3
  • fáze Ib
   • subfáze Ib1
   • subfáze Ib2
   • subfáze Ib3
  • fáze Ic
 • stupeň II
  • fáze IIa
   • subfáze IIa1
   • subfáze IIa2
   • subfáze IIa3
   • subfáze IIa4
  • fáze IIb

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Vladimír Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno.
 • Koštuřík, P. 1973, Brno: Die Lengyel-Kultur in Mähren, Studie StAÚ I/6, Brno.
 • Kazdová, E.- Koštuřík, P.- Weber, Z. 1977: Numerický kód moravské malované keramiky, Brno.